Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Секретаријат за заштиту животне средине

Активности и саопштења Секретаријата за заштиту животне средине

Заштићене животињске врсте на територији општине Кикинда


Сова утина (Asio otus)

У Србији је сова утина строго заштићена врста. Највеће зимско јато сова утина на свету налази се у центру Кикинде и овде тренутно зимује око 330 јединки ове врсте. На основу тога донета је Одлука о мерама за заштиту зимовалишта сова утина (Asio otus) („Сл. лист општине Кикинда“ бр.39/2012). Под зимовалиштем сова утина подразумевају се стабла на којима зимују утине у центру Кикинде на подручју пешачке зоне у периоду од 1.септембра до 15.априла. Инспекиција за заштиту животне средине Општинске управе општине Кикинда врши инспекцијски надзор над применом одредаба ове Одлуке.

Велика дропља (Otis tarda)

slika

СРП „Пашњаци велике дропље“ представља једино станиште угрожене врсте птице велике дропље (Otis tarda) у нашој земљи и једно од ретких станишта исте у Европи и свету. Велика дропља се налази на светској црвеној листи (IUCN: Red List) угрожених врста, високо котирана као рањива. У нашој земљи представља строго заштићену врсту.

Резерват се налази у равници северног Баната, на алувијалној равни реке Златице, између новокнежевачке и крстурско-сиришке лесне терасе. Својом површином захвата територије општина Кикинда и Чока. Такође, подручје резервата одликује јединствен сплет очуваних степских, слатинских, ливадских и мочварних екосистема.