Grb Kikinde

Bašaid

Nalazi se dvadesetak kilometara južno od Kikinde, na magistralnom putu M24 Kikinda - Beograd.

Bašaid je jedno od većih naselja u kikindskoj opštini. Nalazi se dvadesetak kilometara južno od Kikinde, na magistralnom putu M24 Kikinda - Beograd, koji se ukršta sa regionalnim putem R-114, a povezuje tri opštine (Novi Bečej - Žitište - Kikinda). Bašaid se spominje u istorijskim spisima još od 1332. godine, a na sadašnjoj lokaciji se nalazi od 1777. godine. Istorija Bašaida je bogata i prepuna zanimljivih događaja. Naselje Bikač je sastavni deo Mesne zajednice Bašaid udaljen oko kilometar od sela.

STANOVNIŠTVO: Naseljska teritorija koju zahvata selo je pretežno namenjena stanovanju i zahvata površinu od 220 hektara. Na toj površini je raspoređeno oko 1200 domaćinstava sa oko 3500 stanovnika. Najveći broj stanovnika je srpske nacionalnosti (oko 87 odsto), dok ostatak čine pripadnici ostalih nacionalnosti (Mađari, Romi, Hrvati, Makedonci...). U proteklim godinama u Bašaid je došao i veći broj prognanih Srba iz ratom zahvaćenih krajeva bivše Jugoslavije. Kao i u ostalim seoskim sredinama stanovništvo je sve starije, jer omladina napušta svoje selo u potrazi za boljim životnim uslovima u većim mestima, te je trenutno oko 100 kuća prazno.

PRIVREDA: Većina stanovništva se bavi pretežno poljoprivrednom proizvodnjom na malim parcelama, uzgojom stoke i proizvodnjom mleka. U proteklih nekoliko godina individualni proizvođači se opredeljuju za mini farme, do sada im ima nekoliko sa po 50 do 100 muznih krava. Veliki broj meštana je u proteklom periodu ostao bez posla. Jedini veći privredni kolektiv koji je u ranijem periodu izdašno pomagao seoske aktivnosti i zapošljavao oko 200 stalnih i stotinak sezonskih radnika PPK "1. oktobar" Bašaid, otišao je pod stečaj. Nakon prodaje, zapošljava oko 50 radnika. Kolektiv ZZ "Bašaid" zapošljava 13 radnika. Postoje zadruge "Paor", "Greda", "Saler" koje se bave i prodajom semena, veštačkog đubriva, herbicida i dr.

U selu rade zdravstvena ambulanta, dečiji vrtić, osnovna škola, pošta, veterinarska stanica, dve poljoprivredne apoteke, dve privatne pekare, 10 mini marketa, prodavnica metal hemije, mesara, dve hamburgerije, četiri kafića i još nekoliko prodajnih objekata.

MANIFESTACIJE: Dan sela i Dan škole (1. oktobar), Crkvena slava (22.maj), tradiconalni Vašar, Buč u Bikaču, turnir u malom fudbalu, basket turnir.

UDRUŽENJA: Dobrovoljno vatrogasno društvo Bašaid, Lovačno udruženje "Fazan", Aktiv žena, Građansko društvo, MO Udruženja penzionera i invalida, MO Crvenog krsta, Kulturno umetničko društvo - folklorna i dramska sekcija, Medijateka MZ Bašaid, Udruženje fudbalskih veterana.

SPORT: Fudbalski klub "Vojvodina", Košarkaški klub "Vojvodina", Karate klub "Bašaid".

CRKVA: U selu postoji pravoslavna crkva građena 1833. godine koja je pod zaštitom države, dok se u naselju Bikač nalazi katolička crkva. Obe crkve su u lošem stanju što iziskuje velika materijalna sredstva kako bi se sprečilo njihovo dalje propadanje. Ove godine Mesna zajednica obezbedila je deo sredstava neophodnih za sanaciju, radovi su nastavljeni, a u narednom periodu uz pomoć Opštine Kikinda obezbediće se još sredstava kako bi objekat bio sačuvan od daljeg propadanja.

POTENCIJALI: Najveći potencijal svake sredine, pa i naše je omladina kojoj treba dati uslove za život i rad kako bi ostali u svom mestu.

Pošto je selo pretežno okrenuto poljoprivredi treba intezivirati i obezbediti uslove za razvoj stočarstva, ratarstva, voćarstva i povrtarstva, kao i za proizvodnju mleka i ostalih poljoprivrednih proizvoda i razvoj lovnog turizma. Postoje uslovi za otvaranje postrojenja za preradu poljoprivrednih proizvoda i lekovitog bilja.

Kontakt:

MESNA ZAJEDNICA BAŠAID
Vojvođanska 56
23316 Bašaid
Tel: +381 230 68 110