Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Јавни увид

Сарађујмо како бисмо наш град учинили бољим...
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК 35 И ДЕЛОВЕ БЛОКОВА 28 И 34 (РАДНИ САДРЖАЈИ) У МОКРИНУ
Јавни увид у трајању од 30 дана, одржаће се у периоду од 25.10.2018. године до 23.11.2018. године. Материјал са текстуалним и графичким делом планског документа биће доступан на увид у згради Скупштине града Кикинде.
slika slika
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА У НАСЕЉУ МОКРИН
Јавни увид у трајању од 30 дана, одржаће се у периоду од 25.10.2018. године до 23.11.2018. године. Материјал са текстуалним и графичким делом планског документа биће доступан на увид у згради Скупштине града Кикинде.
slika slika
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК 56 И ДЕЛОВЕ БЛОКОВА 57 И 58 У КИКИНДИ (ЖЕЛЕЗНИЧКИ НОВИ РЕД)
Рани јавни увид у трајању од 15 дана, одржаће се у периоду од 01.11.2018. године до 15.11.2018. године. Материјал са текстуалним и графичким делом планског документа биће доступан на увид у згради Скупштине града Кикинде.
slika
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК 55/1 И ДЕЛОВЕ БЛОКОВА 55 И 57 У КИКИНДИ (СТРЕЛИШТЕ)
Рани јавни увид у трајању од 15 дана, одржаће се у периоду од 01.11.2018. године до 15.11.2018. године. Материјал са текстуалним и графичким делом планског документа биће доступан на увид у згради Скупштине града Кикинде.
slika
Попуните сва наведена поља!