Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Регистар инвеститора - Правна лица

Регистар инвеститора представља јавну евиденцију свих расположивих података о физичком или правном лицу као инвеститору...

У складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. и 64/2010 - одлука УС) и Правилником о условима, начину вођења и приступа, као и о садржини регистра инвеститора ("Сл. гласник РС", бр. 55/2010), Општина Кикинда установила је Регистар инвеститора.

Регистар инвеститора представља ЈАВНУ ЕВИДЕНЦИЈУ свих расположивих података о физичком или правном лицу као инвеститору и досупан је на увид у седишту јединице локалне самоуправе или у електронском облику на интернет страници Општине Кикинда www.kikinda.rs

Регистар инвеститора установљен је ради заштите интереса грађана – потенцијалних купаца. Сваки грађанин има право увида у регистар преко овлашћеног лица за вођење регистра у седишту јединице локалне самоуправе или у електронском облику на интернет страници Општине Кикинда www.kikinda.rs, као и да добије све потребне информације о инвеститору и објекту који се гради.

У Регистар су унети подаци о инвеститорима којима је издата грађевинска дозвола од 11. септембра 2009. године, када је ступио на снагу нови Закон о планирању и изградњи.

У општини Кикинда, Регистар инвеститора води Општинска управа, Секретаријат за стамбено-комуналне послове, грађевинарство и привреду.

Лице овлашћено за вођење регистра и давање информација је дипл. правница Верица Блажић-Бибер, канцеларија бр. 68, број телефона 0230/410-132, е-mail: verica.blazic-biber@kikinda.org.rs, радно време од 8,00 до 15,30 часова, сваког радног дана.

Регистар инвеститора - Правна лица у 2010.-ој години

Регистар инвеститора - Правна лица у 2009.-ој години