Grb Kikinde

Попис - Népszámlálás

Информације о попису на територији града Кикинде...

Контакт подаци Пописне комисије града Кикинде

 

Email: popis2022.kikinda@kikinda.org.rs

Достава редовне поште обавља се на шалтеру Услужног центра у згради Градске управе града Кикинде у Кикинди, у ул. Трг српских добровољаца бр. 12., у редовном радном времену органа, од 07: 30- 15: 30.

Број телефона: 0230/ 410- 165

Дежурства пописне комисије

Грађани, који из било ког разлога нису пописани – од 8. до 17. новембра – могу позвати инфо-центар (0800 444 005)

Коначан списак изабраних кандидата за пописиваче

Републички завод за статистику објављује коначну листу кандидата за пописиваче.


Коначну листу можете погледати – овде.

Прелиминарна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку

Републички завод за статистику објављује Прелиминарну листу кандидата за пописиваче који се позивају на обуку.


Прелиминарну листу можете погледати – овде.


Право на улагање приговора на Прелиминарну листу имају сви кандидати који су учествовали у изборном поступку.


Рок за улагање приговора је 21. август 2022. године до 16.00 часова.


Приговор се може поднети искључиво путем електронске поште на имејл-адресу Пописне комисије за општину/град у којој је кандидат конкурисао. Имејл-адресe Пописних комисија можете видети – овде.


У разматрање ће бити узети искључиво образложени приговори, са основним подацима о подносиоцу (име и презиме, редни број пријаве, назив општине/града где је поднета пријава на Јавни позив за ангажовање пописивача).


Приговори ће бити размотрени најкасније до 22. августа 2022. године до 16.00 часова.


Кандитати који уложе приговор одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које су уложили приговор.


Кандидати који нису задовољни одговором Пописне комисије на приговор могу уложити жалбу Републичком заводу за статистику, најкасније до 23. августа 2022. године до 16.00 часова, искључиво путем електронске поште на адресу pravnapopis@stat.gov.rs.


У разматрање од стране Републичког завода за статистику биће узете искључиво образложене жалбе, са основним подацима о подносиоцу жалбе (име и презиме, редни број пријаве, општина за коју се кандидат пријавио), уз коју буду достављени следећи документи:


• приговор поднет надлежној Пописној комисији;
• одговор Пописне комисије на приговор.


Жалбе ће бити размотрене најкасније до 26. августа 2022. године до 8.00 часова.


Кандидати који уложе жалбу одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које су уложили жалбу.


Коначна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку биће објављена 26. августа 2022. године у 16.00 часова.
 

Коначна ранг листа инструктора

 

Ранг листа

Ранг-листа пријављених кандидата за пописиваче

Ранг листа кандидата

БУДИ ПОПИСИВАЧ

Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче - Nyilvános felhívás Számlálóbiztos jelöltek jelentkezésére

Републички завод за статистику
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА
ЗА ПОПИСИВАЧЕ
У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ

 

Позивају се грађани заинтересовани за рад у Попису у својству пописивача да у периоду од 22. јула до 5. августа 2022. године (до 20.00 часова) попуне електронску пријаву на сајтовима Завода: stat.gov.rs или popis2022.stat.gov.rs.

 

Јавни позив

Јавни позив

Nyilvános meghívás

 

 


 

Коначна листа кандидата за инструкторе који се позивају на обуку

 

 

Коначну листу кандидата за инструкторе који се позивају на обуку можете погледати - овде.

Сви изабрани кандидати за обуку су обавезни да најкасније до 23. јула 2022. године до 16.00 часова унесу додатне податке неопходне за израду уговора о ангажовању на следећем линку.

Обука инструктора траје 5 дана

Први термин: од 25. до 29. јула

Други термин: од 1. до 5. августа

Све информације у вези са обуком кандидати ће благовремено добити од надлежне Пописне комисије.

Материјал за обуку (Методолошко упутство, Упутство за организацију и извршење Пописа и Водич за пописиваче) доступан је у електронској форми на линку: https://popis2022.stat.gov.rs/4-metodoloskimaterijali//?r=1.

Сва заинтересована лица која се не налазе на Коначној листи кандидата који се позивају на обуку, а учествовала су у изборном поступку и желе да остваре увид у своје остварене резултате могу поднети захтев у писменој форми (лична предаја захтева у просторијама Пописне комисије сваког радног дана у периоду од 9.00 до 14.00 часова или путем поште на адресу Пописне комисије) Пописној комисији општине/града на којој су конкурисали, до 29. јула 2022. године. Пописна комисије ће увид у остварене резултате омогућити у року од 7 дана од дана пријема захтева.

Адресе пописних комисија доступне су на следећем линку:

https://popis2022.stat.gov.rs/media/31077/adrese_popisne-komisije.pdf

Прелиминарна листа кандидата који се позивају на обуку

Кандидат који се не налази на Прелиминарној листи има право да поднесе приговор. Рок за улагање приговора на Прелиминарну листу изабраних кандидата је 18. јул 2022. године до 16 часова. Приговор се може поднети Заводу искључиво путем имејла на адресу: mladen.velickovic@stat.gov.rs.

Приговори ће бити размотрени најкасније до 20. јула 2022. године до 12 часова.

Кандитати који уложе приговор одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које су уложили приговор.

Коначна листа кандидата који се позивају на обуку биће објављена 22. јула 2022. године на сајтовима Републичког завода за статистику stat.gov.rs и popis2022.stat.gov.rs.

 

Ранг листа кандидата који се позивају на обуку

Ранг листа кандидата за инструкторе који се позивају на разговор и тестирање - A felmérőre (tesztre) és az interjúra beidézett pályázók rangsorlistája


 

Ранг листа кандидата за инструкторе - Az instruktor jelöltek rangsorlistája

Документација коју је потребно предати приликом доласка на тестирање и разговор

A szükséges dokumentáció, amelyet a felmérő (teszt) és az interjú előtt kell benyújtani