Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 59 .Став 1 .тачка 20 Статута града Кикинде (Службени лист града Кикинде број 4/19) и Одлуке о буџету града Кикинде (Службени лист града Кикинде број 32/2022) на седници Градског већа одржаној дана 21. 12. 2022. године, донело је следећи:

З А К Љ У Ч А К

о расписивању Конкурса за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2023. годину за суфинансирање -ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА-
(програми/пројекти спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта)
и расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС
за расподелу средстава из буџета Града Кикинде
за 2023. годину за суфинансирање

-ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА-

(програми/пројекти спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта)
 

 

Текст конкурса

Образложење

Апликациони формулар - Објекти и опрема

Апликациони формулар - Остало

Закључак

Назад