Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основи члана 16. Правилника о суфинансирању набавке бицикала као еколошки прихватљивог начина превоза на територији града Кикинде ("Службени лист града Кикинде", бр. 7/2024 од 09.04.2024. године) и Одлуке Градског већа о расписивању Јавног позива за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима (грађанима) за набавку бицикала као еколошки прихватљивог начина превоза на територији града Кикинде, број II-06-14/24 од 08. маја 2024. године, Комисија за реализацију набавке бицикала као еколошки прихватљивог начина превоза на територији града Кикинде расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА (ГРАЂАНИМА) ЗА НАБАВКУ БИЦИКАЛА КАО ЕКОЛОШКИ ПРИХВАТЉИВОГ НАЧИНА ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ У 2024 ГОДИНИ

 

 

Позив за грађане

Пријавни образац

Изјава 1

Изјава 2

Обавештење

Прелиминарна листа крајњих корисника(грађана)

Појединачно

На основу члана 111. Закона о социјалној заштити (“Сл. гласник РС”, бр. 24/11 и 117/22 - одлука УС), члан 20. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, бр. 83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон, 47/18 и 111/21 - др.закон), члана 59. став 1 тачка 20. и члана 136. Став 1. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 4/19) и Правилника о утврђивању права на субвенцију - енергетски ваучер за плаћање дела енергената за социјално угрожена домаћинства на територији града Кикинде („Сл. лист града Кикинде“, бр. 33/2022, бр. 4/2023, бр. 9/2024) градоначелник града Кикинде, дана 08. 05. 2024. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА СУБВЕНЦИЈУ - ЕНЕРГЕТСКИ ВАУЧЕР ЗА ПЛАЋАЊЕ ДЕЛА ЕНЕРГЕНАТА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНА ДОМАЋИНСТВА СА ТЕРИТОРИЈЕ
ГРАДА КИКИНДЕ

 

 

Преузмите позив

Образац пријаве

Решење о образовању комисије

 

Појединачно

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон , 47/2018 и 111/2021 – други закон), члана 59. и члана 136. става 1. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 4/19), Oдлуке о буџету града Кикинде за 2024. годину са пројекцијама на 2025. и 2026. годину („Службени лист града Кикинде“, број 24/2023), градоначелник Града Кикинде, дана 22.04.2024. године, расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава путем дотација из буџета града Кикинда за 2024. годину за реализацију манифестације Матурантска парада 2024. у граду Кикинди

 

 

Текст конкурса

Изјава о прихватању обавезе

Образац предлога пројекта

Образац пријаве

Предлог буџета

Решење о додели средстава

 

 

Појединачно

Комисија за спровођење јавног конкурса за доделу студентских стипендија и подстицаја града Кикинде за школску 2023/2024 годину на основу члана 17 став 2. Правилника о студентским стипендијама града Кикинде (“Сл.лист града Кикинде” број 2/23),и Записника Комисије за спровођење јавног конкурса за доделу студентских стипендија града Кикинде за школску 2023/2024 годину, дана 18.04.2024. године доноси следећу

ОДЛУКУ

Додељују се стипендије студентима учесницима Јавног конкурса у износу од 9.000,00 динара и подстицаја 4.000,00 динара следећим лицима према бодовању и утврђеној листи сходно Правилнику о студентским стипендијама града Кикинде (“Сл.лист града Кикинде” број 2/23):
 

 

Преузмите одлуку

Појединачно

На основу члана 10. став 2. Правилника о суфинансирању набавке бицикала као еколошки прихватљивог начина превоза на територији града Кикинде „Службени лист града Кикинде“, бр. 7/2024 од 09.04.2024. године и Одлуке Градског већа о расписивању Јавног позива за избор привредних субјеката у спровођењу набавке бицикала као еколошки прихватљивог начина превоза на територији града Кикинде у 2024. години, број II-06-11/2024 од 12.04.2024. године, Комисија за реализацију набавке бицикала као еколошки прихватљивог начина превоза на територији града Кикинде расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ НАБАВКЕ БИЦИКАЛА КАО ЕКОЛОШКИ ПРИХВАТЉИВОГ НАЧИНА ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ

 

Јавни позив за привредне субјекте

Јавни позив - директни корисници

Пријавни формулар и прилози - директни корисници

Прелиминарна листа

Појединачно

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон , 47/2018 и 111/2021 – други закон), члана 59. и члана 136. става 1. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 4/19), Oдлуке о буџету града Кикинде за 2024. годину са пројекцијама на 2025. и 2026. годину („Службени лист града Кикинде“, број: 24/2023), Правилникa о додели средстава за подстицај и развој младих талената града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 1/2020 од 17.01.2020. године) градоначелник града Кикинде дана 27. 03. 2024. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о расподели средстава по основу Конкурса за доделу средстава за подстицaj и развој младих талената града Кикинде за 2024. годину

 

 

Преузмите решење

 

Појединачно

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон , 47/2018 и 111/2021 – други закон), члана 59. и члана 136. става 1. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 4/19), Oдлуке о буџету града Кикинде за 2024. годину са пројекцијама на 2025. и 2026. годину („Службени лист града Кикинде“, број: 24/2023), Правилникa о додели средстава за подстицај и развој младих талената града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 1/2020 од 17.01.2020. године) градоначелник града Кикинде дана 27. 03. 2024. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о расподели средстава по основу Конкурса за доделу средстава за подстицaj и развој младих талената града Кикинде за 2024. годину


Преузмите решење

 

Појединачно

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон , 47/2018 и 111/2021 – други закон), члана 59. и члана 136. става 1. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 4/19), Oдлуке о буџету града Кикинде за 2024. годину са пројекцијама на 2025. и 2026. годину („Службени лист града Кикинде“, број: 24/2023), Правилникa о додели средстава за подстицај и развој младих талената града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 1/2020 од 17.01.2020. године) градоначелник града Кикинде дана 27. 03. 2024. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о расподели средстава по основу Конкурса за доделу средстава за подстицaj и развој младих талената града Кикинде за 2024. годину


Преузмите решење

 

Појединачно

На основу члана Правилника о условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу ("Службени лист града Кикинде", број:12/21), члана 55 Статута града Кикинде ("Службени лист града Кикинде", број:4/19) и Одлука о буџету града Кикинде за 2024. годину са пројекцијама на 2025. у 2026. годину ("Службени лист града Кикинде", број:24/33), Градоначелник града Кикинде дана 27.03.2024. године доноси

 

ЗАКЉУЧАК О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ КОЈИ НИСУ ОБУХВАЋЕНИ БУЏЕТОМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

Преузмите закључак

Преузмите захтев

Појединачно

На основу Правилника о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени лист Града Кикинде“, бр. 1/2020), Одлуке о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу број V-212-9-2/2023 од 07.03.2024. године и Одлуке о буџету града Кикинде за 2024. годину са пројектицама на 2025. и 2026. годину („Службени лист града Кикинде“, бр. 24/2023), градоначелник града Кикинде доноси

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА
 

 

Преузмите обавештење

Појединачно

На основу члана 59. Статута града Кикинда („Службени лист града Кикинде“, број 4/19) и члана 5. Правилника за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији града Кикинде у 2024. години, Градско веће расписује:


Ј А В Н И К О Н К У Р С
за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији града Кикинде у 2024. години

Текст конкурса

Правилник

Пријава

Изјаве

Решење о расподели средстава

 

Појединачно

Комисија за доделу стипендија и подстицаја на основу члана 55., става 1., тачке 24. Статута Града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 4/19) и члана 14. Правилника о студентским стипендијама („Службени лист града Кикинде“, број: 2/23) расписује и објављује:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА И ПОДСТИЦАЈА СТУДЕНТИМА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ
 

 

Текст конкурса

Изјава о члановима домаћинства

Образац пријаве за студенте прве године студија

Образац пријаве за студенте друге и виших година студија са оствареном просечном оценом 8,50

Образац пријаве за студенте са хендикепом или хроничним болестима прва година

Образац пријаве за студенте са хендикепом или хроничним болестима

 

 

Појединачно

Градоначелник Града Кикинде на основу члана 55.став 1.тачка 9. Статута Града Кикинде (“Службени лист Града Кикинде”, број 4/19), члана 13. Правилника о студентским стипендијама Града Кикинде (“Службени лист Града Кикинде”, број 2/23) доноси


РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за доделу студентских стипендија и подстицаја Града Кикинде за школску 2023/2024.годину

 

 

Преузмите решење


 

Појединачно

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон , 47/2018 и 111/2021 – други закон), члана 59. и члана 136. става 1. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 4/19), Oдлуке о буџету града Кикинде за 2024. годину са пројекцијама на 2025. и 2026. годину („Службени лист града Кикинде“, број: 24/2023), Правилникa о додели средстава за подстицај и развој младих талената града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 1/2020 од 17.01.2020. године) градоначелник Града Кикинде, дана 30. 01. 2024. године, расписује:

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ И РАЗВОЈ МЛАДИХ ТАЛЕНАТА ГРАДА КИКИНДЕ У 2024. ГОДИНИ

 

Текст конкурса

Изјава

Образац пријаве

 

 

Појединачно

На основу члана 59. Став 1. тачка 20 Статута града Кикинда („Службени лист рада Кикинде“ бр.4/19), Градско веће Града Кикинда на седници од 2024. године, донело је :

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Предлог по Конкурсу за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за ГОДИШЊЕ/РЕДОВНЕ ПРОГРАМЕ - суфинансирања потреба у области спорта за 2024. годину.
2. Одобравају се средства из буџета Града Кикинда за 2024. годину – из средстава намењених за ГОДИШЊЕ/РЕДОВНЕ ПРОГРАМЕ - Основне програмске активности спортских клубова/удружења/организација

 

Преузмите закључак

Појединачно

На основу члана 59. Став 1.тачка 20 Статута града Кикинда („Службени лист рада Кикинде“ бр.4/19), Градско веће Града Кикинда на седници од . . 2024. године, донело је :

З А К Љ У Ч А К


1. Прихвата се Предлог по Конкурсу за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ - суфинансирања потреба у области спорта за 2024. годину.

2. Одобравају се средства из буџета Града Кикинда за 2024. годину – из средстава намењених за ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ

 

Преузмите закључак
 

Појединачно

На основу члана 59. Став 1.тачка 20 Статута града Кикинда („Службени лист рада Кикинде“ бр.4/19), Градско веће Града Кикинда на седници од 2024. године, донело је :
З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Предлог Секретаријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за Годишње редовне програме - плаћени спортски тренер за 2024. годину.
2. Одобравају се средства из буџета Града Кикинда за 2024. годину – из средстава намењених за Годишње редовне програме - плаћени спортски тренер

 

Преузмите закључак

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ
УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КИКИНДЕ
У ВИДУ БЕСПЛАТНОГ ПРЕВОЗА


Град Кикинда позива удружења са територије града Кикинде да узму учешће у предметном Јавном позиву.
Јавни позив се расписује у циљу финансијске подршке удружењима грађана са територије града Кикинде. Град Кикинда овим Јавним позивом жели да обезбеди подршку удружењима грађана у виду бесплатног превоза на име одлазака на манифестиције, обележавања важних датума, реализације догађаја и организације сусрета.


За реализацију Јавног позива обезбеђена су средства у складу са важећом Одлуком о Буџету града Кикинде за 2024. годину.

 

Преузмите позив

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ

СПОРТСКИМ УДРУЖЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КИКИНДЕ

 

Град Кикинда позива спортска удружења и организације са територије града Кикинде да узму учешће у предметном Јавном позиву.

 

Јавни позив се расписује у циљу финансијске подршке спортским удружењима, организацијама са територије града Кикинде. Град Кикинда овим Јавним позивом жели да обезбеди подршку развоју спорта у виду бесплатног превоза спортским удружењима и организацијама, а на име реализације програмских активности.

 

За реализацију Јавног позива обезбеђена су средства у складу са важећом Одлуком о Буџету града Кикинде за 2024. годину.

