Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Обједињена процедура

Ваш водич кроз обједињену процедуру за добијање дозвола

2024. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о. категорија и класификација објекта. Датум издавања
Датум објаве
 1  ROP-KIK-43627-LOCH-2/2024 од 04.01.2024  Дарко Скакић, Браће Богарошки 175, Кикинда  за изградњу стамбеног објекта, спратности П+1, у ул Браће Богарошки бр. 175, у Кикинди, на кат. парц. бр. 2091 к.о. Кикинда

 15.01.2024

15.01.2024

 
2 ROP-KIK-42981-LOC-1/2023 од 19.12.2023 Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, Кикинда за изградњу система измењивих брзинских дисплеја у граду Кикинда, на катастарској парцели 21820/1 к.о. Кикинда

23.01.2024

23.01.2024

 
 3 ROP-KIK-42922-LOC-1/2023 од 19.12.2023 Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, Кикинда изградњу система за детекцију проласка возила кроз црвено светло на раскрсници улица Милоша Великог, Стевана Синђелића и Стевана Сремца, на катарстарским парцелама бр. 9509, 21558, 21613 и 21629/8 к.о. Кикинда
 

30.01.2024

30.01.2024

 
4 ROP-KIK-44009-LOC-1/2023 од 28.12.2023 „B2 Sunspot“ доо Мокрин, Жарка Зрењанина бр. 35, Мокрин за изградњу Прикључни вод соларне електране „B2 Sunspot“ инсталисане снаге 7 МW, на кат. парц. 21826/4, 21476/1,... 10403/5 и 10403/6 К.О. Кикинда, општина Кикиндa
 

01.02.2024

01.02.2024

 
5 ROP-KIK-17274-LOCA-8/2024 од 30.01.2024 Душан Карановић, Младена Стојановића 25, Наково за изградњу стамбеног објекта П+0 у Кикинди,
у ул. Албертова бр. 92,
на кат. парцелама бр. 3422/1 и 3422/2 к.о. Кикинда
 

06.02.2024

06.02.2024

 
6 ROP-KIK-79-LOC-1/2024 од 04.01.2024 Николић Томо и Николић Јагода, Бранка Радичевића бр. 90, из Новог Милошева за изградњу породичног стамбеног објекта са једним станом, спратности П+0 и другог објекта, спратности П+0, у ул Кумановска бр. 31, у Кикинди, на кат. парц. бр. 21844 к.о. Кикинда
 

07.02.2024

07.02.2024

 
7 ROP-KIK-970-LOC-1/2024 од 17.01.2024 УРБАН ОРГАНИКА ДОО КИКИНДА, Трг српских добровољаца бр. 3/10, Кикинда за изградњу прикључног гасовода, МРС Г10 и унутрашње гасне инсталације, ул. Теремијски друм бб, у Кикинди, на кат. парц. бр. 18734/3 к.о. Кикинда

19.02.2024

19.02.2024

 
8 ROP-KIK-37384-LOCA-2/2024 од 05.02.2024 Љубомир Француски, ул. Дожа Ђерђа бр. 30/18, из Новог Сада за изградњу помоћне зграде П+0, у ул. Браће Татића бр. 51, у Кикинди, на кат. парц. бр. 6576 к.о. Кикинда
 

01.03.2024

01.03.2024

 
9 ROP-KIK-19515-LOCA-15/2024 од 26.02.2024 Милош Крнић, Дистричка бр. 9, Кикинда за изградњу стамбене зграде са четири стана, спратности П+0,
у Кикинди, ул. Бранка Радичевића бр. 18, на кат. парц. бр. 4277 к.о. Кикинда
 

04.03.2024

04.03.2024

 
10 ROP-KIK-44009-LOC-1/2023 од дана 01.02.2023. године B2 Sunspot“ доо Мокрин, Жарка Зрењанина бр. 35, Мокрин за изградњу прикључног вода соларне електране „B2 Sunspot“ инсталисане снаге 7 МW, на кат. парц. 21826/4, 21476/1,... 10403/5 и 10403/6 К.О. Кикинда, општина Кикиндa
 

06.03.2024

06.03.2024

 
11 ROP-KIK-3211-LOC-1/2024 од 08.02.2024 Божидар Николашев, Трг краља Петра првог бр. 36, Жабаљ за изградњу стамбеног објекта П+0 и економског објекта П+0, у Кикинди, у ул. Стрелиште бб, на кат. парцели бр. 227 к.о. Кикинда
 

11.03.2024

11.03.2024

 
12 ROP-KIK-5169-LOC-1/2024 од 27.02.2024 Невен Стојков, Браће Татића бр. 57, Кикинда за изградњу пословне зграде П+2, објекат за ноћење гостију без ресторана, у Кикинди, у ул. Угљеше Терзина 11-13, на кат. парцели бр. 21851 к.о. Кикинда

21.03.2024

21.03.2024

 
13 ROP-KIK-7881-LOC-1/2024 од 19.03.2024 Саша Штеванов, Семлачка бр. 55, Кикинда за изградњу стамбеног објекта П+0, у Кикинди,у ул. Семлачка бр. 55, на кат. парцели бр. 2778/1 к.о. Кикинда
 

26.03.2024

26.03.2024

 
14 ROP-KIK-5727-LOC-1/2024 од 01.03.2024 Секулић Мелита, Крајишка 1А, Банатско Велико Село за изградњу стамбеног објекта, спратности П+0, у ул. Иве Лоле Рибара бр. 11, у Банатском Великом Селу, на кат. парц. бр. 1327 к.о. Банатско Велико Село
 

27.03.2024

27.03.2024

 
15 ROP-KIK-5478-LOC-1/2024 од 28.02.2024. Бајша Аграр“ д.о.о., Ђуре Јакшића бр. 42, Кикинда за изградњу помоћног објекта – складиште, П+0, Зрењанински пут бр. 11, на кат. парц. 21696/34 к.о. Кикинда
 

27.03.2024

27.03.2024

 
16 ROP-KIK-8530-LOC-1/2024 од 25.03.2024 Тања Никшић, Цара Душана бр. 165, Кикинда, за реконструкцију и доградњу породичне стамбене зграде П+0,
објекат бр. 1, у Кикинди, у ул. Цара Душана бр. 165, на кат. парцели бр. 5031 к.о. Кикинда
 

01.04.2024

01.04.2024

 
17 ROP-KIK-7360-LOC-1/2024 од 15.03.2024 Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Панчевачка 46, Зрењанин за изградњу НН кабелa са КПК и ОММ "MULTIPAC" у Кикинди, на кат. парцели бр. 9538/25, 9538/34 и 21792 к.о. Кикинда

12.04.2024

12.04.2024

 
18 ROP-KIK-264-LOC-2/2024 од 22.03.2024 Драгана Поповић, Железничка бр. 34, Нови Сад за изградњу стамбеног објекта, у ул. Доситејева бб у Кикинди,
на кат. парцели бр. 21867 к.о. Кикинда

18.04.2024

18.04.2024

 
19 ROP-KIK-11273-LOCAH-6/2024 од 25.03.2024 Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, Кикинда
 
за изградњу оптичког кабла – командно надзорна веза бунара са управном зградом, на кат. парцелама бр. 10396/6, 10396/8, 10396/10, 10398, 10399, 21676/1, 21473/1 и 10403/5 к.о. Кикинда

23.04.2024

23.04.2024

 
20 ROP-KIK-5169-LOCAH-3/2024 од 17.04.2024. Невен Стојков, Браће Татића бр. 57, Кикинда за изградњу пословне зграде П+2, објекат за ноћење гостију без ресторана, у Кикинди, у ул. Угљеше Терзина 11-13, на кат. парцели бр. 21851 к.о. Кикинда
 

29.04.2024

29.04.2024

 
21 ROP-KIK-10451-LOC-1/2024 од 08.04.2024 „Нинков“ д.о.о., Пут за Меленце бр. 1, Башаид за изградњу зграде за складиштење пољопривредних производа и помоћне пољопривредне зграде са саобраћајницама, подно складиште, колска вага и вагарска кућица, спратности П+0, ул. Пут за Меленце, на кат. парц. бр. 11180/1 и 11180/2 к.о. Башаид

 

07.05.2024

07.05.2024

 
22 ROP-KIK-41618-LOCAH-4/2024 од 04.04.2024 Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, Кикинда за изградњу светлосне саобраћајне сигнализације – семафора,
на раскрсници улица Партизанска и Јована Јовановића Змаја у Кикинди, на кат. парцелама бр. 10049, 21819 и 21820/1 к.о. Кикинда
 

08.05.2024

08.05.2024

 
23 ROP-KIK-10048-LOC-1/2024 од 05.04.2024 Српска православна црквена општина Иђош, Светосавска бр. 43, Иђош за изградњу прикључног гасовода и МРС Г4 Иђош, у ул. Николе Француског бр. 2, на кат. парцели бр. 1020 к.о. Иђош
 

08.05.2024

08.05.2024

 
24 ROP-KIK-12941-LOC-1/2024 од 25.04.2024 Коста Миладинов, Ђуре Јакшића 36, Кикинда за реконструкцију стамбеног објекта, адаптацију приземља и претварање тавана у стамбени простор, у ул. Саве Текелије бр. 8, у Кикинди, на кат. парц. бр. 6203/1 к.о. Кикинда
 

08.05.2024

08.05.2024

 
25 ROP-KIK-9922-LOC-1/2024 од 04.04.2024 „Еко градња“ доо Зрењанин за изградњу бетонске базе, интерне станице за снабдевање моторних возила компримованим природним гасом за сопствене потребе, у ул. Пут за пристаниште бб, на кат. парц. бр. 20969 к.о. Кикинда

10.05.2024

13.05.2024

 
26 ROP-KIK-380471-LOC-3/2024 од 12.04.2024 Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, Кикинда за изградњу вакуумске канализационе мреже отпадних вода у делу насеља Кикинда - Железнички нови ред са прикључком на вакумску станицу према пројекту вакумске канализационе мреже Кикинда – Стрелиште на кат. парц. бр. 351, 350, ... 1893/2, 1893/1 к.о. Кикинда
 

13.05.2024

13.05.2024

 
27 ROP-KIK-11840-LOCH-2/2024 од 13.05.2024 Земљорадничка задруга „Житопромет” Кикинда, Цара Душана бр. 9, Кикинда за изградњу складишта са камионском вагом, у ул. Браће Опсеница бр. 1, у Кикинди, на кат. парцели бр 9476/1 к.о. Кикинда
 

17.05.2024

17.05.2024

 
28 ROP-KIK-11553-LOC-1/2024 од 16.04.2024. Покрајац Никола из Кикинде,Доситејева 67 за изградњу стамбеног објекта, спратности П+1, у ул. Доситејева бр. 67, у Кикинди, на кат. парц. бр. 4491 к.о. Кикинда
 

17.05.2024

17.05.2024

 
29 ROP-KIK-11948-LOC-1/2024 од 19.04.2024 Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд за изградњу НН прикључног вода ПП00-А 4х70 мм² и ОММ,
на парцели 21621/1 до парцеле 8452 к.о. Кикинда

20.05.2024

20.05.2024

 
30 ROP-KIK-16164-LOCA-6/2024 од 29.05.2024 Нафтагас-Нафтни сервиси д.о.о. Нови Сад, Пут шајкашког одреда 9, Нови Сад за изградњу постројења за депарафинажу и прање тубинга,
на кат. парцели бр. 21245/1 к.о. Кикинда
 

29.05.2024

29.05.2024

 
31 ROP-KIK-31891-LOC-4/2024 од 08.05.2024 Društvo sa ograničenom odgovornošću Alt za poljoprivredu, trgovinu, ugostiteljstvo, turizam i usluge, Kikinda за изградњу стамбено-пословног објекта (П+3) у ул. Браће Татић бр. 52 у Кикинди, на кат. парцели бр. 21705 к.о. Кикинда
 

04.06.2024

04.06.2024

 
32 ROP-KIK-14102-LOC-1/2024 од 10.05.2024 Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд за изградњу СН кабелa 10(20)kV, МБТС 10(20)/0,4kV и НН кабелa
са КПК "Индустријска зона Кикинда" у Кикинди,
на кат. парцели бр. 21696/38 к.о. Кикинда
 

04.06.2024

04.06.2024

 
 33  ROP-KIK-14650-LOC-1/2024 од 15.05.2024  Милош Коцкар, Његошева бр. 143, Кикинда  за реконструкцију са делимичним рушењем и доградњом породичне стамбене зграде П+0 – објекат бр. 1, Кикинда, Његошева бр. 145, на кат. парцели бр. 20209/2 к.о. Кикинда

 11.06.2024

11.06.2024

 

 

2023. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о. категорија и класификација објекта. Датум издавања
Датум објаве
 1 ROP-KIK-39661-LOC-1/2022 од 09.12.2022  „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција
Зрењанин, из Зрењанина, Панчевачка 46,
 за изградњу 20kV кабловског вода од СТС10 у Иђошу до МБТС (РП) НИС са СН блоком СФ6, ЧРС далековода 20kV, МБТС типа ЕВ-41А, „СТС-1 Иђош“ и „СТС-2 Иђош“ са припадајућом СН подземном и надземном мрежом, у Иђошу, у ул. Светосавска и Јована Ђурђулова, потеси Ширина,Лудош, Крстак и Подумке, на кат. парцелама бр. 1459, 1480, 3995/1,... 4033/2 и 4033/1
к.о. Иђош,

 09.01.2023

09.01.2023

 

2 „AGROITALY“, d.o.o. Mali Iđoš, Салаш бр. 16, Мали Иђош ROP-KIK-38938-LOC-1/2022 од 05.12.2022 за изградњу система за наводнавање воћњака – 2,
на кат. парц. бр. 1783/1, 1926, 1928/1, 2156/1, 2160/1,
2171, 2355 и 2411 све у к.о. Банатска Топола
 

10.01.2023

10.01.2023

3 Града Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 ROP-KIK-30061-ISAW-2/2023 од 11.01.2023 на изградњи секундарне мреже атмосферске канализације у делу улице Сутјеске, од улице Жарка Зрењанина до улице Уроша Предића, на катастарској парцели број 21650 к.о. Кикинда

27.01.2023

27.01.2023

4 Ђорђе Лисулов, Лазаревачки друм 4/9, Београд ROP-KIK-39715-LOCH-2/2023 од 03.01.2023 изградња стамбене зграде П+0 и другог објекта П+0, у ул. Браће Богарошки бр. 138, на кат. парцелама бр. 5498 и 5499 к.о. Кикинда
 

30.01.2023

30.01.2023

5 Мирко Матијевић предузетник Самостална трговинска радња „МИШО ХЕРМЕС“ Кикинда, Сувачарска бр. 52, Кикинда ROP-KIK-1601-LOC-1/2023 од 24.01.2023 изградњa другог објекта – оставе П+0, у ул. Сувачарска бр. 36 у Кикинди, на кат. парцели бр. 3807 к.о. Кикинда
 

31.01.2023

31.01.2023

6 Радован Соколов, Васе Стајића 54, Мокрин ROP-KIK-37572-LOC-3/2023 од 17.01.2023 за изградњу стамбено-пословног објекта П+1 и помоћног објекта П+0 у ул Светог Саве бр. 43, у Мокрину, на кат. парцели бр. 1955 и 1956 к.о. Мокрин

06.02.2023

06.02.2023

7 Борислав Цураковић ПР, Самостална занатска радња „СИМТЕК“ Кикинда, Браће Арсенов бр. 45, Кикинда ROP-KIK-2187-LOC-1/2023 од 30.01.2023 за доградњу поткровља стамбене зграде бр. 1 П+0 и адаптацију и доградњу спрата помоћног објекта бр. 2 П+0 и претварање у стамбени простор,у ул. Угљеше Терзина бр. 4, на кат. парцели бр. 6232 к.о. Кикинда
 

06.02.2023

06.02.2023

8 Јована Девић из Кикинде, ул. Кумановска бр. 31 ROP-KIK-1081-LOC-1/2023 од 18.01.2023 изградња породичне стамбене зграде, спратности П+0
и помоћне зграде, спратности П+0,
Кумановска бр. 31, у Кикинди,
на кат. парц. бр. 21844 к.о. Кикинда

17.02.2023

17.02.2023

9 Моnсhаnin Didiеr, Светосавска ГА5, Кикинда ROP-KIK-35966-LOCA-6/2023 од 10.02.2023 изградња стамбене зграде П+1+Пк, са три стана и помоћне зграде П+0, у Кикинди, у ул. Светосавска бр. 96, на кат. парцели бр. 8375 к.о. Кикинда
 

21.02.2023

21.02.2023

10 „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, из Зрењанина, Панчевачка 46 ROP-KIK-39661-LOCA-2/2023 од 11.02.2023 за изградњу 20kV кабловског вода од СТС10 у Иђошу до МБТС (РП) НИС са СН блоком СФ6, челично-решеткастог стуба далековода 20kV, монтажно-бетонске трансформаторске станице МБТС типа ЕВ-41А, стубних трансформаторских станица „СТС-1 Иђош“ и „СТС-2 Иђош“ са припадајућом СН подземном и надземном мрежом, у Иђошу, у ул. Светосавска и Јована Ђурђулова, потеси Ширина, Лудош, Крстак и Подумке, на кат. парцелама бр. 1459, 1480, ..., 4100, 5236/2, 5240, 5067, 4035, 4034, 4033/2 и 4033/1 к.о. Иђош

21.02.2023

21.02.2023

11 Иван Коларов, ул. Чика Љубина бр. 64, из Новог Бечеја ROP-KIK-1079-LOCH-2/2023 од 26.01.2023 за изградњу стамбеног објекта, спратности П+1 и економског објекта, спратности П+0, у ул. Светосавска бб, у Иђошу,
на кат. парц. бр. 1237 к.о. Иђош
 

23.02.2023

23.02.2023

12 „TОПОЛА“ д.o.o., Кикиндска бр. 25, Кикинда, ROP-KIK-1730-LOC-1/2023 од 25.01.2023 за изградњу истражно – експлоатационог бунара Б2/22 са повезним цевоводом, на катастарској парцели број 2895 к.о. Банатска Топола
 

23.02.2023

23.02.2023

13 Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, Кикинда ROP-KIK-2272-LOC-1/2023 од 31.01.2023 за реконструкцију и доградњу спратне пословне зграде, Вука Караџића бр. 18 у Банатској Тополи, на кат. парц. бр. 2 к.о. Банатска Топола

01.03.2023

01.03.2023

14 Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, Кикинда ROP-KIK-2143-LOC-1/2023 од 30.01.2023 за изградњу хидрантске мреже зграде Народне библиотеке ''Јован Поповић'' у Кикинди,у ул. Краља Петра I бр. 57, на кат. парцели бр. 4567 к.о. Кикинда

01.03.2023

01.03.2023

15 Производно трговинско предузеће "Мултипак" доо Кикинда ROP-KIK-2346-LOC-1/2023 од 31.01.2023 за изградњу производне хале, спратности П+0,
на кат. парцели бр. 21792 к.о. Кикинда
 

01.03.2023

01.03.2023

16 Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, Кикинда ROP-KIK-2423-LOC-1/2023 од 01.02.2023 за изградњу отвореног амфитеатра у Мокрину, ул. Светог Саве,
на кат. парц. бр. 2252 к.о. Мокрин
 

02.03.2023

02.03.2023

17 Hartopak d.o.o., Пут за пристаниште бб, Кикинда ROP-KIK-1258-LOCH-2/2023 од 20.02.2023 за изградњу прикључног гасовода, МРС и унутрашње гасне инсталације,Пут за пристаниште, на катастарској парцели број 20963/2 к.о. Кикинда

08.03.2023

08.03.2023

18 Рогановић Маја, ул. Доситејева бр. 103, из Кикинде ROP-KIK-46721-LOCA-3/2023 од 03.03.2023 за иградњу породичне стамбене зграде, спратности П+Пот, ул. Доситејева бр. 103, у Кикинди, на кат. парц. бр. 2547/1 к.о. Кикинда

10.03.2023

10.03.2023

19 Тања Раца, Милоша Великог бр. 30, Кикинда ROP-KIK-5732-LOC-1/2023 од 03.03.2023 за реконструкцију и доградњу породичне стамбене зграде П+1 у породичну стамбену зграду П+2, у Кикинди, у ул. Милоша Великог бр. 30, на кат. парцели бр. 8973 к.о. Кикинда
 

10.03.2023

10.03.2023

20 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда ROP-KIK-4361-LOC-1/2023 од 21.02.2023 реконструкција унутрашње хидрантске мреже објекта бр. 1, вртић Мики, у ул. Београдска бр. 11 у Кикинди, на кат. парцелама бр. 10105/4 и 10148 к.о. Кикинда
 

17.03.2023

17.03.2023

21 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12 ROP-KIK-4347-LOC-1/2023 од 21.02.2023 за реконструкцију и доградњу црпне станице отпадних вода „Микронасеље“, на кат. парц. бр. 10084/1 к.о. Кикинда, бр. дела парцеле 23

20.03.2023

20.03.2023

22 „Jaffa“ д.о.о, Маршала Тита 245, 25220 Црвенка, Србија ROP-KIK-4434-LOC-1/2023 од 21.02.2023 за изградњу фотонапонске електране на земљи укупне активне снаге прикључења 600 kW за напајање сопствених потрошача са предајом вишкова енергије у дистрибутивни систем по систему купац-произвођач, на кат. парц. бр. 426, 501/3, 501/4, 501/5 к.о. Кикинда
 

21.03.2023

21.03.2023

23 Чеке Роберт, Кикинда, Михајла Пупина бр. 71 ROP-KIK-3383-LOCH-2/2023 од 21.02.2023 изградња стамбено-пословног објекта П+1, у ул. Иве Лоле Рибара бр. 27а, на кат. парцели бр. 8876 к.о. Кикинда

21.03.2023

21.03.2023

24 Јевтан Ђукић, Светосавска 116 В 11 ROP-KIK-7379-LOC-1/2023 од 17.03.2023 за изградњу стамбеног објекта П+0 у Кикинди, у ул. Војводе Мишића бр. 92, на кат. парцели бр. 6730 к.о. Кикинда
 

23.03.2023

23.03.2023

25 Миља Кнежевић, Здравка Челара бр. 26, Банатског Великог Села ROP-KIK-5522-LOC-1/2023 од 02.03.2023 за изградњу породичне стамбене зграде са једним станом, спратности П+0, у ул. Здравка Челара бр. 26 у Банатском Великом Селу, на кат. парц. бр. 855 к.о. Банатско Велико Село

29.03.2023

29.03.2023

26 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда ROP-KIK-6032-LOC-1/2023 од 06.03.2023 за изградњу фонтанских аератора у зони ''Старог језера'' и северног канала у Кикинди, на кат. парцелама бр. 2828, 2826, 21474, 2809 и 2808 к.о. Кикинда
 

30.03.2023

30.03.2023

27 Златко Феризовић, ул. Стевана Синђелића бр.18, из Кикинде ROP-KIK-9567-LOC-5/2023 од 04.04.2023 доградњу стамбене зграде, П+0, и два помоћна објкета, спратности П+0, у ул. Стевана Синђелића бр.18, на кат. парцели број 9101 к.о. Кикинда

11.04.2023

11.04.2023

28 „B2 Sunspot“ доо Мокрин, Жарка Зрењанина бр. 35, Мокрин ROP-KIK-8030-LOC-1/2023 од 22.03.2023 за изградњу соларнe електране на земљи инсталисане снаге 7 MW са целокупном предајом електричне енергије у дистрибутивни систем, на кат. парцели бр. 21826/4 к.о. Кикинда

13.04.2023

13.04.2023

29 „Aутоцентар Фодор“ д.о.о. Кикинда, Јована Јовановића Змаја бр. 110, Кикинда ROP-KIK-7129-LOCH-2/2023 од 09.04.2023 за изградњу самоуслужне аутоперионице П+0, ул. Јована Јовановића Змаја бр. 108 у Кикинди, на кат. парц. бр. 8581 к.о. Кикинда

21.04.2023

21.04.2023

30 „BASAID WIND“ д.о.о. Београд, Светогорска бр. 4, Београд ROP-KIK-4887-LOCH-2/2023 од 24.03.2023 за изградњу приступног пута за ветропарк у к.о. Башаид, на кат. парцелама бр. 11087, 11088, 11089 и 11090 и деловима кат. парцела бр. 11056, 11048, 11057 и 11115 к.о. Башаид.

24.04.2023

24.04.2023

31 Севертранс“ д.о.о. Сента, Златне греде бр. 6, Сента ROP-KIK-8873-LOC-1/2023 од 29.03.2023 за реконструкцију са делимичним рушењем и промену намене зграде остале индустријске делатности – браварске хале и кројачнице у собе за издавање и спајање простора за издавање, у ул. Милоша Остојина у Кикинди, на кат. парцели бр. 21855 к.о. Кикинда

25.04.2023

25.04.2023

32 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда ROP-KIK-18810-LOCH-8/2023 од 02.04.2023 за изградњу канализације употребљених вода слива Стрелиште у насељу Кикинда, на кат. парцелама бр. 340/1, 333,...21554 и 351 к.о. Кикиндa.

25.04.2023

25.04.2023

 33 УРБАН ОРГАНИКА ДОО КИКИНДА, Трг српских добровољаца бр. 3/10 ROP-KIK-31156-LOCA-7/2023 од 30.03.2023 за изградњу комплекса Систем аквапоније са складиштем и логистиком,потес Кинђа, Кикинда, на кат. парц. бр. 18734/3 к.о. Кикинда
 

26.04.2023

26.04.2023

34 Горан Марков, Жарка Зрењанина бр. 50, Кикинда ROP-KIK-9607-LOC-1/2023 од 04.04.2023 за изградњу стамбено-пословног објекта П+1 и помоћног објекта П+0, у ул. Жарка Зрењанина бр. 50 у Кикинди, на кат. парцели бр. 3823 к.о. Кикинда

04.05.2023

04.05.2023

35 „TIM-COP“ д.о.о., Ул. Иланџа бр. 12, из Темерина ROP-KIK-9586-LOC-1/2023 од 04.04.2023 изградња СТС „СТС-11 КП“, „СТС-12 КП“ и 20kV подземни кабловски водови,
у Кикинди, потес Ђомпарина Бара, на кат. парц. бр. 14399/1, 14398, 19076, 19453, 19137,
14403, 14404, 19448, 19138, 14406/2, 14406/3, 14406/4,
14406/8, 19133 и 14425/1 к.о. Кикинда
05.05.2023

05.05.2023

36 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда ROP-KIK-9765-LOC-1/2023 од 05.04.2022 реконструкција дела цевовода сирове воде на изворишту воде "ШУМИЦЕ"" Кикинда, на кат. парцелама бр. 10399, 10396/7, 10396/9, 10396/11 и 10396/10 к.о. Кикинда 08.05.2023
08.05.2023
37 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда ROP-KIK-10520-LOC-1/2023 од 11.04.2023 за реконструкцију и изградњу водоводне мреже простор водозахвата „Шумице“ у Кикинди, на кат. парцелама бр. 10396/6, 10396/7, 21473/1, 21544/2, 10329 и 21643/1 к.о. Кикинда

11.05.2023

11.05.2023

38 Hartopak d.o.o., Пут за пристаниште бб, Кикинда ROP-KIK-1258-LOCA-5/2023 од 19.04.2023 за изградњу прикључног гасовода, МРС и унутрашње гасне инсталације, Пут за пристаниште, на катастарској парцели број 20963/2 к.о. Кикинда

12.05.2023

12.05.2023

39 Бранислав Величков, ул. Сувачарска бр. 14, из Кикинде ROP-KIK-13737-LOC-1/2023 од 11.05.2023 за изградњу другог објекта, спратности П+0, Жарка Зрењанина бр. 80, у Кикинди, на кат. парц. бр. 3515/1 к.о. Кикинда

19.05.2023

19.05.2023

40 "Галад“ доо Кикинда, Башаидски друм бб, Кикинда ROP-KIK-10729-LOCH-2/2023 од 25.04.2023 за изградњу система за наводњавање, на кат. парцели бр. 17545, 17544, 17543/1 и 17542 к.о. Кикинда

24.05.2023

24.05.2023

41 Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, Кикинда ROP-KIK-11584-LOC-1/2023 од 21.04.2023 за изградњу система за мерење тренутне брзине кретања возила у Кикинди, раскрсница улица Милоша Великог, Стевана Синђелића и Стевана Сремца, на кат. парц. бр. 21629/8 к.о. Кикинда

24.05.2023

24.05.2023

42 „МУЛТИПАК“ ДОО, Кикинда, Милоша Великог 83А, Кикинда ROP-KIK-2346-LOCA-2/2023 од 22.05.2023 за изградњу производне хале, спратности П+0, на кат. парцели бр. 21792 к.о. Кикинда

26.05.2023

26.05.2023

43 АЛМЕX“ Панчево, Јабучки пут 82, Панчево ROP-KIK-12623-LOC-1/2023 од 03.05.2023 за изградњу система за наводњавање, на кат. парцелама бр. 17545, 17544, 17543/1 и 17542 к.о. Кикинда
 

01.06.2023

01.06.2023

44 Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд ROP-KIK-9168-LOCH-2/2023 од 05.05.2023 за изградњу кабловског прикључног 20кВ вода са челично решеткастим стубом,на кат. парц. бр. 3816, 3616/2, 3663, 3595, 1254, 3798,3597, 3785, 1798, 1904 и 1905 к.о. Банатска Топола

02.06.2023

02.06.2023

45 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда ROP-KIK-13847-LOC-1/2023 од 12.05.2023 за реконструкцију улице Михајла Пупина на деоници од улице Јована Јовановића Змаја до Светосавске улице, на кат. парцелама бр. 21820/1, 21624/1 и 21539 к.о. Кикинда

09.06.2023

09.06.2023

46 Јелена Лаковић, ул. Браће Арсенов бр. 12 из Кикинде ROP-KIK-8251-LOCA-8/2023 од 15.05.2023 реконструкција и претварање таванског простора стамбене зграде, спратности Под+П+1, ул. Генерала Драпшина бр. 32 (стан број2), у Кикинда, на кат. парц. бр. 5948/3 к.о. Кикинда

12.06.2023

12.06.2023

47 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда ROP-KIK-11273-LOCH-2/2023 од 24.05.2023 Изградња оптичког кабла – командно надзорна веза бунара са управном зградом на кп. бр. 10396/6, 10396/8, 10396/10, 10398, 10399, 21676/1, 21473/1 и 10403/5 КО Кикинда у Кикинди 13.06.2023

13.06.2023

48 Роберт Варга, ул. Војводе Мишића бр. 24, Кикинда ROP-KIK-25449-LOCA-11/2023 од 09.06.2023 реконструкција стамбене зграде број 1, спратности П+0, са доградњом зграде, за два стана, спратности П+Пк, у Кикинди, ул. Војводе Мишића бр. 25, на кат. парцели бр. 6333 к.о. Кикинда 13.06.2023

13.06.2023

49 Hartopak d.o.o., Пут за пристаниште бб, Кикинда III-11-353-1-66/2023 од 18.05.2023 изградња 0,4kV кабловског вода на кат. парц. бр. 20963/2 и 21679 к.о. Кикинда, за прикључење објекта „HARTOPAK“ д.о.о., на кат. парц. бр. 20963/2 к.о. Кикинда

14.06.2023

14.06.2023

50 Миленко Прекајски, ул. Светозара Милетића бр. 74, из Кикинде ROP-KIK-14709-LOC-1/2023 од 19.05.2023 реконструкција и претварање таванског у стамбени простор породичне стамбене зграде
Под+П+0 у породичну стамбену зграду Под+П+1 у Кикинди,
Бранка Радичевића бр. 4, на кат. парц. бр. 4432/1 к.о. Кикинда
19.06.2023

19.06.2023

51 Магдалена Гајин, ул. Миливоја Југина бр. 4, Кикинда ROP-KIK-14899-LOC-1/2023 од 22.05.2023 изградња породичне стамбене зграде са једним станом, спратности П+0,
у Кикинди, у ул. Николе Алексића бб,
на кат. парцели бр. 9735/2 к.о. Кикинда

19.06.2023

19.06.2023

52 Габриела Кнежевић, ул. Милошевачки друм бр. 25, Кикинда ROP-KIK-13668-LOCA-6/2023 од 16.06.2023 изградња стамбене зграде, спратности П+0, у ул. Милоша Црњанског бр. 8 у Кикинди, на кат. парц. бр. 3448 к.о. Кикинда

22.06.2023

22.06.2023

 53  Дејан Вујин, ул. Раде Трнића бр. 12, из Мокрина  ROP-KIK-15573-LOC-1/2023 од 26.05.2023  изградња самоуслужне ауто-перионице П+0, у ул. Раде Трнића бр. 120, на кат. парц. бр. 2347 и 2348 к.о. Мокрин

23.06.2023

23.06.2023

54 RC EUROPE EPSILON RSB d.o.o. ROP-KIK-13207-LOCH-2/2023 од 08.06.2023 изградња комерцијалног објекта са локалима на (ГП1), на кат. парц. бр. 21846 и кат. парц. бр. 10123/1 к.о. Кикинда, 23.06.2023

23.06.2023

55 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда ROP-KIK-11439-LOC-2/2023 од 19.06.2023 изградња канализационих кућних прикључака слива Стрелиште у насељу Кикинда на кат. парцелама бр. 340/1, 333, 328, 21559, 21562, 329, 290, 21560, 21561, 127, 1797/3, 21565, 83, 84, 1791, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 178/2, 164, 166, 257, 128/4, 331, 341, 330, 128/3 к.о. Кикинда

