Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Секретаријат за заштиту животне средине

Активности и саопштења Секретаријата за заштиту животне средине

Евиденција о спроведеним поступцима процене утицаја на животну средину
Јавна књига града Кикинда за 2018. годину

 

Број досијеа Евиденциони број захтева Датум подношења захтева Назив подносиоца захтева Адреса подносиоца захтева Преглед
1  III-07-501-20/2018  06.02.2018.  „Zoppas industries serb“ д.о.о Зрењанински пут бб, Кикинда Детаљи
2  III-07-501-25/2018  26.02.2018.  Телеком Србија АД Београд, Извршна јединица Зрењанин Пупинова бр. 1, Зрењанин Детаљи
3  III-07-501-26/2018  26.02.2018.  Телеком Србија АД Београд, Извршна јединица Зрењанин Пупинова бр. 1, Зрењанин Детаљи
4  III-07-501-21/2018  26.02.2018.  Телеком Србија АД Београд, Извршна јединица Зрењанин Пупинова бр. 1, Зрењанин Детаљи
5  III-07-501-22/2018  26.02.2018.  Телеком Србија АД Београд, Извршна јединица Зрењанин Пупинова бр. 1, Зрењанин Детаљи
6  III-07-501-23/2018  26.02.2018.  Телеком Србија АД Београд, Извршна јединица Зрењанин Пупинова бр. 1, Зрењанин Детаљи
7  III-07-501-24/2018  26.02.2018.  Телеком Србија АД Београд, Извршна јединица Зрењанин Пупинова бр. 1, Зрењанин Детаљи
8  III-07-501-27/2018  05.02.2018.  „Еко хемик“ доо Липарје бр. 108, Лединци, Нови Сад Детаљи
9  III-07-501-31/2018  13.02.2018.  „Геронтолошки центар Кикинда“ Генерала Драпшина бр. 99, Кикинда Детаљи
10  III-07-501-57/2018  16.03.2018.  „FCC“ Кикинда доо Генерала Драпшина бр. 20, Кикинда Детаљи
11  III-07-501-79/2018  17.04.2018.  „Нафтна индустрија Србије „НИС“ АД, Блок промет““ Народног фронта бр. 12, Нови Сад Детаљи
12  III-07-501-86/2018  17.04.2018.  Град Кикинда Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда Детаљи
13  III-07-501-88/2018  24.04.2018.  Топола доо Кикиндска бр. 25, Банатска Топола Детаљи
14  III-07-501-53/2018  14.06.2018.  „ЕУРО-УНА“ Д.О.О. Карађорђева бр. 49, Београд Детаљи 
15  III-07-501-121/2018  21.06.2018.  „Терра Паноница ДОО Мокрин“ Светог Саве 25, Мокрин Детаљи
16  III-07-501-123/2018  16.07.2018.  “GRINDEX” Кикинда Милоша Великог бр. 80, Кикинда Детаљи