Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Конкурси

Ваш водич за послове из области пољопривреде...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА

                 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015, 101/2016, 35/2023 и 92/2023), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2024. годину са пројекцијама на 2025. и 2026. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 24/2023), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III–07-320-38/2024 од 12.03.2024. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

                                                                        ЈАВНИ ПОЗИВ
                                  ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА

 јавни позив

 захтев

 правилник

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У РЕФУНДАЦИЈИ ТРОШКОВА НЕШКОДЉИВОГ УКЛАЊАЊА УГИНУЛИХ ЖИВОТИЊА

                   На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015, 101/2016, 35/2023 и 92/2023), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2024. годину са пројекцијама на 2025. и 2026. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 24/2023), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III–07-320-38/2024 од 12.03.2024. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

                                                                     ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У РЕФУНДАЦИЈИ ТРОШКОВА НЕШКОДЉИВОГ УКЛАЊАЊА УГИНУЛИХ ЖИВОТИЊА

 Јавни позив

 захтев 

 правилник

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ТРОШКОВА УСЛУГЕ СЕЛЕКЦИЈЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА (ГОВЕДА, ОВАЦА,КОЗА И СВИЊА)

              На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015, 101/2016, 35/2023 и 92/2023), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2024. годину са пројекцијама на 2025. и 2026. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 24/2023), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III–07-320-38/2024 од 12.03.2024. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

                                                                  ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ТРОШКОВА УСЛУГЕ СЕЛЕКЦИЈЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА (ГОВЕДА, ОВАЦА,КОЗА И СВИЊА)

 Јавни позив

 Захтев 

 правилник

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ИНВЕСТИЦИЈА У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА, РАКИЈА И ДРУГИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА, КАО И ОПРЕМЕ ЗА ДЕГУСТАЦИОНЕ САЛЕ

           На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015, 101/2016, 35/2023 и 92/2023), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2024. годину са пројекцијама на 2025. и 2026. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 24/2023), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III–07-320-38/2024 од 12.03.2024. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

                                                                       ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ИНВЕСТИЦИЈА У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА, РАКИЈА И ДРУГИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА, КАО И ОПРЕМЕ ЗА ДЕГУСТАЦИОНЕ САЛЕ

 Јавни позив 

 Захтев

 правилник

 

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ИЗГРАДЊУ И / ИЛИ ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА

               На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015, 101/2016, 35/2023 и 92/2023), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2024. годину са пројекцијама на 2025. и 2026. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 24/2023), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III–07-320-38/2024 од 12.03.2024. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

                                                                        ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ИЗГРАДЊУ И / ИЛИ ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА

 Јавни позив

 Захтев

 правилник

 

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ОЧУВАЊА БИЉНИХ И ЖИВОТИЊСКИХ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА

                На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015, 101/2016, 35/2023 и 92/2023), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2024. годину са пројекцијама на 2025. и 2026. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 24/2023), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III–07-320-38/2024 од 12.03.2024. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

                                                                    ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ОЧУВАЊА БИЉНИХ И ЖИВОТИЊСКИХ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА

 Јавни позив

 Захтев

 правилник

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА

              На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015, 101/2016, 35/2023 и 92/2023), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2024. годину са пројекцијама на 2025. и 2026. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 24/2023), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III–07-320-38/2024 од 12.03.2024. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

                                                                        ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА

 Јавни позив

 Захтев

 правилник

 

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОДРШКЕ УСПОСТАВЉАЊА И ЈАЧАЊА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

              На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015, 101/2016, 35/2023 и 92/2023), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2024. годину са пројекцијама на 2025. и 2026. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 24/2023), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-38/2024 од 12.03.2024. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

                                                                      ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОДРШКЕ УСПОСТАВЉАЊА И ЈАЧАЊА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

 Јавни позив

 Захтев

 правилник

 

Појединачно

Ј А В Н И П О З И В ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ИНВЕСТИЦИЈA У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

         На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015, 101/2016, 35/2023 и 92/2023), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2024. годину са пројекцијама на 2025. и 2026. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 24/2023), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-38/2024 од 12.03.2024. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

                                                                   Ј А В Н И П О З И В
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ИНВЕСТИЦИЈA У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

  Јавни позив

  захтев-нови засади

  захтев-пластеници

  захтев-бунари

  захтев-пчелиње друштво

  захтев-опрема пчеларство

  захтев-опрема за мужу

  захтев-прилподна грла

  правилник

 

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ Банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Града Кикинде, уз учешће Града Кикинде у субвенционисању

        На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015,101/2016, 35/2023 и 92/2023), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2024. годину са пројекцијама на 2025. и 2026. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 24/2023), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-38/2024 од 12.03.2024. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

                                                                      ЈАВНИ ПОЗИВ

       Банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Града Кикинде, уз учешће Града Кикинде у субвенционисању

 Јавни позив

 Захтев

 правилник

 

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ РЕГРЕСА ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ (вештачко осемењавање)

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015, 101/2016, 35/2023 и 92/2023), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2024. годину са пројекцијама на 2025. и 2026. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 24/2023), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-38/2024 од 12.03.2024. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

                       ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ РЕГРЕСА ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ (вештачко осемењавање)

 

  ЈАВНИ ПОЗИВ 
 захтев-вештачко осемењавање

 правилник

 

Појединачно

Јавни позив за суфинансирање уређења АТАРСКИХ ПУТЕВА на територији Града Кикинда

 

    ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање уређења  атарских путева на тероторији Града Кикинда

Појединачно