Grb Kikinde

Narodna biblioteka "Jovan Popović"

Osnovna delatnost Biblioteke je nabavka, čuvanje i davanje na korišćenje bibliotečkog materijala i informacija.

TRG SRPSKIH DOBROVOLJACA 57, 23300 KIKINDA
TEL: 0230/21-458
FAKS: 0230/22-533
OSNOVANA 1945. GODINE

Osnovna delatnost Biblioteke je nabavka, čuvanje i davanje na korišćenje bibliotečkog materijala i informacija.

Biblioteka je za korisnike radnim danima otvorena od 7.30 do 20.00 časova, subotom od 7.30 do 13.00 časova.

Korisnici Biblioteke mogu biti svi građani koji, prilikom upisa, dobijaju člansku kartu. Članarina iznosi 500,00 din i važi godinu dana od datuma upisa. Deca, đaci i studenti plaćaju umanjeni iznos članarine od 400,00 din. Porodična članarina iznosi 350,00 din i mogu je koristiti najmanje dva člana jedne porodice. Kolektivna članarina staje 350,00 din.

Korisnici mogu pozajmiti do 3 naslova na rok od 15 dana. U čitaonici se mogu koristiti i lične publikacije.

Pored književnih dela, Biblioteka poseduje stručnu i priručnu literaturu iz svih oblasti ljudskog znanja. Korisnici sve informacije o fondu mogu, uz stručnu pomoć bibliotekara, dobiti iz lisnih i elektronskih kataloga.

Pored knjiga, u Biblioteci se mogu koristiti dnevna i nedeljna štampa i časopisi.