Grb Kikinde

Изборна процедура

Документи везани за изборну процедуру

Контакти Градске изборне комисије:

Просторија за рад Градске изборне комисије града Кикинде: сала за састанке бр. 51 у згради Градске управе града Кикинде

(ул. Трг српских добровољаца бр. 12, 23 300 Кикинда)

Пријем поште: Писарница Услужног центра Градске управе града Кикинде (ул. Трг српских добровољаца бр. 12, 23 300 Кикинда)

Контакт подаци ГИК: емаил gikkikinda@kikinda.org.rs

Контакт подаци за дежурство у Градској изборној комисији града Кикинде:

1. Тамара Радловић- председница Комисије(tamara.radlovic@kikinda.org.rs , 0648688365)

2. Петар Жигић- заменик председника Комисије(petar.zigic@kikinda.org.rs, 0648688364)

3. Жива Кнежевић- секретар Комисије(ziva.knezevic@kikinda.org.rs, 0648688318)

4. Начелник Градске управе града Кикинде Драгиша Михајловић- заменик секретара Комисије (dragisa.mihajlovic@kikinda.org.rs, 0648688311)

 

 

Збирни извештај о резултатима гласања на изборима за народне посланике на бирачким местима на територији града Кикинде

Преузмите извештај

 

Збирни извештај о резултатима гласања на изборима за председника републике на бирачким местима на територији града Кикинде 

Преузмите извештај

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА
- ЗА ИЗБОРЕ 2022. ГОДИНЕ -


Преузмите обавештење

На основу члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22), Градска изборна комисија града Кикинде, на седници одржаној 31. марта 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

Преузмите решења
 

На основу члана 32. тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5а Упутства за предлагање лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике („Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22), Градска изборна комисија града Кикинде, на седници одржаној 31. марта 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА
- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

Преузмите решења

На основу члана 24. став 1. тачка 6) и члана 179. став 3 Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 35. став 4. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22), на предлог председника Народне скупштине Републичка изборна комисија, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

Преузмите решење

На основу члана 30. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), Градска изборна комисија града Кикинде, на седници одржаној 18. марта 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА КИКИНДЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ


Преузмите решење

У складу са чл. 161, 165 и 166 Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), Републичка изборна комисија издаје

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОМАЋЕ ПОСМАТРАЧЕ И ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА СТРАНЕ ПОСМАТРАЧЕ 

И ПРЕВОДИОЦЕ СТРАНИХ ПОСМАТРАЧАЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЋЕЊЕ 

ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ

Преузмите овлашћења

На основу члана 24. став 1. тачка 6) и члана 179. став 3  Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 35. став 4. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22), на предлог председника Народне скупштине Републичка изборна комисија, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -


Преузмите решења

На основу члана 179.Закона о избору народних посланика ("Службени лист РС" број 14/22), Републичка изборна комисија, на седници одржаној 18. фебруара 2022. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ


Преузмите решење

На основу члана 14. став 24. став 1. тачка 6 и  члана 179. став 2. Закона о избору народних посланика ("Службени лист РС" број 14/22), Републичка изборна комисија, на седници одржаној 1. марта 2022. године донела је

РЕШЕЊЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА 

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ

Преузмите решење

На основу члана 179.Закона о избору народних посланика ("Службени лист РС" број 14/22), Републичка изборна комисија, на седници одржаној 18. фебруара 2022. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ

Преузмите Решење

На основу члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22), Градска изборна комисија града Кикинде, на седници одржаној 28. марта 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ

Преузмите решења

На основу члана 32. тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 5а Упутства за предлагање лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике („Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22), Градска изборна комисија града Кикинде, на седници одржаној 28. марта 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА
- У СТАЛНОМ САСТАВУ -
ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ

Преузмите решења

На основу члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22), Градска изборна комисија града Кикинде, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА

- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ

Преузмите решења

На основу члана 32. тачка 2) и члана 35. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 28. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/22), Градска изборна комисија града Кикинде, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

- У СТАЛНОМ САСТАВУ -

ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ

Преузмите решења

На основу члана 30. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), Градска изборна комисија града Кикинде, на седници одржаној 18. марта 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА КИКИНДЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

 

Преузмите решење
 

На основу члана 30. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), Градска изборна комисија града Кикинде, на седници одржаној 18. марта 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА КИКИНДЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

Преузмите решење

На основу члана 30. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), Градска изборна комисија града Кикинде, на седници одржаној 18. марта 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА КИКИНДЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