 

Текст позива

 

Појединачно

У складу са чланом 4. став 1 и 2. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Службени гласник РС", бр. 16/2018 ) објављује се

ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ, УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
 

 

Преузмите план

Појединачно

На основу члана 38. Закона о удружењима ( „Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 и др. закон 44/2018 и др. закон ), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/2018), Правилника о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени лист Града Кикинде“, бр. 1/2020), Одлуке о буџету града Кикинде за 2024. годину са пројекцијама на 2025. и 2026. годину („Службени лист града Кикинде“, бр. 24/2023), члана 136. Статута града Кикинде, градоначелник Града Кикинде дана 29.12.2023. донео је
 

ЗАКЉУЧАК
о расписивању Конкурса за суфинансирање и финансирање програма/проjеката из области
удружења грађана за 2024. годину

 

Текст конкурса

Модел обрасца

Пријава за конкурс

Буџет програма

Изјава о прихватању обавезе


 

Појединачно

На основу члана 38. Закона о удружењима, („Службени гласник Републике Србије“, број: 51/2009 и 99/201 – др. закони) и члана 52. тачка 1. став 3. Статута града Кикинде Градоначелник града Кикинде дана, 29.12.2023. године донео је

ЗАКЉУЧАК

о расписивању конкурса за финансирање удружења грађана
која су од посебног значаја за град за 2024. Годину
 

Текст конкурса

Образац пријаве

Образац предлога пројекта

Предлог буџета

Завршни извештај

 

Појединачно

На основу члана 59 .Став 1 .тачка 20 Статута града Кикинде (Службени лист града Кикинде број 4/19) и Одлуке о буџету града Кикинде (Службени лист града Кикинде број 24/2023) на седници Градског већа одржаној дана 29. 12. 2023. године, донело је следећи:

З А К Љ У Ч А К

о расписивању Конкурса за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2024. годину за суфинансирање

-ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА-
(програми/пројекти спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта)
и расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС
за расподелу средстава из буџета Града Кикинде
за 2024. годину за суфинансирање

-ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА-
(програми/пројекти спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта)

 

Текст конкурса

Апликациони формулар

 

 

Појединачно

На основу члана 59 .Став 1 .тачка 20 Статута града Кикинде (Службени лист града Кикинде број 4/19) и Одлуке о буџету града Кикинде (Службени лист града Кикинде број 24/2023) на седници Градског већа одржаној дана __. 12. 2023. године, донело је следећи:

З А К Љ У Ч А К

о расписивању Конкурса за расподелу средстава из буџета Града Кикинда
за 2024. годину за суфинансирање- ГОДИШЊИХ/РЕДОВНИХ ПРОГРАМА-ПЛАЋЕНИ СПОРТСКИ ТРЕНЕР

и расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС
за расподелу средстава из буџета Града Кикинда  за 2024. годину за суфинансирање

-ГОДИШЊИХ/РЕДОВНИХ ПРОГРАМА- (ПЛАЋЕНИ СПОРТСКИ ТРЕНЕР)

 

Tекст конкурса

Апликациони формулар

 

 

Појединачно

На основу члана 59 .Став 1 .тачка 20 Статута града Кикинде (Службени лист града Кикинде број 4/19) и Одлуке о буџету града Кикинде (Службени лист града Кикинде број 24/2023) на седници Градског већа одржаној дана 29. 12. 2023. године, донело је следећи:

З А К Љ У Ч А К

о расписивању Конкурса за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2024. годину за суфинансирање годишњих/редовних програма- (основне програмске активности спортских клубова/удружења/организација) и расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2024. годину за суфинансирање -ГОДИШЊИХ/РЕДОВНИХ ПРОГРАМА-
(ОСНОВНЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ СПОРТСКИХ КЛУБОВА/УДРУЖЕЊА/ОРГАНИЗАЦИЈА)

 

 

Текст конкурса

 

Апликациони формулар

Изјава о партнерству

 

 

Појединачно

На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 - др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 - др. закон, 157/20 – др. закон и 123/21 – др. закон), члана 11., 12., 12а. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 95/16 и 12/22) и члана 37. Одлуке о организацији Градске управе града Кикинде („Сл.лист града Кикинде“, бр. 33/22), начелник Градске управе града Кикинде оглашава

 

Ј А В Н И К О Н К У Р С

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КИКИНДЕ

Преузмите текст конкурса

Преузмите изјаву 1

Преузмите изјаву 2

Појединачно

На основу члана 59. Статута града Кикинда („Службени лист града Кикинде“, број 4/19) и члана 5. Правилника за доделу подстицаја за реализацију комуналних инвестиционих пројеката прикључења на локалну комуналну инфраструктуру за микро, мала и средња предузећа на територији града Кикинде у 2023. години, Градско веће расписује:


Ј А В Н И К О Н К У Р С
за доделу подстицаја за реализацију комуналних инвестиционих пројеката прикључења на локалну комуналну инфраструктуру за микро, мала и средња предузећа на територији града Кикинде у 2023. години

Правилник о спровођењу Јавног конкурса 2023

Јавни конкурс 2023

Образац пријаве

Образац изјаве

Решење о расподели средстава

Појединачно

На основу члана 137. став 1. тачка 8. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 10/16), члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон , 47/2018 и 111/2021 – други закон), члана 55. и члана 136. став 1. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 4/19), Измена и допуна одлуке о буџету града Кикинде за 2023. годину са пројекцијама на 2024. и 2025. годину („Службени лист града Кикинде“, број: 19/2023) , градоначелник града Кикинде дана, 17. 11. 2023. године донео је

РЕШЕЊЕ
о расподели средстава из буџета Града Кикинде за 2023. годину за суфинансирање
- ПРОГРАМА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИМА У 2023 ГОДИНИ


Преузмите решење

Појединачно

Конкурс за књижевну награду „Душан Васиљев“ за 2023. годину

Град Кикинда расписује конкурс за награду „Душан Васиљев”, која се додељује за најбољу књигу написану на српском језику објављену током 2023. године. У конкуренцији за ово књижевно признање могу се наћи песничке и прозне књиге објављене на територији Републике Србије. Награда се састоји од повеље и новчаног износа од 1500 еура.


Историјат

Награда „Душан Васиљев” основана је Одлуком Културно просветне заједнице Кикинде 1997. године у знак сећања на дело и значај песника који је рођен у Кикинди јуна 1900. године. Васиљев је поживео само 24 године, постигавши да буде један од најзначајнијих српских модерних песника, тј. песника експресионистичке идеологије.
После прекида од неколико година, одлуком Скупштине општине Кикинда, награда је поново успостављена 2009. године. По новом Правилнику награда се додељује за најбољу песничку или прозну књигу савременог аутора која је објављена на српском језику.
Током протеклих четврт века, награду „Душан Васиљев” су добили: Јован Зивлак, Стеван Раичковић, Јовица Аћин, Милорад Павић, Милисав Савић, Гојко Тешић, Фрања Петриновић, Давид Албахари, Звонко Карановић, Мића Вујичић, Слимир Радуловић и други.

Начин пријављивања


Издавачи и аутори могу послати књиге (четири примерка по појединачном наслову, три за жири и један за библиотеку) на следећу адресу: Народна библиотека „Јован Поповић”, Трг српских добровољаца 57, 23300 Кикинда, уз обавезну напомену на пошиљци „За награду Душан Васиљев“, најкасније до 14. 2. 2024. године.

Жири


Жири ће радити у саставу: Радован Влаховић, председник, др Зоран Ђерић, потпредседник, и Ђорђе Писарев, члан.

Додела


Награда ће бити додељена 27. 3. 2024. године, на дан смрти Душана Васиљева, уједно и Дан кикиндске Гимназије која носи име овог великог експресионистичког аутора. Додела награде ће се одржати у оквиру ширег програма обележавања стогодишњице смрти Душана Васиљева.

Контакт


Додатне информације: nagradadusanvasiljev@gmail.com
 

Појединачно

На основу члана 4. Одлуке о наградама и признањима града Кикинде („Сл. лист града Кикинде“, бр. 27/2019) Комисија за доделу Награде града Кикинде и градских признања расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу Награде града Кикинде и градских признања
за 2023. годину

За подношење предлога за доделу Награде града Кикинде и градских признања за 2023. годину.
 

 

Преузмите позив

Појединачно

На основу члана 137. став 1. тачка 8. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 10/16), члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон , 47/2018 и 111/2021 – други закон), члана 55. и члана 136. став 1. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 4/19), Измена и допуна одлуке о буџету града Кикинде за 2023. годину са пројекцијама на 2024. и 2025. годину („Службени лист града Кикинде“, број: 19/2023) , градоначелник града Кикинде дана, 10. 11. 2023. године донео је

ЗАКЉУЧАК

о расписивању Конкурса за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2023. годину за суфинансирање –ПРОГРАМА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У 2023. ГОДИНИ

 

Текст конкурса

Апликациони формулар

Појединачно

На основу Oдлуке о буџету града Кикинде за 2023. годину са пројекцијама на 2024. и 2025. годину („Службени лист града Кикинде“, број: 32/2022), Правилникa о додели средстава за подстицај и развој младих талената града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 1/2020 од 17.01.2020. године), Конкурса за доделу средстава за подстицај и развој младих талената града Кикинде у 2023. години број V-6-1-1/2023 од дана 26.04.2023. године и Решења о расподели средстава по основу Конкурса за доделу средстава за подстицај и развој младих талената града Кикинде у 2023. години број V-6-1-4/2023 од дана 23.10.2023. године Секретаријат за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице доноси:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О
К О Н К У Р С У
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ И РАЗВОЈ
МЛАДИХ ТАЛЕНАТА ГРАДА КИКИНДЕ У 2023. ГОДИНИ

 

 

Преузмите обавештење

Појединачно

На основу члана 16. Правилника о суфинансирању набавке бицикала као еколошки прихватљивог начина превоза на територији града Кикинде у 2023. години "Службени лист града Кикинде", бр. 21/2023 од 11.10.2023. године и Одлуке Градског већа о расписивању Јавног позива за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима (грађанима) за набавку бицикала као еколошки прихватљивог начина превоза на територији града Кикинде, број II-06-45/23 од 01.11.2023. године, Комисија за реализацију набавке бицикала као еколошки прихватљивог начина превоза  на територији града Кикинде расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА (ГРАЂАНИМА)

ЗА НАБАВКУ БИЦИКАЛА КАО ЕКОЛОШКИ ПРИХВАТЉИВОГ НАЧИНА 

ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  КИКИНДЕ У 2023. ГОДИНИ

 

Јавни позив

Пријавни формулар

Изјава 1

Изјава 2

Прелиминарна листа крајњих корисника (грађана)

Појединачно

На основу члана 38. Закона о удружењима („Сл. Гласник Републике Србије“ број 51/2009 и 99/2010 – др. закони) и члана 52. тачка 1. став 3. Статута града Кикинде, Градоначелник града Кикинде дана 23.10.2023. донео је

Р Е Ш Е Њ Е
О расподели средстава удружењима грађана по Конкурсу за финансирање удружења грађана од посебног значаја за Град за 2023. Годину – трећи позив

 


Преузмите решење

Појединачно

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон, 47/2018 и 111/2021– други закон), члана 59. и члана 136. става 1. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 4/19), Измена и допуна одлуке о буџету града Кикинде за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину („Службени лист Града Кикинде“, бр. 19/2023), Правилникa о додели средстава за подстицај и развој младих талената Града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 1/2020 од 17.01.2020. године), Градоначелник града Кикинде дана, 23. 10. 2023. године, доноси


Р Е Ш Е Њ Е
о расподели средстава по основу Конкурса за доделу средстава за подстицaj и развој младих талената града Кикинде за 2023. годину

 

Преузмите решење

Појединачно

 На основу закључка Градског вeha града Кикинде број 11-06-43/2023 и члана 59. Статута града Кикинде („Сл. лист града Кикинде“ број 4/19) и члана 5. Правилника за доделу подстицаја за реализацију електроенергетсхих инвестиционих пројеката за микро, мала и средња производна предузеhа која послују у селима на територији града Кикинде у 2023. години, а на образложени предлог Комисије за оцењивање и одабир корисника на Јавном конкурсу, дана 24.10.2023. године, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАСПОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПPOJEKATA ЗА МИКРО, МАЛА И СРЕДЊА ПРОИЗВОДНА ПРЕДУЗЕЋА KOJA ПОСЛУЈУ У СЕЛИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ У 2023. ГОДИНИ

 


Преузми решење о расподели средстава.пдф

Појединачно

На основу члана 10. став 2. Правилника о суфинансирању набавке бицикала као еколошки прихватљивог начина превоза на територији града Кикинде у 2023. години „Службени лист града Кикинде“, бр. 21/2023 од 11.10.2023. године и Одлуке Градског већа о расписивању Јавног позива за избор привредних субјеката у спровођењу набавке бицикала као еколошки прихватљивог начина превоза на територији града Кикинде у 2023. години, број II-06-43/2023 од 11.10.2023. године, Комисија за реализацију набавке бицикала као еколошки прихватљивог начина превоза на територији града Кикинде расписује


ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ НАБАВКЕ БИЦИКАЛА КАО ЕКОЛОШКИ ПРИХВАТЉИВОГ НАЧИНА ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ У 2023. ГОДИНИ

 

Јавни позив за привредне субјекте

Јавни позив - директни корисници

Пријавни формулар и прилози - директни корисници

Прелиминарна листа привредних субјеката (директних корисника)

 

