Grb Kikinde

Изборна процедура

Документи везани за изборну процедуру

Према члану 96. Закона о избору народних посланика бирач који није у могућности да гласа на бирачком месту услед тешке болести, старости или инвалидитета може да гласа ван бирачког места, а на подручју које обухвата бирачко место, ако о томе обавести локалну изборну комисију најраније 72 часа пре дана гласања а најкасније до 11.00 часова на дан гласања, односно бирачки одбор на дан гласања, најкасније до 11.00 часова.
 

Контакт за пријаву : 0648688367

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА
 

Одлука о називу и изгледу образаца за подношење пријава за посматрање рада органа за спровођење избора за одборнике скуштине града Кикинде

ОБРАЗАЦ П Р И Ј А В А ДОМАЋЕГ ПОСМАТРАЧА ЗА ПОСМАТРАЊЕ РАДА ОРГАНА  ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ


ОБРАЗАЦ С П И С А К ПРЕДСТАВНИКА ДОМАЋЕГ ПОСМАТРАЧА КОЈИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗА ПОСМАТРАЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ


ОБРАЗАЦ П Р И Ј А В А ЗА СТРАНОГ ПОСМАТРАЧА ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ


ОБРАЗАЦ С П И С А К ПРЕДСТАВНИКА СТРАНОГ ПОСМАТРАЧА КОЈИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ


APPLICATION FORM FOR FOREIGN OBSERVERS FOR OBSERVING THE WORK OF ELECTORAL MANAGEMENT BODIES DURING THE KIKINDA CITY ASSEMBLY ELECTIONS


LIST OF REPRESENTATIVES OF FOREIGN OBSERVERS APPLYING FOR THE ACCREDITATION TO OBSERVE THE WORK OF ELECTORAL MANAGEMENT BODIES DURING THE KIKINDA CITY ASSEMBLY ELECTIONS
 

Градска управа града Кикинде објављује


ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У ДЕО
ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА
ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА КИКИНДЕ


Део Јединственог бирачког списка за територију града Кикинде изложен је у седишту Градске управе града Кикинде, на адреси Трг српских добровољаца бр. 12, канцеларија број 67, радним данима у периоду од 08:00 до 15:00 часова и суботом од 08:00 до 13:00 часова. На захтев грађана, запослени на пословима бирачког списка провераваће бирачки статус и тачност уписаних података.
За поступање на основу недостатка уочених након извршеног увида у Јединствени бирачки списак потребно је да грађани поднесу захтев за промену (упис, измена, допуна, исправка или брисање) у бирачком списку Градској управи.
Бирачи до закључења бирачког списка могу захтевати упис, брисање, исправку или допуну чињеница уписаних у бирачки списак. Решења до закључења бирачког списка доноси Градска управа, а од закључења бирачког списка, па све до 72 часа пре дана избора министарство надлежно за послове управе.
Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.
Посебно се позивају малолетна лица која на дан избора (02.06.2024. године) стичу пунолетство да изврше увид да ли су уписани у део бирачког списка за подручје града Кикинде.
Министарство надлежно за послове управе решењем закључује бирачки списак петнаест (15) дана пре дана избора и у решењу утврђује укупан број бирача и на сваком бирачком месту.
Грађани могу извршити увид у бирачки списак провером на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе https://upit.birackispisak.gov.rs/
 

 

Az egységes választói névjegyzékről szóló törvény 14. szakasza 1. bekezdése, valamint a 15. és 21. szakasza ( Szerb Köztársaság Hivatalos Közlöny 104/09, 99/11 szám) továbbá az egységes választói névjegyzékről szóló törvény végrehajtására vonatkozó útmutató 9. és 10. pontja szerint ( SZK Hivatalos Közlöny 15/12, 88/18, 67/20, 41/21, 90/21, 16/22 és 34/24 szám) és a helyi választásokról szóló törvény módosításáról szóló törvény értelmében ( SZK Hivatalos Közlöny 35/24 szám) Nagykikinda város Városi Közigazgatási Hivatala értesíti a polgárokat

NAGYKIKINDA VÁROS TERÜLETÉRE VONATKOZÓ
EGYSÉGES VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉBE
VALÓ BETEKINTÉSRŐL

Az egységes választói névjegyzék Nagykikinda város területére vonatkozó része Nagykikinda város Városi Közigazgatási Hivatalában, a 67-es számú irodában tekinthető meg a Szerb önkéntesek tere 12 szám alatt, munkanapokon 8:00 órától 15:00 óráig illetve szombati napon 8:00 órától 13:00 óráig. A választópolgár kérésére a választói névjegyzék ügyével megbízott dolgozó ellenőrizni fogja a választópolgár státuszát és a bejegyzett adatok pontosságát.
Az egységes választói névjegyzékbe való betekintés alkalmával észlelt hiányosságok után az érintett választópolgár kérelmet nyújthat be a névjegyzékben feltüntetett adatok változtatásához (bejegyzéshez, módosításhoz, kiegészítéshez, javításhoz vagyí törléshez) a Városi Közigazgatási Hivatalnál.
A választópolgárok a választói névjegyzék lezárása napjáig kérelmezhetik a névjegyzékbe való bejegyzést vagy törlést, a választói névjegyzékben feltüntetett adatok módosítását illetve kiegészítését. A végzéseket a választói névjegyzék lezárásáig a Városi Közigazgatási Hivatal hozza meg, a választói névjegyzék lezárása után egészen 72 órával a választás napját megelőzően az Államigazgatási Minisztérium.
A Városi- illetve a Községi Közigazgatási Hivatal a végzés alapján végzi azon adatok rögzítését, melyek szerint a választópolgár a város, illetve a község területén a lakóhelye szerint fog szavazni (választott szavazóhely) a városi képviselő-testület vagy a községi képviselő-testület tanácsnokainak megválasztásakor.
A választási lista kihirdetése után a választói névjegyzékbe való betekintés jogával illetve a választói névjegyzék módosítására vonatkozó kérelem benyújtásának jogával a választási lista előterjesztője vagy az általa megbízott személy rendelkezik, a bejegyzés vagy módosítás ugyanolyan eljárással történik, mint amilyennel az a választópolgárok esetében történt. A kérelemmel együtt a meghatalmazást és a bizonyítékokat is be kell nyújtani.
Külön felhívjuk azon kiskorú polgárok figyelmét, akik a választások napjáig, 2024. június 2-ig nagykorúak lesznek, hogy a valasztói névjegyzékbe való betekintéssel ellenőrizzék le, hogy szerepel-e nevük az egységes választói névjegyzék Nagykikinda város területére vonatkozó részében.
Az Államigazgatási Minisztérium a választói névjegyzéket tizenöt (15) nappal a választások előtt lezárja és végzéssel határozza meg a szavazópolgárok számát minden szavazóhelyre vonatkozóan.
A polgárok betekintést szerezhetnek a választói névjegyzékbe za Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium https://upit.birackispisak.gov.rs. hivatalos internetes oldalán is.

 

A VÁROSI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJE
Mihajlović Dragiša