Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Конкурси

Ваш водич за послове из области пољопривреде...

Обавештење за пчеларе

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Овим путем вас обавештавамо да се обуставља пријем захтева за меру Набавка опреме за пчеларство која се налази у склопу Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-29 /2020 од 24.02.2020.године због утрошка средстава за наведену меру.

 

Обавештење


 

Појединачно

Рефундацијa трошкова нешкодљивог уклањања угинулих животиња 2020. година

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2020. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 33/2019), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-29 /2020 од 24.02.2020.године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У РЕФУНДАЦИЈИ ТРОШКОВА НЕШКОДЉИВОГ УКЛАЊАЊА УГИНУЛИХ ЖИВОТИЊА


Јавни позив - Трошкови нешкодљивог уклањања угинулих животиња

Правилник - Трошкови нешкодљивог уклањања угинулих животиња

Захтев - Трошкови нешкодљивог уклањања угинулих животиња

ОБРАЗАЦ Сагласности
 

Појединачно

Суфинансирањe регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2020. година

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2020. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 33/2019), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-29 /2020 од 24.02.2020.године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ РЕГРЕСА ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ (вештачко осемењавање)

 

Јавни позив - Регрес за вештачко осемењавање

Правилник - Регрес за вештачко осемењавање

Захтев - Регрес за вештачко осемењавање

ОБРАЗАЦ Сагласности

Појединачно

Јавни позив банкама 2020. година

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2020. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 33/2019), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-29 /2020 од 24.02.2020. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Града Кикинде, уз учешће Града Кикинде у субвенционисању накнаде обраде кредита и камате за набавку обртних средстава
 

Јавни позив банкама

Правилник за банке

Појединачно

Осигурање усева 2020. година

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2020. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 33/2019), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-29 /2020 од 24.02.2020.године, Градоначелник Града Кикинде, расписује


ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ОСИГУРАЊА УСЕВА

 

Јавни позив - Осигурање усева

Правилник - Осигурање усева

Захтев - Осигурање усева

ОБРАЗАЦ Сагласности

Појединачно

Органска производња 2020. година

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2020. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 33/2019), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-29 /2020 од 24.02.2020.године, Градоначелник Града Кикинде, расписује


ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ИНВЕСТИЦИЈА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ

 

Јавни позив- Органска производња

Правилник - Органска производња

Захтев - Органска производња

ОБРАЗАЦ Сагласности

 

Појединачно

Субвенционисање изградње/опремање објеката за обављање традиционалних заната за 2020. годину

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2020. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 33/2019), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-29 /2020 од 24.02.2020. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗГРАДЊЕ/ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА

 

Јавни позив - Традиционални занати

Правилник - Традиционални занати

Захтев - Традиционални занати
 

Појединачно

Субвенционисање очувања животињских генетичких ресурса 2020. година

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2020. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 33/2019), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-29 /2020 од 24.02.2020.године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ОЧУВАЊА ЖИВОТИЊСКИХ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА
 

Јавни позив -Очување животињских генетичких ресурса

Правилник -Очување животињских генетичких ресурса

Захтев -Очување животињских генетичких ресурса

ОБРАЗАЦ Сагласности

Појединачно

Субвенционисање набавке опреме и уређаја за хладно цеђење уљаних култура 2020. годину

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2020. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 33/2019), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-29 /2020 од 24.02.2020. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ХЛАДНО ЦЕЂЕЊЕ УЉАНИХ КУЛТУРА

 

Јавни позив -Набавка опреме и уређаја за цеђење уљаних култура

Правилник -Набавка опреме и уређаја за цеђење уљаних култура

Захтев -Набавка опреме и уређаја за цеђење уљаних култура

ОБРАЗАЦ Сагласности
 

Појединачно

Субвенционисање набавке опреме за производњу вина, ракијe и других алкохолних пића, као и опреме за дегустационе сале 2020. година

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2020. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 33/2019), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-29 /2020 од 24.02.2020. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА, РАКИЈE И ДРУГИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА, КАО И ОПРЕМЕ ЗА ДЕГУСТАЦИОНЕ САЛЕ
 

Јавни позив - Набавка опреме за производњу вина, ракије и других алкохолних пића, као и опреме за дегустационе сале

Правилник - Набавка опреме за производњу вина, ракије и других алкохолних пића, као и опреме за дегустационе сале

Захтев - Набавка опреме за производњу вина, ракије и других алкохолних пића, као и опреме за дегустационе сале

ОБРАЗАЦ Сагласности

 

Појединачно

Мера подршке успостављања и јачања удружења у области пољопривреде 2020. година

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2020. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 33/2019), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-29 /2020 од 24.02.2020.године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОДРШКЕ УСПОСТАВЉАЊА И ЈАЧАЊА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

 

Јавни позив - Јачање удружења

Правилник - Јачање удружења

Захтев - Јачање удружења

 


 

Појединачно

Листа инвестиција 2020. година

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2020. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 33/2019), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-29 /2020 од 24.02.2020.године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

Ј А В Н И П О З И В
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ИНВЕСТИЦИЈA У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА


 

Јавни позив

Правилник

Захтев - Набавка приплодних грла овнова, јарчева и нераста

Захтев - Подизање нових или обнављање постојећих засада винове лозе

Захтев- Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе

Захтев- Бушење бунара, набавка сисрема кап по кап

Захтев- Набавка опреме за пчеларство

ОБРАЗАЦ Сагласности

 

 

 

Појединачно