Појединачно

На основу члана 59. Статута града Кикинда („Службени лист града Кикинде“, број 4/19) и члана 5. Правилника за доделу подстицаја за реализацију електроенергетских инвестиционих пројеката за микро, мала и средња производна предузећа која послују у селима на територији града Кикинде у 2023. години, Градско веће расписује:


Ј А В Н И  К О Н К У Р С
за доделу подстицаја за реализацију електроенергетских инвестиционих пројеката
за микро, мала и средња производна предузећа која послују у селима на територији
града Кикинде у 2023. години

 

Правилник о спровођењу јавног конкурса 2023.pdf

Јавни конкурс 2023.pdf

Образац 1 пријава.doc

Образац изјаве.doc

 

Појединачно

На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 - др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 - др. закон, 157/20 – др. закон и 123/21 – др. закон), члана 11., 12., 12а. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 95/16 и 12/22) и члана 37. Одлуке о организацији Градске управе града Кикинде („Сл.лист града Кикинде“, бр. 33/22), начелник Градске управе града Кикинде оглашава

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КИКИНДЕ

 

Изјава 1

Изјава 2

Јавни конкурс у 2023 - лица

Појединачно

На основу члана 38. Закона о удружењима, („Службени гласник Републике Србије“, број: 51/2009 и 99/201 – др. закони) и члана 52. тачка 1. став 3. Статута града Кикинде Градоначелник града Кикинде дана, 02.10.2023. године донео је

ЗАКЉУЧАК

о расписивању конкурса за финансирање удружења грађана
која су од посебног значаја за град за 2023. Годину – трећи позив

 

Образац пријаве

Образац предлога пројекта

Предлог буџета

Изјава о прихватању обавезе

Завршни извештај о реализацији пројекта

Текст конкурса

Појединачно

На основу члана 137. став 1. тачка 10. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 10/16), члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон , 47/2018 и 111/2021 – други закон), члана 59. и члана 136. став 1. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 4/19), Oдлуке о буџету града Кикинде за 2023. годину са пројекцијама на 2024. и 2025. годину („Службени лист града Кикинде“, број: 32/2022) Правилника о ближим условима и критеријумима за стипендирање спортиста са територије града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 9/23), градоначелник града Кикинде дана, 08. 08. 2023. године донео је


ЗАКЉУЧАК

о расписивању Конкурса за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2023. годину
за суфинансирање - ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СПОРТИСТА

 

 


Текст конкурса

Апликациони формулар стипендије 2023

Решење о расподели средстава

 

 

Појединачно

На основу члана 38. Закона о удружењима, („Службени гласник Републике Србије“, број: 51/2009 и 99/201 – др. закони) и члана 52. тачка 1. став 3. Статута града Кикинде, Градоначелник града Кикинде дана, 08. 08. 2023. године донео је

ЗАКЉУЧАК

о расписивању конкурса за финансирање удружења грађана
која су од посебног значаја за град за 2023. годину – II позив

 

 

Текст конкурса

Образац пријаве

Образац предлога пројекта

Предлог буџета

Решење о расподели средстава

 

 

 

Појединачно

На основу закључка Градског већа града Кикинде број I1-06-16/2023 и члана 59. Статута града Кикинде (.Сл. лист града Кикинде" броз 4/19), члана 5. Правилника за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији Града Кикинде у 2023. години и одустајања предузетника Новице Раказова ПР одржавање и поправка моторних возила "Аутофарбар Ноле" Кикинда од дальег тока реализације програма, а на образложени предлог Комисије за оцењивање и одабир корисника за јавни конкурс за доделу подстицаја за развоз предузетништва, микро, малих и среднњих предузећа, градоначелник града Кикинде, дана 24.07.2023. године, доноси

 

ИЗМЕЊЕНО РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МИКРО, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ У 2023. ГОДИНИ

 

Решење о расподели средстава - измена

 

Појединачно

Градско веће града Кикинде дана 20.07.2023. године расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ МИНИ САЈМА ПРЕДУЗЕТНИШТВА У 2023. ГОДИНИ

Текст конкурса

Образац предлога пројекта

Изјаве

Решење о додели средстава

 

Појединачно

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон, 113/17 и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 32/13 и 14/22 – др. закон), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe за спровођење
Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), дана 20. фебруара 2023. године


НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА КИКИНДА У САРАДЊИ СА ГРАДОМ
КИКИНДА(ЛАПЗ СУФИНАНСИРАЊЕ)
Расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ
АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2023. ГОДИНИ

 

ЈК за организовање јавних радова ОСИ у 2023. години Кикинда

Пријава за спровођење јавног радa - 2023. године

Појединачно

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон, 113/17 и 49/21), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 32/13 и 14/22 – др. закон), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe за спровођење
Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), дана 20. фебруара 2023.године


НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА КИКИНДА У
САРАДЊИ СА ГРАДОМ КИКИНДА
(ЛАПЗ СУФИНАНСИРАЊЕ)
Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У
2023. ГОДИНИ

 

Јавни позив незапосленима за доделу субвенција за самозапошљавање у 2023. години Кикинда

Несубвенционисане делатности - самозапошљавање

Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање за 2023. годину

 

Појединачно

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије”, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи Републике Србије Број 401-00-00017/2023-01/2 од 19.01.2023. године, члана 8. става 1. и 2. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник Републике Србије“, број 73/19), Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број 9/22), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број 16/16, 8/17 и 6/23), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2023. годину са пројекцијама на 2024. и 2025 годину („Службени лист града Кикинде”, број 32/22), члана 136. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 4/19), Одлуке о расписивању конкурса и распоређивању средстава за остваривање јавног интереса у области јавног информисања намењена пројектном суфинансирању у 2023. години на територији града Кикинде, број V-642-1/2023 и Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији града Кикинде у 2023. години, а на образложени предлог Стручне комисије за оцену пројеката у области јавног информисања за 2023. годину, градоначелник града Кикинде, дана 30.05.2023. године доноси

РЕШЕЊЕ
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ГРАДА КИКИНДЕ У 2023. ГОДИНИ

 

 

Обавештење

Решење о расподели средстава


 

Појединачно

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон , 47/2018 и 111/2021 – други закон), члана 59. и члана 136. става 1. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 4/19), Oдлуке о буџету града Кикинде за 2023. годину са пројекцијама на 2024. и 2025. годину („Службени лист града Кикинде“, број: 32/2022), градоначелник Града Кикинде, дана 05.05.2023. године, расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава путем дотација из буџета града Кикинда за 2023. годину за реализацију манифестације Матурантска парада 2023. у граду Кикинди

 

Текст конкурса

Документација

Решење о додели средстава
 

Појединачно

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон , 47/2018 и 111/2021 – други закон), члана 59. и члана 136. става 1. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 4/19), Oдлуке о буџету града Кикинде за 2023. годину са пројекцијама на 2024. и 2025. годину („Службени лист града Кикинде“, број: 32/2022), Правилникa о додели средстава за подстицај и развој младих талената града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 1/2020 од 17.01.2020. године) градоначелник Града Кикинде, дана 26.04.2023. године, расписује:

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ И РАЗВОЈ
МЛАДИХ ТАЛЕНАТА ГРАДА КИКИНДЕ У 2023. ГОДИНИ

 


Текст конкурса

Решење о именовању комисије

Изјава

Образац пријаве

 

 

 

Појединачно

На основу члана 38. Закона о удружењима ( „Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 - др. закон и 44/2018 - др. закон ), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), Одлуке о буџету града Кикинде за 2023. годину са пројекцијама на 2024. и 2025. годину („Сл. лист града Кикинде“, бр. 32/2022), члана 136. Статута града Кикинде, градоначелник града Кикинде дана 12.04.2023. донео је


ЗАКЉУЧАК


о расписивању Конкурса за финансирање програма/проjеката из области
организовања саобраћајно-васпитних програма за децу и младе за 2023. годину

 

Текст конкурса

Комисија

Прилог 1 -Модел обрасца пријаве на конкурс

Прилог 2- Модел обрасца предлога програма

Прилог 3- Буџет програма пројекта

Прилог 4 -Изјава о прихватању обавезе

Решење о расподели средстава
 

Појединачно

На основу члана 59. Статута града Кикинда („Службени лист града Кикинде“, број 4/19) и члана 5. Правилника за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији града Кикинде у 2023. години, Градско веће расписује:

Ј А В Н И К О Н К У Р С
за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији града Кикинде у 2023. години

Правилник

Текст конкурса

Образац пријаве

Образац изјаве

Решење о расподели средстава

 

Појединачно

На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 - др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 - др. закон, 157/20 – др. закон и 123/21 – др. закон) и члана 11., 12., 12а и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 95/16 и 12/22) и члана 37. Одлуке о организацији Градске управе града Кикинде („Сл.лист града Кикинде“, бр. 33/22), начелник Градске управе града Кикинде оглашава

Ј А В Н И К О Н К У Р С
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КИКИНДЕ

 

Изјава 1

Изјава 2

Текст конкурса

 

Појединачно

На основу члана Правилника о условима, критеиријумима, начину и поступку за остварење права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу("Службени лист града Кикинде" број 12/21) и Одлука о буџету града Кикинде за 2023. годину са пројекцијама на 2024. и 2025. годину("Службени лист града Кикинде" број 32/22), Градоначелник града Кикинде дана 13.03.2023. године доноси

ЗАКЉУЧАК
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА
ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ КОЈИ НИСУ
ОБУХВАЋЕНИ БУЏЕТОМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Преузмите јавни позив

Преузмите захтев

Појединачно

У складу са чланом 4.3.1.2 Водича за Уговорне процедуре екстерних активности ЕУ (PRAG rules) који се примењује у оквиру „Интерег-ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија-Србија“, Град Кикинда објављује Претходно обавештење (Prior information Notice) о намери набавке амбулатних возила и медицинске опреме у склопу имплементације пројекта „Банат 112 – брз одговор на заједничке изазове“, eMS Code: RORS 284. Сва документација и даље радње у оквиру овог поступка јавне набавке доступни су на интернет порталу TED-а („Tenders Electronic Daily“), као Додатку Службеног листа Европске Уније, односно на интернет порталу „Интерег-ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија-Србија“.


https://ted.europa.eu/

https://www.romania-serbia.net/?page_id=5907

c1_priorinfo_en.doc

TED Prior notice TD2 (BANAT 112).pdf

 

Појединачно

На основу члана 111. Закона о социјалној заштити (“Сл. гласник РС”, бр. 24/11 и 117/22 - одлука УС), члан 20. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, бр. 83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон, 47/18 и 111/21 - др.закон), члана 59. став 1 тачка 20. и члана 136. Став 1. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 4/19) и Правилника о измени правилника о утврђивању права на субвенцију-енергетски ваучер за плаћње дела енергената за социјално угрожена домаћинства на територији града Кикинде („Сл. лист града Кикинде“, бр. 4/2023), градоначелник града Кикинде, дана 09. 03. 2023. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА СУБВЕНЦИЈУ - ЕНЕРГЕТСКИ ВАУЧЕР ЗА ПЛАЋАЊЕ ДЕЛА ЕНЕРГЕНАТА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНА ДОМАЋИНСТВА СА ТЕРИТОРИЈЕ
ГРАДА КИКИНДЕ

 

 

Јавни позив

Пријавни образац

Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на јавном позиву

Решење у отврђивању права на субвенцију
 

Појединачно

 На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије”, број 83/14, 58/15 и 12/16  аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи Републике Србије Број 401-00- 00017/2023-01/2 од 19.01.2023. године, члана 8. става 1. и 2. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник Републике Србије“, број 73/19), Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број 9/22), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број 16/16, 8/17 и 6/23), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2023. годину са пројекцијама на 2024. и 2025 годину („Службени лист града Кикинде”, број 32/22), члана 136. Статута града
Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 4/19), Одлуке о расписивању конкурса и распоређивању средстава за остваривање јавног интереса у области јавног информисања намењена пројектном суфинансирању у 2023. години на територији града Кикинде, број V-642-1/2023


ГРАД КИКИНДА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
р а с п и с у ј е
К О Н К У Р С

за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији града Кикинде у 2023. години

 

 

Текст конкурса

Документација за пријаву пројекта

Документација за правдање реализације пројекта

РРешење о именовању стручне комисије

 

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ
УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КИКИНДЕ


ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Град Кикинда позива удружења грађана са територије града Кикинде да узму учешће у предметном Јавном позиву.

Јавни позив се расписује у циљу финансијске подршке удружењима грађана са територије града Кикинде. Град Кикинда овим Јавним позивом жели да обезбеди подршку удружењима грађана у виду превоза на име одлазака на манифестације, обележавања важних датума, реализација догађаја и организације сусрета.

За реализацију Јавног позива обезбеђена су средства у складу са важећом Одлуком о Буџету града Кикинде.

