Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Јавна расправа

Сарађујмо како бисмо наш град учинили бољим...

Објављивањем предлога Oдлуке о држању домаћих животиња, отвара се јавна расправа и позивају се сва заинтересована лица да своје примедбе и сугестије на текст предлога одлука доставе до 03.11.2014. године на адресу: Општинска управа Кикинда – Секретаријат за заштиту животне средине, Трг српских добровољаца број 12, преко присарнице Општинске управе Кикинда, или на mail adresu zastita@kikinda.org.rs

Предлог одлука објављен је на огласној табли Општине Кикинда, као и на општинском сајту.

Секретаријат за заштиту животне средине ће у року од два дана од дана закључења јавне расправе сумирати приспеле примедбе и сугестије и доставити Општинском већу предлогe Одлукe са извештајем о спроведеној јавној расправи.

Преузмите предлог одлуке

Попуните сва наведена поља!