26.06.2023

26.06.2023

56 Игор Бабић, ул. Лазе Костића бр. 20, Кикинда ROP-KIK-18860-LOC-1/2023 од 20.06.2023 изградња помоћног објекта П+0, у Кикинди, у ул. Лазе Костића бр. 20, на кат. парцели бр. 21781 к.о. Кикинда

28.06.2023

28.06.2023

57 Нафтагас-Нафтни сервиси ДОО Нови Сад, ул. Пут шајкашког одреда 9, Нови Сад ROP-KIK-16164-LOC-1/2023 од 31.05.2023 изградња постројења за депарафинажу и прање тубинга, на кат. парцели бр. 21245/1 к.о. Кикинда 29.06.2023

29.06.2023

58 Јелена Цвијан, ул. Милетићева бр. 146 из Остојићева и Никола Цвијан, ул. Немањина бр.76 из Кикинде ROP-KIK-16806-LOC-1/2023 од 05.06.2023 изградња стамбеног објекта П+0, у Семлачкој бр. 89 у Кикинди, на кат. парц. бр. 1103 ко Кикинда 29.06.2023

29.06.2023

59 Никола Ступар, ул. Војводе Путника 187, Кикинда ROP-KIK-16688-LOC-1/2023 од 05.06.2023 изградња пословно - стамбеног објекта П+1 и објекта за технички преглед возила П+0 у Кикинди, у ул. Кумановска бр. 72, на кат. парцелама бр. 3306 и 3307 к.о. Кикинда

30.06.2023

30.06.2023

60 DOO„LE BELIER“ KIKINDA LIVNICA, Милошевачки друм бр. 34, Кикинда ROP-KIK-19427-LOC-1/2023 од 24.06.2023 за изградњу складишта, на кат. парцели бр. 21696/39 к.о. Кикинда

03.07.2023

03.07.2023

61 Душан Карановић, Младена Стојановића 25, Наково ROP-KIK-17274-LOC-1/2023 од 08.06.2023 изградња стамбеног објекта П+0 у Кикинди, у ул. Албертова бр. 92, на кат. парцелама бр. 3422/1 и 3422/2 к.о. Кикинда
 

10.07.2023

10.07.2023

62 Друштво за трговину и услуге Промедиа доо Кикинда, Краља Петра I бр. 114, Кикинда ROP-KIK-7628-LOCA-4/2023 од 20.03.2023 за изградњу стамбене зграде са четири стана / апартмани за
повремени боравак П+Пк (објекат 1) и стамбене зграде са једним станом П+Пк (објекат 2),

10.07.2023

10.07.2023

63 ZOPPAS INDUSTRIES SERB“ д.о.о., Зрењанински пут бр. 6, Кикинда ROP-KIK-18292-LOC-1/2023 од 15.06.2023 за изградњу инсталације аргона и варигона,
на катастарској парцели број 21714 к.о. Кикинда

11.07.2023

11.07.2023

64 Бранислав Величков, ул. Сувачарска бр. 14, из Кикинде ROP-KIK-18241-LOC-1/2023 од 15.06.2023 за претварање таванског простора у стамбени и доградњу спољашњег степеништа, ул. Жарка Зрењанина бр. 80 у Кикинди, на кат. парцели бр. 3515/1 к.о. Кикинда
 

12.07.2023

12.07.2023

65 измена DOO„LE BELIER“ KIKINDA LIVNICA, Милошевачки друм бр. 34, Кикинда ROP-KIK-19427-LOCA-2/2023 од 06.07.2023 за изградњу складишта, на кат. парцели бр. 21696/39 к.о. Кикинда

13.07.2023

13.07.2023

66 DOO JAFFA FABRIKA BISKVITA CRVENKA, Маршала Тита бр. 245, Црвенка ROP-KIK-19104-LOC-1/2023 од 22.06.2023 за адаптацију, реконструкцију и промену намене I спрата постојеће зграде прехрамбене индустрије и производње пића у производну халу за монтажу каблова, у ул. Николе Тесле, на кат. парцели бр. 1773 к.о. Кикинда

14.07.2023

14.07.2023

67 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда ROP-KIK-19401-LOC-1/2023 од 23.06.2023 за изградњу постројења за кондиционирање пијаће воде и реконструкција црпне станице у Банатском Великом Селу, на кат. парцелама бр. 1154, 1133, 1854, 1857, 1855, 1181 к.о. Банатско Велико Село

19.07.2023

19.07.2023

88 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда ROP-KIK-19402-LOC-1/2023 од 23.06.2023 за изградњу постројења за кондиционирање пијаће воде и реконструкцију црпне станице у Иђошу, на кат. парцелама бр. 397, 396/2, 396/1, 1460/1, 4002/1 к.о. Иђош

19.07.2023

19.07.2023

89 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда ROP-KIK-10461-LOC-2/2023 од 13.07.2023 за реконструкцију и доградњу црпне станице отпадних вода „Јаша Томић“, на кат. парцелама бр. 2698 и 21592/3 к.о. Кикинда

31.07.2023

31.07.2023

90 MACCHINA SECURITY DОО Београд, Владимира Поповића 6/6/A606, Нови Београд, ROP-KIK-18590-LOC-1/2023 од 19.06.2023 за изградњу система за побољшање безбедности деце у саобраћају и унапређење сигнализације у зони школе на раскрсници улица Краља Петра I, Јаше Томића и Душана Васиљевића у граду Кикинда, на кат. парцели бр. 21540/1 к.о. Кикинда

03.08.2023

03.08.2023

91 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда ROP-KIK-19312-LOC-1/2023 од 23.06.2023 за реконструкцију зграде средњих школа,
Гимназије Душан Васиљев и Економско трговинске школе,
објекат бр.1 По+П+2 и део објекта бр.2 П+0,

03.08.2023

03.08.2023

92 A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o. Beograd-Novi Beograd ROP-KIK-20631-LOC-1/2023 од 04.07.2023 за изградњу РБС локација „НС2542_02 КИ_Нови Козарци“, на кат. парц. бр. 570 к.о. Нови Козарци

04.08.2023

04.08.2023

93 „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, из Зрењанина ROP-KIK-39661-LOCA-17/2023 од 12.07.2023 изградњу 20kV кабловског вода од СТС10 у Иђошу до МБТС (РП) НИС са СН блоком СФ6, челично-решеткастог стуба далековода 20kV, монтажно-бетонске трансформаторске станице МБТС типа ЕВ-41А, стубних трансформаторских станица „СТС-1 Иђош“ и „СТС-2 Иђош“ са припадајућом СН подземном и надземном мрежом, у Иђошу, у ул. Светосавска и Јована Ђурђулова, потеси Ширина, Лудош, Крстак и Подумке, на кат. парцелама бр. 1459, 1480,.. 4034, 4033/2 и 4033/1 к.о. Иђош

09.08.2023

09.08.2023

94 „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, из Зрењанина ROP-KIK-23726-LOC-1/2023 од 29.07.2023 за изградњу прикључног 0,4kV кабловског вода од МБТС 64 до POMM6 PI-1/b,у ул. Ђуре Јакшића и Чанадска, на кат. парцелама бр. 21599 и 5554 к.о. Кикинда
 

18.08.2023

18.08.2023

95 Zhang Jieying, Николе Тесле бр. 44, Башаид ROP-KIK-21039-LOCH-2/2023 од 05.08.2023 Изградња пословно – стамбеног објекта спратности П+1, у ул. Војвођанска бр. 72, на кат. парц. бр. 795 к.о. Башаид 28.08.2023

28.08.2023

96 Удицки Зорица, Партизанска 2/22, Кикинда ROP-KIK-26832-LOC-1/2023 од 23.08.2023 за доградњу-проширење постојећег стана у стамбеној згради са више станова, претварање станарских остава у стамбени простор са припајањем стану број 22, спратности П+4+Пот, у Кикинди, улица Партизанска број 2, на кат. парц. бр. 21815 к.о. Кикинда

31.08.2023

31.08.2023

97 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда ROP-KIK-20480-LOCH-2/2023 од 14.08.2023 за реконструкцију простора око Српске православне цркве на Тргу српских добровољаца у Кикинди,на кат. парц. бр. 4596 и делу кат. парц. бр. 4597/1 к.о. Кикинда
 

07.09.2023

07.09.2023

98 Тијана Чизмић, ул. Јована Јовановића Змаја бр. 124А/24, из Кикинде ROP-KIK-22695-LOCH-2/2023 од 14.08.2023 за изградњу породичне стамбене зграде са једним станом, спратности П+0,у Кикинди, улица Милана Сивчева бр. 67, на кат. парц. бр. 718 к.о. Кикинда
 

08.09.2023

08.09.2023

99 Исидор Векић и Весна Стојчић Векић, ул. Косте Бочарца бр. 82 из Кикинде ROP-KIK-26290-LOC-1/2023 од 19.08.2023 породичне стамбене зграде са једним станом, спратности Под+П+0, у Војводе Путника бр. 145 у Кикинди,
на кат. парц. бр. 1551 ко Кикинда
 

08.09.2023

08.09.2023

100 Радак Верица и Радак Синиша, ул. Генерала Драпшина бр. 30, из Кикинде ROP-KIK-41161-LOCA-8/2023 од 05.09.2023 изградња стамбене зграде са једним станом, спратности П+0, у ул. Николе Пашића бб, на кат. парц. бр. 1548/3 к.о. Кикинда 13.09.2023

13.09.2023

101 Дејан Вујин, ул. Раде Трнића бр. 12, из Мокрина ROP-KIK-15573-LOCAH-4/2023 oд 06.09.2023 изградња самоуслужне ауто-перионице П+0, у ул. Раде Трнића бр. 120, на кат. парц. бр. 2347 и 2348 к.о. Мокрин 13.09.2023

13.09.2023

102 Снежана Ињац из Кикинде, улица Тозе Марковића 26 и Богдан Брцански из Кикинде, улица Тозе Марковића 31 ROP-KIK-27966-LOCH-2/2023 од 13.09.2023 претварање таванског простора стамбено-пословне зграде број 2, у Кикинди, улица Светосавска број 48, на кат. парцели број 6498 к.о. Кикинда

20.09.2023

20.09.2023

103 Душан Латиновић, ул. Лазе Костића бр. 26, из Кикинде ROP-KIK-29331-LOC-1/2023 од 13.09.2023 за изградњу стамбеног објекта, спратности П+0, у ул. Лазе Костића бр. 26, на кат. парц. бр. 21763 к.о. Кикинда

20.09.2023

20.09.2023

104 Антал Комарек и Радмила Комарек, ул. Вука Караџића бр. 11 из Кикинде ROP-KIK-27227-LOC-1/2023 од 28.08.2023 изградња стамбене зграде са једним станом, спратности П+0, ул. Вука Караџића бр. 11, на кат. парц. бр. 6243 к.о. Кикинда

27.09.2023

27.09.2023

105 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда ROP-KIK-18810-LOCA-11/2023 од 14.09.2023 за изградњу канализације употребљених вода слива Стрелиште у насељу Кикинда, на кат. парцелама бр. 340/1, 333,
328, 21559,...128/3, 21563, 21554 и 351 к.о. Кикиндa и 21476/1 к.о. Кикинда

27.09.2023

27.09.2023

106 Доо за трговину и услуге „Г Б С“ Кикинда, Светосавска бр. 32, Кикинда ROP-KIK-4979-LOCA-2/2023 од 12.09.2023 за изградњу соларне електране (СЕ) "HORS Energy",
трансформаторске станице и прикључног СН вода,
на кат. парцели бр. 10403/18 к.о. Кикинда
 

07.10.2023

07.10.2023

107 Миша Тановић, Иве Андрића 6, Кикинда ROP-KIK-27989-LOCH-2/2023 од 11.09.2023 за изградњу прикључка на уличну мрежу водовода
породичне стамбене зграде П+1 – Објекат број 1,
у Кикинди, ул. Јована Јовановића Змаја бр. 47,
на кат. парцелама бр. 8868/1 и 21820/1 к.о. Кикинда
 

10.10.2023

10.10.2023

108 Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, Кикинда ROP-KIK-28825-LOC-1/2023 од 08.09.2023 за изградњу нове бициклистичке стазе на Зрењанинском путу, односно државном путу IБ реда бр. 13, на деоници од Иђошког кружног тока до кружног тока у индустријској зони „Расадник“,на кат. парцелама бр. 10737/3, 21697,.. 21696/1, 21696/4, 21681 к.о. Кикинда
 

11.10.2023

11.10.2023

109 СЗР „СУПЕР“ Глишић Пера пр, Трг српских добровољаца бр. 4, из Кикинде ROP-KIK-21390-LOC-3/2023 од 19.09.2023 за реконструкцију, претварање таванског простора у пословни објекта бр. 1 и 2 и промена намене објекта бр. 2, у ул. Светосавска бр. 40 у Кикинди, на кат. парц. бр. 6504 к.о. Кикинда
 

12.10.2023

12.10.2023

110 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинд ROP-KIK-40300-LOCAH-9/2023 од 25.09.2023 Локацијски услови за изградњу комплекса постројења за прераду воде на кат. парцели бр. 10396/6 к.о. Кикинда и изливних грађевина на кат. парцели бр. 10396/7 к.о. Кикинда, прелазака и прикључака на инфраструктуру на кат. парцелама. бр. 10396/7, 21473/1, 21544/2 и 10329 к.о. Кикинда у Кикинд

19.10.2023

19.10.2023

111 Слободан Симић ул. Војводе Путника бр. 37/19, из Кикинде ROP-KIK-31769-LOC-1/2023 од 29.09.2023 за изградњу стамбене зграде П+0, у ул. Браће Суботички бр. 6, у Кикинди, на кат. парц. бр. 20160 к.о. Кикинда

26.10.2023

26.10.2023

112 Душан Латиновић, ул. Лазе Костића бр. 26 ROP-KIK-29331-LOCA-2/2023 од 24.10.2023 за изградњу стамбеног објекта, спратности П+0, у ул. Лазе Костића бр. 26, на кат. парц. бр. 21763 к.о. Кикинда
 

31.10.2023

31.10.2023

113 „Прометеј“ Пашић Зоран пр Кикинда, Семлачка бр. 7, Кикинда ROP-KIK-29622-LOCH-2/2023 од 06.10.2023 за изградњу стамбене зграде По+П+Пк са три стана и
хале П+0 за одржавање и подмазивање возила,
у Кикинди, у ул. Србобранска бр. 76 и 78,
на кат.парцели бр. 21869 к.о. Кикинда
 

08.11.2023

08.11.2023

114 Бранко Вукашиновић, Светосавска бр. 26, Кикинда ROP-KIK-33332-LOC-1/2023 од 10.10.2023 за изградњу породичне стамбене зграде, спратности П+0, у Кикинди, улица Војводе Мишића бр 73, на кат. парцели бр. 6687 к.о. Кикинда
 

09.11.2023

09.11.2023

115 Српска православна црквена општина Иђош, Светосавска бр. 43, Иђош ROP-KIK-32764-LOCH-2/2023 од 16.10.2023 за реконструкцију пратеће зграде бр. 1,спратности П+0, уз Српску православну цркву,у Иђошу, у улици Николе Француског бр. 2,на кат. парцели бр. 1020 к.о. Иђош
 

10.11.2023

10.11.2023

116 НИНКОВ д.о.о., Пут за Меленце бр. 1, из Башаида ROP-KIK-33138-LOC-1/2023 од 09.10.2023 за изградњу пословне зграде (део) и помоћне зграде у служби пољопривредне производње (део), По+П+0, ул. Пут за Меленце, на кат. парц. бр. 11180/1 к.о. Башаид

10.11.2023

10.11.2023

117 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd ROP-KIK-34531-LOC-1/2023 од 16.10.2023 за реконструкцију и измештање телекомуникационих инсталација у зони изградње
пословног објекта на углу улица Михајла Пупина и Јована Јовановића Змаја у Кикинди,
на кат. парцелама бр. 10117/1, 21624/1, 21820/1 и 21846 к.о. Кикинда

14.11.2023

14.11.2023

118 Tehnička škola Kikinda ROP-KIK-35729-LOC-1/2023 од 25.10.2023 изградња хидрантске мреже за гашење пожара
за потребе Техничке школе у Кикинди,
у ул. Светосавска бр. 55 у Кикинди,
на кат. парцели бр. 8470/2 и 8472 к.о. Кикинда

22.11.2023

22.11.2023

119 "Биоесен“ д.о.о. Кула, Индустријска зона бб, Кула ROP-KIK-37261-LOC-1/2023 од 03.11.2023 за изградњу фотонапонске електране "Биоесен 1" излазне активне снаге 150 kW, у Мокрину, на кат. парцелама бр. 20081/2 и 20081/9 к.о. Мокрин

29.11.2023

29.11.2023

120 "Биоесен“ д.о.о. Кула, Индустријска зона бб, Кула ROP-KIK-37262-LOC-1/2023 од 03.11.2023 за изградњу фотонапонске електране "Биоесен 2" излазне активне снаге 150 kW, у Мокрину, на кат. парцели бр. 20081/2 к.о. Мокрин

29.11.2023

29.11.2023

121 Љубомир Француски, ул. Дожа Ђерђа бр. 30/18, из Новог Сада ROP-KIK-37384-LOC-1/2023 од 04.11.2023 за изградњу помоћне зграде П+0, у ул. Браће Татића бр. 51, у Кикинди, на кат. парц. бр. 6576 к.о. Кикинда

30.11.2023

30.11.2023

122 Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, Кикинда ROP-KIK-19405-LOC-2/2023 од 22.11.2023 за изградњу постројења за кондиционирање пијаће воде и
реконструкцију црпне станице у Накову, на кат. парцелама бр. 1090/4, 1529, 1534, 1512 и 1179/1 к.о. Наково
 

04.12.2023

04.12.2023

123 Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, Кикинда ROP-KIK-19404-LOC-5/2023 од 24.11.2023 за изградњу постројења за кондиционирање пијаће воде и
реконструкцију црпне станице у Мокрину, фаза 1 и фаза 2,

11.12.2023

11.12.2023

 

124 Цвијан Јелена, ул. Милетићева бр. 146, из Остојићева ROP-KIK-16806-LOCAH-3/2023 од 05.12.2023 за изградњу стамбеног објекта П+0, у Семлачкој бр. 89 у Кикинди, на кат. парц. бр. 1103 ко Кикинда

12.12.2023

12.12.2023

125 Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, Кикинда ROP-KIK-38974-LOC-1/2023 од 17.11.2023. за реконструкцију раскрснице улица Дистричке (Државни пут Iб реда број 15 на стационажи 163+321.00) и Семлачке (Државни пут IIа реда број 104 на стационажи 51+793.00) у Кикинди, на кат. парцелама бр. 21546/1, 21578/1, 18844/12, 21564, 21547 к.о. Кикинда
 

13.12.2023

13.12.2023

 126 „САТ-ТРАКТ“ д.о.о. Бачка Топола, Маршала Тита бр. 111, Бачка Топола ROP-KIK-36771-LOCH-2/2023 од 29.11.2023 за изградњу оптичког кабла – спојница Н1-Цетин торањ, Банатско Велико Село, на кат. парцелама бр. 1854, 1857, 1829, 1846 и 1126 к.о. Банатско Велико Село
 

14.12.2023

14.12.2023

127 ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, из Зрењанина, Панчевачка 46 ROP-KIK-40110-LOC-1/2023 од 24.11.2023 за изградњу НН кабловског вода 0,4 kV са ОММ из РТС-6 за „АРТИС“ на кат. парц. бр. 3104 и 3101 к.о. Руско Село

14.12.2023

14.12.2023

 

128 Доо за трговину и услуге „Г Б С“ Кикинда, Светосавска бр. 32, Кикинда ROP-KIK-4979-LOCA-3/2023 од 20.12.2023 за изградњу соларне електране (СЕ) "HORS Energy",
трансформаторске станице и прикључног СН вода,
на кат. парцели бр. 10403/18 к.о. Кикинда
 

26.12.2023

26.12.2023

129 Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, Кикинда ROP-KIK-41618-LOC-1/2023 од 06.12.2023 изградња светлосне саобраћајне сигнализације – семафора, на раскрсници улица Партизанска и Јована Јовановића Змаја у Кикинди, на кат. парцелама бр. 10049, 21819 и 21820/1 к.о. Кикинда

25.12.2023

25.12.2023

130 Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, Кикинда ROP-KIK-42925-LOC-1/2023 од 19.12.2023 Систем за мерење тренутне брзине кретања возила у Кикинди,
улица Светосавска, на катастарској парцели 21539 КО Кикинда

24.01.2024

24.01.2024

 

2022. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о. категорија и класификација објекта. Датум издавања
Датум објаве
 1 ROP-KIK-45344-LOC-1/2021 од 18.12.2021  Милица Кекез и Љубица Голић, из Мокрина  за изградњу породичне стамбене зграде, спратности П+Пот, ул. Бранка Радичевића бб, на кат. парц. бр. 2655 к.о. Мокрин

 13.01.2022

13.01.2022

2 ROP-KIK-45346-LOC-1/2021 од 18.12.2021 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда за доградњу зграде Центра за стручно усавршавање, П+1, у ул. Немањина бр. 23 у Кикинди,на кат. парцели бр. 6521/1 и делу кат. парцеле бр. 6521/2 к.о. Кикинда

13.01.2022

13.01.2022

3 ROP-KIK-46721-LOC-1/2021 od 30.12.2021 Maja Рогановић, ул. Доситејева бр. 103, Кикинда
 
за изградњу породичне стамбене зграде, спратности П+Пот, ул. Доситејева бр. 103, у Кикинди, на кат. парц. бр. 2547/1 к.о. Кикинда
 
24.01.2022

24.01.2022

4 ROP-KIK-43783-LOCA-2/2022 од 17.01.2022 Град Кикинда, ул. Трг српских добровољаца 12 реконструкција и надградња објекта јединице локалне самоуправе П+1, у Сајану, у ул. Велика бр. 90, на кат. парцели бр. 981 к.о. Сајан

02.02.2022

02.02.2022

5 ROP-KIK-2258-LOC-1/2022 од 28.01.2022 Роберт Каналаш из Кикинде ул. Марка Краљевића 21 породична стамбена зграда П+0 у Кикинди ул. Марка Краљевића бр. 21А, на кат. парц. бр. 3000 к.о. Кикинда

04.02.2022

04.02.2022

6 ROP-KIK-624-LOC-1/2022 од 12.01.2022 Град Кикинда, ул. Трг српских добровољаца 12 изградња прикључка на телекомуникациону мрежу и широкопојасни приступ интернету, за објекат Опште болнице Кикинда, зграда 1.2 - патологија, физијатрија, трансфузија, психијатрија, у ул. Ђуре Јакшића бр. 110 у Кикинди, на кат. парцели бр. 4909 к.о. Кикинда

09.02.2022

09.02.2022

 7 ROP-KIK-42449-LOC-3/2022 од 27.01.2022 Јован Удицки Николе Пашића бр. 28, из Кикинде за изградњу стамбеног објекта, спратности П+Пот, ул. Браће Лаковић бр. 46, на кат. парц. бр. 1545/1 к.о. Кикинда

22.02.2022

22.02.2022

8 ROP-KIK-6193-LOCH-3/2022 од 29.01.2022 PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE SAT-TRAKT DOO, BAČKA TOPOLA за изградњу надземних самоносивих КДС водова за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на територији општине Кикинда у насељу Наково, на кат. парцелама бр. 1513, 1514/1,... 1515 и 1526 к.о. Наково

23.02.2022

23.02.2022

9 ROP-KIK-2520-LOC-1/2022 од 01.02.2022 Град Кикинда за изградњу прикључка фекалне канализације за дечије позориште „ЛАНЕ“, у улици Краља Петра I бр. 42, на кат. парц. бр. 4646 и 21540 к.о. Кикинда

28.02.2022

28.02.2022

10 ROP-KIK-2506-LOC-1/2022 од 01.02.2022 Град Кикинда за изградњу секундарне мреже фекалне канализације у делу Улице Стевана Синђелића, од Партизанске до Улице Данила Косића у Кикинди, на кат. парцели бр. 21629/8 к.о. Кикинда

28.02.2022

28.02.2022

11 ROP-KIK-2968-LOC-1/2022 од 03.02.2022 Пеђа и Татјана Николин, ул. Салаш бр. 2, из Црне Баре за изградњу стамбене зграде, спратности П+0, ул. Хајдук Вељкова бр. 92, у Кикинди, на кат. парц. бр. 21797 к.о. Кикинда

03.03.2022

03.03.2022

12 измена ROP-KIK-33308-LOCA-2/2022 од 28.02.2022 Јованка Пандуров, ул. Милоша Великог бр. 41, Кикинда за изградњу стамбене зграде П+0, у Кикинди, у ул. Николе Француског бр. 108, на кат. парцели бр. 8001/1 к.о. Кикинда

07.03.2022

07.03.2022

13 ROP-KIK-4625-LOC-1/2022 од 21.03.2022 Владимир Јованов, ул. Николе Тесле бр. 20, из Башаида изградња стамбене зграде, спратности П+0, ул. Николе Тесле бр. 20, у Башаиду, на кат. парц. бр. 107 к.о. Башаид

21.03.2022

21.03.2022

14 ROP-KIK-7179-LOC-1/2022 од 11.03.2022 „Биоесен“ д.о.о. Кула, Индустријска зона бб, Кула изградња електране - објекта за производњу
електричне енергије, на кат. парцелама бр. 20081/2 и 20081/9 к.о. Мокрин

23.03.2022

23.03.2022

15 ROP-KIK-7187-LOC-1/2022 од 11.03.2022 „Биоесен“ д.о.о. Кула, Индустријска зона бб, Кула изградња електране - објекта за производњу
електричне енергије, на кат. парцели бр. 20081/2 к.о. Мокрин
23.03.2022

23.03.2022

16 ROP-KIK-5047-LOC-1/2022 од 23.02.2022 „Мокрин“ доо Мокрин, Жарка Зрењанина бр. 90 изградња стубне трансформаторске станице СТС 400 kVA, 20/0.4kV „Мокрин“ са подземним надземним 20 kV водом од VN мерног склопа на новом ČRS у Мокрину, на кат. парц. бр. 16609 к.о. Мокрин 24.03.2022

24.03.2022

17 ROP-KIK-4979-LOC-1/2022 од 23.02.2022 Доо за трговину и услуге „Г Б С“ Кикинда, Светосавска бр. 32, Кикинда изградња соларне електране (СЕ) "HORS Energy",
трансформаторске станице и прикључног СН вода,
на кат. парцели бр. 10403/18 к.о. Кикинда
25.03.2022

25.03.2022

18 ROP-KIK-2556-LOCH-2/2022 од 02.03.2022 Игор Павлов, Његошева бр. 114, Кикинда изградња стамбене зграде П+0, у ул. Његошева бр. 114 у Кикинди, на кат. парцели бр. 9890 к.о. Кикинда

29.03.2022

29.03.2022

19 ROP-KIK-6459-LOC-1/2022 од 07.03.2022 Миленко Бороја, Ђоке Радака 4/28, Кикинда изградња индивидуалног стамбеног објекта П+Пот, у ул. Милоша Остојина бр. 45,
на кат. парцели бр. 8814/2 к.о. Кикинда

30.03.2022

30.03.2022

20 ROP-KIK-5345-LOC-1/2022 од 25.02.2022 „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, из Зрењанина, ул. Панчевачка 46 изградњa подземнo-надземног 20kV вода од постојеће "СТС-14 Мокрин" до ВН мерног склопа на новом ЧРС у Мокрину, на катастарскин парцелама број: 3990/1, 22553, 22484/2, 22552, 22661, 22465, 22585 и 16609 к.о. Мокрин

01.04.2022

01.04.2022

21 ROP-KIK-5597-LOCH-2/2022 од 07.03.2022 Сава Мандић и
Маријана Мандић из Београда, ул. Диане Будисављевић бр. 5/6
реконструкција, доградња и пренамена стамбеног објекта (објекат бр.1) у пословни и помоћног објекта (објекат бр. 2) у стамбени, у ул. Браће
Татић бр. 3, у Кикинди,
на кат. парц. бр. 6254 к.о. Кикинда
01.04.2022

01.04.2022

22 ROP-KIK-4077-LOCH-2/2022 од 15.03.2022 Драган Шајн, Раде Микалачког бр. 82, Башаид за изградњу породичне стамбене зграде, П+0, у Башаиду, у улици Раде Микалачког бр. 82, на кат. парцелама бр. 1169 и 1170 к.о. Башаид

06.04.2022

06.04.2022

23 ROP-KIK-6642-LOC-1/2022 од 08.03.2022 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за изградњу секундарнe мрежe фекалне канализације у делу улице Мокрински друм (део од Дистричке до краја улице) у Кикинди, на кат. парцелама бр. 21578/1, 21547, 21546/1, 18844/12, 19368 и 19360/1 к.о. Кикинда

08.04.2022

08.04.2022

24 ROP-KIK-8331-LOC-1/2022 од 21.03.2022 „ZOPPAS INDUSTRIES SERB“ д.о.о., Зрењанински пут бр. 6, Кикин д,а за реконструкцију електроенергетске инсталације индустријског објекта, Зрењанински пут бр. 6, у Кикинди,
на кат. парц. бр. 21714 и 10735/10 к.о. Кикинда

12.04.2022

12.04.2022

25 ROP-KIK-20983-LOCA-4/2022 од 13.04.2022 „Златна греда - Костић“ д.о.о. Кикинда, Жарка Зрењанина бр. 42, Кикинда за изградњу стамбено пословне зграде П+2+Пк,
у ул. Жарка Зрењанина бр. 42 у Кикинди,
на кат. парцелама бр. 3829 и 3831/1 к.о. Кикинда

15.04.2022

15.04.2022

26 ROP-KIK-9305-LOC-1/2022 од 28.03.2022 A1 Србија д.о.о. Београд, Милутина Миланковића 1ж , Београд, за изградњу оптичке мреже за потребе повезивања „А1 Србија“ базних радио станица на подручју града Кикинде, на кат. парцелама бр. 426, 505/1, 503/1,... 9967, 21625/1, 9874, 21626 и 21631 к.о. Кикинда

21.04.2022

21.04.2022

27 ROP-KIK-5041-LOCH-2/2022 od 05.04.2022 "Кипетрол" д.о.о., Торђански пут бр. 1, за изградњу компактно-бетонске трансформаторске станице КБТС „КИПЕТРОЛ ФАРМА 2“ 20/0,4kV,1x630(maks 2x630)kVA са СН кабелом 20kV, у Башаиду, на кат. парцелама бр.
9320/1, 11092/2 и 9306 к.о. Башаид

21.04.2022

21.04.2022

28 Савић Весна и Савић Владимир, ул. Светосавска бр. 17а ROP-KIK-10578-LOC-1/2022 од 06.04.2022 за изградњу стамбеног објекта, спратности П+1, и помоћног објекта, спратности П+0, у ул. Николе Француског бр. 25 у Кикинди, на кат. парц. бр. 4233 к.о. Кикинда

29.04.2022

29.04.2022

29 ROP-KIK-44536-LOCA-2/2022 од 19.04.2022 Зоран Шешум из Нових Козараца за изградњу стамбеног објекта, спратности П+0, ул. Бранка Ћопића бр. 11, на кат. парц. бр. 103 к.о. Нови Козарци

29.04.2022

29.04.2022

30 ROP-KIK-8079-LOCA-10/2022 од 20.04.2022 Taxi Petrol d.o.o., Баваништански пут бр. 487, Панчево за изградњу самоуслужне аутоперионице (П), у ул. Јована Јовановића Змаја бр. 131, на кат.парц. бр. 9985 к.о. Кикинда

29.04.2022

29.04.2022

31 ROP-KIK-11807-LOC-1/2022 од 15.04.2022 Саша Голић, Нике Тешина бр. 8, Мокрин за изградњу породичне стамбене зграде, спратности П+0, у Мокрину, у улици Нике Тешина бр.8, на кат. парцели бр. 708 к.о. Мокрин

12.05.2022

12.05.2022

32 ROP-KIK-11620-LOC-1/2022 од 14.04.2022 „МАКСВИЛ“ Предузеће за трговину и услуге д.о.о. Кикинда,
Стевана Сремца бр. 90, Кикинда
на комуналну инфраструктуру-прикључак на локални водовод у Кикинди, Трг српских добровољаца бр. 20, кат. парцела бр. 6258 к.о. Кикинда

13.05.2022

13.05.2022

33 ROP-KIK-10578-LOCA-2/2022 од 09.05.2022 Савић Весна и Савић Владимир, ул. Светосавска бр. 17а, из Кикинда за изградњу стамбеног објекта, спратности П+1,
и помоћног објекта, спратности П+0, у ул. Николе Француског бр. 25 у Кикинди, на кат. парц. бр. 4233 к.о. Кикинда

16.05.2022

16.05.2022

34 ROP-KIK-14706-LOC-1/2022 од 16.05.2022 Недељко Вујанић, Јаше Томића бр. 30, Кикинда за реконструкцију и претварање дела породичне стамбене зграде у пословни простор - стоматолоска ординација,
спратности П+1, у Кикинди, улица Јаше Томића бр. 30,
на кат. парцели бр. 2620 к.о. Кикинда