Преузмите решење

На основу члана 30. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), Градска изборна комисија града Кикинде, на седници одржаној 17. марта 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА КИКИНДЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

Преузмите решење
 

На основу члана 30. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), Градска изборна комисија града Кикинде, на седници одржаној 11. марта 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА КИКИНДЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

Преузмите решење

На основу члана 30. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), Градска изборна комисија града Кикинде, на седници одржаној 4. марта 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА КИКИНДЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

Преузмите решење

На основу члана 30. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), Градска изборна комисија града Кикинде, на седници одржаној 1. марта 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА КИКИНДЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

Преузмите решење

На основу члана 30. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), Градска изборна комисија града Кикинде, на седници одржаној 1. марта 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА КИКИНДЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

Преузмите решење

На основу члана 30. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), Градска изборна комисија града Кикинде, на седници одржаној 1. марта 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА КИКИНДЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

Преузмите решење

ИЗБОРИ 2022. ГОДИНЕ

 

За подношење захтева за обезбеђивање оверитеља, као и за сам поступак овере потписа којим бирач подржава изборну листу и кандидата за председника Републике Србије, можете се обратити у Услужном центру Градске управе града Кикинде, сваког радног дана у времену од 7:30 до 15:30 часова.

Контакт лице задужено за поступак око оверавања потписа бирача у току горе наведеног времена, као и после 15:30 часова је Михајло Векић, број телефона: 066/8130127.

Суботом су организована дежурства од 08:00 до 14:00 часова када се, такође, можете обратити за обезбеђивaње оверитеља.

 

На основу члана 25. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 14/2022), Градска изборна комисија, на седници одржаној дана 22. 02. 2022. године у просторијама Градске управе града Кикинде, донела је

П О С Л О В Н И К

О РАДУ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА КИКИНДЕ

Преузмите пословник

На основу члана 56. став 1. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), Градска изборна комисија града Кикинде, на седници одржаној 22. фебруара 2022. године, донела је

О Д Л У К У

О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ, РАСПИСАНИМ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ

Преузмите одлуку

На основу члана 30. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), Градска изборна комисија града Кикинде, на седници одржаној 22. фебруара 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА КИКИНДЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

Преузмите решење

На основу члана 14. став 1., члана 15. и члана 21. Закона о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС" 104/09 и 99/11) и тачке 9 и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 15/12 и 88/18, 67/20, 41/21, 90/21 и 16/22), Одлуке о расписивању избора за Народне посланике Народне скупштине Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 22/22“), Градска управа града Кикинде

ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА КИКИНДЕ

Део Јединственог бирачког списка за територију града Кикинде изложен је у седишту Градске управе града Кикинде, на адреси Трг српских добровољаца бр. 12, канцеларија број 10, радним данима у периоду од 08: 00 до 15: 00 часова и суботом од 08: 00 до 13: 00 часова. На захтев грађана, запослени на пословима бирачког списка провераваће бирачки статус и тачност уписаних података.

За поступање на основу недостатка уочених након извршеног увида у Јединствени бирачки списак потребно је да грађани поднесу захтев за промену (упис, измена, допуна, исправка или брисање) у бирачком списку Градској управи.

Бирачи до закључења бирачког списка могу захтевати упис, брисање, исправку или допуну чињеница уписаних у бирачки списак. Решења до закључења бирачког списка доноси Градска управа, а од закључења бирачког списка, па све до 72 часа пре дана избора министарство надлежно за послове управе.

Посебно се позивају малолетна лица која на дан избора (03. 04. 2022. године) стичу пунолетство да изврше увид да ли су уписани у део бирачког списка за подручје града Кикинде.

Интерно расељена лица уписују се у бирачки списак према месту у којем су пријављена у том статусу. Решења о променама у бирачком списку за интерно расељена лица доноси до закључења бирачког списка Градска управа.

Бирачи имају право да Градској управи поднесу захтев најкасније пет (5) дана пре закључења бирачког списка да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи.

Бирачи који имају боравиште у иностранству имају право да преко дипломатско- конзуларног представништва Републике Србије најкасније пет (5) дана пре дана закључења бирачког списка поднесу захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству. О оваквом захтеву решава Градска управа по месту пребивалишта бирача у земљи.

Министарство надлежно за послове управе решењем закључује бирачки списак петнаест (15) дана пре дана избора и у решењу утврђује укупан број бирача и на сваком бирачком месту.

Грађани могу извршити увид у бирачки списак провером на сајту града Кикинде www.kikinda.org.rs и на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе https://upit.birackispisak.gov.rs.

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Драгиша Михајловић