Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Секретаријат за заштиту животне средине

Активности и саопштења Секретаријата за заштиту животне средине

Значајне зелене површине на територији општине Кикинда


Споменик Природе "Парк Бландаш"

Једно од омиљених места Кикинђана за рекреацију, одмор и шетњу је парк „Бландаш“. Парк се налази недалеко од центра града на површини од око 2 ha, подигнут је 1896. године, и један је од најстаријих јавних паркова у Војводини.

Парк „Бландаш“ је због свог културно-историјског значаја и различитог броја биљних врста на предлог Завода за заштиту природе Србије стављен под заштиту као споменик природе, и утврђен је као значајно природно добро III категорије.

О парку се стара ЈП „Дирекција за изградњу града“ Кикинда. Мере заштите и унапређења као и реконструкција парка поверене су ЈП „Дирекцији за изградњу града“ Кикинда уз услове које прописује Покрајински Завод за заштиту природе.

Храст лужњак у дворишту железничке станице у Кикинди

slika

На захтев Секретаријата за заштиту животне средине Општинске управе општине Кикинда стручни сарадници Покрајинског завода за заштиту природе извршили су преглед стабла храста лужњака у дворишту железничке станице у Кикинди и утврдили да испуњава услове за стављање под заштиту државе. Студија заштите планирана је за 2014. годину.

Спомен парк кикиндском партизанском одреду "Симићев салаш"

slika

Mеморијални природни споменик „Симићев салаш“ подигнут је 1964. године у част кикиндском партизанском одреду и погинулим борцима на „Симићевом салашу“. Овај простор ранијих година био је главно излетиште поводом прославе Првог маја. „Симићев салаш“ био је заштићено природно добро, (споменик природе), данас више нема такав статус. Овим простором сада управља ЈП „Дирекцијa за изградњу града“ Кикинда, према условима дефинисаним Посебном основом газдовања шумама на подручју општине Кикинда. План је да се у наредном периоду „Симићев салаш“ уреди у излетиште у циљу рекреативних и туристичких активности и да му се врати вредност и значај какав је раније уживао.

"Штеванчева бара" Старо jезеро

„Штеванчева бара“ (Старо језеро) је једина природна водена површина у граду, проширење некадашњег тока реке Галацке кроз Кикинду. Налази се у непосредној близини центра, на простору спортско–рекреационог центра „Језеро“. Старо језеро је изграђено 60-тих година XX века. Језеро је веома значајно за град и локално становништво како у естетском погледу, рекреативном као и због утицаја на микроклиматске услове.

Овај комплекс је потребно у будуће уредити и додатно озеленити аутохтоним врстама биљака. Окружење Старог језера предстаља једну од значајнијих зелених површина у граду која нуди мир, релаксацију и одмор.