23.05.2022

23.05.2022

35 ROP-KIK-6187-LOC-4/2022 од 23.05.2022 Привредно друштво за телекомуникације „САТ-ТРАКТ“ д.о.о. Бачка Топола, Маршала Тита бр. 111, Бачка Топола за изградњу самоносивих оптички кабл за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже у насељу Нови Козарци - на катастарским парцелама 2156/1, 2157/2, 1177, ...1147, 1148, 1144 – све к.о. Нови Козарци

30.05.2022

30.05.2022

         
36 ROP-KIK-6190-LOC-4/2022 од 23.05.2022 Привредно друштво за телекомуникације „САТ-ТРАКТ“ д.о.о. Бачка Топола, Маршала Тита бр. 111, Бачка Топола изградњу самоносивог оптичког кабла за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже у насељу Банатско Велико Село, на кат. парцелама бр.
1841, 1837, 1840,...3506, 4738/1, 1137, 1852, 804 и 803 к.о. Банатско Велико Село

30.05.2022

30.05.2022

37 ROP-KIK-13738-LOC-1/2022 од 06.05.2022 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за изградњу новог колектора DN400 у улици Вука Караџића и Ђоке Радака, од улице Браће Татић до Немањине улице у Кикинди, на кат. парцелама бр. 21621, 6523, 21539, 6522, 21639 и 6449 к.о. Кикинда

02.06.2022

02.06.2022

38 ROP-KIK-13668-LOCH-2/2022 од 16.05.2022 Габриела Кнежевић, ул. Милошевачки друм бр. 25, из Кикинде за изградњу стамбене зграде, спратности П+0, у ул. Милоша Црњанског бр. 8 у Кикинди, на кат. парц. бр. 3448 к.о. Кикинда

13.06.2022

13.06.2022

39 ROP-KIK-10831-LOCH-2/2022 од 20.05.2022 Исаков Дарко, ул. Немањина бр. 164, из Кикинда за изградњу аутолимарске и фарбарске радионице, спратности П+0, у ул. Немањина бр. 166, у Кикинди, на кат. парц. бр. 10276 к.о. Кикинда

14.06.2022

14.06.2022

40 ROP-KIK-15703-LOC-1/2022 од 23.05.2022 Мијовић Горица, ул. Јована Стоисављевића бр. 43 из Београда за изградњу „Куће на салашу“, на кат. парц. бр. 4004 к.о. Банатско Велико Село

14.06.2022

14.06.2022

41 ROP-KIK-15166-LOC-1/2022 од 18.05.2022 Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад за изградњу СТС-10 Кп 400kVA 10/0,4 kV и кабловског прикључног вода 20kV, на кат. парцелама 14877/2, 14878/1, 14878/2, 14879 и 14880 к.о. Кикинда

15.06.2022

15.06.2022

42 ROP-KIK-20357-LOCA-6/2022 од 09.06.2022 Симовић Јасмина из Кикинде, ул. Албертова бр. 200 и Симовић Бошко из Кикинде, улица Јосифа Панчића број 6 за изградњу стамбеног и помоћног објекта, спратности П+0,
у ул. Кумановска бр. 78 у Кикинди, на кат. парц. бр. 3313/1 к.о. Кикинда

16.06.2022

16.06.2022

43 ROP-KIK-17065-LOC-1/2022 од 02.06.2022 „НИС“ А.Д., УЛ. Народног фронта бр. 12, из Новог Сада за изградњу прикључног 20kV кабловског вода и
стубне трансформаторске станице СТС 3 Мk снаге 400(400) Kva, 10(20)/0,4kV у Мокрину, на кат. парц.бр. 21396/1, 21396/3, 21395/2, 21395/1, 22773, 21237/1, 22508/1, 21236, 22836, 21103,
21104, 22837, 21067, 22838, 22522, 22843, 20996, 22841, 20800 и 20801 к.о. Мокрин

01.07.2022

01.07.2022

44 ROP-KIK-17165-LOC-1/2022 од 03.06.2022 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за изградњу објекта социјалне заштите, у улици Милоша Остојина бр. 59, на кат. парц. бр. 8737 и 8738 к.о.
Кикинд

01.07.2022

01.07.2022

45 ROP-KIK-8251-LOC-4/2022 од 18.07.2022 Јелена Лаковић, ул. Браће Арсенов бр. 12, из Кикинде реконструкција и претварање таванског простора стамбене зграде, спратности Под+П+1, ул. Генерала Драпшина бр. 32 (стан број2), у Кикинда, на кат. парц. бр. 5948/3 к.о. Кикинда

25.07.2022

25.07.2022

46 ROP-KIK-19180-LOC-1/2022 од 23.06.2022 Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад за изградњу челично-решеткастог стуба, прикључног 20kV кабловског вода и стубне трансформаторске станице STS „STS-9“ KP снаге 400(400) kVA, 10(20)/0,4kV
у Банатској Тополи, потес Велики рит, на кат. парцелама бр. 1926, 3679, 3608, 3678 и 1760/1 к.о. Банатска Топола

09.08.2022

09.08.2022

47 ROP-KIK-18117-LOC-1/2022 од 10.06.2022 Наташа Вукелић, Хајдук Вељкова 42/29, Кикинда за изградњу челично-решеткастог стуба, прикључног 20kV кабловског вода и стубне трансформаторске станице STS „STS-9“ KP снаге 400(400) kVA, 10(20)/0,4kV у Банатској Тополи, потес Велики рит, на кат. парцелама бр. 1926, 3679, 3608, 3678 и 1760/1 к.о. Банатска Топола

09.08.2022

09.08.2022

48 ROP-KIK-19898-LOC-1/2022 од 29.06.2022 Весна Краљ Дамјанов, Светосавска 26А, Кикинда за изградњу стамбене зграде са једним станом П+0 и помоћног објекта - гаража и остава П+0, у ул. Доситејева бр. 82 у Кикинди, на кат. парцели бр. 4523 к.о. Кикинда

12.08.2022

12.08.2022

49 ROP-KIK-6459-LOCA-2/2022 од 22.07.2022 Миленко Бороја, Ђоке Радака 4/28, Кикинда, за изградњу индивидуалног стамбеног објекта П+Пот,
у ул. Милоша Остојина бр. 45, на кат. парцели бр. 8814/2 к.о. Кикинда

16.08.2022

16.08.2022

50 ROP-KIK-20563-LOC-1/2022 од 05.07.2022 Наташа Вукелић, ул. Хајдук Вељкова бр. 42/29 из Кикинде изградња стамбеног објекта спратности П+0 у ул. Николе
Пашића бб, на кат. парц. бр. 1548/2 к.о. Кикинда

17.08.2022

17.08.2022

51 ROP-KIK-22874-LOC-1/2022 од 26.07.2022 „OBUĆA GAZELA” д.о.о. Зрењанин, ул. Владимира Роловића
бр. 44, из Зрењанина
за претварање дела стамбене зграде у пословни простор – објекат бр. 1, стан бр. 3, на Тргу српских добровољаца бр. 4 у Кикинди, на кат. парц. бр. 6275 к.о. Кикинда

22.08.2022

22.08.2022

52 ROP-KIK-21467-LOC-1/2022 од 13.07.2022 AGROITALY” D.O.O, ул. Салаш бр. 16, Мали Иђош за изградњу нисконапонског кабловског вода за прикључење објекта за смештај пољопривредних алата у улици Велики Рит бб у Банатској Тополи,на кат. парц. бр. 2168, 3659 и 2171 к.о. Банатска Топола

24.08.2022

24.08.2022

53 ROP-KIK-22714-LOC-1/2022 од 25.07.2022 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за реконструкцију и доградњу црпне станице отпадних вода „Масарикова“, на кат. парц. бр. 6395/2 к.о. Кикинда

24.08.2022

24.08.2022

54 ROP-KIK-19902-LOC-1/2022 од 29.06.2022 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за реконструкцију дела улице Вука Караџића од улице Браће Татић до улице Светосавске и улице Ђоке Радака од улице Светосавске до улице Немањине у Кикинди, на нат. парцелама
бр. 6522 и 6523 и деловима кат. парцела бр. 6449, 21639, 21539, 6611 и 21621 к.о. Кикинда

25.08.2022

25.08.2022

55 ROP-KIK-23161-LOC-1/2022 од 28.07.2022 Didier Monchanin, Светозара Милетића 26, Кикинда за рушење дела породичне стамбене број 1, П+0, доградња зграде у приземљу и претварање тавана у стамбени простор, спратности П+Пот, за изградња друге стамбене зграде,
спратности П+Пот и изградња помоћне зграде, спратности П+0, у Кикинди, у улици Светозара Милетића број 62, на катастарској парцели број 5909 к.о. Кикинда

25.08.2022

25.08.2022

56 ROP-KIK-22628-LOC-1/2022 од 22.07.2022 Немања Мићић, ул. Руменачки пут бр. 11/14, из Новог Сада за изградњу стамбеног објекта, спратности П+1, у ул. Хајдук Вељкова бр. 79 у Кикинди, на кат. парц. бр. 4317 к.о. Кикинда

26.08.2022

26.08.2022

57 ROP-KIK-23776-LOC-1/2022 од 03.08.2022 ТОПОЛА д.о.о.за пољопривреду, прераду и промет, Банатска Топола, Кикиндска бр. 25, Банатска Топола за изградњу заливног система 2 центар пивота на локацији:
Банатска Топола, на кат. парцелама бр. 3117, 3114, 2916, 2917, 3118, 2920, 2921, 2919, 2918, 3761, 3116, 3115, 3119 к.о. Банатска Топола

02.09.2022

02.09.2022

58 ROP-KIK-5011-LOCH-3/2022 од 19.08.2022 „САТ-ТРАКТ“ д.о.о. Бачка Топола, Маршала Тита бр. 111, Бачка Топола за изградњу надземних самоносивих КДС водова за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на територији општине Кикинда у насељу Башаид, на катастарским парцелама бр. 1423, 1425,.. 1504, 1505 и 1506 к.о. Башаид,

13.09.2022

13.09.2022

59 ROP-KIK-19741-LOCH-2/2022 од 05.09.2022 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за реконструкцију Трга српских добровољаца у Кикинди – фаза 1, на кат. парцелама бр. 21539, 21558, 21540/1, 4596 и 4597/1 к.о. Кикинда

19.09.2022

19.09.2022

60 ROP-KIK-19218-LOCH-2/2022 од 25.08.2022 Мандић Вукашин, Авалска 1ц, Зрењанин за изградњу стамбене зграде П+Пк и самоуслужне
ауто-перионице П+0, у ул. Војводе Путника бр. 141, на кат. парцели бр. 1548/1 к.о. Кикинда

19.09.2022

19.09.2022

61 ROP-KIK-27118-LOC-1/2022 од 01.09.2022 „TIM COP“ д.о.о., Ул. Иланџа бр. 12, из Темерина за изградњу челично-решеткастог стуба, прикључног 20kV кабловског вода и стубне трансформаторске станице СТС-2Mk снаге 400(400) kVA, 20/0.4 kV у Мокрину, потес Водоплав, на кат. парц. бр. 20313 к.о. Мокрин

20.09.2022

20.09.2022

62 ROP-KIK-28226-LOC-1/2022 од 09.09.2022 Републички фонд за пензијско и инвалидско oсигурање, Београд, Др Александра Костића бр. 9, санација, реконструкција, адаптација и пренамена пословног објекта РФ ПИО, Филијала
Кикинда, у ул. Доситејева бр. 33 у Кикинди, на кат. парцели бр. 4447 к.о. Кикинда
10.10.2022 10.10.2022
63 ROP-KIK-28842-LOC-1/2022 од 15.09.2022 Милан Новак, ул. Нова бр. 34, из Житишта изградња пословно-стамбене зграде, спратности П+1,
у ул. Јована Јовановића Змаја бр. 137,
у Башаиду, на кат. парц. бр. 1112 к.о. Башаид
13.10.2022
13.10.2022
64 ROP-KIK-24332-LOC-3/2022 од 10.10.2022 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда Реконструкција, санација и адаптација Дома здравља Кикинда спратност По+П, ул. Краља Петра I бр. 106, на кат. парцели бр. 4711 K.O. Кикинда

14.10.2022

14.10.2022

65 ROP-KIK-30060-LOC-1/2022 од 26.09.2022 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за изградњу секундарне мрежа атмосферске канализације у улицама Душана Васиљева (део од ул. Ђ. Јакшића до ул. Краља Петра I), Јаше Томића (део од ул. Краља Петра I до ул. Браће
Лаковић), Браће Лаковић (део од ул. Ј. Томић до Семлачке улице) и Семлачкој (део од ул. Браће Лаковић до Југовићеве улице) у Кикинди, на кат. парцелама бр. 21545/1, 21592/3, 2632, 21593, 4516, 21594, 4517, 21540/1, 4696, 21597, 4766, 21598, 4845 и 21599 к.о. Кикинда

24.10.2022

24.10.2022

66 ROP-KIK-30056-LOC-1/2022 од 26.09.2022 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за изградњу секундарне мрежа атмосферске канализације у делу улице Браће Богарошки,од улице Душана Васиљева до Карађорђеве улице,на кат. парц. бр. 21601 к.о. Кикинда

24.10.2022

24.10.2022

67 ROP-KIK-30061-LOC-1/2022 од 20.09.2022 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за изградњу секундарне мрежа атмосферске канализације у делу улице Сутјеска, од улице Жарка Зрењанина до улице Уроша Предића, на кат. парц. бр. 21650 к.о. Кикинда
 

25.10.2022

25.10.2022

68 ROP-KIK-33639-LOC-1/2022 од 21.10.2022 Милева Коњевић, Петефи Шандора бр. 16А, Банатска Топола изградњу породичне стамбене зграде П+0, у Банатској Тополи, у ул. Петефи Шандора бр. 18, на кат. парцели бр. 3832 к.о. Банатска Топола,

28.10.2022

28.10.2022

69 ROP-KIK-43350-LOCA-3/2022 од 27.10.2022 Славиша Обућински, Мирослава Антића бр. 7, Кикинда изградња стамбеног објекта П+0, у Кикинди, у ул. Браће Лаковића бр. 111, на кат. парцели бр. 1387 к.о. Кикинда
 

03.11.2022

03.11.2022

70 ROP-KIK-26307-LOCH-2/2022 од 15.10.2022 Hartopak d.o.o., Пут за пристаниште бб,Кикинда за изградњу производне хале П+1, Пут за пристаниште, на катастарској парцели број 20963/2 к.о. Кикинда

04.11.2022

04.11.2022

71 ROP-KIK-35184-LOC-1/2022 од 02.11.2022 Гордана Симић, ул. Ивана Милутиновића бр. 71 за доградњу приземља и спрата и реконструкција постојеће стамбене зграде, спратности П+0, у ул. Ивана Милутиновића бр. 71, у Мокрину, на кат. парц. бр. 1229 к.о. Мокрин

09.11.2022

09.11.2022

72 ROP-KIK-32798-LOC-1/2022 од 14.10.2022 Бранислав Арађанин ПР Грађевинар Бране, Башаидски друм бб, Кикинда за изградњу пословно - стамбеног објекта П+1 и надстрешнице П+0, у Кикинди, у ул. Јована Јовановића Змаја бр. 100, на кат. парцелама бр. 8587/1 и 8588/1 к.о. Кикинда

14.11.2022

14.11.2022

73 ROP-KIK-35240-LOCH-2/2022 од 14.11.2022 Буква Љубинкa, Светосавска 83А, Кикинда претварање тавана, стамбено-пословне зграде бр. 1, П+1, у стамбени простор, у зграду спратности П+1+Пот и изградњу помоћне зграде, П+0, у Кикинди, у улици Светосавска број 83 А, на кат. парцели бр. 21812, к.о. Кикинда 21.11.2022

21.11.2022

74 ROP-KIK-34267-LOC-1/2022 од 26.10.2022 „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак
Електродистрибуција Зрењанин, из Зрењанина, Панчевачка 46
изградњa прикључног 0,4kVкабловског вода од СТС 7 Нови Козарци до KPK EV-1P на SABP-600, на
кат. парц. бр. 2319, 1175, 1179, 1183 и 1181 к.о. Нови Козарци

23.11.2022

23.11.2022

75 ROP-KIK-29349-LOCH-2/2022 од 27.10.2022 Теодор Бјелановић, ул. Симе Шолаје бр. 1, из Банатског Великог Села за изградњу стамбене зграде, у ул. Светозара Милетића бр. 68, у Кикинди, на кат. парц. бр. 4809 к.о. Кикинда
 

24.11.2022

24.11.2022

76 ROP-KIK-32153-LOCH-2/2022 од 10.11.2022 OШ „Фејеш Клара“, ул. Зорана Ђиђића бр. 9, Кикинда за реконструкцију зграде за основно образовање, објекат бр. 1,
и изградња прикључка за хидрантску мрежу у ул. Зорана Ђиђића бр. 9, на кат. парц. бр. 4427 к.о. Кикинда
 

05.12.2022

05.12.2022

77 ROP-KIK-35712-LOC-1/2022 од 07.11.2022 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за реконструкцију дистрибуционе водоводне мреже у делу улице Фејеш Кларе (део од улице Д. Удицког до улице Н. Брандића) у Кикинди, на кат. парц. бр. 21571 и 21574 к.о. Кикинда, у редулацији постојеће саобраћајнице у Кикинди
 

06.12.2022

06.12.2022

78 ROP-KIK-36203-LOC-1/2022 од 10.11.2022 Danube Advisors d.o.o. Beograd-Novi Beograd за изградњу пословног објекта у улици Ђуре Јакшића бр. 50, у Кикинди, на кат. парцелама бр. 5878 и 5879 к.о. Кикинда

08.12.2022

08.12.2022

79 ROP-KIK-37383-LOCA-6/2022 од 02.12.2022 Владимир Чоков, Цара Душана бр. 34, Кикинда за изградњу породичне стамбене зграде са једним станом, П+0, у Кикинди, у ул. Генерала Драпшина бр. 128, на кат. парцели бр. 4735 к.о. Кикинда

09.12.2022

09.12.2022

80 ROP-KIK-36595-LOC-1/2022 од 15.11.2022 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за изградњу више породичног стамбеног објекта у Кикинди, на кат. парц. бр. 7866/2 к.о. Кикинда

09.12.2022

09.12.2022

81 ROP-KIK-36724-LOC-1/2022 од 16.11.2022 „ПАЛЕТ ПАК“ д.о.о. Кикинда, Краља Петра Првог бр. 101, Кикинда за изградњу прикључка на уличну мрежу водовода и прикључка на уличну мрежу фекалне канализације, у Кикинди, на кат. парцели бр. 2461 к.о. Кикинда
 

13.12.2022

13.12.2022

82 ROP-KIK-19741-LOCA-3/2022 од 23.11.2022 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за реконструкцију Трга српских добровољаца у Кикинди – фаза 1, на кат. парцелама бр. 21539, 21558, 21540/1, 4596 и 4597/1 к.о. Кикинда

14.12.2022

14.12.2022

83 ROP-KIK-37021-LOC-1/2022 од 17.11.2022 Јована Јерковић, ул. Ослобођења бр. 18, из Падеја за изградњу унутрашње гасне инсталације за пословно – стамбени објекат, Угљеше Терзина бр. 2, у Кикинди, на кат. парц. бр. 6231 к.о. Кикинда
 

16.10.2022

16.10.2022

 

84 ROP-KIK-37443-LOC-1/2022 од 22.11.2022 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за реконструкцију/пп заштите зграде културе „Курија“,
на Тргу српских добровољаца бр. 21 у Кикинди,

21.12.2022

21.12.2022

 

2021. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о. категорија и класификација објекта. Датум издавања
Датум објаве
 1  ROP-KIK-35034-LOCH-2/2020 од 18.12.2020  Снежане Милованов, Краља Петра I бр. 180,
Кикинда
 иза изградњу индивидуалног стамбеног објекта П+0 у Кикинди, у ул. Браће Богарошки бр. 76,
на кат. парцели бр. 5853/1 к.о. Кикинда

 11.01.2021

11.01.2021

2 ROP-KIK-403-LOC-1/2021 од 11.01.2021 “Телеком Србија” а.д. Београд, Извршна јединица Зрењанин, Радни центар
Кикинда, Улица Генерала Драпшина број 26
изградња GPON прикључкa до корисника
на Тргу српских добровољаца 10 у Кикинди,
на кат. парц. бр. 6262 и 6266 к.о. Кикинда
04.02.2021

04.02.2021

3 ROP-KIK-37959-LOCH-2/2021 од 15.01.2021 Кубурић Срђан, Иве Андрића бр. 3, из Кикинде изградња стамб. обј. П+0 у Кикинди, ул. Албертова бр. 15, на кат. парц. бр. 3727 к.о. Кикинда 10.02.2021

10.02.2021

4 ROP-KIK-37963-LOCH-2/2021 од 27.01.2021 Јожи Барбул, Саве Текелије бр. 49, Кикинда за изградњу помоћне зграде П+0, у ул. Браће Татића бр. 29 у Кикинди, на кат. парцели 6602 к.о. Кикинда

17.02.2021

17.02.2021

5 ROP-KIK-1017-LOCH-2/2021 од 07.02.2021 „YU-DNI“ д.о.о. Банатска Топола, Петефи Шандора бр. 25, Банатска
Топола
за изградњу објекта за примарну
пољопривредну производњу – дорада зачинског биља и објекта за примарну пољопривредну
производњу – складишни простор, у Банатској Тополи, на кат. парцели бр. 478 к.о. Банатска
Топола

19.01.2021

19.01.2021

6 ROP-KIK-1397-LOC-1/2021 од 22.01.2021 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за изградњу бунара Б2/20, на кат. парцели бр. 2701 к.о. Банатска Топола

23.02.2021.

23.02.2021

 7 ROP-KIK-1658-LOC-1/2021 од 25.01.2021 Иветић Драган, Косовска бр. 46, из Кикинде за изградњу стамбеног објекта, спратности П+0,
у Кикинди, у ул. Николе Алексића бр. 10,
на кат. парц. бр. 9695/1 к.о. Кикинда

23.02.2021

23.02.2021

8 ROP-KIK-25887-LOCA-4/2021 од 08.02.2021 „НИС“ А.Д., УЛ. Народног фронта бр. 12, из Новог Сада за изградњу прикључног 20kV кабловског вода и стубне трансформаторске станице СТС „Skv-1“ снаге 160(400) kVA, 20/0.4 kV у Кикинди, на кат. парц. бр. 9538/25, 9538/26, 9538/21, 9538/27, 21475, 21476/1, 13612, 19005 и 13579 к.о. Кикинда

26.02.2021

26.02.2021

9 ROP-KIK-2806-LOC-1/2021 од 04.02.2021 Ервин Чикош, Братства и јединства бр. 74, Руско Село за изградњу стамбеног објекта са једним станом П+0,
у ул. Братства јединства бр. 63, на кат. парцели бр. 1498 к.о. Руско Село
 

02.03.2021

02.03.2021

10 ROP-KIK-2930-LOC-1/2021 од 05.02.2021 Лејић Горан и Косана, Браће Средојев бр. 12, Кикинда за изградњу породичног стамбеног објекта са једним станом, П+0, у ул. Браће Средојев бр.
12, на кат. парцели бр. 9273 к.о. Кикинда и
изградњу другог објекта, П+0, у ул. Браће Средојев бр. 12,
на кат. парцели бр. 9274 к.о. Кикинда

02.03.2021

02.03.2021

11 ROP-KIK-22695-LOC-2/2021 од 08.02.2021 Мокрин д.о.о. Мокрин, Жарка Зрењанина бр. 90 за изградњу зграде за складиштење пољопривредних производа са контролисаном температуром и гараже за сместај пољопривредне механизације,
на кат. парцели бр. 16609 к.о. Мокрин

03.03.2021

03.03.2021

12 ROP-KIK-3460-LOC-1/2021 од 10.02.2021 Радетић Јово, Раде Микалачког бр. 10, из Башаида за изградњу стамбеног објекта П+0, у ул. Раде Микалачког бр. 10, на кат. парцели бр. 176 к.о. Башаид

10.03.2021

10.03.2021

13 ROP-KIK-3413-LOC-1/2021 од 10.02.2021 Жива Кнежевић, Војвођанска бр. 20, Башаид за изградњу породичне стамбене зграде, спратности П+0, у Башаиду, у улици Николе Тесле број 45, на катастарској парцели број 750 к.о. Башаид

12.03.2021

12.03.2021

14 ROP-KIK-3786-LOC-1/2021 од 16.02.2021 Жива Бајшански, Ђуре Јакшића бр. 24, Кикинда за изградњу стамбене зграде са једним станом П+Пк,
у ул. Вука Караџића бр. 24, на кат. парцели бр. 21757 к.о. Кикинда

15.03.2021

15.03.2021

15 ROP-KIK-5985-LOC-1/2021 од 08.03.2021 Чанади Оливер, Михајла Бона бр. 19, Кикинда за реконструкцију са променом намене и претварање дела таванског у користан простор П+Пк, у ул. Светосавска бр. 34,
на кат. парцели бр. 6509/1 к.о. Кикинда.

15.03.2021

15.03.2021

16 ROP-KIK-5006-LOC-1/2021 од 26.02.2021 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда, преко пуномоћника „BASAID WIND“ д.о.о. Београд, Светогорска бр.4, Београд за реконструкцију постојећих атарских путева за
потребе комплекса ветропарка „Башаид”,
на кат. парцелама бр. 11120, 11122, 11125, 11126,
11127, 11129, 11130, 11141, 11086, 11087 и 8632/13 к.о. Башаид

25.03.2021

25.03.2021

17 ROP-KIK-7628-LOC-1/2021 од 19.03.2021 Драгица Јовановић, Војводе Путника бр. 1/4, Кикинда за изградњу стамбене зграде са четири стана / апартмани за
повремени боравак П+Пк (објекат 1) и
стамбене зграде са једним станом П+Пк (објекат 2),
у ул. Живице Докића бр. 4 у Кикинди,
на кат. парцели бр. 4141 к.о. Кикинда

14.04.2021

14.04.2021

18 ROP-KIK-8394-LOC-1/2021 од 26.03.2021 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за изградњу инсталацијe дизел горива за снабдевање генератора топлоте (резервоар за запаљиве течности са пратећим цевоводима), Тополски пут бб, на кат. парцели бр. 2701 к.о. Банатска Топола

15.04.2021

15.04.2021

19 ROP-KIK-8513-LOC-1/2021 од 27.03.2021 Владимир Прошић, Симе Шолаје бр. 26, из Накова за изградњу стамбене зграде П+0, у Кикинди, ул. Сeмлачка бр. 89, на кат. парц. бр. 1103 к.о. Кикинда

20.04.2021

20.04.2021

20 ROP-KIK-8595-LOC-1/2021 од 29.03.2021 Радован Литричин, Краљице Катарине 84, Београд за изградњу стамбеног објекта П+0 и хладњаче са надстрешницом П+0, у ул. Живка Мишкељина бр. 25,
на кат. парцели бр. 565 к.о. Башаид

26.04.2021

26.04.2021

21 ROP-KIK-5092-LOCH-2/2021 од 31.03.2021 „ЈAFFA“ д.о.о. Црвенка, Црвенка за промену намене магацина у производњу у постојећем габариту у Кикинди, улица Николе Тесле
на кат. парц. бр. 1773 к.о. Кикинда

28.04.2021

28.04.2021

22 ROP-KIK-10415-LOC-1/2021 од 13.04.2021 „SAT TRAKT“ д.o.o., ул. Маршала Тита бр. 111, Бачка Топола Топола за изградњу оптички кабл за потребе дистрибутивних делова
електронске комуникационе мреже на релацији Банатско Велико Село, Наково,, на кат. парц. бр. 4648/2, 4648/1, 4596/1, 1892/2 све к.о. Банатско Велико Село и 3271 и 1539 обе к.о. Наково

11.05.2021

11.05.2021

23 ROP-KIK-14030-LOC-1/2021 од 14.05.2021 Драган Бркин, Ђуре Јакшића бр. 94, из Кикинде за изградњу стамбене зграде са једним станом, спратности П+Пк, у Кикинди, ул. Браће Богарошки бр. 156, на кат. парц. бр. 5056 к.о. Кикинда
 

21.05.2021

21.05.2021

24 ROP-KIK-14023-LOCH-2/2021 од 21.05.2021 „ШОЛЕ“ д.о.о. Кикинда Тополски пут бр. 2, Кикинда за изградњу електране ‐ објекта за производњу електричне енергије, у улици Тополски пут у Кикинди, на кат. парцели бр. 20706/3 к.о. Кикинда

27.05.2021

27.05.2021

25 ROP-KIK-15077-LOC-1/2021 од 22.05.2021 Јован Удицки, Николе Пашића бр. 28, из Кикинде и Аца Удицки, ул. Љубице Раваси бр. 11, из Новог Сада за изградњу стамбене зграде са једним станом, спратности П+Пк и породичног базена у Кикинди, ул. Браће Лаковић бр. 46, на кат. парц. бр. 1545/1 к.о. Кикинда

28.05.2021

28.05.2021

26 ROP-KIK-12832-LOC-1/2021 од 04.05.2021 Лагунџин Радивој Вука Караџића бр. 9 из Иђоша за изградњу стамбене зграде са једним станом, спратности П+0, у Иђошу, ул. Ђуре Јакшића бр.78-80, на кат. парц. бр. 212 к.о. Иђош

01.06.2021

01.06.2021

27 ROP-KIK-15625-LOC-1/2021 од 27.05.2021 Didier Monchanin, Светозара Милетића 26, Кикинда изградња стамбене зграде са једним станом,
објекат бр. 2, П+Пот, у Ул. Светозара Милетћа бр. 62 у Кикинди, на кат. парцели бр. 5909 к.о.
Кикинда,

02.06.2021

02.06.2021

28 ROP-KIK-15170-LOC-1/2021 од 24.05.2021 Привредно друштво за телекомуникације „САТ-ТРАКТ“ д.о.о. Бачка Топола, Маршала Тита бр. 111, Бачка Топола за изградњу oптичкoг каблa за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на територији општине Кикинда, на релацији Руско Село – Нови Козарци,
на кат. парцелама бр. 4822 к.о. Руско Село и
3407, 3375, 3379, 3380, 3306, 3381, 3382, 3304, 3383 све к.о. Нови Козарци

15.06.2021

15.06.2021

29 ROP-KIK-17477-LOC-1/2021 од 09.06.2021 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd за изградњу дистрибутивног дела оптичке приступне мреже електронских комуникација, Општина Кикинда - Кластер 2, на кат. парцелама бр. 10541/2, 10540/1, 10605, 10602/1, 10602/2, 10395/4, 10055, 10117/2, 20706/1, 8109/45 и 7675/250 све к.о. Кикинда

16.06.2021

16.06.2021

 
30 ROP-KIK-15250-LOC-1/2021 од 24.05.2021 Илеш Петровић, Ђуре Јакшића бр. 91, из Руског Села
 
изградња породичне стамбене зграде, спратности П+1, у Руском Селу, у улици Ђуре Јакшића број 88, на катастарској парцели број 2661 к.о. Руско Село
 
21.06.2021

21.06.2021

 
31 ROP-KIK-18037-LOC-1/2021 од 14.06.2021

 
Бројчин Горан из Кикинде, ул. Душана Васиљева бр. 47 доградња терасе са припајањем стану бр. 8 у поткровљу, надзиђивање објекта, у ул. Душана Васиљева бр. 47 у Кикинди, на кат. парц. бр. 5414 к.о. Кикинда
 
21.06.2021

21.06.2021

 
32 ROP-KIK-16102-LOC-1/2021 од 31.05.2021 „САТ-ТРАКТ“ д.о.о. Бачка Топола, Маршала Тита бр. 111 изградњa oптичкoг каблa за потребе
дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на територији општине Кикинда,
на релацији Башаид – Банатска Топола, на кат. парцелама бр. 1423, 8314, 11114, 11057 к.о.
Башаид и 3753/1 и 3749 к.о. Банатска Топола
24.06.2021

25.06.2021

 
33 ROP-KIK-16100-LOC-1/2021 од 31.05.2021
 
„САТ-ТРАКТ“ д.о.о. Бачка Топола, Маршала Тита бр. 111
 
изградњa oптичкoг каблa за потребе
дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на територији општине Кикинда,
на релацији Кикинда – Наково, на кат. парцелама бр. 21542, 19364/2,19364/1 све к.о. Кикинда
и 3247 к.о. Наково

25.06.2021

25.06.2021

 
34 ROP-KIK-23455-LOCA-8/2021 од 02.06.2021 "KIPETROL"
д.о.о., Торђански пут бр. 1, Башаид
Измена локацијских услова за изградњу
биогасне електране КИПЕТРОЛ БИОГАС 1MW, Потес Парлог, Башаид, на кат. парцели бр.
9320/1 к.о. Башаид
25.06.2021

25.06.2021

 
35 ROP-KIK-16097-LOC-1/2021 од 31.05.2021 „САТ-ТРАКТ“ д.о.о. Бачка Топола, Маршала Тита бр. 111 изградња оптичког кабла
за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе
мреже на територији Руског Села, на кат. парц. бр. 13708/3, 13707, 13704, 13637/3, 12434,
13703, 13625, 13693, 12337, 4775, 4077, 4778, 3132, 3136 к.о. Руско Село
28.06.2021

28.06.2021

 
36 ROP-KIK-17727-LOC-1/2021 од „НИС“ А.Д., УЛ. Народног фронта бр. 12, из Новог Сада за изградњу прикључног 20kV кабловског вода и стубне трансформаторске станице СТС
„Skv 8“ снаге 400(400) kVA, 20/0.4 kV у Кикинди, потес Град,
на кат. парц. бр. 21249/2, 21249/1..., 21460 и 21459
к.о. Кикинда

06.07.2021.

