Grb Kikinde

Изборна процедура

Документи везани за изборну процедуру

 

Пријава бирача за гласање ван бирачког места

 

064/8688-367

0230/410-224

На основу члана 14. став 1., члана 15. и члана 21. Закона о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС" 104/09 и 99/11) и тачке 9 и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 15/12 и 88/18, 67/20, 41/21, 90/21 и 16/22), Одлуке о расписивању избора за Народне посланике Народне скупштине Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 22/22“), који ће се одржати 17.12.2023. године, Градска управа града Кикинде објављује


ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У ДЕО
ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА
ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА КИКИНДЕ


Део Јединственог бирачког списка за територију града Кикинде изложен је у седишту Градске управе града Кикинде, на адреси Трг српских добровољаца бр. 12, канцеларија број 67, радним данима у периоду од 08:00 до 15:00 часова и суботом од 08:00 до 13:00 часова. На захтев грађана, запослени на пословима бирачког списка провераваће бирачки статус и тачност уписаних података.
За поступање на основу недостатка уочених након извршеног увида у Јединствени бирачки списак потребно је да грађани поднесу захтев за промену (упис, измена, допуна, исправка или брисање) у бирачком списку Градској управи.
Бирачи до закључења бирачког списка могу захтевати упис, брисање, исправку или допуну чињеница уписаних у бирачки списак. Решења до закључења бирачког списка доноси Градска управа, а од закључења бирачког списка, па све до 72 часа пре дана избора министарство надлежно за послове управе.
Посебно се позивају малолетна лица која на дан избора (17.12.2023. године) стичу пунолетство да изврше увид да ли су уписани у део бирачког списка за подручје града Кикинде.
Интерно расељена лица уписују се у бирачки списак према месту у којем су пријављена у том статусу. Решења о променама у бирачком списку за интерно расељена лица доноси до закључења бирачког списка Градска управа.
Бирачи имају право да Градској управи поднесу захтев најкасније пет (5) дана пре закључења бирачког списка да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи.
Бирачи који имају боравиште у иностранству имају право да преко дипломатско- конзуларног представништва Републике Србије најкасније пет (5) дана пре дана закључења бирачког списка поднесу захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству. О оваквом захтеву решава Градска управа по месту пребивалишта бирача у земљи.
Министарство надлежно за послове управе решењем закључује бирачки списак петнаест (15) дана пре дана избора и у решењу утврђује укупан број бирача и на сваком бирачком месту.
Грађани могу извршити увид у бирачки списак провером на сајту града Кикинде www.kikinda.org.rs и на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе https://upit.birackispisak.gov.rs.


НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Драгиша Михајловић