Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Инспекцијски послови

Ваш водич кроз инспекцијске послове...

Прописи просветне инспекције

Вршење надзора просветне инспекције прописано је одредбама Закона о просветној инспекцији („Службени гласник РС“, бр. 27/2018) и одредбама Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/2015).

У вршењу инспекцијског надзора, на основу закона, просветни инспектор контролише примену:

  • Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018 – други закони)
  • Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, бр. 18/2010 и 101/2017);
  • Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/2013 и 101/2017 и 27/2018 – други закон);
  • Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/2013 и 101/2017 и 27/2018 – др. закон);
  • Закона о дуалном образовању („Службени гласник РС”, број 101/2017);
  • Закон о образовању одраслих („Службени гласник РС“, број 55/2013 и 77/2018);
  • Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/2010 и 55/2013);
  • Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 68/2015);
  • Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник РС“, број 30/2010);
  • подзаконских аката и других прописа из области образовања и васпитања.