06.07.2021

 
37 ROP-KIK-21165-LOC-1/2021 од 07.07.2021 Душан Ибрајтер, Иве Лоле Рибара бр. 62, Мокрин за изградњу стамбене зграде П+0,
у ул. Иве Лоле Рибара бр. 62 у Мокрину,
на кат. парцели бр. 2577 к.о. Мокрин

23.07.2021

23.07.2021

 
38 ROP-KIK-19515-LOCH-2/2021 од 23.07.2021 Милош Крнић, Дистричка бр. 9, Кикинда и Драгана Крнић, Драгољуба Удицког бр. 6, Кикинда за изградњу стамбене зграде са четири стана, спратности П+0, у Кикинди, ул. Бранка Радичевића бр. 18,
на кат. парц. бр. 4277 к.о. Кикинда

30.07.2021

30.07.2021

 
39 ROP-KIK-22087-LOC-1/2021 од 14.07.2021 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU BELL CHEMICALS, BANATSKO VELIKO SELO за изградњу типског подземног (кабловског) вода 0.4kV (подземни вод који је део мреже - инфраструктуре дистрибутивног система електричне енергије) 2xPP00-A4x150mm2 са ССОМ за прикључење производног погона Bell Chemicals doo, преко кат. парц. бр. 2654/5, 1837, 2654/9, 4648/2 и 558 к.о. Банатско Велико Село

06.08.2021

06.08.2021

 
40 ROP-KIK-22765-LOC-1/2021 од 19.07.2021 Драган Капун, ул. Стражиловска бр. 27/12, из Новог Сада за изградњу стамбеног објекта, спратности П+0,
у ул. Хајдук Вељкова бр. 85 у Кикинди,
на кат. парц. бр. 2805/1 к.о. Кикинда

12.08.2021

12.08.2021

 
41 ROP-KIK-20983-LOCH-2/2021 од 30.07.2021 „Златна греда - Костић“ д.о.о. Кикинда, Жарка Зрењанина бр. 42, Кикинда за изградњу стамбено пословне зграде П+2+Пк,
у ул. Жарка Зрењанина бр. 42 у Кикинди,
на кат. парцелама бр. 3829 и 3831/1 к.о. Кикинда

19.08.2021

19.08.2021

 
42 ROP-KIK-25171-LOC-1/2021 од 05.08.2021 „KOMPONENT COMMERCE“ д.о.о. Кикинда, ул. Жарка Зрењанина бр. 54, из Кикинде изградња зграде за смештај пољопривредних машина, на кат. парц. бр. 2902 к.о. Иђош,

25.08.2021

25.08.2021

 
43 ROP-KIK-24317-LOC-1/2021 од 30.07.2021 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за изградњу светлосне сигнализације, саобраћајних знакова,
ознака на путу и саобраћајне опреме, на углу улица Јована Јовановића Змаја и Михајла Пупина у Кикинди,
на кат. парц. бр. 21624, 9967 и 21623 к.о. Кикинда

30.08.2021

30.08.2021

 
44 ROP-KIK-25090-LOC-1/2021 од 05.08.2021 Душан Мишковић, Јована Јовановића Змаја бр. 59, Мокрин
 
за изградњу прикључка на инсталацију водовода
за породичну стамбену зграду, спратности П+1, у Мокрину,
у улици Златна греда број 44 А,
на кат. парцели бр. 1336 к.о. Мокрин

01.09.2021.

01.09.2021.

 
45 ROP-KIK-25449-LOC-1/2021 од 09.08.2021 Роберт Варга, Војводе Мишића бр. 24, Кикинда за реконструкцију стамбене зграде број 1, спратности П+0,
са доградњом зграде, за два стана, спратности П+Пк,
у ул. Војводе Мишића бр. 25 у Кикинди, на кат. парцели бр. 6333 к.о. Кикинда
 

02.09.2021

02.09.2021

 
46 ROP-KIK-25670-LOC-1/2021 од 10.08.2021 Сандра Шајн, Војводе Мишића бр. 54, Кикинда за изградњу стамбене зграде са једним станом П+1, у ул. Стерије Поповића бр. 51, на кат. парцели бр. 8022 к.о. Кикинда

06.09.2021

06.09.2021

 
47 ROP-KIK-26744-LOC-1/2021 од 17.08.2021 "Кипетрол" д.о.о., Торђански пут бр. 1, Башаид за изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе биогасног постројења, на адреси Ботош, Потес Парлог, на кат. парцели бр. 9320/1 к.о. Башаид

16.09.2021

16.09.2021

 
48 ROP-KIK-28019-LOC-1/2021 од 26.08.2021 Иса Мирков, Николе Француског бр. 137, Кикинда за изградњу стамбеног објекта П+0, у ул. Николе Француског бр. 139 у Кикинди, на кат. парцели бр. 8181/1 к.о. Кикинда

20.09.2021

20.09.2021

 
49 ROP-KIK-13157-LOCA-2/2021 од 10.09.2021 „Зрењанинска бискупија“, Трг Слободе бр. 8, Зрењанин за изградњу зграде за становање, спратности П+1+Пк, у ул. Генерала Драпшина у Кикинди, на кат. парц. 2363/1 к.о. Кикинда

21.09.2021

21.09.2021

 
50 ROP-KIK-19515-LOCA-3/2021 од 06.09.2021 Милош Крнић, Дистричка бр. 9, Кикинда и Драгана Крнић, Драгољуба Удицког бр. 6, Кикинда за изградњу стамбене зграде са четири стана, спратности П+0, у Кикинди, ул. Бранка Радичевића бр. 18, на кат. парц. бр. 4277 к.о. Кикинда
 

27.09.2021

27.09.2021

 
51 ROP-KIK-28313-LOC-1/2021 од 29.08.2021 Никола Мишковић, Генерала Драпшина бр. 5, Кикинда за изградњу прикључног гасовода, МРС и унутрашње гасне инсталације, за објекат Српске православне цркве,
на Тргу српских добровољаца бр. 28, у Кикинди, на кат. парцелама бр. 4596, 4597/1, 4600, 4599/2 и 4599/3 к.о. Кикинда

27.09.2021

27.09.2021

 
52 ROP-KIK-4644-LOCA-7/2021 од 12.10.2021 Тамара Мршић из Кикинде, ул. Кумановска бр. 36, за изградњу породичне стамбене зграде са једним
станом, спратности П+0, у ул. Кумановска бр. 36, у Кикинди, на кат. парц. бр. 21736 к.о. Кикинда

19.10.2021

19.10.2021

 
53 ROP-KIK-33308-LOC-1/2021 од 29.09.2021 Јованка Пандуров, ул. Милоша Великог бр. 41, Кикинда за изградњу стамбене зграде П+0, у Кикинди, у ул. Николе Француског бр. 108, на кат. парцели бр. 8001/1 к.о. Кикинда

25.10.2021

25.10.2021

 
54 ROP-KIK-34459-LOC-1/2021 од 07.10.2021 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за изградњу објекта у оквиру комплекса капеле, уређење комплекса капеле и уређење јавне површине у делу блока 27, у ул. Живка Мишкељина у Башаиду, на кат. парц. бр. 1454/2 и део кат. парц. бр. 11188 обе у к.о. Башаид

28.10.2021

28.10.2021

 
55 ROP-KIK-37945-LOC-1/2021 од 27.10.2021 „Биоесен“ д.о.о. Кула, Индустријска зона бб, Кула за изградњу електране објекта за производњу електричне енергије, на кат. парцели бр. 20081/2 к.о. Мокрин

29.10.2021

29.10.2021

 
56 ROP-KIK-37935-LOC-1/2021 од 27.10.2021 „Биоесен“ д.о.о. Кула, Индустријска зона бб, Кула за изградњу електране објекта за производњу електричне енергије, на кат. парцелама бр. 20081/2 и 20081/9 к.о. Мокрин

01.11.2021

01.11.2021

 
57 ROP-KIK-34938-LOC-1/2021 од 10.10.2021 „ProMedia“ д.о.о. Кикинда, Краља Петра I бр. 114, Кикинда за изградњу затвореног складишта у Кикинди, у ул. Пут за пристаниште бр. 140, на кат. парцели бр. 20946 к.о. Кикинда

03.11.2021

03.11.2021

 
58 ROP-KIK-35966-LOC-1/2021 од 14.10.2021 Моnсhаnin Didiеr, Светосавска ГА5, Кикинда за изградњу стамбене зграде П+1+Пк, са три стана, и помоћне зграде П+0, у Кикинди, у ул. Светосавска бр. 96, на кат. парцели бр. 8375 к.о. Кикинда

12.11.2021

12.11.2021

 
59 ROP-KIK-36496-LOC-1/2021 од 19.10.2021 Марко Степанчев, Васе Стајића бр. 26, из Мокрина за изградњу породичне стамбене зграде, спратности П+0, у Мокрину,у улици Васе Стајића број 16, на кат. парц. бр. 2000 к.о. Мокрин

17.11.2021

17.11.2021

 
60 ROP-KIK-37115-LOC-1/2021 од 21.10.2021 Милан Аралица, Србобранска бр. 136, Кикинда за изградњу стамбеног објекта П+0 и помоћног објекта П+0, у ул. Омладинска бб, на кат. парцели бр. 7819/1 к.о. Кикинда

19.11.2021

19.11.2021

 
61 ROP-KIK-35867-LOCH-2/2021 од 19.11.2021 „JЕДИНСТВО“ д.о.о. Кикинда, Башаидски друм бб, Кикинд, ада за изградњу објекта за одгој и тов свиња П+0, Наковачки друм бб, на кат. парц. бр. 12411/1 к.о. Кикинда

24.11.2021

24.11.2021

 
62 ROP-KIK-38728-LOC-1/2021 од 01.11.2021 „БАЈША АГРАР“ д.о.о. Кикинда, Ђуре Јакшића бр. 42, Кикинда, за изградњу соларне електране, на кат. парцели бр. 21696/34 к.о. Кикинда

29.11.2021

29.11.2021

 
63 ROP-KIK-38573-LOC-1/2021 од 01.11.2021 Дејана Бабић, Ђуре Јакшића бр. 186А за изградњу прикључка на водоводну инсталацију, у Кикинди,
у ул. Ђуре Јакшића бр. 186А, на кат. парц. бр. 21747/2 к.о. Кикинда

29.11.2021

29.11.2021

 
64 ROP-KIK-40300-LOC-1/2021 од 12.11.2021 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда изградња комплекса постројења за прераду воде,
на кат. парцели бр. 10396/6 к.о. Kикинда

06.12.2021

06.12.2021

 
65 ROP KIK 40049 LOC 1/2021 од 10.11.2021 Сандра Лејић, Светосавска 161V, из Кикинде изградња стамбене зграде са једним станом, спратности П+0 и
нестамбене зграде у Кикинди, у ул. Стерије Поповића бр. 56,
на кат. парц. бр. 7979/1 к.о. Кикинда

06.12.2021

06.12.2021

 
66 ROP-KIK-41161-LOC-1/2021 од 18.11.2021
 
Радак Верица и Радак Синиша, ул. Генерала Драпшина бр. 30, из Кикинде стамбенa зградa са једним станом, спратности П+0,
у ул. Николе Пашића бб,
на кат. парц. бр. 1548/3 к.о. Кикинда
 

15.12.2021

15.12.2021

 
67 ROP-KIK-41244-LOC-1/2021 од 18.11.2021
 
PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE EURO UNA DOO, BEOGRAD (PALILULA), ул. Дунавска бр. 41, Београд
 
реконструкција, адаптација, доградња и пренамена пословног објекта за технички преглед, објекти бр. 3 и бр. 8, у ул. Вашариште бр. 14 у Кикинди, на кат. парцели бр. 9521/1 к.о.
Кикинда
 
15.12.2021

15.12.2021

 
68 ROP-KIK-41367-LOC-1/2021 од 19.11.2021 ПД ВОЈВОДИНА д.о.о., ул. Пионирска бр. 100, из Новог Милошева изградња водозахвата система за наводњавање „КЛАС“ (АБ платоа за смештај дизелцрпног агрегата), на кат. парц. бр. 19473 к.о. Кикинда 17.12.2021

17.12.2021

 
69 ROP-KIK-34938-LOCA-2/2021 од 14.12.2021 „ProMedia“ д.о.о. Кикинда, Краља Петра I бр. 114, Кикинда, за изградњу затвореног складишта у Кикинди, у ул. Пут за пристаниште бр. 140, на кат. парцели бр. 20946 к.о. Кикинда

21.12.2021

21.12.2021

 
70 ROP-KIK-44536-LOC-1/2021 od 13.12.2021 Зоран Шешум из Нових Козараца, Бранка Ћопића 11
 
за изградњу стамбеног објекта, спратности П+0, ул. Бранка Ћопића бр. 11, на кат. парц. бр. 103 к.о. Нови Козарци

21.12.2021

21.12.2021

 
71 ROP-KIK-43350-LOC-1/2021 од 03.12.2021 Славиша Обућински, Мирослава Антића бр. 7, Кикинда за изградњу стамбеног објекта П+0, у Кикинди,у ул. Браће Лаковића бр. 111, на кат. парцели бр. 1387 к.о. Кикинда
 

28.12.2021

28.12.2021

 
72 ROP-KIK-45545-LOC-1/2021 од 21.12.2021 Ђорђевић Никола и Радак – Ђорђевић Деа, из Кикинде за доградњу, спратности П+0, стамбеног објекта, спратности П+1, ул. Угљеше Терзина бр. 23, на кат. парц. бр. 8936/2 к.о. Кикинда

28.12.2021

28.12.2021

 
73 ROP-KIK-41441-LOCH-2/2021 од 11.12.2021 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за изградњу Градског стадиона у Кикинди, на кат. парцелама бр. 2895, 2896, 2897 и 2898 к.о. Кикинда

30.12.2021

30.12.2021

 
74 ROP-KIK-43783-LOC-1/2021 од 07.12.2021 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за реконструкцију и надградњу објекта јединице локалне самоуправе П+1, у Сајану, у ул. Велика бр. 90, на кат. парцели бр. 981 к.о. Сајан

30.12.2021

30.12.2021

 
75 ROP-KIK-41840-LOCH-2/2021 од 15.12.2021 „Дом здравља Кикинда, ул. Крања Петра I бр. 106, из Кикинде претварање таванског простора у објекат здравствене заштите и енергетска санација објекта бр. 3, у ул. Краља Петра I бр. 77-79, на кат. парц. бр. 2496 к.о. Кикинда
 

30.12.2021

30.12.2021

 
76 ROP-KIK-43303-LOC-1/2021 од 03.12.2021 Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Панчевачка 46, Зрењанин, за изградњу кабловског вода 10(20)kV, 04kV и ТС "ЗОНА" 10(20)/0,4kV у Кикинди, на кат.парцелама бр. 21721/5 и 21721/11 к.о. Кикинда

31.12.2021

31.12.2021

 
77 Бунић Бојан, Петра Кочића бр. 6а, из Банатског Великог Села Бунић Бојан, Петра Кочића бр. 6а, из Банатског Великог Села за изградњу породичног стамбеног објекта, спратности П+0,
са прикључком на електро мрежу, ул. Петра Кочића бб,
на кат. парц. бр. 4098 к.о. Банатско Велико Село

31.12.2021

31.12.2021

 

 

2020. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о. категорија и класификација објекта. Датум издавања
Датум објаве
1  ROP-KIK-8079-LOCH-3/2019 од 09.12.2019  Taxi Petrol d.o.o., Баваништански пут бр. 487, Панчево  за изградњу самоуслужне аутоперионице (П), у ул. Јована Јовановића Змаја бр. 131, на кат. парц. бр. 9985 к.о. Кикинда. Категорија – Б, класификациони број: 127420

03.01.2020

03.01.2020

2 ROP-KIK-35399-LOCH-2/2019 од 16.12.2019 Град Кикинда на изградњи истражно-експлоатационог бунара Б-11/17,
на кат. парцелама бр. 10396/6 и 10396/8 к.о. Кикинда, Категорија објекта: Г, класификационог броја 221220, 222410 и 222431 к.о.Кикинда

03.01.2020

03.01.2020

3 ROP-KIK-35404-LOCH-2/2019 од 18.12.2019 Град Кикинда за изградњу истражно-експлоатационог бунара Б-12/17,
на кат. парцелама бр. 10396/6 и 10396/7 к.о. КикиндаКатегорија објекта: Г, класификационог броја 221220, 222410 и 222431 к.о.Кикинда

03.01.2020

03.01.2020

4

ROP-KIK-32509-LOCA-3/2019 од 05.12.2019 Град Кикинда на изградњи канализације употребљених вода слива Железнички нови ред у насељу Кикинда, на кат. парц. бр. 1820, 1823/3, 1823/7, 1831, 1837, 1838, 1893/1, 1893/2, 1895/1 1896, 5295/1, 5295/2, 12438/46, 12482/2, 18959, 18962/1, 18963/1, 214 76/1,
21542, 21595 к.о. Кикиндакатегорија објекта Г Класификација објекта 222311 и 222210

06.01.2020

06.01.2020

5 ROP-KIK-26300-LOCA-6/2019 од 26.12.2019 „AGROITALY“, d.o.o. Mali Iđoš, Салаш бр. 16, Мали Иђош за изградњу система за наводњавање воћњака, на кат. парц. бр. 2163, 2168, 2357, 2409, 3779, 3791 и 3792 к.о. Банатска Топола

06.01.2020

06.01.2020

6 измена ROP-KIK-35399-LOCA-3/2020 од 17.01.2020 Град Кикинда за изградњу истражно-експлоатационог бунара Б-11/17, на кат. парцелама бр. 10396/6 и 10396/8 к.о. Кикинда

03.02.2020

03.02.2020

7 ROP-KIK-425-LOCH-2/2020 од 27.01.2020 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU JAFFA FABRIKA BISKVITA CRVENKA за изградњу затвореног складишта за одлагање машина, спратности П+0, на кат. парцели број 426 к.о. Кикинда

05.02.2020

05.02.2020

8 ROP-KIK-1137-LOC-1/2020 од 20.01.2020 „Севертранс„ Сента, ул. Грофa Бачањија Лајоша бр. 2, за адаптацију и реконструкцију пословног објекта П+0, у ул. Милоша Великог бр. 24, у Кикинди, на кат. парц. бр. 8967 к.о. Кикинда

10.02.2020

10.02.2020

9 ROP-KIK-1369-LOC-1/2020 од 22.01.2020 Милена Радаковић из Српске Црње, ул. Арсенија Чарнојевића бр. 19 за изградњу стамбене зграде, спратности П+0, у ул. Албертова бр. 7, у Кикинди, на кат. парц. бр. 3685 и 3686 к.о. Кикинда
 

11.02.2020

11.02.2020

10 ROP-KIK-3293-LOC-1/2020 од 11.02.2020 Наташа Чипчић, Кумановска бр. 88, Кикинда за реконструкцију и претварање таванског у стамбени простор стамбеног објекта у Кикинди, у ул. Кумановска бр. 88, на кат. парцели бр. 3323 к.о. Кикинда

19.02.2020

19.02.2020

11 ROP-KIK-1268-LOC-1/2020 од 22.01.2020 Рада Немешев, Пере Сегединца бр. 57, за изградњу стамбеног објекта П+0 у Кикинди, у ул. Пере Сегединца бр. 57, на кат. парцели бр. 5147 к.о. Кикинда

20.02.2020

20.02.2020

12 ROP-KIK-1963-LOC-1/2020 од 29.01.2020 Град Кикинда за доградњу и реконструкцију пословнe зградe Лова, објекат број 1, П+0, у Иђошу, у ул. Светосавска бр. 60, на кат. парцелама бр. 1021/1 и 1021/2 к.о. Иђош
 

21.02.2020

21.02.2020

13 ROP-KIK-27923-LOCA-3/2020 од 24.01.2020 Град Кикинда за изградњу свлачионица и трибина ФК „Полет“ Наково,
на кат. парцели бр. 1499 к.о. Наково

21.02.2020

21.02.2020

14 ROP-KIK-1962-LOC-1/2020 од 29.01.2020 Град Кикинда за изградњу/постављање и опремање светлосним сигналима пешачког прелаза на државном путу IB – 13 на стационажи (69+750,00) у Кикинди, на кат. парц. бр. 10735/3, 10735/4, 21681 и 21696/6 к.о. Кикинда

26.02.2020

26.02.2020

15 ROP-KIK-2512-LOC-1/2020 од 04.02.2020 Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд а изградњу МБТС-110 са прикључним 20kV кабловским водовима у Кикинди, на кат. парц. бр. 21168/3, 21697, 21164/2, 21552/2, 21551/2, 21186/2, 21721/10, 21538/1,
21721/6 и 21721/5 - све к.о. Кикинда

02.03.2020

02.03.2020

16 ROP-KIK-40032-LOCH-2/2020 од 06.02.2020 Град Кикинда за изградњу мини постројењa за пречишћавање отпадних вода са канализационом мрежом, на кат. парцелама бр. 981/1, 982, 1135, 1136, 1137 и 1829 к.о. Банатско Велико Селo

02.03.2020

02.03.2020

17 ROP-KIK-39285-LOCH-2/2020 од 10.02.2019 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за изградњу канализационе мреже и постројење за пречишћавање отпадних вода у Мокрину, на кат. парц. бр. 459, 2229..., 22769/2, 22769/1, 21528 к.о. Мокрин, класификациони број: 222311;класификациони број: 222330; категорија Г

05.03.2020

05.03.2020

18 ROP-KIK-4071-LOCH-2/2020 од 28.02.2020 Милицa Радновић, Доња Водоплавна бр. 11, Кикинда доградњу (надзиђивање) стамбеног објекта П+0 са претварањем таванског простора у стамбени простор П+Пот, у ул. Доња Водоплавна бр. 11 у Кикинди, на кат. парцели бр. 4153 к.о. Кикинда

06.03.2020

06.03.2020

19 ROP-KIK-4644-LOC-1/2020 од 24.02.2020 Тамара Мршић из Кикинде, ул. Кумановска бр. 36 за изградњу породичне стамбене зграде са једним станом,
спратности П+0, у ул. Кумановска бр. 36, у Кикинди,
на кат. парц. бр. 21736 к.о. Кикинда

19.03.2020

19.03.2020

20 ROP-KIK-7581-LOC-1/2020 од 23.03.2020 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за изградњу базена за пливање и тобоганског базена,
на кат. парцелама бр. 2850 и 2851 к.о. Кикинда

30.03.2020

30.03.2020

21 ROP-KIK-6963-LOC-1/2020 од 16.03.2020 Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд за изградњу стубне трансформаторске станице 10(20)/0,4kV
са НН кабловским водовима, ССКПК и ОММ, на кат. парцели бр. 3247 к.о. Наково
 

13.04.2020

13.04.2020

22 ROP-KIK-7110-LOC-1/2020 од 17.03.2020 Душица Вуковић, Бихаћка бр. 5, Кикинда за изградњу прикључка канализације за стамбени објекат П+0, у
ул. Бихаћка бр. 5 у Кикинди, на кат. парцели бр. 7675/62 к.о. Кикинда

14.04.2020

14.04.2020

23 ROP-KIK-7266-LOC-1/2020 од 18.03.2020 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за реконструкцију зграде средњих школа, Гимназије Душан Васиљев и Економско трговинске школе, објекат бр.1 По+П+2 и део објекта бр.2 П+0, и изградњу прикључка за хидрантску мрежу, у Ул. др Зоран Ђинђић бр. 7, на кат. парцели бр. 4426 к.о. Кикинда

15.04.2020

15.04.2020

24 измена ROP-KIK-31519-LOCA-2/2020 од 31.03.2020 Ватростал – Сивчев Биљана и ортак“ ОД Кикинда, Раде Трнића бр. 139, Кикинда за реконструкцију, доградњу, надградњу и промену намене
објекта 1 – сервис за апарате за гашење пожара П+Пк,
у ул. Раде Трнића бр. 226 у Кикинди,
на кат. парцели бр. 7628/137 к.о. Кикинда

16.04.2020

16.04.2020

25 ROP-KIK-9051-LOC-1/2020 од 16.04.2020 Миливој Влајнић, Милоша Остојина бр. 99, Кикинда за изградњу стамбене зграде П+0 и помоћне зграде П+0,
у Кикинди, у ул. Марка Краљевића бр. бб,
на кат. парцели бр. 3186 к.о. Кикинда

14.05.2020

14.05.2020

26 ROP-KIK-1369-LOCA-2/2020 од 07.05.2020 Милена Радаковић из Српске Црње, ул. Арсенија Чарнојевића бр. 19, за изградњу стамбене зграде, спратности П+0, у ул. Албертова бр. 7, у Кикинди, на кат. парц. бр. 3685 и 3686 к.о. Кикинда

14.05.2020

14.05.2020

27 ROP-KIK-8924-LOCH-2/2020 од 13.05.2020 „BASAID WIND“ д.о.о. Београд, Светогорска бр.4, Београд изградњу приступно сервисних путева са прелазима преко мелиорационих канала и
осталих саобраћајних површина за потребе комплекса ветропарка „Башаид”, на кат.
парцелама бр. 11048, 11049, 11050, 11054, 8627/1, 8630/1, 8631/1, 8632/18, 11086, 11087 и
8840/1 к.о. Башаид
09.06.2020

09.06.2020

28 ROP-KIK-12228-LOC-1/2020 од 13.05.2020 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда изградња пута у улици Војице Кнежевића, на кат. парц. бр. 1498 к.о. Башаид (повез парцела 11180/1 са постојећим коловозом у улици Николе Тесле кат. парц. бр. 1496 к.о. Башаид) 18.06.2020

18.06.2020

29 ROP-KIK-12957-LOC-1/2020 од 04.06.2020 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда изградња унутрашње гасне инсталације са пакетном топловодном котларницом, проточним бојлером и
гасним грејалицама за објекат зграде основне школе у ул. Војвођанска бр. 65, на кат. парц. бр. 759 к.о.
Башаид
24.06.2020

24.06.2020

30 ROP-KIK-12371-LOCH-2/2020 од 19.06.2020 НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД, Народног фронта бр. 12, Нови Сад за изградњу прикључног 20kV кабловског вода и стубне трансформаторске станице СТС „СТС-7“ КП снаге 400(400)kVА, 10(20)/0,4kV у Кикинди, ванграђевински реон – потес Црвенка,
на катастарским парцелама 14763, 14764 и 14765 к.о. Кикинда

26.06.2020

26.06.2020

31 ROP-KIK-12956-LOC-1/2020 од 04.06.2020 OSNOVNA ŠKOLA "1. OKTOBAR" BAŠAID (KIKINDA) за изградњу гасних прикључака, MRS-G40 и MRS-G10 за објекат
зграде основне школе ул. Војвођанска бр. 65,
на кат. парц. бр. 759 и 1445 к.о. Башаид

02.07.2020

02.07.2020

32 ROP-KIK-15308-LOC-1/2020 од 25.06.2020 DOO BELL CHEMICALS, Војвођанска бр. 27, Банатско Велико Село за доградњу зграде бр. 1 Bell Chemicals – погон за паковање готових производа, спратности П+0, на кат. парц. бр. 2654/5 к.о. Банатско Велико село

02.07.2020

02.07.2020

33 ROP-KIK-13008-LOC-1/2020 од 04.06.2020 Савица Вујанић ПР Трговинска радња „HOME LOOK“ Кикинда, Вука Караџића 1Б, Кикинда за изградњу пословно-стамбеног објекта П+0 у Кикинди,
у ул. Јована Јовановића Змаја бр. 169,
на кат. парцели бр. 10036 к.о. Кикинда

03.07.2020

03.07.2020

34 ROP-KIK-15545-LOC-1/2020 од 27.06.2020 Вера Вукашиновић, Трг српских добровољаца бр. 45, Кикинда реконструкцијa дела бочне (југо западне) фасаде стана број 3 у оквиру стамбено пословне зграде П+4 објекат број 1, у Кикинди, на Тргу српских добровољаца бр. 11, на кат. парц . бр. 6291 к.о. Кикинда .

08.07.2020

08.07.2020

35 ROP-KIK-27388-LOCA-7/2020 од 03.07.2020 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда канализациони колектор на кат. парцелама бр. 3721 и 2702 к.о. Банатска Топола

10.07.2020

10.07.2020

36 ROP-KIK-16369-LOC-1/2020 од 04.07.2020 Бечејац Марко ул. Југ Богдана бр. 35, Нови Сад за изградњу стамбеног објекта и помоћног објекта у ул. Светозара Милетића бр. 44 у Кикинди, на кат. парцели бр. 5963 к.о. Кикинда
 

10.07.2020

10.07.2020

37 ROP-KIK-9051-LOCA-2/2020 од 24.06.2020 Миливој Влајнић, Милоша Остојина бр. 99, Кикинда, за изградњу стамбене зграде П+0 и помоћне зграде П+0, у Кикинди, у ул. Марка Краљевића бр. бб, на кат. парцели бр. 3186 к.о. Кикинда

15.07.2020

15.07.2020

38 ROP-KIK-31017-LOC-2/2020 од 22.07.2020 ''Топола'' д.о.о. Банатска Топола, Кикиндска бр. 25 за изградњу две надстрешнице за говеда у оквиру говедарске фарме у Банатској Тополи, на кат. парцели бр. 2895 к.о. Банатска Топола

29.07.2020

29.07.2020

39 ROP-KIK-12628-LOCH-2/2020 од 15.07.2020 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда на реконструкцији Трга код пијаце, део улица Бранка Радичевића и Доситејеве, део Трга српских добровољаца на кат. парц. бр. 4429, 21594, 4587 и 4590/3 к.о. Кикинда

06.08.2020

07.08.2020

40 ROP-KIK-18885-LOC-1/2020 од 25.07.2020 „ВАЛОР“ Д.О.О. ЗРЕЊАНИН, Меленачки друм бр. 37, Зрењанин за доградњу складишних простора спратности П+0, у ул. Милоша Великог бр. 37, на кат. парцели бр. 9039 к.о. Кикинда

13.08.2020

13.08.2020

41 ROP-KIK-20076-LOC-1/2020 од 04.08.2020 Град Кикинда за реконструкцију водовода пречника ø500mm, у Кикинди,
на кат. парц. бр. 10396/6, 10396/5, 21543, 21538/3 к.о. Кикинда

01.09.2020

01.09.2020

42 ROP-KIK-20496-LOCH-2/2020 од 22.08.2020 „Биоесен“ д.о.о. Кула, Индустријска зона бб, Кула за изградњу спалионице - постројења за коспаљивање споредних производа животињског порекла (конфискат из кланице, кости из прераде меса и угинуле животиње са фарме свиња), капацитета до 300 kg/h, на Путу за Кикинду бр. 2а,
на кат. парцели бр. 20081/5 к.о. Мокрин

10.09.2020

10.09.2020

43 ROP-KIK-19136-LOCH-2/2020 од 10.09.2020 Министарство финансија, Пореска управа, Саве Машковића бр. 3, Београд за реконструкцију зграде државних орана и организација Под+П+1,на Тргу српских добровољаца бр. 34,
на кат. парцелама бр. 4606 и 4607 к.о. Кикинда

17.09.2020

17.09.2020

44 ROP-KIK-23123-LOC-1/2020 од 28.08.2020 Ђурица Сараволац, Јована Јовановића Змаја бр. 23, Башаид за изградњу прикључка на водоводну инсталацију,
Башаид, ул. Јована Јовановића Змаја бр. 23,
на кат. парц. бр. 276 к.о. Башаид

23.09.2020

23.09.2020

45 ROP-KIK-24411-LOC-1/2020 од 08.09.2020 Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад, Панчевачка бр. 46, Зрењанин за изградњу прикључка на ДСЕЕ за биогасну електрану, на кат. парцелама бр. 9320/1, 11092/2, 11048 и 11093 к.о. Башаид

01.10.2020

01.10.2020

46 ROP-KIK-25387-LOC-1/2020 од 15.09.2020 Чедомир Перовић, Јована Јовановића Змаја бр. 124а за изградњу стамбеног објекта, спратности П+1+Пот, у Кикинди, у ул. Николе Алексића бб, на кат. парц. бр. 9720/8 к.о. Кикинда

02.10.2020

02.10.2020

47 ROP-KIK-27939-LOC-1/2020 од 02.10.2020 Жарко Гавранчић, ул. Жарка Зрењанина бр. 60, Кикинда за изградњу стамбеног објекта, спратности П+0, у Кикинди,
у ул. Жарка Зрењанина бр. 60, на кат. парц. бр. 3800 к.о. Кикинда

12.10.2020

12.10.2020

48 ROP-KIK-25887-LOC-1/2020 од 18.09.2020 НИС“ А.Д., УЛ. Народног фронта бр. 12, из Новог Сада за изградњу прикључног 20 kV кабловског вода и ст убне трансформаторске станице СТС Skv 1 “ снаге 160(400) kVA, 20/0.4 kV у Кикинди, на кат. парц. бр.
9538/25, 9538/26,... 19005, 13579 к.о. Кикинда

16.10.2020

16.10.2020

49 ROP-KIK-26462-LOC-1/2020 од 23.09.2020 Сандра Зарић, Душана Васиљева бр. 31б, Кикинда за изградњу стамбеног објекта, спратности П+0, у Кикинди,
у ул. Цара Душана бр. 105, на кат. парц. бр. 5640/1 к.о. Кикинда

20.10.2020

20.10.2020

50 ROP-KIK-29855-LOC-1/2020 од 16.10.2020 Град Кикинда за партерно уређење и осветљење на локацији између Старог Језера и СЦ „Језеро“ у Кикинди, на кат. парц. бр. 2824, 2825, 2826, 2828, 2829, 2856, 2858, 21582 и 21583 к.о. Кикинда

23.10.2020

23.10.2020

51 ROP-KIK-30430-LOC-1/2020 од 20.10.2020 Оливера Петров, Браће Суботички бр. 32а, Кикинда за изградњу стамбене зграде П+0, у ул. Немањина бр. 78,
на кат. парцелама бр. 6663 и 6664 к.о. Кикинда

23.10.2020.

