Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у јавној својини града кикинде прикупљањем писмених понуда

 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, број 24/12, 48/15 ,99/15 и 42-2017) и члана 52. став 1. тачка 15. Статута Града Кикинде („Службени лист града Кикинде “, број 1/16 - пречишћен текст, 17/16) , градоначелник града Кикинде је дана, 16.05.2017. године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА КИКИНДЕ


и расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КИКИНДЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите текст огласа
Преузмите пријавни формулар

Назад