Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

 На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи, број:401-00-00030/2021-01/2 од 25.01.2021. године, Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број: 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 25/20), Одлуке о распоређивању средстава за остваривање јавног интереса у области јавног информисања намењена пројектном суфинансирању у 2021. години, број: V-642-6/2020 од 29.12.2020. године и члана 136. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 4/19) Градоначелник града Кикинде, дана 04. марта 2021. године

расписује

К О Н К У Р С
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Кикинде у 2021. години

Преузмите конкурс

Преузмите обрасце

Расподела средстава

Назад