23.10.2020

52 ROP-KIK-30605-LOC-1/2020 од 22.10.2020 Златко Ћирић, Јована Јовановића Змаја бр.11, Кикинда за претварање дела приземља породичне стамбене зграде број 1, спратности П+0, у пословни простор, претварање тавана те зграде у стамбени простор П+Пот и доградња терасе у приземљу те зграде, у улици Јована Јовановића Змаја број 11, на кат. парцели 8986 к.о. Кикинда и изградња другог објекта, спратности П+0, у Кикинди, у улици Јована Јовановића Змаја број 11,
на кат.парцелама број 8986 и 8987/1, к.о. Кикинда
 

28.10.2020

28.10.2020

53 ROP-KIK-1963-LOCA-2/2020 од 23.10.2020 Град Кикинда за доградњу и реконструкцију пословнe зградe Лова, објекат број 1, П+0, у Иђошу, у ул. Светосавска бр. 60, на кат. парцелама бр. 1021/1 и 1021/2 к.о. Иђош

30.10.2020

30.10.2020

54 ROP-KIK-28904-LOC-1/2020 од 09.10.2020. Привредно друштво за телекомуникације „САТ-ТРАКТ“ д.о.о. Бачка Топола, Маршала Тита бр. 111, Бачка Топола за изградњу оптичког кабела у Башаиду,
на кат. парцелама бр. 6547, 6512 и 6363/1 к.о. Башаид

05.10.2020

05.10.2020

55 ROP-KIK-29622-LOC-1/2020 од 14.10.2020 Миливој Бакић, Фрушкогорска бр. 8, Нови Сад за изградњу стамбеног објекта, спратности П+1,
у Кикинди, у ул. Николе Алексића бр. 2,
на кат. парц. бр. 9717/1 к.о. Кикинда

05.11.2020

05.11.2020

56 ROP-KIK-28810-LOC-1/2020 од 09.10.2020 ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ „ВАЛОР“ Зрењанин, Меленачки друм бр. 37, Зрењанин за реконструкцију и пренамену I спрата стамбено-пословне зграде у преноћиште, П+1, у Ул. Јована Јовановића Змаја бр. 78,
на кат. парцели бр. 8617 к.о. Кикинда

06.11.2020

06.11.2020

57 измена ROP-KIK-1963-LOCA-4/2020 од 01.12.2020 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда Измена лок услова за доградњу и реконструкцију пословнe зградe Лова, објекат број 1, П+0, у Иђошу, у ул. Светосавска бр. 60, на кат. парцелама бр. 1021/1 и 1021/2 к.о. Иђош
 

02.12.2020

02.12.2020

58 ROP-KIK-31083-LOCH-2/2020 од 19.11.2020 Невен Стојков, Браће Татића бр. 57, Кикинда изградња стамбене
зграде П+2, у ул. Угљеше Терзина бр. 11-13, на кат. парцелама бр. 8944 и 8945/1 к.о.
Кикинда
03.12.2020

03.12.2020

59 ROP-KIK-31156-LOCH-2/2020 од 19.11.2020 УРБАН ОРГАНИКА ДОО КИКИНДА, Трг српских добровољаца бр. 3/10, Кикинда за изградњу комплекса Систем аквапоније са складиштем и логистиком, потес Кинђа, Кикинда, на кат. парц. бр. 18734/3 к.о. Кикинда

07.12.2020

07.12.2020

60 ROP-KIK-34449-LOCH-2/2020 од 01.12.2020 Драган Глишић, Југовића сокаче бр. 15, Кикинда за доградњу стамбеног објекта П+Пк, у улици Југовића сокаче бр. 15А у Кикинди, на кат. парцели бр. 466 к.о. Кикинда

08.12.2020

08.12.2020

61 ROP-KIK-34316-LOC-1/2020 од 18.11.2020 Дејан и Наташа Јолић из Мокрина, ул.
Светог Саве бр. 144
изградња монтажне стамбене зграде,
спратности П+0, у ул. Светог Саве бр. 146, у Мокрину, на кат. парц. бр. 1044 к.о. Мокрин
16.12.2020

16.12.2020

62 ROP-KIK-34009-LOCH-2/2020 од 03.12.2020 НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД, Народног фронта бр. 12, Нови Сад за изградњу ЧРС, прикључног 20kV кабловског вода и
стубне трансформаторске станице СТС „Мк-185“ снаге 400(400) kVА, 20/0,4 kV у Мокрину, потес Водоплав, на кат. парцели 20335 к.о. Мокрин

 

22.12.2020

22.12.2020

63 ROP-KIK-37517-LOC-1/2020 од 17.12.2020 Топола'' д.о.о. Банатска Топола, Кикиндска бр. 25 изградњу четири надстрешнице за говеда у оквиру говедарске фарме у Банатској Тополи, на кат. парцели бр. 2895 к.о. Банатска Топола

24.12.2020

24.12.2020

64 ROP-KIK-36456-LOC-1/2020 од 08.12.2020 Сава Мандић из Београда, ул. Диане
Будисављевић бр. 5/6
за реконструкцију и пренамену дела стамбено - пословног објекта По+П, у ул. Браће Татић бр. 3, у Кикинди, на кат. парц. бр. 6254 к.о. Кикинда

24.12.2020

24.12.2020

 

2019. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о. категорија и класификација објекта. Датум издавања
Датум објаве
Документи
1 ROP-KIK-216-LOC-1/2019 од 08.01.2019 ZOPPAS INDUSTRIES SERB д.о.о., Зрењанински пут бр. 6, Кикинда за изградњу узидане трансформаторске станице са напојним кабловским водом, на кат. парцелама бр. 10735/6 и 21714 к.о. Кикинда

06.02.2019

06.02.2019

Преузмите акте
 2 ROP-KIK-37026-LOC-1/2018 од 14.12.2018.  Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда  Реконструкција пешачке стазе, платоа и бициклистичке стазе у улици Краља Петра I у Кикинди кат. парц. 21540 к.о Кикинда

 17.01.2019

17.01.2019

Преузмите акте
1 ROP-KIK-38015-LOC-1/2018 од 25.12.2018 Град Кикинда за реконструкцију моста преко Кикиндског канала на општинском путу II-4 Иђош-Мокрин
на катастарскoj парцели 5024 к.о. Иђош

22.01.2019

22.01.2019

Преузмите акте
4 ROP-KIK-31409-LOCA-2/2019 од 31.01.2019 Град Кикинда за реконструкцију улица Партизанска, Јована Јовановића Змаја и Михајла Пупина у Кикинди, на кат. парцелама бр. 10050... 21543 и 21677 к.о. Кикинда

07.02.2019

07.02.2019

Преузмите акте
5 ROP-KIK-1403-LOC-1/2019 од 25.01.2019 Град Кикинда за изградњу производно-складишно–пословног објекта, у ул. Иђошки пут бр. 4, у Кикинди, на кат. парц. бр. 21703 к.о. Кикинда

26.02.2019

26.02.2019

Преузмите акте
6 ROP-KIK-1676-LOC-1/2019 од 29.01.2019 „YU-DNI“ d.o.o., ул. Петефи Шандора бр. 25, Банатска Топола за изградњу објекта за смештај пољопривредне механизације,
у ул. Петефи Шандора бр. 38, у Банатској Тополи,
на кат. парц. бр. 107 и 108 к.о. Банатска Топола

27.02.2019

27.02.2019

Преузмите акте
7 ROP-KIK-3288-LOC-1/2019 од 15.02.2019 Дом ученика „Никола Војводић“,
Бранка Вујина бр. 13, Кикинда
за изградњу зграде спорта уз зграду интерната, П+Пот, у Кикинди, у улици Бранка Вујина бр. 13, на кат. парцели бр. 2902/1 к.о. Кикинда

08.03.2019

08.03.2019

Преузмите акте
8 ROP-KIK-3782-LOC-1/2019 од 21.02.2019 Град Кикинда за реконструкцију дистрибутивне водоводне мреже у деловима ул. Бранка Радичевића, Николе Тесле и Жарка Зрењанина у Башаиду, на кат. парцелама бр. 1435/1..,1447, 1440 и 1428 к.о. Башаид, у регулацији постојећих саобраћајница

22.03.2019

22.03.2019

Преузмите акте
9 ROP-KIK-3923-LOC-1/2019 од 22.02.2019 Ђурић Миле и Владимир, из Банатског Великог Села  за изградњу стамбеног објекта, у улици Иве Лоле Рибара бр. 2,
на кат. парцели број 1416 к.о. Банатско Велико Село

25.03.2019

25.03.2019

Преузмите акте
10 ROP-KIK-4482-LOC-1/2019 од 28.02.2019 ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд Огранак "ЕД Зрењанин" за каблирање дела трасе далековода 20kV преко парцеле кружне раскрснице у Кикинди, на кат. парц. бр. 21254, 21538/1, 21457/2, 21697 и 21721/10 к.о. Кикинда

29.03.2019

29.03.2019

Преузмите акте
11 ROP-KIK-3988-LOCH-2/2019 од 08.03.2019 Град Кикинда ФК КОЗАРА за доградњу, надградњу и реконструкцију административне зграде у Банатском Великом Селу, ул. Омладинска бр. 2ђ, на кат. парц. бр. 983 к.о. Банатско Велико Село

02.04.2019

02.04.2019

Преузмите акте
12 ROP-KIK-6180-LOC-1/2019 од 16.03.2019 Биљана Тодорић, Ђердапска бр. 34,Ваљево за изградњу стамбене зграде П+0, на кат. парцели бр. 9015 к.о. Кикинда и помоћне зграде П+0, на кат. парцели бр. 9016, к.о. Кикинда,

09.04.2019

09.04.2019

Преузмите акте
13 ROP-KIK-6034-LOC-1/2019 од 15.03.2019 ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, огранак "Електродистрибуција Зрењанин", Панчевачка бр. 46, Зрењанин за изградњу СТС, СН и НН расплетa са јавном расветом у ул. Братства јединства у Руском Селу, на катастарској парцели бр. 3125/3 к.о. Руско Село

15.04.2019

15.04.2019

Преузмите акте
14 ROP-KIK-6039-LOC-1/2019 од 15.03.2019 ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд Огранак "ЕД Зрењанин" изградња МБТС-7 са припадајућим ВН и НН кабловским водовима у ул. Светозара Милетића у Башаиду, на кат. парц. бр. 1445 к.о. Башаид

15.04.2019

15.04.2019

Преузмите акте
15 ROP-KIK-6190-LOC-1/2019 од 16.03.2019 Клачак Роберт и Христић Клачак Даринка, ул. Петефи Шандора бр. 6/11, из Кикинде Изградња стамбеног објекта, П+0, у улици Угљеше Терзина бр. 60, на кат. парцели број 8492 к.о. Кикинда

15.04.2019

15.04.2019

Преузмите акте
16 ROP-KIK-216-LOCA-3/2019 од 26.03.2019 ZOPPAS INDUSTRIES SERB DOO за изградњу узидане трансформаторске станице са напојним кабловским водом, на кат. парцелама бр. 10735/6 и 21714 к.о. Кикинда

16.04.2019

16.04.2019

Преузмите акте
17 ROP-KIK-4117-LOCH-2/2019 од 29.03.2019 „Grindex“ д.о.о. Кикинда, Милоша Великог бр. 80, Кикинда за изградњу производне хале са анексом за утовар машина и
анексом за администрацију, у ул. Милоша Великог бр. 80 у Кикинди, на кат. парц. бр. 9529 к.о. Кикинда

17.04.2019

17.04.2019

Преузмите акте
18 ROP-KIK-3782-LOCA-2/2019 од 18.04.2019 Град Кикинда измена лок услова за реконструкцију дистрибутивне водоводне мреже у деловима улица Бранка Радичевића, Николе Тесле и Жарка Зрењанина у Башаиду, на кат. парцелама бр. 1435/1, 1441, 1443,...1475, 1468, 1447, 1440 и 1428 к.о. Башаид, у регулацији постојећих саобраћајница

30.04.2019

30.04.2019

Преузмите акте
19 ROP-KIK-9567-LOC-1/2019 од 13.04.2019 Златко Феризовић, ул. Стевана Синђелића бр.18, из Кикинде за реконструкцију стамбене зграде, П+0, и два помоћна објкета, спратности П+0, у ул. Стевана Синђелића бр.18, на кат. парцели број 9101 к.о. Кикинда

14.05.2019

14.05.2019

Преузмите акте
20 ROP-KIK-4194-LOCH-4/2019 od 12.04.2019 Славица Кенешки, Светозара Милетића бр. 94, Кикинда за изградњу стамбене зграде П+0, у ул. Партизанска бб у Кикинди, на кат. парцели бр. 20248 к.о. Кикинда

15.05.2019

15.05.2019

Преузмите акте
21 ROP-KIK-10245-LOC-1/2019 од 18.04.2019 Град Кикинда, са седиштем у Кикинди на адреси Трг српских добровољаца бр. 12 (мат.бр. 08176396 и пиб 100511495), за изградњу Културног центра, спратности П+0, улица Николе Тесле бр. 2, на кат. парц. бр. 5/1 к.о. Банатска Топола

16.05.2019

17.05.2019

Преузмите акте
22 ROP-KIK-35911-LOC-3/2019 од 16.04.2019 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за изградњу стамбено пословног комплекса По+П+2+Пк,
у блоку ,,Д’’, Микронасеље у Кикинди,
у Улици Јована Јовановића Змаја,
на кат. парцели бр. 10117/2 к.о. Кикинда

21.05.2019

21.05.2019

Преузмите акте
23 ROP-KIK-10653-LOC-1/2019 од 23.04.2019 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за изградњу зграде за одмор и ноћење излетника и пословнe зградe у оквиру комплекса „Језеро“ у Новим Козарцима,
на кат. парцели бр. 2011 к.о. Нови Козарци

21.05.2019

21.05.2019

Преузмите акте
24 ROP-KIK-10385-LOC-1/2019 од 19.04.2019 Телеком Србија ад, Таковска бр. 2, Београд, преко пуномоћника „KBV DATACOM“ д.о.о., Милентија Поповића 9/д-32, Нови Београд за изградњу дистрибутивног дела оптичке приступне мреже електронских комуникација, Општина Кикинда - Кластер 2, на кат. парцелама бр.: 20769/1, 21629/1,...21551/2, 9711/3 све к.о. Кикинда

24.05.2019

24.05.2019

Преузмите акте
25 ROP-KIK-3471-LOC-2/2019 од 15.05.2019 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда реконструкцијa улице Војина Зиројевића у Кикинди,
на катастарским парцелама 21659/1, 7674/1, ... и 21643 к.о. Кикинда
07.06.2019

14.06.2019

Преузмите акте
26 ROP-KIK-1403-LOCA-2/2019 од 15.05.2019 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда измена локацијских услова за изградњу производно-складишно–пословног објекта, у ул. Иђошки пут бр. 4, у Кикинди, на кат. парц. бр. 21703 к.о. Кикинда 11.06.2019

14.06.2019

Преузмите акте
27 ROP-KIK-12665-LOC-1/2019 од 15.05.2019 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда изградња монтажно бетонске трафостанице МБТС 41 20/0,4kV 2h630kV /2h1000kva, у
Кикинди, Иђошки пут 4, на кат. парц. бр. 21703 к.о. Кикинда
07.06.2019

14.06.2019

Преузмите акте
28 ROP-KIK-12850-LOC-1/2019 од 16.05.2019 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда изградњa Царинског реферата, у оквиру радне зоне „Расадник“ у Кикинди,
на кат. парцелама бр. 21721/7 и 21721/3 к.о. Кикинда
13.06.2019

14.06.2019

Преузмите акте
29 ROP-KIK-12851-LOC-1/2019 од 16.05.2019 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда изградњa постројењa за пречишћавање комуналних отпадних вода,
у оквиру радне зоне „Расадник“ у Кикинди,
на кат. парцелама бр. 21721/8, 21721/9, 21686/2, 21402 и 21721/3 к.о. Кикинда
13.06.2019

14.06.2019

Преузмите акте
30 ROP-KIK-12854-LOC-1/2019 од 16.05.2019 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда изградњa саобраћајних површинa са јавним осветљењем и пратећом инфраструктуром,
у оквиру радне зоне „Расадник“ у Кикинди,
на кат. парцелама бр. 21721/3, 21721/5, 21721/8, 21721/9,
21721/11, 21538/1, 21686/2 и 21405 к.о. Кикинда
13.06.2019

14.06.2019

Преузмите акте
31 ROP-KIK-13157-LOC-1/2019 од 17.05.2019 Римокатоличка верска заједница „Зрењанинска бискупија“, Трг Слободе бр. 8, Зрењанин изградњa зграде за становање, спратности П+1+Пк,
у ул. Генерала Драпшина у Кикинди,
на катастарским парцелама 2363/1 к.о. Кикинда
11.06.2019

14.06.2019

Преузмите акте
32 ROP-KIK-13512-LOC-1/2019 од 21.05.2019 ДОО '' СУБОТИЧКИ '' Кикинда, улица Партизанска број 11 изградња хангара за смештај пољ. машина и алата, спратности П+0
и вагарске кућице, спратности П+0, у Мокрину,
потес Село, на кат. парц. број 536/2, к.о.Мокрин
11.06.2019

14.06.2019

Преузмите акте
33 ROP-KIK-5174-LOC-2/2019 од 06.06.2019 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда изградњa јавног осветљења ул. Партизанске (од Светосавске до Ј. Ј. Змаја),
ул. Ј. Ј. Змаја (од Башаид. друма до М. Пупина) и
ул. М. Пупина (од Ј. Ј. Змаја до Светосавске) у Кикинди,
на кат. парц. бр. 10050, 10049, ... и 10117/1 к.о.
Кикинда
27.06.2019

28.06.2019

Преузмите акте
34 ROP-KIK-15996-LOC-1/2019 од 11.06.2019 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за реконструкцију улица Угљеше Терзина и Светозара Милетића у Кикинди, на кат. парцелама бр. 6611, 8929, 21622, 21558, 21598, 6199 и 6175 к.о. Кикинда

08.07.2019

08.07.2019

Преузмите акте
 35 ROP-KIK-15999-LOC-1/2019 од 11.06.2019 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за реконструкцију пешачких и паркинг површина на делу Галадске у Кикинди,
на катастарским парцелама бр. 6522, 6521/1, 6521/2, 21639 к.o. Кикинда

09.07.2019

09.07.2019

Преузмите акте
36 ROP-KIK-29894-LOCH-7/2019 од 21.06.2019 Јожи Барбул, Саве Текелије бр. 49, Кикинда Изменa измене локацијских услова за изградњу стамбеног објекта П+1, у ул. Браће Татић бр. 29 у Кикинди, на кат. парцели бр. 6602 к.о. Кикинда

09.07.2019

09.07.2019

Преузмите акте
37 ROP-KIK-16179-LOC-1/2019 од 12.06.2019 „Телеком Србија“ д.о.о., Таковска бр. 2, Београд, преко
пуномоћника „KBV DATACOM“ д.о.о., Милентија Поповића 9/д-32, Нови Београд
за изградњу дистрибутивног дела оптичке приступне мреже електронских комуникација, Општина
Кикинда - Кластер 1, на кат. парцелама бр. 21555, 21578/1,

10.07.2019

10.07.2019

Преузмите акте
 38  ROP-KIK-8904-LOC-2/2019 од 20.06.2019  РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД  за адаптацију, реконструкцију, ЕЕЕ и санацију зграде за заштиту одраслих и старих лица,
Дом за старе и пензионере, Кикинда, и изградњу помоћног објекта – димњака,
у ул. Генерала Драпшина бр. 99 у Кикинди,
на кат. парцели бр. 4708 к.о. Кикинда

 12.07.2019

15.07.2019

Преузмите акте
39 ROP-KIK-13243-LOCH-2/2019 од 25.06.2019 Град Кикинда за изградњу постројења за припрему воде за пиће капацитета 150 l/s, на кат. парцели бр. 10396/6 к.о. Кикинда

12.07.2019

15.07.2019

Преузмите акте
40 ROP-KIK-9567-LOC-2/2019 od 29.06.2019 Златко Феризовић, ул. Стевана Синђелића бр.18, из Кикинде за реконструкцију и доградњу стамбене зграде, П+0, и два помоћна објкета, спратности П+0, у ул. Стевана Синђелића бр.18, на кат. парцели број 9101 к.о. Кикинда

17.09.2019

17.09.2019

Преузмите акте
41 ROP-KIK-18398-LOC-1/2019 од 29.06.2019 „Севертранс„ Сента, ул. Грофa Бачањија Лајоша бр. 2 за прикључак на водоводну мрежу и хидрантски развод Кикинда,
Јована Јовановића Змаја бр. 5,
на кат. парц. бр. 8964, 8965, 8967, 8968 и 8982, ко Кикинда

29.07.2019

29.07.2019

Преузмите акте
42 измена ROP-KIK-32505-LOCA-3/2019 од 09.07.2019 Град Кикинда за изградњу канализације употребљених вода слива Стрелиште у насељу Кикинда, на кат. парцелама бр. 44, 46, ....21561, 21562 к.о. Кикинда

07.08.2019

07.08.2019

Преузмите акте
43 ROP-KIK-19837-LOC-1/2019 од 11.07.2019 Белић Зоран из Кикинде, улица Светозара Милетића број 73 за доградњу терасе и надградња дела породичне стамбене зграде са једним станом, објекат бр. 2, спратности П+Пот, на кат. парц. бр. 4805 к.о. Кикинда, Светозара Милетића бр. 73

12.08.2019

12.08.2019

Преузмите акте
44 ROP-KIK-14734-LOCH-2/2019 25.07.2019 Град Кикинда за претварање стамбеног простора - стана број 54/1, у пословни простор – пошту, са доградњом рампе за инвалидна лица, децу и старије особе, у ул. Војвођанска бр. 54 у Башаиду,
на кат. парц. бр. 742 к.о. Башаид

13.08.2019

13.08.2019

Преузмите акте
45 ROP-KIK-20357-LOC-1/2019 Симовић Јасмина из Кикинде, ул. Албертова бр. 200 и Симовић Бошко из Кикинде, улица Јосифа Панчића број 6, за изградњу стамбеног и помоћног објекта, спратности П+0,
у ул. Кумановска бр. 78 у Кикинди, на кат. парц. бр. 3313/1 к.о. Кикинда

13.08.2019

13.08.2019

Преузмите акте
46 ROP-KIK-22087-LOC-1/2019 од 29.07.2019 Љиљана Кришан, Војводе Путника бр. 23/1/2, за изградњу стамбеног објекта П+0, у Кикинди,
Цара Душана бр. 180, на кат. парцели бр. 1972 к.о. Кикинда

27.08.2019

27.08.2019

Преузмите акте
47 ROP-KIK-24284-LOC-1/2019 од 08.07.2019 Јожеф и Ержебет Леринц, Трг српских добровољаца бр. 30 из Кикинде за реконструкцију породичног стамбеног објекта, спратности Под+П, у ул. Светозара Милетића бр. 4 у Кикинди, на кат. парц. бр. 6189 к.о. Кикинда

02.09.2019

02.09.2019

Преузмите акте
48 ROP-KIK-24788-LOC-1/2019 од 21.08.2019 GREEN SOFT PLANT DOO KIKINDA, Пут за Кинђу бр. 35 из Кикинде за изградњу биогасног постројења за производњу електричне енергије Кинђа снаге 999kW, на кат. парц. бр. 17549/3 к.о. Кикинда

06.09.2019

06.09.2019

Преузмите акте
49 ROP-KIK-24012-LOC-1/2019 од 15.08.2019 Град Кикинда за реконструкцију делова улица Браће Татић и Генерала рапшина у Кикинди, на кат. парцелама бр. 21621, 21558,... 6526/1, 6534 и 6611 к.о. Кикинда

13.09.2019

13.09.2019

Преузмите акте
50 измена ROP-KIK-35815-LOCA-3/2019 од 19.08.2019 Удружење Колпинг Друштво Србије, Словачка бр. 26, Нови Сад измена лок услова за изградњу стамбене зграде са једним станом, у ул. Ђуре Ђаковића бр. 28 у Сајану, на кат. парцели бр. 905 к.о. Сајан

17.09.2019

17.09.2019

Преузмите акте
51 измена ROP-KIK-12854-LOCA-4/2019 од 10.09.2019 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда измена локацијских услова за изградњу саобраћајних површинa са јавним осветљењем и пратећом инфраструктуром,
у оквиру радне зоне „Расадник“ у Кикинди,
на кат. парцелама бр. 21721/3, 21721/5, 21721/8, 21721/9,
21721/11, 21538/1, 21686/2 и 21405 к.о. Кикинда

01.10.2019

02.10.2019

Преузмите акте
52 ROP-KIK-19463-LOC-3/2019 од 05.09.2019 Завод за јавно здравље Кикинда, П+1, у ул. генерала Дтрапшина бр. 81, у Кикинди, за изградњу зграде здравства, објекат микробиологије Завода за јавно здравље Кикинда, П+1, у ул. генерала Драпшина бр. 81, у Кикинди, на кат. парц. бр. 4681 к.о. Кикинда

01.10.2019

02.10.2019

Преузмите акте
53 ROP-KIK-27388-LOC-1/2019 од 12.09.2019 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за изградњу канализационог колектора
на кат. парцелама бр. 3721 и 3645 к.о. Банатска Топола

08.10.2019

08.10.2019

Преузмите акте
54 ROP-KIK-29043-LOC-1/2019 од 25.09.2019 '' MAX-DOM '' trgovinska radnja за претварање стамбене зграде број 1, П+0, у пословни простор – продавницу, у улици Угљеше Терзина бр. 4А, на кат. парцели бр. 6233 к.о. Кикинда.

14.10.2019

14.10.2019

Преузмите акте
55 ROP-KIK-28208-LOC-1/2019 од 18.09.2019 Предузеће за телекомуникације “Телеком Србија” а.д. Београд, Извршна јединица Зрењанин, Радни центар Кикинда, Улица Генерала Др апшина број 26 у Кикинди Кикинди за изградњу ТК прикључак за НИС СОС Кикинда горње, на кат. парц. бр. 21661/1, 7235, 21666, 19283/4, 19283/2, 19285, 19287/1, 19406/1, 19288/1, 17596/2, 17597/2, 17597/1, 17596/1, 17595/1 и 17595/2 к.о. Кикинда

16.10.2019

16.10.2019

Преузмите акте
56 ROP-KIK-31519-LOC-1/2019 од 14.10.2019 „Ватростал – Сивчев Биљана и ортак“ ОД Кикинда, Раде Трнића бр. 139, Кикинда за реконструкцију, доградњу, надградњу и промену намене
објекта 1 – сервис за апарате за гашење пожара П+Пк,
у ул. Раде Трнића бр. 226 у Кикинди,
на кат. парцели бр. 7628/137 к.о. Кикинда

31.10.2019

31.10.2019

Преузмите акте
57 ROP-KIK-32267-LOC-1/2019 од 22.10.2019 “MECAFOR PRODUCTS”, Д.О.О., Вука Караџића бр. 70, Кикинда доградњу производно-пословног објекта, у Ул. Вука Караџића бр. 70 у Кикинди, на кат. парцели 9538/20 к.о. Кикинда

18.11.2019

18.11.2019

Преузмите акте
58 ROP-KIK-32667-LOC-1/2019 од 24.10.2019 Јавно предузеће „Србијагас“ Нови Сад, Народног Фронта бр. 12 за изградњу прикључног гасовода и МРС, на кат. парцелама бр. 2227 и 2228 к.о. Кикинда

20.11.2019

20.11.2019

Преузмите акте
59 ROP-KIK-32267-LOCA-2/2019 од 22.11.2019 MECAFOR PRODUCTS DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KIKINDA доградњу производно-пословног објекта, у Ул. Вука Караџића бр. 70 у Кикинди, на кат. парцели 9538/20 к.о. Кикинда

29.11.2019

29.11.2019

Преузмите акте
60 ROP-KIK-33932-LOC-1/2019 од 05.11.2019 Основне школе „Ђура Јакшић“ са седиштем у Кикинда за партерно уређење са инфраструктуром и јавним осветљењем простора спортских терена у дворишту Основне школе „Ђура Јакшић“, Улица Светозара Милетића 16, Кикинда,
на кат. парцелама бр. 6195, 6196, 6197, 6198/1 и 6198/2 к.о. Кикинда

29.11.2019

29.11.2019

Преузмите акте
61 ROP-KIK-26300-LOCH-3/2019 од 28.11.2019 „AGROITALY“, d.o.o. Mali Iđoš, Салаш бр. 16, Мали Иђош за изградњу система за наводњавање воћњака,
на кат. парц. бр. 2163, 2168, 2357, 2409, 3779,
3791 и 3792 к.о. Банатска Топола

10.12.2019

10.12.2019

Преузмите акте
62 ROP-KIK-37673-LOC-1/2019 од 09.12.2019 Град Кикинда за изградњу помоћног објекта - Сувенирнице у оквиру млина Сувача у Кикинди на углу улица Моравске и Немањине,
на кат. парцели бр. 8268 к.о. Кикинда

31.12.2019

31.12.2019

Преузмите акте

 

2018. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о. категорија и класификација објекта. Датум издавања
Датум објаве
Документи
 1  ROP-KIK-38048-LOCH-2/2017 од 21.12.2017  UNIVEREXPORT” д.о.о., ул. Сентандрејски пут 165, Нови Сад,  за реконструкцију пословног простора МП 113 продавница Бачка,
у ул. Николе Француског бр. 136, у Кикинди,
на кат. парц. бр. 8180/5 к.о. Кикинда

 05.01.2018

05.01.2018

Преузмите акте
2 ROP-KIK-22093-LOCA-4/2017 од 30.12.2017 Радочај Марко,Карађорђева бр. 1 из Кикинде Измена локацијских услова број: ROP-KIK-22093-LOC-1/2017 (заводни број: III-09-353-1-57/2017) од дана 08.08.2017. године
за изградњу помоћног објекта П+0, у Руском Селу,
у ул. Братства Јединства бр. 92, на кат. парцели бр. 1289/1 к.о. Руско Село

17.01.2018

17.01.2018

Преузмите акте
3 ROP-KIK-559-LOC-1/2018 од 11.01.2018 Град Кикинда изградња топловода за потребе гашења котларнице у Хајдук Вељковој,у Кикинди

18.01.2018

18.01,2018

 

Преузмите акта
4 ROp-KIK-37383-LOCA-2/2018 od 17.01.2018 Владимир Чоков из Кикинда изградња породичне стамбене зградеу Кикинди

22.01.2018

22.01.2018

Преузмите акта
5 ROP-KIK-39776-LOCH-2/2017 od 28.12.2017 Синишa Мержан,из Кикинде реконструкција приземне стамбене зграде и претварање тавана у стамбени простор у Кикинди

16.01.2018

16.01.2018

Преузмите акта
6 ROP-KIK-385-LOC-1/2018 Victory media д.о.о. из Београда изградња оптичког кабла за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на територији Башаида

05.02.2018

05.02.2018

Преузмите акта
7 ROP-KIK-1564-LOC-1/2018 Нафтагас-Нафтни сервиси д.о.о., Пут шајкашког одреда бр. 9, Нови Сад изградња хале за електро-магнетно испитивање
тубинга и постројење за депарафинацију и прање тубинга,
у Кикинди

13.02.2018

14.02.2018

 

Преузмите акта
8 ROP-KIK-1705-LOC-1/2018 ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, огранак "Електродистрибуција
Зрењанин", Панчевачка бр. 46, Зрењанин
изградњу кабловског вода 0,4kV за пословни објекат у улици Стевана Сремца бр. 93 у
Кикинди,

14.02.2018

14.02.2018

Преузмите акта
 9  ROP-KIK-1417-LOC-1/2018 Град Кикинда, Трг српских
добровољаца бр. 12 
 реконструкција пешачких површина на делу Галадске у Кикинди

 14.02.2018

14.02.2018

 Преузмите акта
10 ROP-KIK-2428-LOC-1/2018 „ZOPPAS INDUSTRIES SERB“ д.о.о. Кикинда, Зрењанински пут бб,
Кикинда,
изградња производног објекта

14.02.2018

14.02.2018

Преузмите акта
11 ROP-KIK-294-LOCH-2/2018 од 23.01.2018 „Галад“ д.о.о., Башаидски друм бб, Банатска Топола, надградња и реконструкција постојећег објекта у
фабрику за производњу premix-a, у. Банатској Тополи

16.02.2018

16.02.2018

Преузмите акта
12 ROP-KIK-38605-LOCH-4/2018 од 23.01.2018 FCC Kikinda“ д.о.о., Војводе Путника бр. 1, Кикинда изградња складишта неопасног отпада, у ул.
Теремијски друм бб у Кикинди

