Grb Kikinde

Stanovništvo

Prema popisu iz 2011. godine grad Kikinda ima 59.329 stanovnika.

PODACI PO NASELJENIM MESTIMA

Naseljeno mesto Broj stanovnika Broj domaćinstava Broj stanova
Banatska Topola 838 339 369
Banatsko Veliko Selo 2.525 951 1.097
Bašaid 3.121 1.043 1183
Iđoš 1.825 641 825
Kikinda 37.676 13.803 15.841
Mokrin 5.244 1.961 2.328
Nakovo 1.921 763 933
Novi Kozarci 1.912 665 768
Rusko Selo 2.811 1.034 1.213
Sajan 1.164 450 563
Neraspoređeno 292 118 118
Ukupno 59.329 21.768 25.238