 

Текст позива


 

Појединачно

ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 

Преузмите план

 

Појединачно

Комисија за доделу стипендија на основу члана 55., става 1., тачке 24. Статута Града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 4/19) и члана 14. Правилника о студентским стипендијама („Службени лист града Кикинде“, број: 2/23) расписује и објављује:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ
 

Преузмите конкурсну документацију

Прузмите Одлуку о додели стипендија

Преузмите допуну Одлуке о додели стипендија

Појединачно

На основу члана 111. Закона о социјалној заштити (“Сл. гласник РС”, бр. 24/11 и 117/22 - одлука УС), члан 20. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, бр. 83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон, 47/18 и 111/21 - др.закон), члана 59. став 1 тачка 20. и члана 136. Став 1. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 4/19) и члана 3.. Правилника о утврђивању права на субвенцију-енергетски ваучер за плаћње дела енергената за социјално угрожена домаћинства на територији града Кикинде („Сл. лист града Кикинде“, бр. 33/2022), градоначелник града Кикинде, дана 18.01.2023. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА СУБВЕНЦИЈУ - ЕНЕРГЕТСКИ ВАУЧЕР ЗА ПЛАЋАЊЕ ДЕЛА ЕНЕРГЕНАТА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНА ДОМАЋИНСТВА СА ТЕРИТОРИЈЕ
ГРАДА КИКИНДЕ

 

Јавни позив

Пријавни образац

Прелиминарна ранг листа

Коначна ранг листа

Решење

 

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ СПОРТСКИМ УДРУЖЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КИКИНДЕ

Град Кикинда позива спортска удружења и организације са територије града Кикинде да  узму учешће у предметном Јавном позиву.
Јавни позив се расписује у циљу финансијске подршке спортским удружењима,  организацијама са територије града Кикинде. Град Кикинда овим Јавним позивом жели да  обезбеди подршку развоју спорта у виду бесплатног превоза спортским удружењима и  организацијама, а на име реализације програмских активности.
За реализацију Јавног позива обезбеђена су средства у складу са важећом Одлуком о  Буџету града Кикинде за 2023. годину.

 

 

Текст позива

Појединачно

На основу члана 38. Закона о удружењима ( „Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 и др. закон 44/2018 и др. закон ), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/2018), Правилника о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени лист Града Кикинде“, бр. 1/2020), Одлуке о буџету града Кикинде за 2023. годину са пројекцијама на 2024. и 2025. годину („Службени лист града Кикинде“, бр. 32/2022), члана 136. Статута града Кикинде, градоначелник града Кикинде дана ¬¬¬05. 01. 2023. донео је


ЗАКЉУЧАК


о расписивању Конкурса за суфинансирање и финансирање програма/проjеката из области
удружења грађана за 2023. годину
 

 

Текст конкурса

Модел обрасца пријаве на конкурс

Модел обрасца предлога програма

Буџет програма пројекта

Изјава о прихватању обавезе

Решење о именовању комисије

Решење о додели средстава

 

Појединачно

На основу члана 38. Закона о удружењима, („Службени гласник Републике Србије“, број: 51/2009 и 99/201 – др. закони) и члана 52. тачка 1. став 3. Статута града Кикинде Градоначелник града Кикинде дана, 30.12.2022. године донео је

ЗАКЉУЧАК

о расписивању конкурса за финансирање удружења грађана
која су од посебног значаја за град за 2023. годину

 

Tekst konkursa

Образац пријаве

Образац предлога пројекта

Предлог буџета

Изјава о прихватању обавезе

Завршни извештај о реализацији пројекта

Решење о расподели средстава

 

 

Појединачно

На основу члана 59 .Став 1 .тачка 20 Статута града Кикинде (Службени лист града Кикинде број 4/19) и Одлуке о буџету града Кикинде (Службени лист града Кикинде број 32/2022) на седници Градског већа одржаној дана 21.12.2022. године, донело је следећи:

З А К Љ У Ч А К

о расписивању Конкурса за расподелу средстава из буџета Града Кикинда
за 2023. годину за суфинансирање- ГОДИШЊИХ/РЕДОВНИХ ПРОГРАМА-ПЛАЋЕНИ СПОРТСКИ ТРЕНЕР

и расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС
за расподелу средстава из буџета Града Кикинда
за 2023. годину за суфинансирање

-ГОДИШЊИХ/РЕДОВНИХ ПРОГРАМА-
(ПЛАЋЕНИ СПОРТСКИ ТРЕНЕР)

 

 

Текст конкурса

Образложење

Апликациони формулар

Закључак
 

Појединачно

На основу члана 59 .Став 1 .тачка 20 Статута града Кикинде (Службени лист града Кикинде број 4/19) и Одлуке о буџету града Кикинде (Службени лист града Кикинде број 32/2022) на седници Градског већа одржаној дана 21. 12. 2022. године, донело је следећи:

З А К Љ У Ч А К

о расписивању Конкурса за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2023. годину за суфинансирање -ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА-
(програми/пројекти спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта)
и расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС
за расподелу средстава из буџета Града Кикинде
за 2023. годину за суфинансирање

-ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА-

(програми/пројекти спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта)
 

 

Текст конкурса

Образложење

Апликациони формулар - Објекти и опрема

Апликациони формулар - Остало

Закључак

Појединачно

На основу члана 59 .Став 1 .тачка 20 Статута града Кикинде (Службени лист града Кикинде број 4/19) и Одлуке о буџету града Кикинде (Службени лист града Кикинде број 32/2022) на седници Градског већа одржаној дана 21. 12. 2022. године, донело је следећи:

З А К Љ У Ч А К

о расписивању Конкурса за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2023. годину за суфинансирање годишњих/редовних програма- (основне програмске активности спортских клубова/удружења/организација) и расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2023. годину за суфинансирање

-ГОДИШЊИХ/РЕДОВНИХ ПРОГРАМА-

(ОСНОВНЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ СПОРТСКИХ КЛУБОВА/УДРУЖЕЊА/ОРГАНИЗАЦИЈА)

 

Текст конкурса

Образложење

Изјава о партнерству

Апликациони формулар

Закључак


 

Појединачно

На основу донетог правилника о начину , поступку и критеријумима за доделу средстава за финансијску подршку специјализантима у области медицине (Сл. лист града Кикинде, број 31/2022) донетог од стране Градског већа града Кикинде.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ СПЕЦИЈАЛИЗАНТИМА И СУБСПЕЦИЈАЛИЗАНТИМА У ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЕ

Текст конкурса

Образац за пријаву

Решење о именовању комисије

Појединачно

На основу члана 4. Одлуке о наградама и признањима града Кикинде („Сл. лист града Кикинде“, бр. 27/2019) расписује :

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу Награде града Кикинде и градских признања
за 2022. годину

Комисија за доделу Награде града Кикинде и градских признања расписује Јавни позив за подношење предлога за доделу Награде града Кикинде и градских признања за 2022. годину.

Награда града Кикинде, као највише признање, додељује се физичком лицу за дугогодишњи рад, лично залагање и изузетне резултате у свим областима стваралаштва, чиме је дат трајан допринос развоју града Кикинде. Градска признања, пак, додељују се физичким или правним лицима са пребивалиштем тј. седиштем на територији града Кикинде, за значајна остварења у области културе, образовања, здравства, привреде и предузетништва, спорта, хуманости и добротворног рада, постигнута у години у којој се врши додела.

Предлоге за доделу награда и признања града Кикинде могу поднети предузећа, установе, друге организације, органи и асоцијације, групе грађана и појединци са територије града Кикинде.

Предлог се доставља писано и податке о кандидату и исходима његовог рада, образложење, назнаку области за коју се кандидат предлаже и евентуалне доказе који потврђују наводе образложења.

Предлози се достављају до 20. децембра 2022. године, на адресу:

ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Канцеларија бр. 80
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда
са назнаком: ЗА НАГРАДУ ГРАДА КИКИНДЕ.

 

Појединачно

На основу члана 38. Закона о удружењима ( „Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 и др. закон 44/2018 и др. закон ), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/2018), Правилника о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени лист Града Кикинде“, бр. 1/2020), Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Кикинде за 2022. годину са пројектицама на 2023. и 2024. годину („Службени лист града Кикинде“, бр. 26/2022), члана 136. Статута града Кикинде, градоначелник града Кикинде дана ¬¬¬07. 11. 2022. донео је


ЗАКЉУЧАК


о расписивању Конкурса за суфинансирање и финансирање проjеката из области
удружења грађана за 2022. годину
 

 

Преизмите документацију

Решење о именовању комисије

Одлука о избору пројеката

Решење о додели средстава

Појединачно

Конкурс за књижевну награду „Душан Васиљев“ за 2022. годину

Град Кикинда расписује конкурс за награду „Душан Васиљев”, која се додељује за најбољу књигу написану на српском језику објављену током 2022. године. У конкуренцији за ово књижевно признање могу се наћи песничке и прозне књиге објављене на територији Републике Србије. Награда се састоји од повеље и новчаног износа.

 

Преузмите текст конкурса

Појединачно

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), члана 59 и члана 136. става 1. Статута града Кикинде ("Службени лист града Кикинде", број: 4/19), Одлуке о буџету града Кикинде за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину ("Службени лист града Кикинде", бр. 25/2021), Правилника о додели средстава за подстицај и развој младих талената града Кикинде ("Службени лист града Кикинде", бр. 1/2020 од 17.01.2020. године), Градоначелник града Кикинде дана 23.05.2022. доноси

РЕШЕЊЕ

о расподели средстава са шесте седнице по основу Конкурса за доделу средстава за подстицај и развој младих талената града Кикинде за 2022. годину

 

Преузмите решење

Појединачно

На основу члана 38. Закона о удружењима, („Службени гласник Републике Србије“, број: 51/2009 и 99/201 – др. закони) и члана 52. тачка 1. став 3. Статута града Кикинде Градоначелник града Кикинде дана, 14.10.2022. године донео је

ЗАКЉУЧАК

о расписивању конкурса за финансирање удружења грађана
која су од посебног значаја за град за 2022. Годину – други позив

Преизмите документацију

Решење о расподели средстава


 

Појединачно

На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 - др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 - др. закон, 157/20 – др. закон и 123/21 – др. закон), члана 11., 12. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 95/16 и 12/22) и члана 38. Одлуке о организацији Градске управе града Кикинде („Сл.лист града Кикинде“, бр. 17/22), начелник Градске управе града Кикинде оглашава

Ј А В Н И К О Н К У Р С
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КИКИНДЕ

 

 

Изјава 1

Изјава 2

Текст конкурса

Појединачно

На основу члана 38. Закона о удружењима ( „Службени Гласник РС“, број 51/2009 и 99/2011 др. закон и 44/2018 др. закон) и члана 59. Статута града Кикинда („Службени лист града Кикинде“ број 4/19 ), Градско веће града Кикинде, дана 15 .0 7 .202 2 године, расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ МИНИ САЈМА ПРЕДУЗЕТНИШТВА У 2022 . ГОДИНИ

Образац предлога пројекта

Изјаве

Конкурс

Решење о додели средстава

Појединачно

На основу члана 38. Закона о удружењима ( „Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 и др. закон 44/2018 и др. закон ), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/2018), Правилника о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени лист Града Кикинде“, бр. 1/2020), Одлуке о буџету града Кикинде за 2022. годину („Службени лист града Кикинде“, бр. 33/2021), члана 136. Статута града Кикинде, градоначелник града Кикинде дана ¬¬¬05. 07. 2022. донео је


ЗАКЉУЧАК


о расписивању Конкурса за суфинансирање и финансирање програма/проjеката удружења у области организовања културних догађаја и манифестација међународног карактера за 2022. годину.