16.02.2018

16.02.2018

Преузмите акта
13 ROP-KIK-2898-LOC-1/2018 од 07.02.2018 “Телеком Србија” а.д. Београд, Таковска
број 2
изградња ТК прикључка за Центар за социјални рад у Кикинди

27.02.2018

27.02.2018

Преузмите акта
14 ROP-KIK -3494 -LOC-1/2018 Ћирић Ержебет и Лука,из Кикинде реконструкција стамбеног објекта и изградња помоћног-тераса

12.03.2018

12.03.2018

Преузмите акта
15 ROP-KIK-4367 -LOC-1/2018 „AGROITALY“, d.o. Mali Iđoš за изградњу СТС 10(20)/0,4kV "AGROITALY", у Банатској Тополи

22.03.2018

22.03.2018

Преузмите акта
16 ROP-KIK-4238-LOC-1/2018 од 22.02.2018 Lidl Србија КД Београд, Прва јужна радна бр. 3, Нова Пазова измена у делу прикључења на водоводну мрежу зграде за трговину на велико и мало – супермаркет, спратност П+0, у Кикинди, ул. Немањина бб, на кат. парц. бр. 6499/1 к.о. Кикинда

23.03.2018

23.03.2018

Преузмите акте
17 ROP-KIK-4493-LOC-1/2018 од 25.02.2018 Ања Бистричић, Хајдук Вељкова бр. 87, Кикинда за адаптацију, доградњу терасе и прикључење на канализациону мрежу стамбеног објекта П+0, у ул. Угљеше Терзина бр. 35,
на кат. парцели бр. 8922 к.о. Кикинда

23.03.2018

23.03.2018

Преузмите акте
18 ROP-KIK-43 33 -LOC-1/2018 ЕПС Дистрибуција д.о. Београд, за изградњу КТС „Кумановска“ са ВН и НН кабловским водовима у Кикинди, на кат. парц. бр. 21660, 3629 к.о. Кикинда ,

26.03.2018

26.03.2018

Преузмите акта
19 ROP-KIK-1823-LOCH-2/2018 Адриан и Бранка Орос за изградњу стамбеног објекта П+Пк и помоћног
објекта (гаража) П+0 у Руском Селу

26.03.2108

26.03.2018

Преузмите акта
20 ROP-KIK-4364-LOCH-2/2018 од 14.03.2018 „ЕПС Дистрибуција“ д.о. Београд,, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, прикључни кабловски вод за напајање СТС 10(20)/0,4 „Agroitaly

05.04.2018

05.04.2018

Преузмите акта
21 ROP-KIK-5752-LOC-1/2018 од 08.03.2018 Телеком Србија ад, Таковска бр. 2, Београд за изградњу телекомуникационог прикључка за блок Ц2 у Кикинди, на кат. парцелама бр. 4590/3, 21594, 21557, 21639, 6289, 6279/1, 6279/2 и 6280/3 к.о. Кикинда

05.04.2018

10.04.2018

Преузмите акте
22 ROP-KIK-1564-LOCA-2/2018 од 22.03.2018. године
 
Нафтагас-Нафтни сервиси д.о.о., Пут шајкашког одреда бр. 9, Нови Сад измена лок. услова број: ROP-KIK-1564-LOC-1/2018 за изградњу хале за електро-магнетно испитивање тубинга и постројење за депарафинацију и прање тубинга, у Кикинди, на кат. парцели бр. 21245/1 к.о. Кикинда

13.04.2018

13.04.2018

Преузмите акте
23 ROP-KIK-7832-LOC-1/2018 од 28.03.2018 ''Топола''д.о.о.Банатска Топола,Кикиндска 25 за изградњу надстрешнице за говеда у оквиру говедарске фарме у Банатској Тополи на кат. парцели бр. 2895 к.о. Банатска Топола

13.04.2018

13.04.2018

Преузмите акте
24 ROP-KIK-9832-LOC-1/2018
 
Милана Француски, из Кикинде изградња стамбеног објекта са једним станом,
П+0, у Кикинди

03.05.2018

03.05.2018

Преузмите акта
25 ROP-KIK-9167-LOC-1/2018 Телеком Србија ад за изградњу телекомуникационог прикључка за корисника „Keying“ д.о.о. Кикинда

11.05.2018

11.05.2018

 

Преузмите акта
26 ROP-KIK-9597-LOC-1/2018 СЗТР „ТЕСТОТЕКА“ Кристе Прекпалај пр из Кикинде, доградња и адаптација стамбено – пословног објекта у ул. Чанадска бр. 26,
у Кикинди,

17.05.2018

17.05.2018

Преузмите акта
27 ROP-KIK -7368 -LOCH-2/2018 Ружа Тркуља из Кикинде , изградња стамбеног објекта у Кикинди

17.05.2018

17.05.2018

Преузмите акта
28 ROP-KIK-8220-LOCН-2/2018 Град Кикинда партерно уређење, осветљење и изградњу клизалишта на локацији
између Старог језера и СЦ „Језеро“,

24.05.2018

24.05.2018

Преузмите акта
29 ROP-KIK -11849-LOCН-2/2018 „AGROITALY“, d.o. Mali Iđoš доградња, реконструкц ија и инвестиционо одржавање за помоћни објекат пољопривреде , потес Банат, у Б Тополи

01.06.2018

01.06.2018

Преузмите акта
30 ROP-KIK-10240-LOCH-2/2018 Град Кикинда изградњу водоводне мреже у улицама и деловима улица Јована Јовановића Змаја,
Партизанска, Милоша Остојина и Браће Богарошки у Кикинди

04.06.2018

04.06.2018

Преузмите акта
 31  ROP-KIK-12565-LOC-1/2018  Град Кикинда  реконструкцију
водоводне мреже у деловима улица Миладина Зорића и Симе Бајића у Накову

 11.06.2018

11.06.2018

 преузмите акта
32 ROP-KIK-12564-LOC-1/2018 Град Кикинда изградња пропуста на каналу Кинђа у Кикинди

13.06.2018

13.06.2018

Преузмите акта
33 ROP-KIK-13225-LOC-1/2018 ТERRA PANONICA д.о.о., Светог Саве бр. 25, Мокрин реконструкција и доградња објекта са променом намене из стамбеног
у производни, на кат. парц. бр. 1790 к.о. Мокрин

15.06.2018

15.06.2015

Преузмите акта
34 ROP-KIK-12841-LOCH-2/2018 од 18.06.2018. године ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, огранак "Електродистрибуција
Зрењанин", Панчевачка бр. 46, Зрењанин
за изградњу ГРС-а (ГРС-1) са склопком-растављачем,
изградњу ГРС-а (ГРС-2) са уређајима за ВН мерење са
ОММ и отцеп далековода у Мокрину, ул. Кикиндски пут бб,
на кат. парцели бр. 20081/8 к.о. Мокрин

03.07.2018

03.07.2018

Преузмите акте
35 ROP-KIK-15564-LOC-1/2018 од 07.06.2018. године Радо Ђура, Светозара Милетића 142, Кикинда за изградњу стамбеног објекта П+1, у ул. Ђуре Јакшића бр. 190 у Кикинди, на кат. парцели бр. 2137 к.о. Кикинда

05.07.2018

05.07.2018

Преузмите акте
36 ROP-KIK-14393-LOCH-22018 од 11.06.2018 године ''Топола'' д.о.о. Банатска Топола, Кикиндска бр. 25 за изградњу колектора, стајњака и лагуне
на постојећој фарми крава „ТОПОЛА“ у Банатској Тополи,
на кат. парцели бр. 2895 к.о. Банатска Топола

05.07.2018

05.07.2018

Преузмите акте
37 ROP-KIK-16140-LOC-1/2018 Телеком Србија ад изградњу ТК прикључака до корисника у улици Радивоја Родића у Накову

09.07.2018

09.07.2018

преузмите акта
38 ROP-KIK-16413-LOC-1/2018 „Галад“ д.о.о. Кикинда изградња монтажно-бетонске трансформаторске
станице МБТС “ЦС ГАЛАД 1” 1x250kVА, 10(20)/0.42 kV/kV,

09.07.2018

09.07.2018

Преузмите акта
39 ROP-KIK-14510-LOCH-2/2018 ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд изградњу двоструког СН кабловског вода са РП и ОММ у Кикинди (Гордон), у ул. Нова 4
бб

09.07.2018

09.07.2018

Преузмите акта
40 ROP-KIK-14507-LOCH-2/2018 ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд изградњу кабловског вода 20kV од РТС-54 до РТС-37 и од РТС-37 до РТС-59 у улици
Стевана Сремца у Кикинди,

09.07.2018

09.07.2018

Преузмите акта
41 ROP-KIK-17039-LOC-1/2018 ЕПС Дистрибуција изградња подземног 20kV вода за МБТС “ЦС ГАЛАД 1”, на кат. парцелама бр. 2379/1 и 3816 к.о. Банатска Топола

13.07.2018

13.07.2018

Преузмите акта
42 ROP-KIK -12933-LOCH-2/2018 „ESSENTICO“ д.о.о. Кула, Индустријска зона бб, Кулa изградња стубне трансформаторске станице СТС „Еssentico“, снаге 400kVА, 20/0,4kV у Мокрину, ул. Кикиндски пут бб

20.07.2018

20.07.2018

Преузмите акта
43 ROP-KIK-17668-LOC-1/2018 Телеком Србија ад Београд полагање цеви за електронске комуникације Мокрин,
кат. парцела бр. 22556 к.о. Мокрин

24.07.2018

24.07.2018

Преузмите акта
44 ROP-KIK-18521-LOC-1/2018 СЗТР „ТЕСТОТЕКА“ Кристе Прекпалај пр из Кикинде реконструкцију-повећање пречника прикључка водоводне инсталације
за стамбено – пословни објекат у ул. Чанадска бр. 26

30.07.2018

30.07.2018

Преузмите акта
45 ИЗМЕНУ
ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА
број: ROP-KIK-12564-LOC-1/2018
Град Кикинда, изградњa пропуста на каналу Кинђа км 5+200, на кат. парцелама 21473/6 и 2809 к.о.
Кикинда.

08.08.2018

08.05.2018

 

Преузмите акта
46 ROP-KIK -17477 -LOCН -2/2018 „ЕПС Дистрибуција“ д.о. Београд, изградња МБТС-20/0,4кВ са СН и НН расплетом за потребе напајања граничног прелаза у Накову

08.08.2018

08.08.2018

Преузмите акта
47 ROP-KIK -17131-LOCН- LOCН-2/2018 Гордана Стојанов Анђелковић доградња ресторана, спратности П+0, пословно-стамбене зграде, спратности П+1+Пот, у Кикинди,

09.08.2018

09.08.2018

Преузмите акта
48 ROP-KIK-17170-LOCH-2/2018 ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд изградња СН и НН кабловског расплетa у ул. Бранка Радичевића бр.8 у Кикинди

15.08.2018

15.08.2018

Преузмите акта
49 ROP-KIK-13225-LOCA-3/2018 ТERRA PANONICA д.о.о., Светог Саве бр. 25, Мокрин Измене локацијских услова за реконструкцију и доградњу објекта са променом намене из стамбеног у производни, на кат. парц. бр. 1 790 к.о. Мокрин

21.08.2018

21.08.2018

 

Преузмите акта
50 ROP-KIK-21550-LOC-1/2018 Телеком Србија ад, Таковска бр. 2, Београд изградња ТК прикључка за корисника „Керамика Јовановић“
д.о.о. Кикинда

23.08.2018

23.08.2018

Преузмите акта
51 ROP-KIK -21547-LOC-1/2018 Предузеће за телекомуникације “Телеком Србија” а.д. Београд, изградња ТК прикључ ка за БС КИУ95 Мокрин,

23.08.2018

23.08.2018

Преузмите акта
52 ROP-KIK-22836-LOC-1/2018 od 07.08.2018 „LE BELIER“ Кикинда, Ливница Кикинда д.о.о., Милошевачки пут 34, Кикинда за изградњу монтажно-бетонске трафостанице – МБТС тип ЕV21-A 20/0, 42Kv 1x1000kVA, на кат. парц. бр. 21696/39 к.о. Кикинда

24.08.2018

27.08.2018

Преузмите акте
53 ROP-KIK-23742-LOC-1/2018 od 15.08.2018 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда, корисник Основне школе „Ђура Јакшић“, Улица Светозара Милетића 16, Кикинда за партерно уређење са инфраструктуром и јавним осветљењем простора спортских терена у дворишту Основне школе „Ђура Јакшић“, Улица Светозара Милетића 16, Кикинда,
на кат. парцелама бр. 6195, 6196, 6197, 6198/1 и 6198/2 к.о. Кикинда

06.09.2018

06.09.2018

Преузмите акте
54 ROP-KIK-23211-LOC-1/2018 од 10.08.2018 „АТЛЕР-ФОНТАНА“ Д.О.О, Кикинда, Драгутина Ристића бр. 7 за изградњу помоћног објекта у ф-ји главног објекта – гасна станица за течни угљендиоксид, у ул. Драгутина Ристића бр. 7 у Кикинди, на кат. парцелама бр. 9697/1, 9699/1, 9699/2 и 9705/2 к.о. Кикинда

07.09.2018

07.09.2018

Преузмите акте
55 ROP-KIK-23455-LOC-1/2018 од 13.08.2018 "KIPETROL" доо Торђански пут бр. 1 Башаид за изградњу биогасног постројења на кат. парцели бр. 9320/1 к.о. Башаид

11.09.2018

11.09.2018

Преузмите акте
56 ROP-KIK-5014-LOCA-2/2018 од 13.09.2018 Essentico doo за изградњу кланице папкара са расецањем меса папкара и прерадом меса папкара, производњом топљене масти животињског порекла и чварака у Мокрину, на кат. парцели
бр. 20081/8 к.о. Мокрин

28.09.2018

28.09.2018

Преузмите акте
57 ROP-KIK-25769-LOC-1/2018 од 03.09.2018 Живин Лука и Лидија Месарош, Немањина бр. 94, Кикинда за изградњу прикључака на водоводну и канализациону мрежу,
у Улици Ивана Милутиновића бр. 51 у Кикинди,
на кат. парцели бр. 1938/1 к.о. Кикинда

02.10.2018

02.10.2018

Преузмите акте
58 ROP-KIK-26820-LOC-1/2018 од 12.09.2018 Нада Клеин, Немањина бр. 10, Кикинда за претварање дела стамбеног у пословни простор угоститењске намене, у стамбеној згради П+Под, у ул.Угљеша Терзина, Кикинда

08.10.2018

09.10.2018

Преузмите акте
59 ROP-KIK-27719-LOC-1/2018 од 20.09.2018 Лепушка Стојков из Мокрина, Васе Стајића бр. 106 за изградњу породичне стамбене зграде П+Пк,
у ул. Васе Стајића бр. 106 у Мокрину,
на кат. парцели бр. 2224 к.о. Мокрин

19.10.2018

19.10.2018

Преузмите акте
60 ROP-KIK-28682-LOC-1/2018 од 28.09.2018 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда, за изградњу прикључка на фекалну канализацију са кат. парц. бр. 9279 на кат. парц. бр. 21611 к.о. Кикинда (улица Браће Средојев)

22.10.2018

22.10.2018

Преузмите акте
61 ROP-KIK-29894-LOC-1/2018 од 09.10.2018 Јожи Барбул, Браће Татић бр. 29, за изградњу стамбеног објекта П+1, у ул. Браће Татић бр. 29 у Кикинди, на кат. парцели бр. 6602 к.о. Кикинда

24.10.2018

24.10.2018

Преузмите акте

62

ROP-KIK-28685-LOC-1/2018 od 28.09.2018 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12 за изградњу атмосферске канализације у Немањиној улици
(део од Моравске улице до кућног броја 108) у Кикинди,
на кат. парц. бр. 21640, 21473/1, 21639, 21656 и 8333 к.о. Кикинда

24.10.2018

24.10.2018

Преузмите акте
63 ROP-KIK-26104-LOCH-3/2018 од 12.10.2018 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за изградњу зграде за становање одраслих и старих лица – дом за старе у Браће Средојев бр. 18, у Кикинди, на кат. парц. бр. 9278 к.о. Кикинда

26.10.2018

26.10.2018

Преузмите акте
64 ROP-KIK-27103-LOCH-2/2018 од 01.10.2018 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за изградњу телекомуникационог оптичког кабла у зони укрштања државног пута IБ реда број 13 (km 71+821) и улице Башаидски друм у Кикинди, на кат. парц. бр. 21457/1, 21697, 21457/2 и 21538/1 к.о. Кикинда

30.10.2018

30.10.2018

Преузмите акте
65 ROP-KIK-25483-LOCH-2/2018 од 03.10.2018 „ТЕXAM“ д.о.о., Николе Тесле бр. 6, Кикинда за изградњу подземног 20kV кабловског вода за СТС „ТЕХАМ“ 10(20)/0,4kV, 160(400)Kva, на кат. парц. бр. 213 и 19364/2 к.о. Кикинда
 

31.10.2018

31.10.2018

Преузмите акте
66 ROP-KIK-29210-LOC-1/2018 oд 03.10.2018 „ТЕXAM“ д.о.о., Николе Тесле бр. 6, Кикинда за изградњу стубне трафостанице СТС „ТЕХАМ“ 10(20)/0,4kV, 160(400)Kva, на кат. парц. бр. 213 к.о. Кикинда
 

01.11.2018

01.11.2018

Преузмите акте
67 ROP-KIK-31017-LOC-1/2018 од 17.10.2018 "Топола" д.о.о. Банатска Топола Изградња две надстрешнице за говеда на говедарској фарми у Банатској Тополи на кп 2895 к.о.Банатска Топола

05.11.2018

05.11.2018

Преузмите акте
68 ROP-KIK-31409-LOC-1/2018 od 22.10.2018 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12 за реконструкцију улица Партизанска, Јована Јовановића Змаја и Михајла Пупина у Кикинди, на кат. парцелама бр. 10050, 10049, 21623,...и 21677 к.о. Кикинда

21.11.2018

21.11.2018

Преузмите акте
69 ROP-KIK-31844-LOC-1/2018 од 24.10.2018 "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд Огранак "Електродистрибуција Зрењанин" за изградњу стубне трафостанице СТС-20/0,4kV; у ул. Краљевића Марка у Кикинди, на кат. парцелама бр. 7513/2, 21662/2, 21661/1 и 21662/1 к.о. Кикинда

23.11.2018

23.11.2018

Преузмите акте
70 ROP-KIK-30268-LOCH-2/2018 од 26.10.2018 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12 дистрибутивна водоводна мрежа у улицама и деловима улица Бранка Радичевића, Војводе Мишића, Ђуре Даничића, Душана Васиљева и Лазе Костића у Кикинди

27.11.2018

27.11.2018

Преузмите акте
71 ROP-KIK-32505-LOC-1/2018 од 20.10.2018 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за изградњу канализације употребљених вода слива Стрелиште у насељу Кикинда, на кат. парцелама бр. 307, 310, 311, 312/2, 328, 329, 21562 к.о. Кикинда

29.11.2018

29.11.2018

Преузмите акте
72 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда За изградњу канализације употребљених вода слива Железнички нови ред у насељу Кикинда, на кат. парц. бр. 1820, 1823/3, 1823/7, 1831, 1837, 1838,... 21595 к.о. Кикинда
 

29.11.2018

29.11.2018

Преузмите акте
73 Гордана Виловски, Кикинде ROP-KIK-32854-LOC-1/2018 од 01.11.2018 за изградњу прикључка стамбене зграде на комуналну инфраструктуру – прикључак на фекалну канализацију у Кикинди, у Кикинда – зграда бр. 1

30.11.2018

30.11.2018

Преузмите

акте

74 „Дом здравља Кикинда“, Краља Петра I бр. 106, Кикинда ROP-KIK-33409-LOC-1/2018 од 06.11.2018 за реконструкцију помоћне зграде, објекат бр. 3, спратности П+0,
у Кикинди, у ул. Светосавска бр. 53, на кат. парцели бр. 8471 к.о. Кикинда

05.12.2018

05.12.2018

Преузмите акте
75 ROP-KIK-33300-LOC-1/2018 од 05.11.2018 Град Кикинда за реконструкцију, санацију и адаптацију објекта бр. 1.2, патологија, физијатрија, трансфузија и психијатрија Опште болница Кикинда, у ул. Ђуре Јакшића бр. 110, у Киккинди, на кат. парц. бр. 4909 к.о. Кикинда

05.12.2018

05.12.2018

Преузмите акте
76 ROP-KIK-33865-LOC-1/2018 од 09.11.2018 "TERRA PANONICA" д.о.о., Светог Саве бр. 25, Мокрин за изградњу помоћног објекта П+0 – остава за бицикле, у ул. Димитрија Туцовића бр. 39 у Мокрину, на кат. парцели бр. 1791 к.о. Мокрин

05.12.2018

05.12.2018

Преузмите акте
77 ROP-KIK-26436-LOC-3/2018 од 15.11.2018 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за изградњу јавног осветљења између насељених места Руско Село и Нови Козарци, на кат. парцели бр. 4716 к.о. Руско Село и
кат. парцелама бр. 3304 и 3370/1 к.о. Нови Козарци

05.12.2018

05.12.2018

Преузмите акте
78 III-09-353-1-109/2018 од 24.11.2018 „Топола“ д.о.о., Кикиндска бр. 25, Банатска Топола за доградњу заливног система „Банатска Топола“, на кат. парцели бр. 2926, 3738, 3637/4, 3659, 3637/2, 2925,
2924, 2923, 3594/2, 2921, 2922, 2912, 2911, 2909, 3761,
2907, 3768, 2903 к.о. Банатска Топола

10.12.2018

10.12.2018

Преузмите акте
79 ROP-KIK-27923-LOCH-2/2018 од 20.11.2018 Месна заједница Наково за изградњу свлачионица и трибина ФК „Полет“ Наково,
на кат. парцели бр. 1499 к.о. Наково

12.12.2018

12.12.2018

Преузмите акте
80 ROP-KIK-34037-LOC-1/2018 од 14.11.2018 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за изградњу дела јавне водоводне мреже испод пруге у Кикинди,
на кат. парцелама бр. 1893/1, 1893/2, 1895/1, 1896 и 21476/1 к.о. Кикинда.

13.12.2018

13.12.2018

Преузмите акте
81 ROP-KIK-34221-LOC-1/2018 од 24.11.2018
 
Град Кикинда за изградњу секундарне мреже атмосферске канализације у деловима улица С. Поповића, Ивана Јакшића и Моравске улице у Кикинди, на кат. парц. бр. 21654, 21655/1,...., 8109/77 и 8050/2 к.о. Кикинда

13.12.2018

13.12.2018

Преузмите акте
82 ROP-KIK-30643-LOCH-2/2018 од 21.11.2018 Град Кикинда за изградњу јавног осветљења, Зрењанински пут од локације Расадник до раскрснице са улицама Светосавска и Партизанска, на кат. парцелама бр. 21538/3,.. 21551/2 и 21538/1 к.о. Кикинда

14.12.2018

14.12.2018

Преузмите акте
83 ROP-KIK-34732-LOC-1/2018 од 20.11.2018 Град Кикинда за реконструкцију, санацију, адаптацију и надградњу објекта Нове болнице - Поликлинике, у ул. Ђуре Јакшића бр. 110, у Кикинди,
на кат. парц. бр. 4900 к.о. Кикинда

17.12.2018

17.12.2018

Преузмите акте
84 измена ROP-KIK-30268-LOCA-3/2018 од 03.12.2018 Град Кикинда за реконструкцију дистрибуционе водоводне мреже у улицама и деловима улица Бранка Радичевића, Војводе Мишића, Ђуре Даничића, Душана Васиљева и Лазе Костића у
Кикинди, на кат. парцелама бр. 21540, 4587...3936 и 21651 к.о. Кикинда, у регулацији постојећих саобраћајница у Кикинди

21.12.2018

21.12.2018

Преузмите акте
85 ROP-KIK-29894-LOCA-3/2018 од 03.12.2018 Јожи Барбул, Браће Татић бр. 29, за изградњу стамбеног објекта П+1, у ул. Браће Татић бр. 29 у Кикинди,
на кат. парцели бр. 6602 к.о. Кикинда

21.12.2018

21.12.2018

Преузмите акте
86 ROP-KIK-35375-LOC-1/2018 од 27.11.2018 Град Кикинда за изградњу спољне хидрантске мреже објекта вртића ''Колибри'' у Кикинди, Космајска бб,на кат. парцелама бр. 7675/92, 7675/43 и 7675/26 к.о. Кикинда

24.12.2018

24.12.2018

Преузмите акте
87 ROP-KIK-36382-LOC-1/2018 од 06.12.2018 ЈП „Путеви Србије", Булевар Краља Александра бр. 282, Београд за изградњу бициклистичке на кат. парцелама бр. 21542, 19364/2 и 19364/1 к.о. Кикинда и на кат. парцелама бр. 3247, 1522/3 и 1522/4 к.о. Наково

26.12.2018

26.12.2018

Преузмите акте
88 ROP-KIK-35636-LOC-1/2018 од 29.11.2018 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за изградњу светлосне саобраћајне сигнализације – семафора,
на раскрсници улица Милоша Великог, Стевана Синђелића и Стевана Сремца у Кикинди, на кат. парцелама бр. 21558, 9509, 21629/1 и 21613 к.о. Кикинда

27.12.2018

27.12.2018

Преузмите акте
89 ROP-KIK-35637-LOC-1/2018 од 29.11.2018 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за изградњу светлосне саобраћајне сигнализације-семафора на раскрсници улица Партизанска и Јована Јовановића Змаја у Кикинди, на катастарским парцелама 10050, 10049 и 21623 К.О. Кикинда

27.12.2018

27.12.2018

Преузмите акте
90 ROP-KIK-35638-LOC-1/2018 од 29.11.2018 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за изградњу светлосне саобраћајне сигнализације-семафора
на раскрсници улица Војводе Мишића и Ђоке Радака у Кикинди,
на катастарским парцелама 21641, 6448 и 6449 к.о. Кикинда
Кикинда, 2018.

27.12.2018

27.12.2018

Преузмите акте
91 ROP-KIK-35815-LOC-1/2018 од 30.11.2018 Удружење Колпинг Друштво Србије, Словачка бр. 26, Нови Сад за изградњу стамбене зграде са једним станом,
у ул. Ђуре Ђаковића бр. 28 у Сајану,
на кат. парцели бр. 905 к.о. Сајан

28.12.2018

28.12.2018

Преузмите акте
92 ROP-KIK-35833-LOCH-2/2018 од 21.12.2018 „НИНКОВ“ д.о.о. Башаид, Пут за Меленце бр. 1, из Башаида за изградњу усипног коша, аспиратерске куће, елеваторске јаме и стубова, тампон ћелија Q=3x530m2, сушаре за житарице са ЦНГ инсталацијом и интерне саобраћајнице, на кат. парц. бр. 11180/1 к.о. Башаид

28.12.2018

28.12.2018

Преузмите акте
93 ROP-KIK-37026-LOC-1/2018 од 14.12.2018. године Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда Реконструкција пешачке стазе, платоа и бициклистичке стазе у улици Краља Петра I у Кикинди кат. парц. 21540 к.о Кикинда 17.01.2019

17.01.2019

Преузмите акте
94 „Топола“ д.о.о., Кикиндска бр. 25, Банатска Топола ROP-KIK-33669-LOCA-2/2018 од 18.12.2018 за доградњу заливног система „Банатска Топола“,
на кат. парцели бр. 2926, 3738, 3637/4, 3659, 3637/2, 2925,
2924, 2923, 3594/2, 2921, 2922, 2912, 2911, 2909, 3761,
2907, 3768, 2903 к.о. Банатска Топола

18.01.2019

18.01.2019

Преузмите акте

 

2017. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о. категорија и класификација објекта. Датум издавања
Датум објаве
Документи
           
 1  ROP-KIK-34742-LOC-1/2016 од 27.12.2016  "Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže" д.о.о., Београд, Бул. Зорана Ђинђића 8A, Нови Београд  изградња локалног подземног кабла електронских комуникација, за кабловску телевизију, у насељу Иђош, на к.п. бр. 1495, 1488, 5147, 5043, 5146, к.о. Иђош  26.01.2016 Преузмите акте
2 ROP-KIK-34218-LOCH-2/2017 од 11.01.2017 "ЈЕДИНСТВО" ДОО, Кикинда, Башаидски друм бб за изградњу пословног објекта – продавнице П+0,
на кат. парцели бр. 8615/3 к.о. Кикинда, у ул. Јована Јовановића Змаја бр. 82 у Кикинди
06.02.2017

Преузмите акте

 

3 ROP-KIK-34977-LOCH-2/2017 од 20.01.2017 Бајшански Неца и Милица из Мокрина, ул. Светог Саве бр.
132
изградња стамбеног објекта П+0 (са једним станом) и складишта пољопривредних
производа, у Улици Светог Саве бр. 132 у Мокрину,
на кат. парцели бр. 1059 к.о. Мокрин
10.02.2017 Преузмите акта
4 ROP-KIK -2137 -LOC-1/2017 од 02.02.2017 Предузеће за телекомуникације “Телеком Србија” а.д. Београд, Извршна јединица Зрењанин, Радни центар Кикинда, Улица Генерала Драпшина број 26 у Кикинди За изградњу ТК прикључка за корисника Кипетрол д.о. на катастарским парцелама број 9306, 11092/2, 1, 1480 и 1481 к.о. Башаид 23.02.2017 Преузмите акта
5. ROP-KIK-2305-LOCH-2/2017 од 20.02.2017 Јовић Иван из Кикинде, улица Ђоке Радака број 2/8 за изградњу стамбеног објекта П+0 у Улици Албертова број 34 на катастарској парцели број 3566 к.о. Кикинда

06.03.2017

06.03.2017

Преузмите акта
6. ROP-KIK-2375-LOC-1/2017 од 06.02.2017 „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак
Електродистрибуција Зрењанин, Панчевачка бр. 46, Зрењанин
за изградњу типског монтажно бетонског расклопног постројења 20kV и кабловског 20kV
вода у Новим Козарцима на кат. парцелама 2114, 3365, 3367/4, 1172, 595/4, 3343, 1144 и 1145
к.о. Нови Козарци

08.03.2017

08.03.2017

Преузмите акта
7. ROP-KIK-3822-LOC-1/2017 од 22.02.2017 Горан Абрахам, Цара Душана бр. 174 из Кикинде изградња стамбеног објекта П+0 у ул. Цара Душана бр. 205

10.03.2017

10.03.2017

Преузмите акта
8. ROP-KIK-5014-LOC-1/2017 од 06.03.2017 “ESSENTICO” д.о. из Куле, Индустријска зона бб изградња кланице папкара са расецањем меса папкара и прерадом меса папкара, производњом топљене масти животињског порекла и чварака спратности П+1+Пк на кп бр 20081/8 ко Мокрин

23.03.2017

23.03.2017

Преузмите акта
9. ROP-KIK-5898-LOC-1/2017 од 13.03.2017 Victory media д.о. из Београда, Булевар Војводе Мишића број 51А изградњ оптичког кабла за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на територији општине Кикинда, на релацији Кикинда, - Наково, на катастарским парцелама број 21542, 19364/2 и 1и 19364/1 к.о. Кикинда и катастарској парцели број 3247 к.о. Наково,

04.04.2017

04.04.2017

Преузмите акта
10. ROP-KIK-5148-LOC-1/2017 од 06.03.2017 „Фото Сретеновић“, Краља Петра I бр. 33 из Кикинде реконструкциaу приземља и претварање таванског простора у стамбени простор,
у ул. Краља Петра I бр. 31 у Кикинди, на кат. парцели бр. 4558/2 к.о. Кикинда

04.04.2017

04.04.2017

Preuzmite akta
11. ROP-KIK-5024-LOC-1/2017 од 06.03.2017 Киш Геза и
Киш Радмила, ул. Козарачка бр. 3, из Кикинде
изградњa стамбене зграде са једним станом П+Пк и гараже П+0 у Кикинди,
на кат. парц. бр. 21708 к.о. Кикинда, у ул. Козарачка бр. 3

04.04.2017

04.04.2017

Preuzmite akta
12 ROP-KIK-6490-LOC-1/2017 од 16.03.2017 Бранислав Ненадић, Хајдук Вељкова бр. 10 из Кикинде изградња пословног објекта П+0 у ул. Браће Татића бр. 56 у Кикинди,
на кат. парцели бр. 8480 к.о. Кикинда

06.04.2017

06.04.2017

Преузмите акта
13 ROP-KIK-7302-LOC-1/2017 од 23.03.2017 Поп Лукић д.о. из Банатског Великог Села, са седиштем у Улици Николе Тесле број 61 изградња напојног нисконапонског 0,4kV кабловског вода за напајање пословног простора у Улици Николе Тесле број 61 у Банатском Великом Селу на катастарској парцели 313 к.о. Банатско Велико Село Банатско

11.04.2017

11.04.2017

Преузмите акта
14 ROP-KIK-8532-LOCH-2/2017 од 07.04.2017 Јован и Веснa Иветић из Кикинде, Улица Димитрија Туцови број 5а реконструкција– промена намене уз извођење грађевинских радова на пословно – стамбеном објекту спратности П+1 на катастарској парцели број 6304/1 к.о. Кикинда

11.04.2017

11.04.2017

Преузмите акта
15 ROP-KIKI-8816-LOC-1/2017 од 05.04.2017 Данка Јанков из Кикинда,
ул. Вука Караџића бр. 9
реконструкциау и надзиђивање стамбеног објекта
у ул. Вука Караџића бр. 9 у Кикинди, на кат. парцели 6244 к.о. Кикинда

