Grb Kikinde

Nakovo

Na samom mestu današnjeg Nakova u srednjem veku je selo mađarskih kmetova koje nosi naziv Szollos (Seleš).

Nakovo (mađ. Nákófalva, nem. Nakodorf) je naselje u opštini Kikinda u Severno-banatskom okrugu. Po jednima je naziv dobilo po vinogradima a po drugima po vetrovima. Pored današnjeg Nakova u srednjem veku je postojalo hunsko naselje Kun Szollos na mestu današnjeg naselja Lunga (u Rumuniji) i taj naziv nosi do 1918.

Uspostavljanjem turske uprave u XVI veku i formiranje temišvarskog pašaluk kroz Szollos prolazi tzv. Craski drum koji od Budima, preko Segedina, Kanjiže, preko mosta Devet grla i Szollos vodi za Temišvar, Oršavu i dalje prema Carigradu.

Vinogradi, pašnjaci, oranica i pustara Szollos menjaju vlasnike. Braća Nako, poreklom grčki trgovci iz okoline Dojrana-Makedonija, prvo posed uzimaju u zakup, a 1782.godine otkupljuju posed od vlade u Beču.

Da bi obezbedio radnu snagu za svoje imanje Kristifor Nako 1784.godine gradi 50 kuća i naseljava ih Mađarima. Sa ovim naseljenim Mađarima grof je sklopio ugovor gde zahteva da se novonaseljeno mesto, inače nazvano Seleuš, nazove NAKOFALVA.

U doba nove kolonizacije 1790. godine u selo dolazi nov talas kolonista iz Nemačke, kao i Nemci iz okolnih sela koji su došli u prvoj kolonizaciji. Tada je došlo 176 porodica sa 706 članova domaćinstava.

Naselje koje se sada podiže tipično je panonskog tipa terezijanske epohe. Pravilno ušoreno, sa širokim i pravim ulicama, a kuće su odvojene jedna od druge. U centru sela je bio tg i opštinska kuća u koju je 1945. smeštena zadruga, kafana i prodavnica. Prema popisu iz 1793. godine u selu živi 1054 stanovnika.
Na relaciji Velika Kikinda – Nakofalva je 1898.godine izgrađena železnička pruga koja je 1910. nastavljena do Komluša, a odatle je već postojala veza za Arad i Žombolj.

Opštinska poglavarstva Kikinde, Teremije, Mokrina i Nakofalva 1906.godine izgrađuju električnu centralu tako da se u Nakofalvi uvodi rasveta na raskrsnicama. Prema popisu iz 1911. godine u selu ima 538 kuća i 2834 stanovnika.

Pri kraju I svetskog rata 20. novembra 1918.godine u selo ulaze jedinice Srpske vojske. Kako je Žombolj ostao u Rumuniji, Nakovo je 1924.godine pripalo novoformiranom srezu Velika Kikinda.

Nakofalva je 1922. godine dobilo zvanični naziv Nakovo.

Leta 1944. veći broj nemaca napušta Nakovo i beži zajedno sa nemačkom vojskom.

5.oktobra 1944.godine Nakovo je oslobođeno a u njemu je ostalo oko 1000 stanovnika. 27. IX 1945. prva grupa od 450 domaćinstva stiže u Nakovo gde je predviđena desna strana za koloniste iz Bosanskog Grahova, a leva strana za one iz Bosanskog Petrovca.

Kontakt:

MESNA ZAJEDNICA NAKOVO
Miladina Zorića BB
23311 NAKOVO
tel: +381 230 54 320