Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Јавна расправа

Сарађујмо како бисмо наш град учинили бољим...

На основу члана 100. Статута града Кикинде („Сл. лист града Кикинде“, бр. 1/16-пречишћен текст, 17/16), Комисија за статутарна питања и нормативна акта, на седници одржаној дана 04.12.2018. године о г л а ш а в а

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ СТАТУТА ГРАДА КИКИНДЕ

Програм јавне расправе је следећи:

  • Предмет јавне расправе је Нацрт статута града Кикинде;
  • Јавна расправа ће трајати од 05.12.2018. године до 04.01.2019. године. Дана 27.12.2018. године одржаће се јавна презентација Нацрта статута града Кикинде, у периоду од 18,00 до 19,00 часова, у сали бр. 85 (свечана сала Скупштине града Кикинде), Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда.
  • Током трајања јавне расправе, грађани могу доставити предлоге, сугестије и коментаре у писаном облику на адресу: Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда, са назнаком за „секретара Скупштине града Кикинде“ или на е-маил: ziva.knezevic@kikinda.org.rs.
  • Јавну расправу организује Комисија за статутарна питања и нормативна акта Скупштине града Кикинде;
  • Након завршетка јавне расправе, Комисија за статутарна питања и нормативна акта и секретар Скупштине града сачиниће извештај о одржаној jавној расправи.
  • Саставни део овог јавног позива је Нацрт статута града Кикинде, који ће бити објављен на огласној табли Градске управе града Кикинде, огласним таблама месних заједница, као и на званичном сајту града Кикинде (www.kikinda.org.rs).

Преузмите оверени Јавни позив
Преузмите Нацрт статута града Кикинде
Грб и застава Кикинде

Попуните сва наведена поља!