Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Секретаријат за заштиту животне средине

Активности и саопштења Секретаријата за заштиту животне средине

СПИСАК ОПЕРАТЕРА КОЈИМА ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМРедни број Назив оператера и делатност за коју је издата дозвола
1 "Футура про д.о.о. Кикинда", Јована Јовановића Змаја 52/а, Кикинда-решење о издавању дозволе за сакупљање инертног и неопасног отпада

Регистарски број: 001

Број досијеа: III-06-501-72/2010
2 "СР за откуп и прераду секундарних сировина Чукур", Светозара Милетића 85, Башаид - решење о издавању дозволе за сакупљање, транспорт и привремено складиштење инертног и неопасног отпада

Регистарски број: 002

Број досијеа: III-06-501-53/2010
3 "СР за трговину на велико отпацима и остацима Дамирко", ул.Живка Мишкељина бр.26, Башаид - решење о издавању дозволе за сакупљање, транспорт и привремено складиштење инертног и неопасног отпада

Регистарски број: 003

Број досијеа: III-06-501-69/2010
4 "Радња за рециклажу услуге и трговину ФЕРОПРОМ", ул. Косовска 13, Кикинда - решење о издавању дозволе за сакупљање, транспорт и привремено складиштење инертног и неопасног отпада

Регистарски број: 004

Број досијеа: III-06-501-54/2010
5 "СЦТ-ЦЕРТ" д.о.о. из Кикинде, улица Николе Француског бр.76, решење о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Регистарски број: 005

Број досијеа: III-06-501-166/2010
6 "Радња за рециклажу услуге и трговину ФЕРОПРОМ" Кикинда, Косовска 13, решење о издавању дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење и третман неопасног отпада

Регистарски број: 006

Број досијеа: III-06-501-20/2011
7 "Тоза Марковић" а.д. Кикинда, улица Башаидски друм бр.62, решење о издавању дозволе за одлагањe неопасног отпада

Регистарски број: 007

Број досијеа: III-06-501-62/2011
8 "КИ-ПЕТ" Кикинда, улица Милоша Великог бр.78, решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног амбалажног отпада на територији општине Кикинда

Регистарски број: 008

Број досијеа: III-06-501-116/2011
9 "Gigraphix" д.о.о. из Кикинде, улица Николе Тесле бр.6, интегрална дозвола за складиштење и третман искоришћених тонер кертриџа за ласерске штампаче

Регистарски број: 009

Број досијеа: III-06-501-29/2012
10 ДОО LE BELIER "Кикинда" Ливница, ул Милошевачки пут бр.34 Кикинда, дозвола за складиштење и третман неопасног металног отпада

Регистарски број: 010

Број досијеа: III-07-501-30/2014
11 "Gigraphix" д.о.о. Кикинда, ул. Милоша Великог бр. 85 Кикинда, Интегрална дозвола за сакупљање, складиштење и третман неопасног отпада

Регистарски број: 011

Број досијеа: III-07-501-3/2014
12 "Keying" д.о.о. Кикинда, ул. Вука Караџића бр.79 Кикинда, Интегрална дозвола за сакупљање, складиштење и третман неопасног отпада

Регистарски број: 012

Број досијеа: III-07-501-104/2014
13 "ŽAKI-COMMERCE" ДОО Кикинда, улица Цара Душана бр.170, дозвола за транспорт неопасног отпада на територији општине Кикинда

Регистарски број: 013

Број досијеа: III-07-501-145/2014
14 Радња за трговину на велико отпацима и остацима "Браћа Милићев" Јасмина Косана Милићев ПР, улица Михајла Пупина бр. 65 Кикинда, дозвола за сакупљање, транспорт и складиштење неопасног отпада на територији општине Кикинда

Регистарски број: 014

Број досијеа: III-07-501-164/2014
15 "A.S.A" ДОО Кикинда, улица Војводе Путника бр.1, дозвола за складиштење неопасног отпада

Регистарски број: 015

Број досијеа: III-07-501-71/2015
16 "Боја Милованов ПР, Радња за рециклажу услуге и трговину ФЕРОПРОМ", улица Косовска 13 Кикинда, дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада.

Регистарски број: 016

Број досијеа: III-07-501-60/2016
17 "Драган Милошев ПР, занатска радња за прераду и поновну употребу разврстаних материјала ЕКО ВИЗИЈА Кикинда", Стевана Сремца број 93 Кикинда, дозвола за складиштење и третман неопасног отпада.

Регистарски број: 017

Број досијеа: III-07-501-78/2016
18 "K&L Eksport Import"д.о.о. Кикинда, улица Немањина бр.146 Кикинда, дозвола за складиштење и третман неопасног отпада.

Регистарски број: 018

Број досијеа: III-07-501-202/2016
19 "КИМЕТАЛ"д.о.о. Кикинда, улица Краљевића Марка број 149 Кикинда, дозвола за складиштење неопасног отпада.

Регистарски број: 019

Број досијеа: III-07-501-189/2016
20 Предузеће за унутрашњу и спољну трговину "Технопапир" д.о.о., Аутопут за Нови Сад бр. 74, Београд (Земун), дозвола за третман, односно складиштење неопасног отпада

Регистарски број: 020

Број досијеа: III-07-501-216/2017
21 "Еко хемик" доо Нови Сад, улица Липарје бр. 108, Лединци, Нови Сад, дозвола за третман, односно складиштење неопасног отпада

Регистарски број: 021

Број досијеа: III-07-501-81/2018
22 "FCC Kikinda" д.о.о. Кикинда, улица Генерала Драпшина бр.20 Кикинда, дозвола за третман, односно складиштење неопасног отпада

Регистарски број: 022

Број досијеа: III-07-501-40/2019
23 "BDB PRO TEAM" д.о.о улица Фејеш Кларе бр. 32 Кикинда, дозвола за транспорт неопасног отпада на територији града Кикинде

Регистарски број: 023

Број досијеа: III-07-501-80/2020
24 "Центар за рециклажу" д.о.о Београд, улица Томе Буше број 14, дозвола за третман, односно складиштење неопасног отпада

Регистарски број: 024

Број досијеа: III-07-501-38/2021
25 "Ecopack recycling" д.о.о. Кикинда, улица Генерала Драпшина бр. 52, дозвола за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

Регистарски број: 025

Број досијеа: III-07-501-162/2021
26 "Kimex-reciklaža" ДОО Нови Сад, улица Максима Горког бр.46/2/7, дозвола за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

Регистарски број: 026

Број досијеа: III-07-501-7/2022
27 "Ecology Action" ДОО Друштво за консалтинг,трговину и рециклажу Кикинда, улица Петефи Шандора бр.8/8, дозвола за складиштење неопасног отпада

Регистарски број: 027

Број досијеа: III-07-501-18/2022