 

Текст конкурса

Модел обрасца пријаве на конкурс

Модел обрасца предлога програма

Буџет програма пројекта

Изјава о прихватању обавезе

Решење о именовању комисије

Одлука о избору програма

Решење о додели средстава
 

Појединачно

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије”, број: 83/14, 58/15 и 12/16 ), члана 24-27 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број: 16/16 и 8/17), Решења Комисије за контролу државне помоћи, број:401-00-00074/2022-01/5 од 03.03.2022. године,, члана 136. Статута града Кикинде(„Службени лист града Кикинде“, број: 4/19) и Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији Града Кикинде у 2022. години, број: V-642-2/2022 од 17.03.2022. године, а на образложени предлог Стручне комисије за оцену пројеката у области јавног информисања за 2022. годину Градоначелник Града Кикинде, дана 28.06.2022. године доноси:

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ГРАДА КИКИНДЕ У 2022. ГОДИНИ

Решење о расподели средстава

Решење о именовању стручне комисије

Обавештење

 

Појединачно

На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 - др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 - др. закон, 157/20 – др. закон и 123/21 – др. закон) и члана 11., 12. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 95/16 и 12/22) и члана 36. Одлуке о организацији Градске управе града Кикинде („Сл.лист града Кикинде“, бр. 26/20 и 6/21), начелник Градске управе града Кикинде оглашава

Ј А В Н И К О Н К У Р С

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КИКИНДЕ

Преузмите конкурсну документацију
 

Појединачно

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон, 113/17 и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Локалног акционог плана запошљавања за 2022. годину који је усвојен дана 28.02.2022.године, споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2022. годину број 1008-1011/2022 од 18.04.2022. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА КИКИНДА У САРАДЊИ СА ГРАДОМ КИКИНДА)ЛАПЗ СУФИНАНСИРАЊЕ)

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2022. ГОДИНИ

Преутмите јавни конкурс

Појединачно

На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 - др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 - др. закон, 157/20 – др. закон и 123/21 – др. закон) и члана 11., 12. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 95/16 и 12/22) и члана 36. Одлуке о организацији Градске управе града Кикинде („Сл.лист града Кикинде“, бр. 26/20 и 6/21), начелник Градске управе града Кикинде оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КИКИНДЕ

Преузмите конкурсну документацију

Појединачно

На основу члана 32. став 6. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник Рeпублике Србије“, брoj: 36/06), чланова 55. и 136. став 1. Статута Града Кикинде („Службени лист Града Кикинде“, број: 4/19), Одлуке о буџету града Кикинде за 2022. годину („Службени лист града Кикинде“, бр. 33/2021) и Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 1/2020) градоначелник града Кикинде дана ¬¬¬24. 03. 2022. године донела

ЗАКЉУЧАК

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите решење

Појединачно

На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије”, број: 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи, број:401-00-00074/2022-01/5 од 03.03.2022. године, члана 8. става 1. и 2. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник Републике Србије“, број: 73/19), Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број: 9/22), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број: 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2022. годину са пројекцијама на 2023. и 2024. годину („Службени лист града Кикинде”, број: 33/21), члана 136. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 4/19), Одлуке о расписивању конкурса и распоређивању средстава за остваривање јавног интереса у области јавног информисања намењена пројектном суфинансирању у 2022. години на територији Града Кикинде, број: V-642-1/2022:

ГРАД КИКИНДА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Града Кикинде у 2022. години

Преумите конкурсну документацију

Преузмите образац пријаве

Појединачно

На основу члана Правилника о условима, критеријумима, начину и поступху за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу ("Службени лист града Кикинде", број: 12/21), члана 55. Статута града Кикинде ("Службени лист града Кикинде", број: 4/19) и Одлука о буџету града Кикинде за 2022. годину са пројекцијама на 2023. и 2024. годину ("Службени лист града Кикинде", број: 33/21), Градоначелник града Кикинде дана 11.03.2022. године доноси

ЗАКЉУЧАК

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ

Преумите конкурсну документацију

Појединачно

На основу члана 59 .Став 1 .тачка 20 Статута града Кикинде (Службени лист града Кикинде број 4/19) и Одлуке о буџету града Кикинде (Службени лист града Кикинде број 33/2021) на седници Градског већа одржаној дана 9.3.2022. године, донело је следећи:

3АКЉУЧАК

о расписивању Јавног конкурса за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2022. годину за суфинансирање

- ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СПОРТИСТА -
(програми/пројекти спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта)

и расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за расподелу средстава из буџета Града Кикинде за 2022. годину за суфинансирање

- ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СПОРТИСТА -
(програми/пројекти спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта)

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите решење

Појединачно

На основу члана 59. Статута града Кикинда („Службени лист града Кикинде“, број 4/19) и члана 5. Правилника за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији града Кикинде у 2022. години, Градско веће расписује:


Ј А В Н И   К О Н К У Р С
за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији града Кикинде у 2022. години

Преузмите конкурсну документацију

Решење о расподели средстава

Појединачно

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије” број: 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 59. и члана 136. става 1. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде” број: 4/19), Одлуке о буџету града Кикинде за 2022. годину са пројекцијама на 2023. и 2024. годину („Службени лист Града Кикинде“, број: 33/21), Правилника о додели средстава за подстицај и развој младих талената Града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 1/2020 од 17.01.2020. године Градоначелник дана, 10.02.2022. године, расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ И РАЗВОЈ МЛАДИХ ТАЛЕНАТА ГРАДА КИКИНДЕ У 2022. ГОДИНИ

Расписује се Конкурс за доделу новчаних средстава за подстицај и развој младих талената на територији Града Кикинде.

Преузмите конкурсну документацију

Решење о додели средстава

Решење о расподели средстава 1

Решење о расподели средстава 2

Решење о расподели средстава 3

Појединачно

Комисија за доделу стипендија на основу члана 55., става 1., тачке 24. Статута Града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 4/19) и члана 14. Правилника о студентским стипендијама („Службени лист града Кикинде“, број: 4/18) расписује и објављује:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

Преузмите конкурсну документацију

Појединачно

На основу члана 38. Закона о удружењима, („Службени гласник Републике Србије“, број: 51/2009 и 99/201 – др. закони) и члана 52. тачка 1. став 3. Статута града Кикинде Градоначелник града Кикинде дана, 05.01.2022. године донео је

ЗАКЉУЧАК

о расписивању конкурса за финансирање удружења грађана која су од посебног значаја за град за 2022. годину

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите решење о расподели средстава

Појединачно

На основу члана 38. Закона о удружењима ( „Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 и др. закон 44/2018 и др. закон ), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/2018), Правилника о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени лист Града Кикинде“, бр. 1/2020), Одлуке о буџету града Кикинде за 2022. годину („Службени лист града Кикинде“, бр. 33/2021), члана 136. Статута града Кикинде, градоначелник града Кикинде дана ¬¬¬06. 01. 2021. донео је

ЗАКЉУЧАК

о расписивању Конкурса за суфинансирање и финансирање програма/проjеката из области удружења грађана за 2022. годину

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите решење о именовању комисије

Преузмите решење о додели средстава

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ СПОРТСКИМ УДРУЖЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КИКИНДЕ

I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Град Кикинда позива спортска удружења и организације са територије града Кикинде да узму учешће у предметном Јавном позиву.

Јавни позив се расписује у циљу финансијске подршке спортским удружењима, организацијама са територије града Кикинде. Град Кикинда овим Јавним позивом жели да обезбеди подршку развоју спорта у виду бесплатног превоза спортским удружењима и организацијама, а на име реализације такмичења, путовања на првенствене утакмице.

За реализацију Јавног позива обезбеђена су средства у складу са важећом Одлуком о Буџету града Кикинде за 2022.годину.

Преузмите јавни позив

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КИКИНДЕ

I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Град Кикинда позива удружења грађана са територије града Кикинде да узму учешће у предметном Јавном позиву.

Јавни позив се расписује у циљу финансијске подршке удружењима грађана са територије града Кикинде. Град Кикинда овим Јавним позивом жели да обезбеди подршку удружењима грађана у виду превоза на име одлазака на манифестације, обележавања важних датума, реализација догађаја и организације сусрета.

За реализацију Јавног позива обезбеђена су средства у складу са важећом Одлуком о Буџету града Кикинде.

 

Преузмите јавни позив

Појединачно

На основу члана 59. став 1. тачка 20. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 4/19) на седници Градског већа одржаној дана 22.12.2021. године, донело је следећи:

З А К Љ У Ч А К

о расписивању Конкурса за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2022. годину за суфинансирање –

ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА - (програми/пројекти спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта)

и расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС

за расподелу средстава из буџета Града Кикинде за 2022. годину за суфинансирање
- ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА - (програми/пројекти спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта)

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите закључак

Појединачно

На основу члана 59. став 1. тачка 20. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 4/19) на седници Градског већа одржаној дана 22.12.2021. године, донело је следећи:

З А К Љ У Ч А К

о расписивању Конкурса за расподелу средстава из буџета града Кикинда за 2022. годину за суфинансирање годишњих/редовних програма - основне програмске активности спортских клубова/удружења/организација)

и расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за расподелу средстава из буџета града Кикинде за 2022. годину за суфинансирање
ГОДИШЊИХ/РЕДОВНИХ ПРОГРАМА – (ОСНОВНЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ СПОРТСКИХ КЛУБОВА/УДРУЖЕЊА/ОРГАНИЗАЦИЈА)

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите закључак

Појединачно

На основу члана 59. став 1. тачка 20. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 4/19) на седници Градског већа одржаној дана 22.12.2021. године, донело је следећи:

З А К Љ У Ч А К

o расписивању Конкурса за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2022. годину за суфинансирање
ГОДИШЊИХ/РЕДОВНИХ ПРОГРАМА - ПЛАЋЕНИ СПОРТСКИ ТРЕНЕР

и расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС

за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2022. годину за суфинансирање
ГОДИШЊИХ/РЕДОВНИХ ПРОГРАМА - (ПЛАЋЕНИ СПОРТСКИ ТРЕНЕР)

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите закључак

Појединачно

На основу члана 38. Закона о удружењима ( „Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 и др. закон 44/2018 и др. закон ), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/2018), Правилника о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени лист Града Кикинде“, бр. 1/2020), Одлуке о буџету града Кикинде за 2021. годину („Службени лист града Кикинде“, бр. 9/2021), члана 136. Статута града Кикинде и чланa 2. Решења Градског већа Града Кикинде број II-06-30/2021 од 07. 09. 2021.године, градоначелник града Кикинде дана ¬¬¬08. 09. 2021. донео је

ЗАКЉУЧАК

о расписивању Конкурса за суфинансирање и финансирање програма/проjеката из области удружења грађана за 2021. годину III позив

Преузмите конкурсну документацију

Решење о расподели средстава

Појединачно

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за перид од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чланова 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Локалног акционог плана запошљавања за 2021. годину који је усвојен 23.04.2021. године и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2021. годину број 1008-101-3/2021 од 06.07.2021. године.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА КИКИНДА У САРАДЊИ СА ГРАДОМ КИКИНДА(ЛАПЗ СУФИНАНСИРАЊЕ)

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2021. ГОДИНИ

Преузмите јавни позив
Преузмите захтев

Појединачно

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Локалног акционог плана запошљавања за 2021. годину који је усвојен 23.04.2021. године,Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2021. годину број 1008-101-3/2021 од 06.07.2021. године.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ- ФИЛИЈАЛА КИКИНДА У САРАДЊИ СА ГРАДОМ КИКИНДА( ЛАПЗ СУФИНАНСИРАЊЕ)

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2021. ГОДИНИ

Преузмите јавни позив
Преузмите пријаву

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КИКИНДЕ

Град Кикинда позива удружења грађана са територије града Кикинде да узму учешће у предметном Јавном позиву.

Јавни позив се расписује у циљу финансијске подршке удружењима грађана са територије града Кикинде. Град Кикинда овим Јавним позивом жели да обезбеди подршку удружењима грађана у виду превоза на име одлазака на манифестације, обележавања важних датума, реализација догађаја и организације сусрета.

За реализацију Јавног позива обезбеђена су средства у складу са важећом Одлуком о Буџету града Кикинде.

Преузмите јавни позив

Појединачно

На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 - др. закон и 157/20 – др. закон) и члана 11. и 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 95/16), члана 5. Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Градској управи града Кикинде („Сл.лист града Кикинде“, бр. 17/17) и члана 36. Одлуке о организацији Градске управе града Кикинде („Сл.лист града Кикинде“, бр. 26/20 и 6/21), начелник Градске управе града Кикинде оглашава:

Ј А В Н И К О Н К У Р С
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КИКИНДЕ

Преузмите конкурсну документацију
 

Појединачно

 На основу члана Правилника о условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу ("Службени лист града Кикинде", број: 12/21), члана 55. Статута града Кикинде ("Службени лист града Кикинде", број: 4/19) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Кикинде за 2021. годину са пројекцијама на 2022. и 2023. годину ("Службени лист града Кикинде", број: 9/21), Градоначелник града Кикинде дана, 16.06.2021. године доноси

ЗАКЉУЧАК О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ

Преузмите конкурсну документацију

Појединачно

На основу члана 38. Закона о удружењима ( „Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 и др. закон 44/2018 и др. закон ), Члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/2018), Правилника о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени лист Града Кикинде“, бр. 1/2020), Одлуке о буџету града Кикинде за 2021. годину („Службени лист града Кикинде“, бр. 9/2021) и члана 136. Статута града Кикинде, градоначелник града Кикинде дана 19.05.2021. донео је

ЗАКЉУЧАК

о расписивању Конкурса за суфинансирање и финансирање програма/проjеката из области удружења грађана за 2021. годину

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите решење

Појединачно

ГРАДОНАЧЕЛНИК КИКИНДЕ
расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава путем дотација из буџета града Кикинда за 2021. годину за реализацију манифестације Матурантска парада 2021. у граду Кикинди

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите закључак

Појединачно

Школски спортски савез Кикинде расписује отворени, јавни и
анонимни Конкурс за израду идејног решења спомен-бисте
Мичуринa Мирчетa Берарa

Право учешћа на Конкурсу имају академски уметници, са стеченим формалним образовањем у области ликовних уметности, примењених уметности, дизајна и архитектуре.