12.04.2017

12.04.2017

Преузмите акта
16 ROP-KIK-8175-LOC-1/2017 од 30.03.2017 Аутоцентар Фодор д.о.о., Зрењанински пут бр. 4 из Кикинде изградња кабловског вода 0,4kV за
прикључење пословног објекта у ул. Зрењанински пут бр. 4 у Кикинди, на кат. парцелама бр.
10735/1 и 10735/3 к.о. Кикинда,

18.04.2017

18.04.2017

Преузмите акта
17 ROP-KIK-8816-LOCA-3/2017 од 17.05.2017 Данка Јанков из Кикинда, ул. Вука Караџића бр. 9 Измену - Локацијских услова број: ROP-KIK-8816-LOC-1/2017 (заводни број: III-09-353-1-23/2017) од дана 12.04.2017. године за реконструкцију и надзиђивање стамбеног објекта у ул. Вука Караџића бр. 9 у Кикинди, на кат. парцели 6244 к.о. Кикинда

18.05.2017

18.05.2017

Преузиме акте
18 ROP-KIK-10869-LOC-1/2017 од 24.04.2017 Петрић Марјан,
Омладинска бр. 20, из Банатског Великог Села
за реконструкцију и промену намене стана, посебан део 1/3, у пословни прострор и
спајање са постојећим пословним прострором, посебан део 1/Р3, у јединствен пословни
простор, у ул.Ђуре Јакшића бр. 1, на кат. парцели бр. 6187/1 к.о. Кикинда

19.05.2017

19.05.2017

Преузмите акта
19 ROP-KIK-2781-LOCН-4/2017 од 26.04.2017 АД Козара из
Банатског Великог Села, Улица Омладинска број 2
изградња товилишта на постојећој фарми у Банатском Великом Селу, на
катастарској парцели број
2923/1 к.о. Банатско Велико Село

24.05.2017

24.05.2017

Преузмите акта
20 ROP-KIK-13167-LOC-1/2017 од 14.05.2017 Душанка Бркљач, Димитрија Туцовића бр. 24, Кикинда реконструкциа објеката са променом намене, у ул. Димитрија Туцовића бр. 24 у Кикинди,
на кат. парцели бр. 4137/1 к.о. Кикинда

25.05.2017

25.05.2017

Преузмите акта
21 ROP-KIK-12016-LOC-1/2017 од 04.05.2017 „LE BELIER“ КИКИНДА, Ливница Кикинда д.о.о.,
Предузеће за прераду метала, Милошевачки пут бр. 34, Кикинда
изградњу дела јавне водоводне мреже,
на кат. парцелама бр. 21680, 10745/2 и 10744/1 к.о. Кикинда

30.05.2017

30.05.2017

Преузмите акта
22 ROP-KIK-12548-LOC-1/2017 од 09.05.2017 НИС а.д. Нови Сад, Народног
фронта 12, Нови Сад
измештање/укидање постојећих инсталација и прикључака на комуналну инфраструктуру
и изградња нових, у ул. Београдски пут бб, Кикинда,
на кат. парцелама бр. 10735/9, (10735/10), 10735/3, 10735/7, 10735/8 и 21681 к.о. Кикинда

06.06.2017

06.06.2017

Преузмите акта
23 ROP-KIK-12579-LOC-1/2017 од 09.05.2017 Victory media д.о.о. из Београда, Булевар Војводе Мишића број 51А изградња оптичког кабла за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе
мреже на територији општине Кикинда

06.06.2017

06.06.2017

Преузмите акта
24 ROP-KIK-14859-LOC-1/2017 од 26.05.2017 Слободан Павлов из Новог Милошева, Улица Жарка Зрењанина број 36 За изградњу стамбене зграде са једним станом спратности П+1 на катастарској парцели број 7361 к.о. Кикинда, у Улици Албертова број 192 у Кикинди

14.06.2017

14.06.2017

Преузмите акте
25 ROP-KIK-28646-LOCA-3/2017 од 21.06.2017 НИС А.Д.
Нови Сад, Народног фронта бр. 12,
Измени локацијских услова број ROP-KIK-28646-
LOCA-2/2016

23.06.2017

23.06.2017

Преузмите акта
26 ROP-KIK-15633-LOC-1/2017 од 02.06.2017 Monchanin Didier из Париза, Република Француска реконструкцију и доградњу стамбене зграде са једним станом класификација 111011, категорија –А спратности П+0 на катастарској парцели број 6584 к.о. Кикинда, у Улици Угљеше Терзина број 42 у Кикинди

27.06.2017

27.06.2017

Преузмите акте
27 ROP-KIK -12722 -LOCH-2/2017 од 19.06.2017 Град Кикинда, Трг српских добровољаца број 12 изградња МРС „Индустријска зона К икинда“ и дистрибутивни гасовод од PE цеви MOP 4 bar

03.07.2017

03.07.2017

Преузмите акта
28 ROP-KIK -17554 -LOCH-2/2017 од 19.06.2017 „Јединство“ д.о.о. из Кикинде, Улица Башаидски друм бб изградња при ључка водовода и канализације за пословни простор – продавницу спратности П+0 у улици Јована Јовановића Змаја број 80 у Кикинди

07.07.2017

07.07.2017

Преузмите акта
29 ROP-KIK-17068-LOC-1/2017 од 14.06.2017 Victory media д.о.о. из Београда, Булевар Војводе Мишића број 51А изградња оптичког кабла за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе
мреже на територији Руског Села

12.07.2017

12.07.2017

Преузмите акта
30 ROP-KIK-17529-LOC-1/2017 од 17.06.2017 Вукша
Владимир, из Кикинде
реконструкцију и промену намене објекта, Трг српских добровољаца бр. 43,
у Кикинди,

13.07.2017

13.07.2017

Преузмите акта
31 ROP-KIK-19616-LOC-1/2017 од 04.07.2017 Град Кикинда,
Трг српских добровољаца бр. 12 из Кикинде
изградња фонтане у блоку Ц2 у Кикинди

17.07.2017

17.07.2017

Преузмите акта
32 ROP-KIK -15452 -LOCH-2/2017 од 30.06.2017 Кекез Милош из Кикинде, За изградњу прикључка стамбено -пословне зграде на фекалну канализациј, Трг српских добровољаца 56А у Кикинди

24.07.2017

24.07.2017

Преузмите акта
33 ROP-KIK-19753-LOC-1/2017 од 05.07.2017 Игор Крајновић из Кикинде за реконструкцију и промену намене дела стана у пословни простор, у стамбеној згради за
колективно становање – обј. бр. 2, у ул. Браће Татића бр. 2

27.07.2017

27.07.2017

Преузмите акта
34 ROP-KIK-17624-LOCН-2/2017 од 14.07.2017 ''КИПЕТРОЛ'' д.о.о. Башаид изградњу стаје за краве
на кат. парцели бр. 9320/1 к.о. Башаид

01.08.2017

01.08.2017

Преузмите акта
35 ROP-KIK-17603-LOCH-2/2017 од 20.07.2017 Вукица Колдан, Кањижа изградњу стамбеног објекта П+0 у Иђошу,

01.08.2017

01.08.2017

Преузмите акта
36 ROP-KIK-9611-LOC-2/2017 од 10.07.2017 НИС – Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад,
Народног фронта бр. 12, Нови Сад
изградњу трансформаторске станице МБТС Кикинда – запад 630 kVA, 20(10)/0,4kV,
на кат. парцели бр. 1978/32 к.о. Иђош,
са прикључним кабловским водом 20kV

03.08.2017

03.08.2017

Преузмите акта
37 ROP-KIK-22093-LOC-1/2017 od 25.07.2017
 
Радочај Марко из Кикинде изградњa помоћног објекта П+0, у Руском Селу,

08.08.2017

08.08.2017

Преузмите акта
38 ROP-KIK-20927-LOC-1/2017 од 14.07.2017
 
Lidl Србија КД Београд, Тошин бунар 272в,
Београд (Нови Београд)
изградња МБТС 115Н са 20 и 0,4кV кабловским водовима у ул. Немањина, на кат. парц.
бр. 6499/2 и 21639 к.о. Кикинда

10.08.2017

10.08.2017

Преузмите акта
39 ROP-KIK-21164-LOC-1/2017 од 17.07.2017
 
“Телеком Србија” а.д. Београд изградња ТК прикључка за корисника НИС А.Д. НОВИ
САД – Тубинг центар у Кикинди

15.08.2017

15.08.2017

Преузмите акта
40 ROP-KIK-21731-LOC-1/2017 од 21.07.2017
 
Градска управа Града Кикинде, Трг
српских добровољаца бр. 12
изградња спољне хидрантске мреже и система за дојаву пожара
објекта Граске управе у Кикинди

17.08.2017

17.08.2017

Преузмите акта
41 ROP-KIK-14859-LOC-3/2017 од 04.08.2017 Павлов Слободан из Новог Милошева, ул. Жарка Зрењанина број 36 изградња стамбене зграде са једним станом П+1, у ул. Албертова бр. 192, на кат. парцели бр. 7361 к.о. Кикинда

23.08.2017

23.08.2017

Преузмите акте
42 ROP-KIK-9611-LOCA-3/2017 од 08.08.2017 Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад, Народног фронта бр. 12,
Нови Сад
за изградњу трансформаторске станице МБТС Кикинда – запад 630 kVA, 20(10)/0,4kV, на кат. парцели бр. 1978/32 к.о. Иђош, са прикључним кабловским водом 20kV

28.08.2017

28.08.2017

Преузмите акте
43 ROP-KIK-25134-LOCA-1/2017 од 18.08.2017 А.Д. „КОЗАРА“ Банатско Велико Село Изменa локацијских услова за изградњу заливног система „Козара“

06.09.2017

07.09.2017

Преузмите акта
44 ROP-KIK-23927-LOC-1/2017 од 09.08.2017 Мирослав Раду,
Кикинда
изградња прикључка на водоводну инсталацију,
ул. Немањина бр. 62 у Кикинди

07.09.2017

07.09.2017

Преузмите акта
45 ROP-KIK-21888-LOCН-2/2017 од 22.08.2017 Филиповић
Небојша из Кикинде
реконструкција, претварање таванског простора у поткровље – зграда угоститељства, у Кикинди,улица Краља Петра I број 52

07.09.2017

08.09.2017

Преузмите акта
46 ROP-KIK-21284-LOCH-2/2017 од 18.08.2017 Завод за јавно здравље Кикинда реконструкција, промена намене, доградња и надградња
постојећих објеката за потребе лабораторије, у ул. Краља Петра I бр. 70 у Кикинди

13.09.2017

13.09.2017

Преузмите акта
47 ROP-KIK-25135-LOC-1/2017 од 18.08.2017 AD ’’SERVO
MIHALJ INŽENJERING" из Зрењанина
изградња биогасне електране инсталисане снаге до 1MW у
Мокрину

15.09.2017

16.09.2017

Преузмите акта
48 ROP-KIK-25145-LOC-1/2017 од 18.08.2017 Регулаторна
агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, ул. Палмотићева бр. 2, Београд,
изградњa станице за мониторинг РФ спектра „Винцаид“, Винцаид у Банатској Тополи

15.09.2017

16.09.2017

Преузмите акта
49 ROP-KIK-24795-LOCH-2/2017 од 19.08.2017 „Јединство“ д.о.о. Кикинда изградња прикључка електроенергетских
инсталација за пословни објекат – продавницу П+0 у Кикинди

15.09.2017

16.09.2017

Преузмите акта
50 ROP-KIK-25739-LOC-1/2017 од 24.08.2017 Никола Жеравица из Новог Милошева за изградњу водозахвата са потисним цевоводом за заливни систем

21.09.2017

21.09.2017

Преузмите акта
51 ROP-KIK-24781-LOCH-2/2017 од 08.09.2017 НИНКОВ Д.О.О., Башаид, Браће Микалачки бр. 61 за изградњу подног складишта у Башаиду, Пут за Меленце, на кат. парц. бр. 9785 к.о. Башаид

27.09.2017

27.09.2017

Преузмите акте
52 ROP-KIK-26362-LOCA-1/2017 од 30.08.2017 „НИС“ А.Д., УЛ. Народног фронта бр. 12, из Новог Сада, За изградњу стубне трансформаторске станице СТС „5“ 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV на катастарскoj парцели број 14482/3 к.о. Кикинда, потес Ђомпарина бара

28.09.2017

28.09.2017

Преузмите акте
53 ROP-KIK-24883-LOCH-2/2017 од 12.09.2017 Горан Недељков, Уроша Кузманова бр. 24, Мокрин за изградњу стамбеног објекта По+П, у ул. Уроша Кузманова бр. 24 у Мокрину,на кат. парцели бр. 969 к.о. Мокрин

02.10.2017

02.10.2017

Преузмите акте
54 ROP-KIK-26589-LOC-1/2017 од 01.09.2017 Дејан Бунгхарт, Ивана Јакшића бр. 87 из Кикинде за изградњу стамбеног објекта П+0 и помоћног објекта П+0, у Кикинди, у ул. Његошева бб, на кат. парцели бр. 20246/1 к.о. Кикинда

02.10.2017

02.10.2017

Преузмите акте
55 ROP-KIK-27757-LOC-1/2017 од 12.09.2017 Теленор д.о.о. Београд, Омладинских бригада 90, Београд, за изградњу приводног оптичког кабла за РБС „Кикинда 9“, класификациони број – 222431, категорија – Г на кат. парц. бр. 21598, 4880, 21599 и 4901 к.о. Кикинда

10.10.2017

10.10.2017

Преузмите акте
56 ROP-KIK-27765-LOC-1/2017 од 12.09.2017 Градска управа Града Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за израду прикључка хидротехничких инсталација (водовода и канализације) и електроенергетских инсталација за објекат зграде на гробљу – обј. бр.1, категорија Г, Класификација 222210, 222311, 222410 на кат. парцели бр. 252/2 к.о. Нови Козарци

10.10.2017

10.10.2017

Преузмите акте
57 ROP-KIK-27812-LOC-1/2017 од 12.09.2017 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за санацију, адаптацију, реконструкцију и затварање дворишног објекта бр. 1, на Тргу српских добровољаца бр. 28 у Кикинди, на кат. парцели бр. 4601 к.о.Кикинда

10.10.2017

10.10.2017

Преузмите акте
58 ROP-KIK-24594-LOCH-1/2017 од 22.09.2017 Град Кикинда изградња централне пијаце у Кикинди

12.10.2017

12.10.2017

Преузмите акта
59 ROP-KIK-28653-LOC-1/2017 од 19.09.2017. Јанован Бранислав из Кикинде изградња прикључка на водоводну и фекалну канализацију
за стамбени објекат у Кикинди

18.10.2017

18.12.2017

Преузмите акта
60 ROP-KIK-29168-LOC-1/2017 од 22.09.2017 „Теленор“ д.о.о. Нови Београд изградња оптичког кабла Кикинда – привод на ОК Кикинда 2 – Кикинда 3

20.10.2017

20.10.2017

Преузмите акта
61 ROP-KIK-29992-LOC-1/2017 од 29.09.2017 ВладимирГрубиша из Кикинде, за изградњу породичне стамбене зграде са једним станом у Кикинди,

26.10.2017

26.10.2017

Преузмите акта
62 ROP-KIK-29969-LOC-1/2017 од 29.09.2017 Град Кикинда за изградњу пешачког моста на Старом језеру,

26.10.2017

26.10.2017

Преузмите акта
63 -KIK-12548-LOCA-2/2017 од 26.10.2017 НИС А.Д. Нови Сад, Народног фронта бр. 12, Нови Сад, измена лок услова: ROP-KIK-12548-LOC-1/2017 (заводни број: III-09-353-1-30/2017) од дана 05.06.2017. године за измештање/укидање постојећих инсталација и прикључака на комуналну инфраструктуру и изградња нових, у ул. Београдски пут бб, Кикинда, на кат. парцелама бр. 10735/9, (10735/10), 10735/3, 10735/7, 10735/8 и 21681 к.о. Кикинда
 

02.11.2017

02.11.2017

Преузмите акте
64 ROP-KIK-31891-LOC-1/2017 од 13.10.2017 Вања Трифунац, из Кикинде за изградњу стамбено-пословног објекта, П+2, Категорија – Б; класификациони број: 123001 и 112221, у Кикинди, на кат. парцели бр. 21705 к.о. Кикинда

09.11.2017

09.11.2017

Преузмите акте
65 ROP-KIK-31770-LOCA-1/2017 од 13.10.2017 „НИС“ А.Д., ул. Народног фронта бр. 12, из Новог Сада Измена Локацијских услова број: III-01-353-194/2015 од дана 23.07.2015. год. за изградњу подземног 20kV прикључног кабловског вода и стубне трансформаторске станице СТС „3“ и „4“ 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV у Кикинди, на кат. парц. бр. 19365 к.о. Кикинда, на Тополском путу (пут Кикинда-Банатска Топола)

10.11.2017

11.11.2017

Преузмите акте
66 ROP-KIK-32991-LOC-1/2017 од 24.10.2017 Lidl Србија КД Београд изградња зграде за трговину на велико и мало –
супермаркет, спратност П+0, у Кикинди, ул. Немањина бб,

16.11.2017

16.11.2017

Преузмите акта
67 ROP-KIK-32677-LOC-1/2017 од 20.10.2017 Телеком Србија ад, изградњу цеви за електронске комуникације Кикинда, БС
КИУ27 Ливница Кикинда у Кикинди

17.11.2017

17.11.2017

Преузмите акта
68 ROP-KIK-31519-LOCН-2/2017 od 10.11.2017 „GRINDEX“
д.о.о. Кикинда, Милоша Великог бр. 80, Кикинда
реконструкциa дела објекта 01-зграда металопрерађивачке индустрије,
у Кикинди,
 

24.11.2017

24.11.2017

Преузмите акта
69 ROP-KIK-36023-LOC-1/2017 od 17.11.2017 Град Кикинда изградњa вишепородичног стамбеног објекта Пр+2+Пк
у улици Душана Васиљева бр. 45 у Кикинди

28.11.2017

28.11.2017

Преузмите акта
70 ROP-KIK-35080-LOC-1/2017 од 09.11.2017 Узелац Александар из Кикинде изградња прикључка на локални водовод у Кикинди, Жарка Зрењанина бр. 38-40,

01.12.2017

01.12.2017

Преузмите акта
71 ROP-KIK-35889-LOC-1/2017 од 05.12.2017 Гордон д.о.о., 14. Нова бр. 2, Суботица за изградњу текстилне фабрике у Кикинди, Агроиндустријска зона, Потес Град;
на кат. парцелама бр. 9538/29 и 9538/9 к.о. Кикинда

05.12.2017

05.12.2017

Преузмите акте
72 ROP-KIK-36375-LOC-1/2017 Основна школа "1. октобар" Башаид изградњa гасног прикључка и мерно-регулационе станице за природни гас
у Башаиду

15.12.2017

15.12.2017

Preuzmite akta
73 ROP-KIK-36376-LOC-1/2017 од 21.11.2017 Основна школа "1. октобар" Башаид изградња унутрашње гасне инсталације и
пакетне топловодне котларнице у Башаиду

15.12.2017

15.12.2017

Преузмите акта
74 ROP-KIK-37383-LOC-1/2017 Владимир Чоков из Кикинде изградња породичне стамбене зграде у Кикинди

25.12.2017

25.12.2017

Преузмите акта
75  ROP-KIK-38050-LOC-1/2017 од 06.12.2017  „UNIVEREXPORT” д.о.о., ул. Сентандрејски пут 165, Нови Сад,  реконструкциау пословног простора МП 129 продавница
Тиса, у ул. Ђуре Јакшића бр. 1, у Кикинди

 29.12.2017

29.12.2017

 Преузмите акта

 

2016. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о. категорија и класификација објекта. Датум објаве Документи
 1 ROP-KIK-4078-LOC-1/2016 од 26.03.2016  MECAFOR PRODUCTS d.o.o. Senta Novosadski put broj 7, Senta, матицни бр.20362413, пиб бр. 105353087  изградњa производно-пословног објекта (I фаза) у Агро-индустријској зони, Блок 43 у Кикинди, на кат. парцели бр. 9538/20 к.о. Кикинда категорија Б, класификациони бр.125102, 125221 и 122011  08.04.2016  Преузмите акте
2 ROP-KIK-1784-LOC-2/2016 од 11.03.2016 Livnica Kikinda, Automobilska industrija DOO Miloševački put 34, Матични број:20230355, ПИБ 104752659 реконструкцију магацина лако запаљивог материјала на кат. парцели бр. 21696/25 к.о. Кикинда, Милошевачки пут 34, Кикинда класификациони број - 125221 Категорија - Б 08.04.2016 Преузмите акте
3 ROP-KIK-1014-LOCH-2/2016 од 24.03.2016 “Поп Лукић” д.о.о. за трговину и услуге Банатско Велико Село, Улица Николе Тесле број 63 у Банатском Великом Селу Кат.парц.бр.351, 315 и 316, к.о.Банатско Велико Село, ул. Николе Тесле број 63,класификациони број – 215301, категорија – Г, рибњак; класификациони број – 222220, категорија – Г, бунар; класификациони број – 215301, категорија – Г, дистрибутивни цевоводи; класификациони број – 222410, категорија – Г, електрични подземни водови. 25.04.2016 Преузмите акте
4 ROP-KIK-4858-LOC-1/2016 од 01.04.2016 ''Galad''doo, Башаидски друм бб., пиб бр. 100510210 матични бр. 08021848 за изградњу товилишта свиња 18x12, 80x64, 30m, капацитета 16 200 товљеника у турнусу, I фаза 4x12,80x64,30m (3.600 ком. у турнусу), категорија "Б", класификациони бр. 127112, у Банатској Тополи, потес Банат 04.05.2016 Преузмите акте
5 ROP-KIK-5586-LOC-1/2016 од 08.04.2016 LE BELIER KIKINDA Livnica Kikinda DOO, мат бр. 08785945, пиб бр.102843535LE BELIER KIKINDA Livnica Kikinda DOO, мат бр. 08785945, пиб бр.102843535 изградњA монтажно бетонске трафостанице (МБТС): 1x1000kVА; 20/0,4 kV са приводним СН кабловским водом на кат. парцелама 21696/2 и 21696/24 к.о. Кикинда Милошевачки пут 34, Кикинда, класификациони број - 222420, Категорија - Г 12.05.2016 Преузмите акте
6 ROP-KIK-4858-LOCH-2/2016 од 15.04.2016 NINKOV D.O.O. BAŠAID, Пут за Меленце бр. 1, Башаид изградња објекта пољопривреде – подно складиште,категорија Б, класификациони бр 127122, у Башаиду, Пут за Меленце бр. 1 , на кат. парц. бр. 9785 к.о. Башаид 25.05.2016 Преузмите акте
7 ROP-KIK-9312-LOCH-2/2016 од 17.05.2016 НИС а.д., мат бр. 20084693, пиб бр. 104052135, Нови Сад, Народног фронта 12 иизградња ВН кабловског вода 10kV из ТС 35/10kV на напајање NP kp, Погон Северни Банат, на катастарским парцелама број 20810/3, 26.05.2016 Преузмите акте
8 ROP-KIK-7514-LOC-1/2016 од 25.04.2016 Предузеће за телекомуникације “Телеком Србија” а.д. Београд, Регија Нови Сад, Извршна јединица Зрењанин, Радни центар Кикинда, Улица Генерала Драпшина број 26 у Кикинди, пиб 100002887, мат бр.17162543 изградњa – преусмеравање дела приступне мреже у Руском Селу на mIPAN Петефи Шандора број 116, mIPAN Ђуре Јакшића број 103 и mIPAN Фејеш Кларе број 112, на атастарским парцелама број 3131, 3133, 3136, 3139 и 3140 к.о. Руско Село класификациони број – 222431, категорија – Г 09.06.2016 Преузмите акте
9 ROP-KIK-6891-LOC-1/2016 од 19.04.2016 Предузеће за телекомуникације а.д. „Телеком Србија“, Београд, Таковска бр. 2, Београд, пиб 100002887, мат бр.17162543 изградњa телекомуникационе мреже у Ул. Стерије Поповића и ближој околини у Кикинди и њено преусмеравање на IPAN Ул. Стеријина 2, на кат. парцелама 21655/1, 7980 и 21650 к.о. Кикинда, класификациони број - 222431, Категорија - Г 15.06.2016 Преузмите акте
10 ROP-KIK-5536-LOC-1/2016 Предузеће за телекомуникације а.д. „Телеком Србија“, Београд, Таковска бр. 2, Београд, пиб 100002887, мат бр.17162543 изградња цеви за електронске комуникације Кикинда, у регулацији пута Ново Милошево – Кикинда, од канала до МСК Кикинда, КП 19473, 19212, 19435, 19198, 21552/2 и 21551/2 К.о. Кикинда класификациони број – 221300, категорија – Г 16.06.2016 Преузмите акте
11 ROP-KIK-6664-LOC-12016 од 18.04.2016 Теленор д.о.о., мат.бр 20147229, пиб бр. 104318304, Београд (Нови Београд), Омладинских бригада 90 изградња оптичког калба Кикинда 4 – Кикинда 2,улице Жарка Зрењанина, Албертова, Стерије Поповића, Моравска, Немањина и Светосавска, на кат. парцелама бр. 3532, 3531, 3512, 21658, 21654, 21655/1, 21656, 21640, 21473/1, 21639, 8333, 21539, 8312 и 8313 к.о. Кикинда, класификациони број - 222431 Категорија - Г 16.06.2016 Преузмите акте
12 ROP-KIK-6666-LOC-1/2016 од 18.04.2016 Теленор д.о.о., мат.бр 20147229, пиб бр. 104318304, Београд (Нови Београд), Омладинских бригада 90 изградња оптичког кабла Кикинда 3 – Кикинда 2, улица Светозара Милетића, Милоша Великог, Угљеше Терзина, Михајла Пупина и улица Светосавска, на кат. парцелама бр. 2153, 21598, 21558, 21622, 21624, 21539, 8312 и 8313 к.о. Кикинда, класификациони број – 222431, категорија – Г 16.06.2016 Преузмите акте
13 ROP-KIK-9812-LOC-1/2016 од 18.05.2016 Драган Бора из Иђоша, Ђуре Јакшића 41 изградња стамбеног објекта П+Пк у Иђошу, Улица Ђуре Јакшића број 41, на катастарској парцели број 377 к.о. Иђош. 20.06.2016 Преузмите акте
14 ROP-KIK-10241-LOC-1/2016 од НИС а.д., мат бр. 20084693, пиб бр. 104052135, Нови Сад, Народног фронта 12 за изградњу и повезивање СТС КИС 400 kVA, 20/0,4kV са прикључним кабловским водом 20kV, на катастарским парцелама број 9348/1, 9349, 9350/2, 9350/1............ к.о.Кикинда, категорија г, класификациони бр. 222410 и 222420 21.06.2016 Преузмите акте
15 ROP-KIK-2937-LOCH-3/2016 од 22.04.2016 ЕПС Дистрибуција ДОО Београд Огранак Електродистрибуција Зрењанин, матични 07005466, пиб.бр.100001378 изградњa типског подземног кабловског вода средњег напона (СН) на кат. Парцели бр. 4725/1 к.о. Банатско Велико Село, класификациони број – 222420 и 222410, категорија – Г 28.06.2016 Преузмите акте
 16   ROP-KIK-12756-LOC-1/2016 од 10.06.2016  “Козара” а.д. из Банатског Великог Села, Улица Омладинска број 2, мат. 08021902, пиб 100784835  изградња подземног 20kV кабловског вода и МБТС “Заливни подсистем С1 Козара” 10(20)/0,4kV, 400(630)kVА, на катастарским парцелама број 4725/1, 4645, 4760, 3219/1 и 3219/2 к.о. Банатско Велико Село.  07.07.2016 Преузмите акте
17 ROP-KIK-10313-LOCH-2/2016 од 15.06.2016 Радуловић Мирослав и Душан, Кикинда, Сутјеска 87 изградња стамбене зграде П+0, у ул. Сутјеска бр. 87 у Кикинди, на кат. парцелама бр. 7959 и 7960 к.о. Кикинда, категорија А, класификациони број - 111011 07.07.2016 Преузмите акте
18 ROP-KIK-13929-LOC-1/2016 од 21.06.2016 BUS COMPUTERS DOO KIKINDA, Немањина број 36 у Кикинди реконструкција, доградњу и надградњу пословног објекта за трговину на велико и мало у Улици Немањина број 36 у Кикинди, на катастарској парцели број 6458 к.о.Кикинда, категорија Б, класификација 123001 07.07.2016 Преузмите акте
19 ROP-KIK-11324-LOCH-2/2016 од 04.07.2016 Essentico д.о.о. Кула, Индустријска зона б.б, матични број 08761868, пиб 100582522 изградња кланице папкара, спратности П+1+Пк, на катастарској парцели број 20081/8 к.о. Мокрин,класификациони број – 125103 (89,4%) категорија – В назив – индустријска зграда - кланица класификациони број – 123001 категорија – Б назив – зграде за трговину на велико и мало до 400m² и П+1 15.07.2016 Преузмите  акте
20 ROP-KIK-13976-LOCA-1/2016 од 21.06.201 Глушица Синиша, Милана Сивчева бр. 25 из Кикинде изградњу стамбено-пословног објекта П+1, у Кикинди, ул. Дистричка бр. 28, на кат. парц. бр. 2892/1 К.О. Кикинда, класификациони број – 111011,Категорија - Б 21.07.2016 Преузмите акте
21 ROP-KIK-15075-LOC-1/2016 од 30.06.2016 ЕПС Дистрибуција ДОО Београд Огранак Електродистрибуција Зрењанин, матични 07005466, пиб.бр.100001378 (MECAFOR) изградњa двоструког СН кабловског вода за напајање ТС “MECAFOR PRODUCTS” у Агро-индустријској зони у Кикинди, на катастарским парцелама број 9540/1, 9540/3, 9538/25 и 9538/20 к.о. Кикинда, Улице Нова 1 и Нова 4, класификациони број – 222410,категорија – Г 26.07.2016 Преузмите акте
22 ROP-KIK-15637-LOCA-1/2016 од 06.07.2016 НИС а.д., мат бр. 20084693, пиб бр. 104052135, Нови Сад, Народног фронта 12 изградња МБТС Кикинда - запад 630kVA,20(10)/0,4kV, на кат.парц.бр.1978/29 к.о.Иђош са прикључним кабловском водом 20kV 27.06.2016 Преузмите акте
23 ROP-KIK-15637-GR-2/2016 од 01.08.2016 НИС а.д., мат бр. 20084693, пиб бр. 104052135, Нови Сад, Народног фронта 12 изградња монтажно бетонске трансформатoрске станице МБТС Кикинда – запад 630 kVA, 20(10)/0,4kV, на кат. парцели бр. 1978/29 к.о. Иђош, са прикључним кабловским водом 20kV, ради исправке техничке грешке 04.08.2016 Преузмите акте
24 ROP-KIK-13976-GR-2/2016 од 12.08.2016 Глушица Синиша, Милана Сивчева бр. 25 из Кикинде измена локацијских услова број ROP-KIK-13976-LOCA-1/2016 од дана 21.07.2016год., за изградњу стамбено-пословног објекта П+1, у Ул. Дистричка бр. 28 18.08.2016 Преузмите акте
25 ROP-KIK-19287-LOC-1/2016 од 07.08.2016
 
