Grb Kikinde

Prostorni plan

Prostorni plan jedinice lokalne samouprave donosi se za teritoriju lokalne samouprave i određuje smernice za razvoj delatnosti i namenu površina, kao i uslove za održivi i ravnomerni razvoj na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Prostorni plan se odnosi na vangrađevinski reon.

Strateška procena uticaja na životnu sredinu je sastavni deo plana.

 

Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) – Sombor – Kula – Vrbas – Srbobran – Bečej – Kikinda – granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo)
(Sl. list APV, broj 35/2023)
slika
Izmena i dopuna Prostornog plana grada Kikinde
(Službeni list grada Kikinde, broj 4/2022)
slika slika
Izmene i dopune Prostornog plana opštine Kikinda
(Službeni list grada Kikinde, broj 17/2020)
slika slika
Prostorni plan područja posebne namene mreže koridora saobraćajne infrastrukture na osnovnom pravcu državnog puta prvog reda broj 24 Subotica - Zrenjanin - Kovin
(Sl. list APV 19/2017)
slika slika
Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog Plana područja posebne namene mreže koridora saobraćajne infrastrukture na osnovnom pravcu državnog puta prvog reda broj 24 Subotica - Zrenjanin - Kovin na životnu sredinu slika slika
Prostorni plan Kikinde slika slika