Преузмите конкурс

Појединачно

 На основу члана 32. став 6. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник Рeпублике Србије“, брoj: 36/06), чланова 55. и 136. став 1. Статута Града Кикинде („Службени лист Града Кикинде“, број: 4/19), Oдлуке о буџету града Кикинде за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину (“Службени лист Града Кикинде“, бр.25/20) и Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 1/2020 од 17.01.2020. године) Комисија за доделу средстава за финансирање и суфинансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета града Кикинде за 2021. годину је дана, 15.03.2021. године донела

ЗАКЉУЧАК

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Јавни конкурс се расписује за пројекте цркава и верских заједница на подручју града Кикинде који се реализују у 2021. години.

Преузмите конкурсну документацију

Решење о расподели средстава

Решење о расподели средстава 2

Појединачно

 На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи, број:401-00-00030/2021-01/2 од 25.01.2021. године, Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број: 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 25/20), Одлуке о распоређивању средстава за остваривање јавног интереса у области јавног информисања намењена пројектном суфинансирању у 2021. години, број: V-642-6/2020 од 29.12.2020. године и члана 136. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 4/19) Градоначелник града Кикинде, дана 04. марта 2021. године

расписује

К О Н К У Р С
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Кикинде у 2021. години

Преузмите конкурс

Преузмите обрасце

Расподела средстава

Појединачно

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), члана 59. и члана 136. става 1. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 4/19), Oдлуке о буџету града Кикинде за 2021. годину са пројекцијама на 2022. и 2023. годину («Службени лист Града Кикинде», бр.25/2020), Правилникa о додели средстава за подстицај и развој младих талената Града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 1/2020 од 17.01.2020. године Комисија за доделу средстава за подстицање и развој младих талената Града Кикинде (у даљем тексту: Комисија) дана 10.02.2021. године, расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ И РАЗВОЈ
МЛАДИХ ТАЛЕНАТА ГРАДА КИКИНДЕ У 2021. ГОДИНИ

 

Преузмите конкурсну документацију

Решење о расподели средстава

Решење о расподели средстава 2

Решење о расподели средстава 3

Решење о расподели средстава 4

Решење о расподели средстава 5

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ
СПОРТСКИМ УДРУЖЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КИКИНДЕ

Преузмите позив

Појединачно

На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 - др. закон и 157/20 – др. закон) и члана 11. и 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 95/16), члана 5. Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Градској управи града Кикинде („Сл.лист града Кикинде“, бр. 17/17) и члана 36. Одлуке о организацији Градске управе града Кикинде („Сл.лист града Кикинде“, бр. 26/20), начелник Градске управе града Кикинде оглашава:

Ј А В Н И К О Н К У Р С
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КИКИНДЕ

 

Преузмите конкурсну документацију

Појединачно

На основу члана 38. Закона о удружењима, („Службени гласник Републике Србије“, број: 51/2009 и 99/201 – др. закони) и члана 52. тачка 1. став 3. Статута града Кикинде Градоначелник града Кикинде дана, 05.01.2021. године донео је

ЗАКЉУЧАК

о расписивању конкурса за финансирање удружења грађана која су од посебног значаја за град за 2021. годину

Преузмите конкурсну документацију
Решење о расподели

Појединачно

На основу члана 38. Закона о удружењима, („Сл. гласник РС“, број 51/2009 и 99/201 – др. Закони и 44/2018 -др.закон), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, Правилника о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, („Службени лист Града Кикинде“, број 1/20), Одлуке о буџету града Кикинде за 2021. годину („Службени лист града Кикинде“, број: 25/20), члана 136. Статута града Кикинде, градоначелник града Кикинде дана 05.01.2021. донео је

ЗАКЉУЧАК

о расписивању Конкурса за суфинансирање и финансирање програма/проjеката из области удружења грађана за 2021. годину

Преузмите конкурсну документацију

Појединачно

Комисија за доделу стипендија на основу члана 55., става 1., тачке 24. Статута Града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 4/19) и члана 14. Правилника о студентским стипендијама („Службени лист града Кикинде“, број: 4/18) расписује и објављује:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Преузмите конкурсну документацију 

Појединачно

На основу члана 59 .Став 1 .тачка 20 Статута града Кикинде и Одлуке о буџету града Кикинде (Службени лист града Кикинде број 25/2020) на седници Градског већа донело је следећи:

З А К Љ У Ч А К

о расписивању Конкурса за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2021. годину за суфинансирање - ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА - (програми/пројекти спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта)

и расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС

за расподелу средстава из буџета Града Кикинде за 2021. годину за суфинансирање

ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА - (програми/пројекти спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта)

Преузмите конкурсну документацију 
Закључак

Појединачно

На основу члана 59 .Став 1 .тачка 20 Статута града Кикинде и Одлуке о буџету града Кикинде (Службени лист града Кикинде број 25/2020) на седници Градског већа донело је следећи:

З А К Љ У Ч А К

о расписивању Конкурса за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2021. годину за суфинансирање годишњих/редовних програма - (основне програмске активности спортских клубова/удружења/организација)

и расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2021. годину за суфинансирање

ГОДИШЊИХ/РЕДОВНИХ ПРОГРАМА - (ОСНОВНЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ СПОРТСКИХ КЛУБОВА/УДРУЖЕЊА/ОРГАНИЗАЦИЈА)


Предмет конкурса представља расподелу средстава опредељених Одлуком о буџету Града Кикинде за 2021. годину намењених годишњим / редовним програмима (oсновним програмским активностима спортских клубова / удружења / организација) у такмичарском спорту, на територији Града Кикинде.


Преузмите конкурсну документацију
Закључак

Појединачно

На основу члана 59 .Став 1 .тачка 20 Статута града Кикинде и Одлуке о буџету града Кикинде (Службени лист града Кикинде број 25/2020) на седници Градског већа донело је следећи:

З А К Љ У Ч А К

о расписивању Конкурса за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2021. годину за суфинансирање- ГОДИШЊИХ/РЕДОВНИХ ПРОГРАМА-ПЛАЋЕНИ СПОРТСКИ ТРЕНЕР

и расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС
за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2021. годину за суфинансирање

ГОДИШЊИХ/РЕДОВНИХ ПРОГРАМА - (ПЛАЋЕНИ СПОРТСКИ ТРЕНЕР)

Предмет овог Јавног Конкурса представља расподела средстава опредељених Одлуком о буџету града Кикиндa за 2021. годину намењених годишњем/редовном програму - плаћени спортски тренер, на територији Града Кикинде.

Преузмите конкурсну документацију 
Закључак

Појединачно

На основу члана 38. Закона о удружењима ( „Службени Гласник РС“, број 51/2009 и 99/2011-др. закон и 44/2018-др. закон), Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Кикинде за 2020. годину са пројекцијама на 2021. и 2022. годину ( „Службени лист града Кикинде“, број: 25/20), и на основу члана 59. Статута града Кикинда („Службени лист града Кикинде“ број 4/19 ), Градско веће расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИЗРАДУ БАЗЕ ПОДАТАКА ПРЕДУЗЕТНИКА КИКИНДЕ

Преузмите конкурсну документацију
Преузмите решење

Појединачно

На основу члана 56. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 48. став 3., члана 49. став 2., члана 50. став 2., члана 95. став 1., члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 – др. закон и 86/19 - др. закон), члана 12. став 2. и члана 13. став 1. и 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 95/16), члана 59. и члана 75. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 4/19), Градско веће града Кикинде, дана 29.10.2020. године, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА КИКИНДЕ
на пет година

Преузмите конкурсну документацију 

Појединачно

Градоначелник  расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава путем дотација из буџета града Кикинда за 2020. годину за реализацију манифестације Матурантска парада 2020. у граду Кикинди
 

Преузмите конкурсну документацију

Појединачно

Јавни позив

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета помоћи кроз куповину 15 сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја траје до 27.04.2020.године.

Преузмите јавни позив
Преузмите пратећу документацију

Појединачно

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), члана 59. и члана 136. става 1. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 4/19), Oдлуке о буџету града Кикинде за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину («Службени лист Града Кикинде», бр.33/2019), Правилникa о додели средстава за подстицај и развој младих талената Града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 1/2020 од 17.01.2020. године Комисија за доделу средстава за подстицање и развој младих талената Града Кикинде (у даљем тексту: Комисија) дана 14.02.2020. године, расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ И РАЗВОЈ МЛАДИХ ТАЛЕНАТА ГРАДА КИКИНДЕ

Расписује се Конкурс за доделу новчаних средстава за подстицај и развој младих талената на територији Града Кикинде.

Укупан износ опредељених средстава за финансирање и суфинансирање младих талената утврђен је Одлуком о буџету града Кикинде за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину, у оквиру програма 2101 Градоначелник, позиције 17/1.2 Подстицање развоја младих талената. Минималан износ средстава који се може одобрити по Конкурсу је 10.000,00 динара, док је максималан износ 100.000,00 динара.

Преузмите конкурсну документацију 

Решење 1

Решење 2

Појединачно

На основу члана 32. став 6. Закона о црквама и верским заједницама («Службени гласник РС», бр. 36/06), чланова 55. и 136. став 1. Статута Града Кикинде („Службени лист Града Кикинде“, број: 4/19), Oдлуке о буџету града Кикинде за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину («Службени лист Града Кикинде», бр.33/2019) и Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Града Кикинде («Службени гласник РС», бр. 1/2020 од 17.01.2020. године) Комисија за доделу средстава за финансирање и суфинансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета града Кикинде за 2020. годину је дана 14.02.2020. године донео

ЗАКЉУЧАК

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Јавни конкурс се расписује за пројекте цркава и верских заједница на подручју града Кикинде који се реализују у 2020. години.

Укупан износ средстава опредељених за финансирање и суфинансирање пројеката цркава и верских заједница утврђен је Oдлуком о буџету града Кикинде за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину, у оквиру програма 1201-Развој културе и информисања, позиције 194.1 Дотације верским заједницама.

Преузмите конкурсну документацију 

Појединачно

На основу члана 59. Статута града Кикинда („Службени лист града Кикинде“, број 4/19) и члана 5. Правилника за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији града Кикинде у 2020. години, Градско веће расписује:

Ј А В Н И      К О Н К У Р С

за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији града Кикинде у 2020. години

Преузмите конкурсну документацију
Одлука о поништавању

Појединачно

На основу члана 38. Закона о удружењима, („Сл. гласник РС“, број 51/2009 и 99/201 – др. Закони и 44/2018 -др.закон), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, Правилника о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, („Службени лист Града Кикинде“, број 1/20), Одлуке о буџету града Кикинде за 2020. годину („Службени лист града Кикинде“, број: 33/19), члана 136. Статута града Кикинде, градоначелник града Кикинде дана 22.01.2020. доноси

ЗАКЉУЧАК
о расписивању Конкурса за суфинансирање и финансирање програма/проjеката из области удружења грађана за 2020. годину и расписује

КОНКУРС
за суфинансирање и финансирање програма/проjеката из области удружења грађана за 2020. годину

Преузмите конкурсну документацију

Појединачно

На основу члана 55. став 1. тачка 3. и члана 136. став 1. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 4/2019) и Одлуке о буџету града Кикинде (Службени лист града Кикинде број 33/2019). Градско веће града Кикинде, на седници одржаној дана 13.01.2020. године, донело је следећи:

З А К Љ У Ч А К

о расписивању Конкурса за расподелу средстава из буџета града Кикинде
за 2020. годину за суфинансирање-
ГОДИШЊИХ/РЕДОВНИХ ПРОГРАМА-ПЛАЋЕНИ СПОРТСКИ ТРЕНЕР

и расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС
за расподелу средстава из буџета Града Кикинда
за 2020. годину за суфинансирање

-ГОДИШЊИХ/РЕДОВНИХ ПРОГРАМА-
(ПЛАЋЕНИ СПОРТСКИ ТРЕНЕР)

Преузмите конкурсну документацију 

Преузмите образложење

Појединачно

На основу члана 55. став 1. тачка 3. и члана 136. став 1. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 4/2019) и Одлуке о буџету града Кикинде (Службени лист града Кикинде број 33/2019). Градско веће града Кикинде, на седници одржаној дана 13.01.2020. године, донело је следећи:

З А К Љ У Ч А К

о расписивању Конкурса за расподелу средстава из буџета града Кикинде
за 2020. годину за суфинансирање годишњих/редовних програма-
(основне програмске активности спортских клубова/удружења/организација)

и расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за расподелу средстава из буџета града Кикинде
за 2020. годину за суфинансирање

-ГОДИШЊИХ/РЕДОВНИХ ПРОГРАМА-
(ОСНОВНЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ СПОРТСКИХ КЛУБОВА/УДРУЖЕЊА/ОРГАНИЗАЦИЈА)

Преузмите конкурсну документацију 

Преузмите образложење

Појединачно

На основу члана 55. став 1. тачка 3. и члана 136. став 1. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 4/2019) и Одлуке о буџету града Кикинде (Службени лист града Кикинде број 33/2019). Градско веће града Кикинде, на седници одржаној дана 13.01.2020. године, донело је следећи:

З А К Љ У Ч А К

о расписивању Конкурса за расподелу средстава из буџета града Кикинде за 2020. годину
за суфинансирање
-ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА-
(програми/пројекти спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта)
и расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС
за расподелу средстава из буџета града Кикинде
за 2020. годину за суфинансирање

-ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА-
(програми/пројекти спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта)

Преузмите конкурсну документацију 

Преузмите образложење

Појединачно

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи, број: 401-00-00146/2019-01/2 од 26.12.2019. године, Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број: 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 33/19) и члана 136. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 4/19) Градоначелник града Кикинде

расписује

К О Н К У Р С

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Кикинде у 2020. години

Преузмите конкурсну документацију

Решење о расподели средстава

Појединачно

На основу члана 38. Закона о удружењима, („Сл. гласник РС“, број 51/2009 и 99/201 – др. закони) и члана 52. тачка 1. став 3. Статута града Кикинде
Градоначелник града Кикинде дана 31.12.2019. године донео је

ЗАКЉУЧАК

о расписивању конкурса за финансирање удружења грађана која су од посебног значаја за град за 2020. годину

Преузмите конкурсну документацију

Решење о расподели средстава

Појединачно

Град Кикинда, Комисија за доделу стипендија, на основу члана 55., става 1., тачке 24. Статута Града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 4/19) и члана 14. Правилника о студентским стипендијама („Службени лист града Кикинде“, број: 4/18) расписује и објављује:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ

Преузмите конкурсну документацију

Појединачно

На основу члана 41. и 43. Закона о оглашавању („Службени гласник Републике Србије“, број 6/2016) и члана 30. Одлуке о оглашавању („Службени лист града Кикинде“, број 34/2017 и 9/2019), на предлог Комисије за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, Градоначелник града Кикинде дана 05.12. 2019. године доноси


О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОГЛАСНИХ ПАНОА-БИЛБОРДА

Преузмите конкурс

Појединачно

На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/2017, бр.95/2016, 21/2017, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закон и 95/2018-др.закон), члана 11. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.95/2016), члана 5. Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Градској управи Града Кикинде („Сл. лист Града Кикинда“, број 16/2017), и члана 31. Одлуке о организацији градске управе („Сл. лист града Кикинда“, број 9/2019 и 20/2019), начелник Градске управе Града Кикинде, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КИКИНДА

Преузмите јавни конкурс

Појединачно

На основу члана 4. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016), тачке III редни број 1. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за 2019. годину („Службени лист града Кикинда“, број 33/2019), и члана 31. Одлуке о организацији градске управе града Кикинде („Сл. лист града Кикинда“, број 9/2019 и 20/2019) и Решења о попуњавању радних места интерним конкурсом у Градској управи града Кикинда број: III-04-111-1/2019 од 15.11.2019.године, начелник Градске управе града Кикинде објављује:

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КИКИНДЕ

Преузмите интерни конкурс 

Појединачно

На основу члана 41. и 43. Закона о оглашавању („Службени гласник Републике Србије“, број 6/2016) и члана 30. Одлуке о оглашавању („Службени лист града Кикинде“, број 34/2017 и 9/2019), на предлог Комисије за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, Градоначелник града Кикинде дана 04.11. 2019. године доноси

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОГЛАСНИХ ПАНОА-БИЛБОРДА

Преузмите конкурс

Појединачно

На основу члана 41. и 43. Закона о оглашавању („Службени гласник Републике Србије“, број 6/2016) и члана 30. Одлуке о оглашавању („Службени лист града Кикинде“, број 34/2017 и 9/2019), на предлог Комисије за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, Градоначелник града Кикинде дана 04.11. 2019. године доноси


О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОГЛАСНИХ ПАНОА-БИЛБОРДА

Преузмите конкурс

Појединачно

На основу члана 38. Закона о удружењима, („Сл. гласник РС“, број 51/2009 и 99/2011 – др. Закони и 44/2018 -др.закон), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, Одлуке о буџету града Кикинде за 2019. годину („Службени лист града Кикинде“, број: 33/18), члана 136. Статута града Кикинде, Уговора о суфинансирању Програма подршке развоја и промоције женског иновативног предузетништва за 2019. годину у Републици Србији од Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој, Градоначелник града Кикинде дана 02.08.2019. расписује

КОНКУРС

за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за подршку развоја женског иновативног предузетништва на територији града Кикинде за 2019. годину под називом ,,Младе жене будући потенцијал друштва“
II -позив

Преузмите конкурсну документацију
Решење о додели средстава

Појединачно

На основу члана 38. Закона о удружењима ( „Службени Гласник РС“, број 51/2009 и 99/2011-др. закон и 44/2018-др. закон), Одлуке о буџету града Кикинде за 2019. годину ( „Службени лист града Кикинде“, број:33/18), на основу члана 59. Статута града Кикинда („Службени лист града Кикинде“ број 4/19 ), Градско веће расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ МИНИ САЈМА ПРЕДУЗЕТНИШТВА У 2019. ГОДИНИ

Преузмите конкурс
Преузмите конкурсну документацију
Решење о додели средстава

Појединачно

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету града Кикинде за 2019.годину („Сл.лист града Кикинде “, број 33/2018), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја градa Кикиндe број III-07-320-42 /2019 од 23.05.2019.године , Градоначелник града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗГРАДЊЕ/ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА

 

Преузмите јавни позив
Преузмите захтев

Појединачно

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету града Кикинде за 2019.годину („Сл.лист града Кикинде “, број 33/2018), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја градa Кикиндe број III- 07-320-42 /2019 од 23.05.2019.године, Градоначелник града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА, РАКИЈE И ДРУГИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА, КАО И ОПРЕМЕ ЗА ДЕГУСТАЦИОНЕ САЛЕ

 

Преузмите јавни позив
Преузмите захтев

Појединачно

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету града Кикинде за 2019.годину („Сл.лист града Кикинде“, број 33/2018), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја градa Кикиндe број III -07-320-42 /2019 од 23.05.2019.године , Градоначелник града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ИНВЕСТИЦИЈА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ

Преузмите јавни позив
Преузмите захтев
 

Појединачно

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету града Кикинде за 2019.годину („Сл.лист града Кикинде “, број 33/2018), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја градa Кикиндe број III – 07-320-42 /2019 од 23.05.2019.године , Градоначелник града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ХЛАДНО ЦЕЂЕЊЕ УЉАНИХ КУЛТУРА


Преузмите јавни позив
Преузмите захтев

Појединачно

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету града Кикинде за 2019.годину („Сл.лист града Кикинде “, број 33/2018), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја градa Кикиндe број III – 07-320-42 /2019 од 23.05.2019.године , Градоначелник града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ОЧУВАЊА ЖИВОТИЊСКИХ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА

 

Преузмите јавни позив
Преузмите захтев

Појединачно

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету града Кикинде за 2019.годину („Сл.лист града Кикинде“, број 33/2018), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја градa Кикиндe број III- 07-320-42 /2019 од 23.05.2019.године, Градоначелник града Кикинде, расписује

Ј А В Н И П О З И В
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ИНВЕСТИЦИЈA У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

 

Преузмите јавни позив
Преузмите захтев(е)

Појединачно

На основу члана 38. Закона о удружењима, („Сл. гласник РС“, број 51/2009 и 99/2011 – др. Закони и 44/2018 -др.закон), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, Одлуке о буџету града Кикинде за 2019. годину („Службени лист града Кикинде“, број: 33/18), члана 136. Статута града Кикинде, Уговора о суфинансирању Програма подршке развоја и промоције женског иновативног предузетништва за 2019. годину у Републици Србији од Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој, Градоначелник града Кикинде дана 09.07.2019. расписује

КОНКУРС
за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за подршку развоја женског иновативног предузетништва на територији града Кикинде за 2019. годину под називом ,,Младе жене будући потенцијал друштва“

Преузмите конкурсну документацију
Преузмите решење о расподели средстава
 

Појединачно

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету града Кикинде за 2019.годину („Сл.лист града Кикинде “, број 33/2018), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја градa Кикиндe број III-07-320-42 /2019 од 23.05.2019.године, Градоначелник града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У РЕФУНДАЦИЈИ ТРОШКОВА НЕШКОДЉИВОГ УКЛАЊАЊА УГИНУЛИХ ЖИВОТИЊА

Преузмите јавни позив
Преузмите захтев

Појединачно

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету града Кикинде за 2019.годину („Сл.лист града Кикинде “, број 33/2018), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја градa Кикиндe број III -07-320-42 /2019 од 23.05.2019.године , Градоначелник града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ РЕГРЕСА ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ (вештачко осемењавање)

Преузмите јавни позив
Преузмите захтев

Појединачно

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету града Кикинде за 2019.годину („Сл.лист града Кикинде “, број 33/2018), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја градa Кикиндe број III -07-320-42 /2019 од 23.05.2019.године , Градоначелник града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ОСИГУРАЊА УСЕВА


Преузмите јавни позив
Преузмите захтев

Појединачно

На основу члана 13. Закона оподстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету града Кикинде за 2019.годину („Сл.лист града Кикинде “, број 33/2018), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја градa Кикиндe број III – 07-320-42 /2019 од 23.05.2019.године , Градоначелник града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Града Кикинде, уз учешће Града Кикинде у субвенционисању накнаде обраде кредита и камате за набавку обртних средстава

Преузмите јавни позив

 

Појединачно

На основу члана 38. Закона о удружењима, („Сл. гласник РС“, број 51/2009 и 99/2011 – др. Закони и 44/2018 -др.закон), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, Одлуке о буџету града Кикинде за 2019. годину („Службени лист града Кикинде“, број: 33/18), члана 136. Статута града Кикинде, Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединице локалне самоуправе у Републици Србији у 2019. години потписаног са Кабинетом министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, Градоначелник града Кикинде дана 02.07.2019. расписује

КОНКУРС

за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за организацију трибина у вези оснаживања жена у руралним срединама за 2019. годину

 

Преузмите конкурсну документацију
Решење

Појединачно

На основу члана 41. и 43. Закона о оглашавању („Службени гласник Републике Србије“, број 6/2016) и члана 30. Одлуке о оглашавању на територији града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 34/2017 и 9/2019) Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде Градоначелник града Кикинде дана 12.06. 2019 године доноси


О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОГЛАСНИХ ПАНОА-БИЛБОРДА

Преузмите јавни конкурс

Појединачно

КОНКУРС
ЗА УЧЕШЋЕ НА JУБИЛАРНОМ 10. ИНТЕРНАЦИОНАЛНОМ ФЕСТИВАЛУ МУЗИКЕ
ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ
"ТА СЕ ПЕСМА ЉУБАВ ЗОВЕ"
25. - 28. октобар 2019, Кикинда

Интернационални фестивал музике за децу ”ТА СЕ ПЕСМА ЉУБАВ ЗОВЕ” је музичко уметничка манифестација такмичарског карактера, а право учешћа имају солисти узраста старијег од 5, а млађег од 18 година.

Преузмите конкурс 

Појединачно

На основу члана 59. Статута града Кикинда („Службени лист града Кикинде“ број 4/19 ) и члана 5. Правилника за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији града Кикинде у 2019. години, Градско веће расписује:

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији Града Кикинде у 2019. години

Преузмите конкурсну документацију
Решење о додели средстава

Појединачно

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чланова 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) Локалног акционог плана запошљавања Града Кикинда за 2019. годину који је усвојен 18.02.2019. године и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2019. годину број 1008-101-1/2019 од 07.05.2019. године.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ- ФИЛИЈАЛА КИКИНДА У САРАДЊИ СА ГРАДОМ КИКИНДА(ЛАПЗ СУФИНАНСИРАЊЕ)

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2019. ГОДИНИ

Преузмите конкурсну документацију 

Појединачно

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) Локалног акционог плана запошљавања Града Кикинда за 2019. годину који је усвојен 18.02.2019. године и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2019. годину број 1008-101-1/2019 од 07.05.2019. године.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА КИКИНДА
У САРАДЊИ СА ГРАДОМ КИКИНДА( ЛАПЗ СУФИНАНСИРАЊЕ)

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2019. ГОДИНИ

Преузмите конкурсну документацију 

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ СПОРТСКИМ УДРУЖЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КИКИНДЕ

I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Град Кикинда позива спортска удружења и организације и удружења грађана са територије града Кикинде да узму учешће у предметном Јавном позиву.