„GRINDEX“ д.о.о. Кикинда, Милоша Великог бр. 80 изградња објекта МРС и прикључног гасовода, на кат. парцели бр. 21696/32 к.о. Кикинда, у ул. Башаидски друм бр. 58 у Кикинди класификациони број - 222100, Категорија - Г 05.09.2016 Преузмите акте
26 ROP-KIK-17275-LOCH-2/2016 од 12.08.2016 “Телеком Србија” а.д. Београд, Извршна јединица Зрењанин, Радни центар Кикинда, Улица Генерала Драпшина број 26 у Кикинди изградња ТК прикључка за корисника Grindex д.о.о. (Ливница) на катастарским парцелама број 21538/3, 10920, 21696/23 и 21696/32 к.о. Кикинда класификациони број – 222431, категорија – Г 06.09.2016 Преузмите акте
27 ROP-KIK-20860-LOCH-1/2016 од 22.08.2016 "Wood-Mizer Balkan" d.o.o. Kikinda, Svetosavska 21 изградња пословно-стамбене зграде П+2 у Кикинди, у Ул. Иве Лоле Рибара бр. 8, на кат. парцели бр. 8479 к.о. Кикинда, Категорија - В, класификациони број: 123002 и категорија - А, класификациони број 112211 13.09.2016 Преузмите акте
28 ROP-KIK-20526-LOC-1/2016 од 18.08.2016 Коцкар Кила, Тозе Марковића бр. 24, Кикинда изградња стамбеног објекта са једним станом у ул. Милоша Великог бр. 19 у Кикинди, на кат. парцели бр. 6117 к.о. Кикинда., класификациони број - 111011, Категорија - А 16.09.2016 Преузмите акте
29 ROP-KIK-23230-LOC-1/2016 од 12.09.201 ЕПС Дистрибуција ДОО Београд Огранак Електродистрибуција Зрењанин, матични 07005466, пиб.бр.100001378 изградња кабловског прикључног вода 20кV за напајање стубне трафостанице 20/04кV, 250кVA у називу „Емисиона станица Кикинда“ на кат. парцели бр. 11228/4 к.о. Кикинда класификациони број - 222410 Категорија - Г 20.09.2016 Преузмите акте
30 ROP-KIK-20806-LOC-1/2016 од 19.08.2016 „GRINDEX“ д.о.о. Кикинда, Милоша Великог бр. 80, Кикинда изградња унутрашње гасне инсталације од МРС до погона ПЦ 18 специјални лив и погона ПЦ 20 брусилица, са цевним мостом, на кат. парцели бр. 21696/23, 21696/24 и 21696/32 к.о. Кикинда, у ул. Башаидски друм бр. 58 у Кикинди класификациони број - 222100
Категорија - Г
21.09.2016 Преузмите акте
31 ROP-KIK-21763-LOC-1/2016 од 29.08.2016 ЕПС Дистрибуција ДОО Београд Огранак Електродистрибуција Зрењанин, матични 07005466, пиб.бр.100001378 изградњa МБТС „Стара индустријска зона“ са ВН и НН кабловским водовима у Кикинди, на кат. парцелама 10735/1, 10735/5, 10735/6, 21681, 20865/2, 10732/1, 21679 и 10730/2 к.о. Кикинда, категорија Г и класификациони бр. 222420 и 222410 21.09.2016 Преузмите акте
32 ROP-KIK-23053-LOC-1/2016 од 09.09.2016 Кикиндски млин а.д. Кикинде, Светозара Милетића број 198 За реконструкцију – замену сушаре CER сушаром STRAHL на катастарској парцели број 2153 к.о. Кикинда, класификациони број – 127131 (100%), категорија – Б, 26.09.2016 Преузмите акте
33 ROP-KIK-17183-LOCH-2/2016 од 07.09.2016 НИС а.д., мат бр. 20084693, пиб бр. 104052135, Нови Сад, Народног фронта 12 изградњa подземне 20kV мреже и стубне трансформаторске станице STS „KIZ-X-1“ 400(400)kVA, 20/0,4kV у Иђошу, на кат. парцелама бр. 1977/8, 5121, 1975/7, 5124 и 1978/29 к.о. Иђош, категорија Г, класификација 222410, 222420 27.09.2016 Преузмите акте
34 ROP-KIK-21944-LOC-1/2016 од 30.08.2016 Мајић Милорад из Кикинде, Улица Браће Лаковића број 24
 
За изградњу прикључка на фекалну канализацију катастарске парцеле број 2603 к.о.Кикинда, класификациони број – 222311 (100%) категорија – Г 29.09.2016 Преузмите акте
35 ROP-KIK-24579-LOC-1/2016 од 23.09.2016 ''Топола'' д.о.о. Банатска Топола,Кикиндска 25, 23315 Банатска Топола, мат.бр.08021856, пиб 100507720 За изградњу надстрешнице за говеда у оквиру говедарске фарме у Банатској Тополи на катастарској парцели број 2895 к.о. Банатска Топола, категорије "А", класификациони бр.127111 07.10.2016 Преузмите акте
36 измена локацијских услова ROP-KIK-19287-LOCA-3/2016 од 07.10.2016 „GRINDEX“ д.о.о. Кикинда, Милоша Великог бр. 80, Кикинда, матични бр 08791163, пиб бр.102944303 изградња објекта МРС и прикључног гасовода, на кат. парцели бр. 21696/32 к.о. Кикинда, у ул. Башаидски друм бр. 58 у Кикинди класификациони број - 222100, Категорија - Г 12.10.2016 Преузмите акте
37 ROP-KIK-18675-LOCH-2/2016 од 07.09.2016 “Телеком Србија” а.д. Београд, Регија Нови Сад, Извршна јединица Зрењанин, Радни центар Кикинда, Улица Генерала Драпшина број 26 у Кикинди, пиб 100002887, мат бр.17162543 За изградњу цеви за електронске комуникације Кикинда, у регулацији пута Мокрин – Банатско Аранђелово, од Мокрина до реке Златице, на кат. парц. бр. 3990/1,.... 22461 и 22447 к.о. Мокрин класификациони број - 221300 Категорија - Г 13.10.2016 Преузмите акте
38 ROP-KIK-10241-LOCA-4/2016 од 15.09.2016 НИС а.д., мат бр. 20084693, пиб бр. 104052135, Нови Сад, Народног фронта 12 измена локацијских услова број: rop-kik-10241-loc-1/2016 од дана 20.06.2016. године за изградњу и повезивање стс кис 400 kva, 20/0,4kv са прикључним кабловским водом 20kv, на катастарским парцелама број 9348/1, 9349, 9350/2, 9350/1, 9351/1,…. 18990/2, 13305/3, 13305/1 к.о. кикинда
 
19.10.2016 Преузмите акте
39 ROP-KIK-28279-LOC-1/2016 од 25.10.2016 Градска управа Града Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда изградњa унутрашње гасне инсталације од МРС до објекта „ZOPPAS INDUSTRIES SERB“ д.о.о. Кикинда, у ул. Зрењaнински пут бб у Кикинди, на кат. парцели бр. 10735/1 к.о Кикинда, категорија Г, класификациони бр. 222100 28.10.2016

 

Преузмите акте

40 ROP-KIK-14004-LOC-3/2016 од 15.09.2016 LE BELIER KIKINDA LIVNICA PREDUZEĆE ZA PRERADU METALA KIKINDA DOO, KIKINDA изградња индустријског објекта у ул. Милошевачки пут бр. 34 у Кикинди, на кат. парц. бр. 21696/2 К.О. Кикинда. 28.10.2016 Преузмите акте
41 ROP-KIK-25303-LOC-1/2016 од 29.09.2016 „Телеком Србија“, Београд, Таковска бр. 2, Београд, (Извршна јединица Зрењанин/Радни центар Кикинда Генерала Драпшина 26, 23000 Кикинда) изградња телекомуникационог прикључка за корисника ЈП „Србијагас“ Кикинда, на кат. парцелама 21538/3, 21696/38, 21538/1 и 21217/2 к.о. Кикинда, класификација 222431, категорија Г 28.10.2016 Преузмите акте
42 ROP-KIK-26691-LOC-1/2016 од 06.10.2016 Градска управа града Кикинде, Трг српских добровољаца број 12 у Кикинди реконструкцијa Србобранске улице у Кикинди на катастарској парцели број 21643 к.о. Кикинда, категорија Г, класификација 211201 31.10.2016 Преузмите акте
43 ROP-KIK-26111-LOC-1/2016 од 06.10.2016 Градска управа града Кикинде, Трг српских добровољаца број 12 у Кикинди изградњa коловоза у улици Нова 4 у Кикинди на кат. парцелама бр. 9538/25, 9541 и 21550 к.о Кикинда, категорија Г, класификација 211201 04.11.2016 Преузмите акте
44 ROP-KIK-27435-LOC-1/2016 од 18.10.2016 “Козара” а.д. Банатском Великом Селу, Омладинска број 2 изградња подземног кабловског вода и СТС „Заливни систем С3 Козара“, у Банатском Великом Селу на катастарским парцелама број 1892/1, 4648/1 и 1886/1 к.о. Банатско Велико Село, категорија Г, класификација 222410 и 222420 07.11.2016 Преузмите акте
45 ROP-KIK-27291-LOC-1/2016 од 17.10.2016 ЕПС Дистрибуција ДОО Београд Огранак Електродистрибуција Зрењанин изградњa подземног вода за стубну трансформаторску станицу СТС „Заливни систем С3 Козара на катастарској парцели број 1892/1 к.о. Банатско Велико Село, класификација 222410, категорија "Г" 09.11.2016 Преузмите акте
46 ROP-KIK-27593-LOCH-2/2016 од 21.10.2016 ЈП „Србијагас“ са седиштем у Новом Саду, Улица Народног фронта број 12 изградњa прикључног гасовода и мерно регулационе станице на катастарским парцелама број 21674, 10592, 21679 и 10735/1 к.о. Кикинда, категорија Г, класификација 222100 14.11.2016 Преузмите акте
47 ROP-KIK-28355-LOC-1/2016 од 25.10.2016 „PROMEDIA“ д.о.о. Кикинда, Краља Петра I бр. 114 изградњa нисконапонског вода од ОММ на кат. парц. бр. 21679, 20946 к.о. Кикинда, категорија Г, класификација 222410 18.11.2016 Преузмите акте
48 ROP-KIK-28646-LOC-1/2016 од 27.10.2016 НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Нов Сад изградња станице за снабдевање горивом „Кикинда 4“ у Кикинди, на кат. парцелама бр. 10735/7 и 10735/8 к.о. Кикинда, категорија Б, класификација 127420, и категорија Г, класификација 125221 28.11.2016 Преузмите акте
49 ROP-KIK-12756-LOCA-2/2016 од 28.112016 “Козара” а.д. из Банатског Великог Села, Улица Омладинска број 2 изградња подземног кабловског вода и МБТС на кат.парц.бр. 4725/1, 4645, 4760, 3219/2,
3219/3 и 3219/4 к.о. Банатско Велико Село
01.12.2016 Преузмите акте
50 ROP-KIK-27617-LOCH-2/2016 од 17.11.2016 "ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, Панчевачка бр. 46, Зрењанин за изградњу МБТС ЕБ-41А и СН кабловског вода јужно од пута Кикинда-Наково у Накову (Воћњак), на кат. парцелама бр. 3247...2631 к.о. Наково, категорија Г и класификација 222420, 222410 06.12.2016 Преузмите акте
 51 ROP-KIK-28646-LOCA-2/2016 од 02.12.2016 НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Нов Сад изградња станице за снабдевање горивом „Кикинда 4“ у Кикинди, на кат. парцелама бр. 10735/7 и 10735/8 к.о. Кикинда, категорија Б, класификација 127420, и категорија Г, класификација 125221 12.12.2016 Преузмите акте
51 ROP-KIK-27593-LOCA-3/2016 од 07.12.2016 ЈП „Србијагас“ са седиштем у Новом Саду, Улица Народног фронта број 12 изградњa прикључног гасовода и мерно регулационе станице на катастарским парцелама број 21674, 10592, 21679 и 10735/1 к.о. Кикинда 14.12.2016 Преузмите акте
52 ROP-KIK-28279-LOCA-2/2016 од 14.12.2016 Градска управа Града Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда
 
изградња унутрашње гасне инсталације од МРС до објекта „ZOPPAS INDUSTRIES SERB“ д.о.о. Кикинда, у ул. Зрењaнински пут бб у Кикинди, на кат. парцели бр. 10735/1 к.о Кикинда 16.12.2016 Преузмите акте
53 ROP-KIK-32525-LOC-1/2016 од 02.12.2016 Здравствена установа Апотека „Бену“ са седиштем у Београду, Улица Косовска број 4 реконструкцију објекта на катастарској парцели број 4579 к.о. Кикинда класификациони број 123001, категорија Б 21.12.2016 Преузми акте
54 ROP-KIK-31817-LOCH-2/2016 од 07.12.2016 Варга Арпада из Кикинде, Улица Ђуре Даничића број 8 изградња прикључка на водоводну инсталацију и прикључка на фекалну канализацију на катастарској парцели број 3914 к.о. Кикинда 29.12.2016 Преузмите акте

 

2015. година

Редни број Подносилац захтева Инвеститор Бр.парцеле и к.о. Категорија, класифик. број, намена Документи
           
1 Мирков Јулијана, Кикинда, Душана Васиљева 24 Мирков Јулијана, Кикинда, Душана Васиљева 24 5588к.о.Кикинда категорија А, 111011, стамбена зграда са једним станом, П+ПОТ Преузмите акте
2 Сараволац Драган, Суботица, Сарајевска 38 Сараволац Драган, Суботица, Сарајевска 38 1474к.о. Башаид категорија А, класифик. број 111011 Преузмите акте
3 ЈП "ТОПЛАНА" Кикинда, Кикинда, Милоша Великог 48 ЈП "ТОПЛАНА" Кикинда, Кикинда, Милоша Великог 48 21473, 21639 I 21640 к.о. Кикинда Категорија А, класифик. број 222230, Изградња вреловода у Кикинди ул.Немањина од бр.25 до ОШ "Свети Сава" Преузмите акте
4 Стојков Владимир, Кикинда Светосавска 26А Стојков Владимир, Кикинда Светосавска 26А 3736/1к.о. Кикинда категорија А, класифик. број 111011, стамбена зграда са једним станом, П+0 Преузмите акте
5 Д.О.О. За Промет, Производњу И Услуге Ангропромет, Кикинда, Милоша Великог 76 Д.О.О. За Промет, Производњу И Услуге Ангропромет, Кикинда, Милоша Великог 76 9538/5к.о.Кикинда категорија В, класифик. број 123002, адаптација и реконструкција продајног простора у ул. Милоша Великог бр.76 у Кикинди на кат.парц.бр.9538/5 Преузмите акте
6 Предузеће за телекомуник. "Телеком Србија" а.д. Београд, Регија Нови Сад, Извршна јединица Зрењанин, Радни центар Кикинда, Кикинда, Генерала Драпшина бр.26 Предузеће за телекомуник. "Телеком Србија" а.д. Београд, Регија Нови Сад, Извршна јединица Зрењанин, Радни центар Кикинда, Кикинда, Генерала Драпшина бр.26 21594, 4590/1 и 4426 к.о.Кикинда категорија Г, класифик. бр.222431, изградња телекомуник. прикључка за корисника Гимназија "Душан Васиљев" Кикинда ул.Доситејева и Трг српских добровољаца, др.Зорана Ђинђића бр.7 Преузмите акте
7 Предузеће за телекомуник. "Телеком Србија" а.д. Београд, Регија Нови Сад, Извршна јединица Зрењанин, Радни центар Кикинда, Кикинда, Генерала Драпшина бр.26 Предузеће за телекомуник. "Телеком Србија" а.д. Београд, Регија Нови Сад, Извршна јединица Зрењанин, Радни центар Кикинда, Кикинда, Генерала Драпшина бр.26 21639 и 6521/1 к.о.Кикинда категорија Г, класифик. бр.222431, изградња телекомуник. прикључка за корисника Центар за стручно усавршавање Кикинда ул.Немањина бр.23 Преузмите акте
8 Предузеће за телекомуник. "Телеком Србија" а.д. Београд, Регија Нови Сад, Извршна јединица Зрењанин, Радни центар Кикинда, Кикинда, Генерала Драпшина бр.26 Предузеће за телекомуник. "Телеком Србија" а.д. Београд, Регија Нови Сад, Извршна јединица Зрењанин, Радни центар Кикинда, Кикинда, Генерала Драпшина бр.26 21538/3 и 20839/1 к.о.Кикинда категорија Г, класифик. бр.222431, изградња телекомуник. прикључка за корисника "Тоза Марковића" а.д. Кикинда, Кикинда, Башаидски друм Преузмите акте
9 Раичковић Јован из Руског Села ул.Младена Стојановића бр.33 Раичковић Јован из Руског Села ул.Младена Стојановића бр.33 1593к.о.Руско Село категорија А класифик. бр.127121, изградња подног складишта - објекат за смештај пољоприв. производа и категорија А класифик. бр. 127141, изградња колске ваге и команде кућице Преузмите акте
10 "ГАЛАД" Д.О.О.Кикинда, Башаидски Друм ББ "ГАЛАД" Д.О.О.Кикинда, Башаидски Друм ББ 1041/3 к.о.Банатска Топола категорија "Б", класифик. број 127131, Изградња металних силоса капацитета 4x2450м3, у Банатској Тополи, потес Винцаид

Преузмите акте

Преузмите акте измена лок услова

11 "TIM - COP" Д.О.О., Темерин, Партизанска ББ НИС А.Д., Нови Сад, Народног Фронта 12 20810/3к.о. Кикинда категорија "Г", класифик. број 222420, изградња расклопног постројења РП 20кВ "Шумица" и кабловског расплета у ТС 35/10 кв "Шумица" у Кикинди, ул. Радничка Преузмите акте
12 ОПШТИНА КИКИНДА, КИКИНДА, ТРГ СРПСКИХ ДОБРОВОЉАЦА 12 ОПШТИНА КИКИНДА, КИКИНДА, ТРГ СРПСКИХ ДОБРОВОЉАЦА 12 и МЗ САЈАН 610 к.о.Сајан категорија "Г", класиификациони број 222220, изградња јавне чесме сапречишћавањем воде П+0, у Сајану, Велика 96 Преузмите акте
13  "TIM - COP" Д.О.О., Темерин, Партизанска ББ НИС А.Д., НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12 20810/3, 21538/3, 21538/1, 21631, 21696/38, 21218/1, 21217/5, 21638/1, 21243/2, 21244/2, 21244/3, 21244/1, 21245/2, 21246/2, 21247/2, 21248/2, 21476/1, 21249/2, 15020 к.о.Кикинда категорија "Г", класификациони бр.222410, изградња ВН кабловског вода 10кВ из ТС 35/10кВ за напајање НПкп, Погон Северни Банат Преузмите акте
14 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈУ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, РЕГИЈА НОВИ САД, ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА ЗРЕЊАНИН, РАДНИ ЦЕНТАР КИКИНДА, КИКИНДА, ГЕНЕРАЛА ДРАПШИНА БР.26 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈУ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, РЕГИЈА НОВИ САД, ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА ЗРЕЊАНИН, РАДНИ ЦЕНТАР КИКИНДА, КИКИНДА, ГЕНЕРАЛА ДРАПШИНА БР.26 21594 И 4447 К.О.Кикинда категорија "Г", класификациони бр..222431, изградња телекомуникационог прикључка за корисника "ПИО ФОНД" у Кикинди, Доситејева Преузмите акте
15 АД "КОЗАРА" БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО, ОМЛАДИНСКА 2 АД "КОЗАРА" БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО, ОМЛАДИНСКА 2 2922/1 к.о.Банатско Велико Село категорија "Г", класификациони број 222330, реконструкција и изградња објекта за третман и лагеровање технолошких отпадних вода (течене осоке) Преузмите акте
16 ГЛУШИЦА СИНИША, КИКИНДА, ДИСТРИЧКА 28 ГЛУШИЦА СИНИША, КИКИНДА, ДИСТРИЧКА 28 2892/1 к.о. Кикинда категорија "Б", класификација 123001, изградња стамбено - пословног објекта П+1 у Кикинди, Дистирчка 28 Преузмите акте
17 "TIM - COP" Д.О.О., Темерин, Партизанска ББ "TIM - COP" Д.О.О., Темерин, Партизанска ББ и НИС А.Д., НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12 14660, 19107, 14665/3 И 14665/1, 14660, 19107, 14665/3, 14665/1 к.о.Кикинда категорија "Г", класификациони број 222410 и 222420, изградња СТС 6 на кат.парц. 14660, 19107, 14665/3, 14665/1 к.о. Кикинда, потес Ђомпарина бара и Црвенка са прикључним водом 20кВ ВН водом на кат.парц.бр. 14660, 19107, 14665/3 и 14665/1 к.о.Кикинда Преузмите акте
18 "TIM - COP" Д.О.О., Темерин, Партизанска ББ "TIM - COP" Д.О.О., Темерин, Партизанска ББ и НИС А.Д., НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12 14482/3 к.о.Кикинда категорија Г, класификациони бр. 222410 и 222420, изградња стубне трансформаторске станице СТС "5" 400(400)кВА, 10(20)/0,4, у Кикинди, потес Ђомпарина бара Преузмите акте
19 "TIM - COP" Д.О.О., Темерин, Партизанска ББ "TIM - COP" Д.О.О., Темерин, Партизанска ББ и НИС А.Д., НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12 19365 к.о. Кикинда категорија Г, класификациони бр.22410 и 222420, изградња стубнетрансформаторске станице СТС 3 и СТС 4 400 (400)кВА, 10 (20)/0,4 кВА,на Тополском путу (Пут Кикинда - Банатска топола) Преузмите акте
20 ЈОВИЧИН ТОМИСЛАВ, КИКИНДА, ПАРТИЗАНСКА 2Б ЈОВИЧИН ТОМИСЛАВ, КИКИНДА, ПАРТИЗАНСКА 2Б 10638 к.о.Кикинда категорија А, класификациони бр.111011, изградња стамбене зграде са једним станом П+0, у Кикинди, Банатска 57 Преузмите акте
21 "БРЕШЋЕ" д.о.о. КИКИНДА, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 25 "БРЕШЋЕ" д.о.о. КИКИНДА, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 25 4369 к.о.Кикинда категорија Б, класификациони бр.122011, изградња пословног објекта П+Пот и категорија Б, класификацони бр. 125221, изградња магацина непрехрамбене робе П+0, у Кикинди, Војводе Путника 47 Преузмите акте
22 БУЛАТОВИЋ ЈОВАН, КИКИНДА, НАКОВАЧКИ ДРУМ БР.2А БУЛАТОВИЋ ЈОВАН, КИКИНДА, НАКОВАЧКИ ДРУМ БР.2А 1801/1 к.о.Кикинда категорија Б, класификациони бр.111012, изградња стамбене зграде са једним станом По+П+1, у Кикинди ул.Наковачки друм 2а Преузмите акте
23 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈУ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, РЕГИЈА НОВИ САД, ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА ЗРЕЊАНИН, РАДНИ ЦЕНТАР КИКИНДА, КИКИНДА, ГЕНЕРАЛА ДРАПШИНА БР.26 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈУ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, РЕГИЈА НОВИ САД, ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА ЗРЕЊАНИН, РАДНИ ЦЕНТАР КИКИНДА, КИКИНДА, ГЕНЕРАЛА ДРАПШИНА БР.26 21621, 6271 И 6272
к.о. Кикинда
категорија Г, класификациони бр. 222431, изградња телекомуникационог прикључка за корисника Центар за обавештавање и узбуњивање у Кикинди Преузмите акте
24 "VICTORY MEDIA" д.о.о., Београд из Београда, Булевар Војводе Мишића 51а "VICTORY MEDIA" д.о.о., Београд из Београда, Булевар Војводе Мишића 51а 1149, 1145, 1144 и 3339 к.о.Нови Козарци и 4777, 4647 и 1875 к.о.Банатско Велико Село изградња оптичког кабла за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на релацији Нови Козарци - Банатско Велико Село Преузмите акте
25 Тот Данијела. Кикинда, Дистричка 53 Тот Данијела, Кикинда, Дистричка 53 3596/3 и 3597/3 к.о.Кикинда категорија А, класификациони бр.111011, изградња стамбне зграде са једним станом П+0 у Кикинди, ул. Куманосвкса 31а Преузмите акте
26 "Брешће" д.о.о. Кикинда, Краља Петра Првог 25 "Брешће" д.о.о. Кикинда, Краља Петра Првог 25 4369 к.о.Кикинда категорија Б, класификациони бр.122011, изградња пословног објекта П+Пот и категорија Б, класификацони бр. 125221, изградња магацина непрехрамбене робе П+0, у Кикинди, Војводе Путника 47 Преузмите акте
27 Гордана Бистричић, Кикинда, Хајдук Вељкова 32 Гордана Бистричић, Кикинда, Хајдук Вељкова 32 2229, 21541, 21596/1, 51554, 21540 и 1775/1 к.о.Кикинда категорија Г, класификациони бр. 222410, изградња нисконапонског вода од МБТС 19 кат.парц.бр.2229 к.о. До Краља Петра Првог 165 на кат.парц.бр.1775/1 к.о.Кикинда Преузмите акте
28 Привредно друштво "Вицторy Медиа" доо Београд из Београда, ул.Булевар Војводе Мишића 51а Привредно друштво "Вицторy Медиа" доо Београд из Београда, ул.Булевар Војводе Мишића 51а 4648/2, 4648/1, 4596/1, 1892/2 к.о.Банатско Велико Село, 3271 и 1539 к.о.Наково катеогрија Г, класификациони бр.222431, изградња оптичког кабла за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на релацији Банатско Велико Село - Наково Преузмите акте
29 Д.О.О. ЗА ПРОМЕТ, ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ "АНГРОПРОМЕТ", КИКИНДА, МИЛОША ВЕЛИКОГ 76 Д.О.О. ЗА ПРОМЕТ, ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ "АНГРОПРОМЕТ", КИКИНДА, МИЛОША ВЕЛИКОГ 76 9511/8, 9511/1, 9510, 9538/30 и 9538/5 к.о.Кикинда категорија "Г" класификациони бр.222311, изградња прикључка на канализацију отпадних вода продајног простора у Кикинду у ул. Милоша Великог 76. Преузмите акте
30 "Angrotim - Pharm" д.о.о. Башаид, Александра Грујића 18 "Angrotim - Pharm" д.о.о. Башаид, Александра Грујића 18 4362 к.о.Кикинда objekat br.1, kategorija B, klasifikacija 122011 izgradnja zgrade koje se upotrebljavaju u poslovne svrhe i objekat br. 2, kategorija B, klasifikacioni br.125221 izgradnja - zatvorena skladišta u Kikindi ul.Vojvode putnika 4362 Преузмите акте
31 Општина Кикинда, Трг српских добровољаца 12 Општина Кикинда, Трг српских добровољаца 12 21639 и 21473/1 к.о.Кикинда изградња атмосферске канализације у Кикинди ул. Немањина од ул. Ђоке Радака до ул. Призренске Преузмите акте
32 "Tim - Cop" d.o.o. из Темерин, Партизанска бб "Tim - Cop" d.o.o. из Темерин, Партизанска бб 20810/3, 21538/3, 21538/1, 21631, 21696/38, 21218/1, 21217/5, 21638/1, 21243/2, 21244/2, 21244/3, 21244/1, 21245/2, 21246/2, 21247/2, 21248/2, 21476/1, 21249/2, 15020 k.o.Kikinda изградња VN кабловског вода 10kV из TS35/10kV, за напајање NPkp, погон Северни Банат Преузмите акте
33 Туторилов Иван, Кикинда, Фејеш Кларе 36 Туторилов Иван, Кикинда, Фејеш Кларе 36 10449 k.o.Kikinda категорија Б, класификација бр.125101, изградња мини млекара и категорија Г, класификација 211201 путеви и улице, у Кикинди, потес Водице Преузмите акте
34 Палатинуш Андраш, Кикинда, Милана Сивчева 23 Палатинуш Андраш, Кикинда, Милана Сивчева 23 764 к.о.Кикинда категорија "А", класификациони бр. 111011, издња породичне стамбене зграде П+1 у Кикинди, ул. Милана Сивчева 23 Преузмите акте
35 Нис а.д., Нови Сад, Народног фронта 12 Нис а.д., Нови Сад, Народног фронта 12 1978/29, 5124, 1975/7 и 5121 к.о.Иђош и
19470, 19272, 17484/1, 19277, 19469, 19276, 17486, 19280, 17543/1, 19472, 19402, 19305, 17556/1, 19289, 17554/2, 17554/3, 17555, 19288/1, 19406/1, 19287/1, 17553/2 и 17553/1 к.о.Кикинда
1978/29, 5124, 1975/7 и 5121 к.о.Иђош и
19470, 19272, 17484/1, 19277, 19469, 19276, 17486, 19280, 17543/1, 19472, 19402, 19305, 17556/1, 19289, 17554/2, 17554/3, 17555, 19288/1, 19406/1, 19287/1, 17553/2 и 17553/1 к.о.Кикинда
категорија Г, класификација 221420 изградња трансформаторске станице и подстанице и категорија Г, класификација 222410 локални ел.надземни или подземни каблови Преузмите акте
36 "Almex" d.o.o. Из Панчева, Јабучки пут 82, пиб: 100958453 "Almex" d.o.o. Из Панчева, Јабучки пут 82, пиб: 100958453 18117 и делу катастарске парцеле 18116 к.о.Кикинда и парцеле 19313, 19316, 19318, 19400 и 18101/3 категорија Г, класификација бр. 215301, изградња заливног система у Кикинди, потес Кинђа Преузмите акте
37 Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 12, матични број 08176396 и пиб бр.100511495 Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 12, матични број 08176396 и пиб бр.100511495 4601 и 4600 к.о.Кикинда категорија Г, класификациони бр. 222100, изградња гасног прикључка, МРС и унутрашње гасне инсталације до народног позоришта у Кикинди ул.Трг српских добровољаца 28 Преузмите акте
38 Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 12, матични број 08176396 и пиб бр.100511495 Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 12, матични број 08176396 и пиб бр.100511495 21639 и 21473/1 к.о.Кикинда измена локацијских услова бр.353-8/2015 за изградњу атмосферске канализације у ул.Немањина од ул.Ђоке Радака до ул.Призренска у Кикинди Преузмите акте
39 "Никтан" д.о.о. Нови Сад из Новог Сада, ул. Модене бр.1 "Никтан" д.о.о. Нови Сад из Новог Сада, ул. Модене бр.1 8308 к.о.Кикинда категорија Б, класификација 127420, изградња аутоперионице у Кикинди, Светосавска 140 Преузмите акте
40 "Victory Media" d.o.o из Београда, Булевар Војводе Мишића бр.5 "Victory Media" d.o.o из Београда, Булевар Војводе Мишића бр.5 1423, 8314, 11114, 11057 к.о.Башаид и 3753/1, 3749 к.о.Банатска Топола категорија Г, класификациони бр. 222431, изградња оптичког кабла за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже Преузмите акте
41 Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге Kикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 11 Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге Kикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 11 4429 к.о.Кикинда остале грађевине у локалној водоводној мрежи (чесма) Преузмите акте
42 ЈП "Топлана" Кикинда, Милоша Великог 48 ЈП "Топлана" Кикинда, Милоша Великог 48 6521/2, 21639 и 6612 изградња вреловода у Кикинди ул.Немањина од броја 25 до ОШ "Свети Сава" Преузмите акте
43 Алексић Драгана, Кикинда, Раде Трнића бр.36 Алексић Драгана, Кикинда, Раде Трнића бр.36 3738/1 и 3738/3 к.о.Кикинда категорија Г, класификациони бр.222311 изградња прикључка на градску канализациону мрежу стамбеног објекта са једним станом П+0 и помоћнонг објекта - гаража П+0, у Кикинди ул. Сувачарска 20 Преузмите акте
44 ЕПС "Дистрибуција" д.о.о. Београд, Електродистрибуција Зрењанин, Погон Кикинда, са седиштем у ул.Масарикова 1-3 у Београду, матични број 07005466, пиб 10001378 ЕПС "Дистрибуција" д.о.о. Београд, Електродистрибуција Зрењанин, Погон Кикинда, са седиштем у ул.Масарикова 1-3 у Београду, матични број 07005466, пиб 10001378 11013/2, 19363, 19386, 18873, 18880 к.о.Кикинда и 1595/2, 3200/2, 3161/2 и 1596/2 к.о.Наково изградња кабловског вода 20 kV за прикључење МБТС 20/0,4 kV "Mokrinska - 2" у Кикинди и Накову Преузмите акте
45  Бркин Дејан, Кикинда, Ђуре Јакшића 94  Бркин Дејан, Кикинда, Ђуре Јакшића 94  5661/1 к.о.Кикинда  категорија А, класификациони бр.111011, изградња стамбене зграде са једним станом П+0, у Кикинди, Цара Душана бр.92  Преузмите акте
46 LIDL Srbija Supermarketi K.D.Тошин бунар 272в, Нови Београд LIDL Srbija Supermarketi K.D.Тошин бунар 272в, Нови Београд 6499/1 и 6499/2 к.о.Кикинда категорија Г, класификациони бр.222320, изградња прикључка атмосферске канализације - спољни канализациони канал и колектор који није у склопу јавне намене на кат.парц.бр.6499/1 и 6499/2 к.о.Кикинда у Кикинди, Немањина бб Преузмите акте
47 "RTI" D.O.O., Нови Сад, Булевар Војводе Степе 22 "RTI" D.O.O., Нови Сад, Булевар Војводе Степе 22 21460 к.о.Кикинда категорија "Б", класификациони бр.122011, изградња пословног објекта П+0 у Кикинди, ул. Башаидски пут бб Преузмите акте
48 ЈП "Топлана" Кикинда, Милоша Великог 83 ЈП "Топлана" Кикинда, Милоша Великог 83 21594, 4447, 21593, 4375, 4380/1, 4380/2 и 4348 к.о.Кикинда категорија Г, класификација 222230, доградња прикључка на магистрални вреловод у Кикинди, ул. Хајдук Вељкова Преузмите акте
49 Геронтолошки центар, Кикинда, Генерала Драпшина 99 Геронтолошки центар, Кикинда, Генерала Драпшина 99 9278 к.о.Кикинда изградња објекта за становање старијих особа - Дом старих спратности П+1+Пот, у Кикинди Преузмите акте
50 „Галад“ д.о.о. Башаидски друм бб, Кикинда „Галад“ д.о.о. Башаидски друм бб, Кикинда на кат. парцелама бр. 1230/7, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843/1, 1868, 1869, 1873/1, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 2379/1, 2381, 3600, 3602/1, 3602/2, 3818, 3819, 3820/1, 3823, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1253/1, 1253/2, 1253/3, 1257, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1823, 1824, 1825, 1826, 3597, 3615, 3784, 3785, 3786, 3795, 3798, 1038, 1039, 2716, 2905, 3661, 3767, 3803, 3594/2, 2904 у КО Банатска Топола, 14410, 14411, 14418, 14421/1, 14422, 14423, 14424, 14453, 14454, 14457, 14458, 14466, 19123, 19124, 19125, 19126, 19129, 19139, 19140, 19142, 19149, 19450, 19451, 19452 у КО Кикинда категорија Г, класификациони бр.215301 и 222410изградња заливног система у Кикинди и Банатској Тополи Преузмите акте