Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Инспекцијски послови

Ваш водич кроз инспекцијске послове...

Контролне листе у просвети

 

Закон о инспекцијском надзору прописује да је инспекција дужна да сачини контролне листе из своје области инспекцијског надзора, објави их на својој интернет страници и примењује у поступку редовног инспекцијског надзора.
Контролна листа је јавно доступан документ који сложене и обимне законске обавезе приказује кроз низ разумљивих питања и одговора. За одговоре на питања додељују се бодови, а инспектор, на основу збира бодова по контролној листи, одређује степен ризика и усаглашености са прописима.
У области надзора просветне инспекције, установе образовања коришћењем ових листа могу да изврше самопроверу и самопроцену усаглашености свог пословања са прописима, на основу које ће уочити неправилности у свом раду и благовремено их исправити.
С друге стране, инспектори на основу контролне листе добијају информације значајне за процену ризика, планирање и вршење инспекцијских надзора.
Коришћење контролне листе је обавезно у редовном инспекцијском надзору, а у ванредном је препоручљиво, а зависно од предмета и циља надзора.
Објавом и доступношћу контролних листи делује се превентивно, едукативно и информативно, помаже установама које надзире просветна инспекција да унапред тачно знају које су њихове обавезе и шта треба да ураде да би своје пословање и поступање ускладили са прописима, спречили штету, и знали шта просветни инспектор у надзору проверава.


Контролне листе у просвети за школску 2022/2023. годину су објављене на сајту МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА:
https://prosveta.gov.rs/prosvetna-inspekcija/kontrolne-liste/


Контролне листе за установе предшколског, основног и средњег образовања и васпитања


КОНТРОЛНА ЛИСТА – ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
КОНТРОЛНА ЛИСТА – ОСНОВНА ШКОЛА
КОНТРОЛНА ЛИСТА – СРЕДЊА ШКОЛА