Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Јавни увид

Сарађујмо како бисмо наш град учинили бољим...
1. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за санацију, реконструкцију, доградњу и нову градњу објеката у оквиру комплекса Опште болнице Кикинда на катастарским парцелама број 4902, 4903, 4904, 4909 и 21825 к.о. Кикинда


Јавна презентација ће се одржати од 24.05.2023. године до 30.05.2023. године у згради Градске управе града Кикинде, Трг српских добровољаца број 12, од 8 до 12 сати у канцеларији број 46.
У току трајања јавне презентације могу се доставити примедбе и сугестије Секретаријату за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града Градске управе града Кикинде.

slika
2. Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације централног дела насеља Kикинда


План ће бити изложен на јавни увид у периоду од 25.05.2023. године до 08.06.2023. године, у згради Градске управе града Кикинде, Трг српских добровољаца број 12, у холу зграде и у канцеларији број 46, радним данима од 9 до 14 сати.
Примедбе на планирана решења, заинтересована правна и физичка лица могу доставити Секретаријату за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града Градске управе града Кикинде, Трг српских добровољаца број 12, у писаном облику, најкасније до 08.06.2023. године.
Јавна презентација Нацрта Плана одржаће се дана 01.06.2023. године (четвртак) у 11:00 часова у сали 51 Градске управе града Кикинде.
Јавна седница Комисије за планове града Кикинде, на којој правна и физичка лица којa су поднела примедбе у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом, одржаће се дана 23.06.2023. године (петак), у згради Градске управе града Кикинде, у Кикинди, Трг српских добровољаца број 12, у сали 51, са почетком у 11:00 часова.

slika slika
3. План детаљне регулације обилазнице државног пута ИБ реда број 13, око насеља Башаид


Рани јавни увид у трајању од 15 дана, одржаће се у периоду од 25.05.2023. године до 08.06.2023. године. Излагање елабората на рани јавни увид обавља се електронски.
Примедбе на планирана решења, заинтересована правна и физичка лица могу доставити Секретаријату за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града Градске управе града Кикинде, Трг српских добровољаца број 12 у Кикинди, у писаном облику, закључно са 08.06.2023. године.
Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, позивају се да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину, и да исто доставе у току трајања раног јавног увида на адресу – Секретаријат за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града Градске управе града Кикинде, Трг српских добровољаца број 12 у Кикинди, закључно са 08.06.2023. године.
Седница Комисије за планове града Кикинде, на којој ће се дати мишљење на Извештај о обављеном раном јавном увиду, чији ће саставни део бити примедбе које су поднете у писаном облику, одржаће се дана 23.06.2023. године (петак), у згради Градске управе града Кикинде, у Кикинди, Трг српских добровољаца број 12, у сали број 51, са почетком у 11:00 часова.

slika
Попуните сва наведена поља!