Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Јавни увид

Сарађујмо како бисмо наш град учинили бољим...
НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ДЕЛА НАСЕЉА КИКИНДА
План ће бити изложен на јавни увид у периоду од 10.01.2019. године до 08.02.2019. године, у згради Скупштине града Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12, у холу зграде и у канцеларији број 49, радним данима од 9 до 14 сати.
Јавна презентација Нацрта Измена и допуна Плана одржаће се дана 25.01.2019. године (петак) у 12:00 часова у сали 12 Скупштине града Кикинде.
Јавна седница Комисије за планове града Кикинде, на којој правна и физичка лица којa су поднела примедбе у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом, одржаће се дана 20.02.2019. године (среда), у згради Скупштине града Кикинде, у Кикинди, Трг српских добровољаца број 12, у сали број 12, са почетком у 11:00 часова.
slika slika
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК 24 И ДЕО БЛОКА 46 (МИКРОНАСЕЉЕ) У КИКИНДИ
План ће бити изложен на јавни увид у периоду од 10.01.2019. године до 08.02.2019. године, у згради Скупштине града Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12, у холу зграде и у канцеларији број 46, радним данима од 9 до 14 сати.
Јавна презентација Нацрта Плана одржаће се дана 25.01.2019. године (петак) у 13:00 часова у сали 12 Скупштине града Кикинде.
Јавна седница Комисије за планове града Кикинде, на којој правна и физичка лица којa су поднела примедбе у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом, одржаће се дана 20.02.2019. године (среда), у згради Скупштине града Кикинде, у Кикинди, Трг српских добровољаца број 12, у сали број 12, са почетком у 11:00 часова.
slika slika
Попуните сва наведена поља!