Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Секретаријат за заштиту животне средине

Активности и саопштења Секретаријата за заштиту животне средине

Евиденција о спроведеним поступцима процене утицаја на животну средину
Јавна књига општине Кикинда за 2013. годину

 

Број досијеа Евиденциони број захтева Датум подношења захтева Назив подносиоца захтева Адреса подносиоца захтева Преглед
1 III-07-501-10/2013 16.01.2013. Грујић Горан Јована Јовановића Змаја 17, Башаид Детаљи
2 III-07-501-17/2013 25.01.2013. МСК АД Кикинда Милошевачки пут бб, Кикинда Детаљи
3 III-07-501-19/2013 28.01.2013. НИС АД Нови Сад Народног фронта 12, Нови Сад Детаљи
4 III-07-501-46/2013 18.02.2013. "GRINDEX" DOO Кикинда Милоша Великог 80, Кикинда Детаљи
5 III-07-501-48/2013 22.02.2013. ОШ "Глигорије Попов" Руско Село Братства и јединства 117, Руско Село Детаљи
6 III-07-501-52/2013 06.03.2013. НИС АД Нови Сад Народног фронта 12, Нови Сад Детаљи
7 III-07-501-53/2013 08.03.2013. КИ ПЕТРОЛ ДОО Башаид Торђански пут бб, Башаид Детаљи
8 III-07-501-63/2013 04.04.2013. "ИБК машине" ДОО Кикинда Србобранска 14, Кикинда Детаљи
9 III-07-501-74/2013 25.04.2013. АНГРОПРОМЕТ ДОО Кикинда Милоша Великог 76, Кикинда Детаљи
10 III-07-501-77/2013 08.05.2013. Зрењанинска бискупија Трг слободе 8, Зрењанин Детаљи
11 III-07-501-78/2013 13.05.2013. НИС АД Нови Сад Народног фронта 12, Нови Сад Детаљи
12 III-07-501-85/2013 22.05.2013. "ĐELE CO" DOO Јована Јовановића Змаја 127, Кикинда Детаљи
13 III-07-501-88/2013 24.05.2013. "СЦТ-ЦЕРТ" ДОО Николе Француског 76, Кикинда Детаљи
14 III-07-501-118/2013 17.07.2013. НИС АД Нови Сад Народног фронта 12, Нови Сад Детаљи
15 III-07-501-127/2013 14.08.2013. Обрадов Драгољуб Војвођанска 137, Башаид Детаљи
16 III-07-501-130/2013 19.08.2013. Фодор Јожеф Марка Краљевића 143, Кикинда Детаљи
17 III-07-501-131/2013 21.08.2013. "Terra panonica" DOO Мокрин Светог Саве 25, Мокрин Детаљи
18 III-07-501-132/2013 21.08.2013. "Terra panonica" DOO Мокрин Светог Саве 25, Мокрин Детаљи
19 III-07-501-134/2013 29.08.2013. Новаковић Душан Главна 82, Наково Детаљи
20 III-07-501-145/2013 15.10.2013. ВДП "Горњи Банат" Краља Петра I, Кикинда Детаљи
21 III-07-501-146/2013 16.10.2013. МЗ "Б.Топола" Вука Караџића 16, Б.топола Детаљи
22 III-07-501-147/2013 16.10.2013. МЗ "Б.Топола" Вука Караџића 16, Б.топола Детаљи
23 III-07-501-150/2013 21.10.2013. "Le Belier" Милошевачки пут 34, Кикинда Детаљи
24 III-07-501-154/2013 05.11.2013. Gigraphix Милоша Великог 85, Кикинда Детаљи
25 III-07-501-155/2013 05.11.2013. ЗЗ "Пласман еко" Башаидски друм бб, Кикинда Детаљи
26 III-07-501-163/2013 06.12.2013. Милекић Божидар Пионирска 1, Кикинда Детаљи
27 III-07-501-164/2013 09.12.2013. КИ Петрол Торђански пут 1, Башаид Детаљи
28 III-07-501-170/2013 26.12.2013. Балинт Горан Иве Лоле Рибара, Кикинда Детаљи