Јавни позив се расписује у циљу финансијске подршке спортским удружењима, организацијама и удружењима грађана са територије града Кикинде. Град Кикинда овим Јавним позивом жели да обезбеди подршку развоју спорта и невладиног сектора у виду бесплатног превоза спортским удружењима и организацијама и удружењима грађана, а на име реализације такмичења, путовања на првенствене утакмице, обележавања важних датума, организације смотри и сусрета.

Преузмите јавни позив

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ

Спортским удружењима и организацијама са територије града Кикинде за доделу средстава за организовање Манифестација које су од значаја за град Кикинду и набавку спортске опреме

Град Кикинда позива спортска удружења и организације са територије града Кикинде да узму учешће у предметном Јавном позиву.

Јавни позив се расписује у циљу финансијске подршке спортским удружењима, организацијама са територије града Кикинде. Град Кикинда овим Јавним позивом жели да обезбеди подршку развоју спорта у виду доделе средстава за организовање Манифестација које су од значаја за град Кикинду и набавку спортске опреме.

За реализацију Јавног позива обезбеђена су средства у складу са важећом Одлуком о Буџету града Кикинде.

Преузмите конкурсну документацију

Појединачно

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи, број: 401-00-00026/2019-01 од 12.03.2019. године, Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број: 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 33/18) и члана 136. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 4/19) градоначелник града Кикинде

расписује

К О Н К У Р С

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Кикинде у 2019. години

Преузмите конкурсну документацију
Решење о именовању стручне комисије
Предлог одлуке о расподели средстава
Решење о расподели средстава
Важно обавештење

Појединачно

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник Републике Србије“, број 51/2009 и 99/2011 – др. закони и 44/2018 – др. закон), члан 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање прогеама од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник Републике Србије“, број: 16/2018), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2019. годину („Службени лист Града Кикинде“, број 33/18), члана 136. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 4/19), Градско веће дана 20.02.2019. године расписује

КОНКУРС

за суфинансирање и финансирање програма/проjеката из области унапређења положаја младих у 2019. години

Преузмите конкурсну документацију

Појединачно

На основу члана 12. Правилника о условима и мерилима за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица, кроз куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи у грађевинском и другом материјалу за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, поступку и начину рада Комисије бр: V-561-5/2019-1 од 06.02.2019. године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи избеглим лицима на територији града Кикинде (у даљeм тексту: Комисија), расписује

J А В Н И П О З И В

за доделу помоћи намењене побољшању услова становања породица избеглица које су биле корисници програма куповине сеоске куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом на територији града Кикинде

Преузмите јавни позив

Појединачно

На основу члана 138. Закона о спорту Републике Србије (Службени гласник Републике Србије, број 10/2016) и члана 95. став 3. Статута града Кикинде, Градско веће града Кикинде дана 18.01.2019. године доноси

ЗАКЉУЧАК

о расписивању Конкурса за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2019. годину за суфинансирање - ГОДИШЊИХ/РЕДОВНИХ ПРОГРАМА - ПЛАЋЕНИ СПОРТСКИ ТРЕНЕР

и расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС

за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2019. годину за суфинансирање - ГОДИШЊИХ/РЕДОВНИХ ПРОГРАМА - (ПЛАЋЕНИ СПОРТСКИ ТРЕНЕР)

Преузмите конкурсну документацију
Преузмите закључак

Појединачно

На основу члана 138. Закона о спорту Републике Србије (Службени гласник Републике Србије, број 10/2016) и члана 95. став 3. Статута града Кикинде, Градско веће града Кикинде дана 18.01.2019. године доноси

ЗАКЉУЧАК

о расписивању Конкурса за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2019. годину за суфинансирање - ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА - (програми/пројекти спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта)

и расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС

за расподелу средстава из буџета Града Кикинде за 2019. годину за суфинансирање ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА- (програми/пројекти спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта)

Преузмите конкурсну документацију
Преузмите закључак

Појединачно

На основу члана 138. Закона о спорту Републике Србије (Службени гласник Републике Србије, број 10/2016) и члана 95. став 3. Статута града Кикинде, Градско веће града Кикинде, дана 18.01.2019. године доноси

ЗАКЉУЧАК

о расписивању Конкурса за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2019. годину за суфинансирање годишњих/редовних програма - (основне програмске активности спортских клубова/удружења/организација)

и расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2019. годину за суфинансирање -ГОДИШЊИХ/РЕДОВНИХ ПРОГРАМА - (ОСНОВНЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ СПОРТСКИХ КЛУБОВА/УДРУЖЕЊА/ОРГАНИЗАЦИЈА)

Преузмите конкурсну документацију
Преузмите закључак

Појединачно

На основу члана 38. Закона о удружењима, („Сл. гласник РС“, број 51/2009 и 99/201 – др. Закони и 44/2018 -др.закон), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, Одлуке о буџету града Кикинде за 2019. годину („Службени лист града Кикинде“, број: 33/18), члана 52. и 95. став 2. Статута града Кикинде, градоначелник града Кикинде дана 21.01.2019. расписује

КОНКУРС

за суфинансирање и финансирање програма/проjеката из области удружења грађана за 2019. годину

Преузмите конкурсну документацију

Појединачно

На основу члана 38. Закона о удружењима, („Сл. гласник РС“, број 51/2009 и 99/2011 – др. Закони и 44/2018- др. закон), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, Одлуке о буџету града Кикинде за 2019. годину („Службени лист града Кикинде“, број: 33/18) и члана 52. став 1. тачка 3. Статута града Кикинде градоначелник града Кикинде расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈИ СУ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД ЗА 2019. ГОДИНУ

Преузмите конкурсну документацију
Решење о расподели средстава

Појединачно

Град Кикинда, Комисија за доделу стипендија, на основу члана 95. става 4. Статута Града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 1/16 – пречишћен текст, 17/16) и члана 14. Правилника о студентским стипендијама („Службени лист града Кикинде“, број: 4/18) расписује и објављује:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ

Преузмите конкурсну документацију
Одлука

Појединачно

На основу члана 59. Статута града Кикинда („Службени лист града Кикинде“ бр.1/16 – пречишћен текст) и члана 5. Правилника за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији Града Кикинде у 2018. години, Градско веће расписује:

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији Града Кикинде у 2018. години - II ПОЗИВ

Конкурсна документација
Резултати конкурса

 

Појединачно

На основу члана 59. Статута града Кикинда („Службени лист града Кикинде“ бр.1/16 – пречишћен текст) и члана 5. Правилника за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији Града Кикинде у 2018. години, Градско веће расписује:

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији Града Кикинде у 2018. години

Конкурсна документација
Резултати конкурса

Појединачно

На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/2017), члана 11. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.95/2016), члана 5. Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Градској управи Града Кикинде („Сл. лист Града Кикинда“, број 16/2017),), и члана 32. Одлуке о Градској управи („Сл. лист града Кикинда“, број 22/16), начелник Градске управе Града Кикинде, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КИКИНДА

Преузмите јавни конкурс
Преузмите изјаве

Појединачно

На основу члана 4. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016), тачке III редни број 1. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени лист града Кикинда“, број 17/2017), и члана 32. Одлуке о градској управи („Службени лист града Кикинда“, број 22/2016) и Решења о попуњавању радних места интерним конкурсом у Градској управи града Кикинда број: III-04-111-1/2018 од 13.07.2018.године, начелник Градске управе града Кикинде објављује:

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КИКИНДЕ

Преузмите интерни конкурс

Појединачно

 9. ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ МУЗИКЕ ЗА ДЕЦУ "ТА СЕ ПЕСМА ЉУБАВ ЗОВЕ"
26. - 29. октобар 2018, Кикинда, Србија

КОНКУРС

Интернационални фестивал музике за децу ”ТА СЕ ПЕСМА ЉУБАВ ЗОВЕ” је музичко уметничка манифестација такмичарског карактера, а право учешћа имају солисти узраста старијег од 5, а млађег од 15 година.

Преузмите конкурс

Резултати конкурса

Појединачно

 На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Локалног акционог плана запошљавања Града Кикинда за 2018.годину који је усвојен 31.01.2018. и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018. годину број 1008-101-2/2018 од 29.05.2018.године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ- ФИЛИЈАЛА КИКИНДА
У САРАДЊИ СА ГРАДОМ КИКИНДА (ЛАПЗ СУФИНАНСИРАЊЕ)

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

Преузмите конкурс

Појединачно

На основу члана 14. Закона о пољопривреди и руралном развоју, Одлуке о буџету града Кикинде за 2018.годину („Сл.лист града Кикинде “, број 34/2017) а у вези са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Кикинде и у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја градa Кикиндe број III-03-320-39/2018 од 30.03.2018.године, Градоначелник града Кикинде дана, 24.05.2018. године, расписује

К О Н К У Р С

за суфинансирање програмских активности Удружења у традиционалним манифестацијама и пројеката из области гастрономије и сеоског туризма

Текст конкурса
Пријавни формулар
Формулар за правдање средстава

Појединачно

На основу члана 14. Закона о пољопривреди и руралном развоју, Одлуке о буџету града Кикинде за 2018.годину („Сл.лист града Кикинде “, број 34/2017) а у вези са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Кикинде и у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја градa Кикиндe број III-03-320-39/2018 од 30.03.2018.године, Градоначелник града Кикинде дана, 24.05.2018. године, расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ У РАЗВОЈУ ПЧЕЛАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ

Текст конкурса
Пријавни формулар
Формулар за правдање средстава

Појединачно

 На основу члана 59. Статута града Кикинде, („Службени лист града Кикинда“, број 1/2016 – пречишћен текст и 17/2016), Градско веће града Кикинда на седници одржаној дана 22.03.2018. године расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава путем дотација из буџета града Кикинда за 2018. годину при реализацији пројеката из области радне праксе младих, а која су од значаја за Град Кикинда

Конкурсна документација

Појединачно

 ГРАДСКО ВЕЋЕ

расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава путем дотација из буџета града Кикинда за 2018. годину за реализацију манифестације Матурантска парада 2018. у граду Кикинди

Конкурсна документација

Појединачно

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00003/2018-01 од 22.01.2018. године; Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (Службени гласник РС“број: 16/16 и 8/17), члана 52. Статута града Кикинде („Сл.лист града Кикинде“ бр. 1/16-пречишћен текст и 17/16 и Одлуке о буџету гарда Кикинде („Сл.лист града Кикинде“ бр. 34/17) градоначелник града Кикинде

расписује

К О Н К У Р С
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Кикинда у 2018. години

Преузмите конкурсну документацију
Решење о именовању Стручне комисије
Предлог одлуке о расподели средстава
Решење о расподели средстава
Обавештење

Појединачно

 На основу члана 59. Став 1.тачка 1 Статута града Кикинде („Сл. лист града .Кикинде“, број 1/16 – пречишћен текст, 17/16), Градско веће града Кикинде, на седници одржаној дана 09.02.2018. године, донело је следећи:

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Предлог Секретаријата за друштвене делатности за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за БЕНИФИЦИРАНЕ КЛУБОВЕ-КЛУБОВЕ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД-суфинансирања потреба у области спорта за 2018 годину.

Преузмите комплетан закључак

Појединачно

Градско веће расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС
за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2018. годину за суфинансирање

-ГОДИШЊИХ/РЕДОВНИХ ПРОГРАМА-

(ПЛАЋЕНИ СПОРТСКИ ТРЕНЕР)

Преузмите конкурс и конкурсну документацију
Закључак

Појединачно

Градско веће расписуjе јавни

КОНКУРС

за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2018. годину за суфинансирање

-ГОДИШЊИХ/РЕДОВНИХ ПРОГРАМА-
(ОСНОВНЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ СПОРТСКИХ КЛУБОВА/УДРУЖЕЊА/ОРГАНИЗАЦИЈА)

Преузмите конкурс и конкурсну документацију
Закључак

Појединачно

Градско веће расписуjе јавни

КОНКУРС


за расподелу средстава из буџета Града Кикинде за 2018. годину за суфинансирање

-ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА-
(програми/пројекти спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта)

 

Преузмите конкурс и конкурсну документацију
Закључак

Појединачно

Град Кикинда, Комисија за доделу стипендија, на основу члана 23. став 1. алинеја 3. Правилника о додели стипендија за младе таленте и ученике и студенте слабијег материјалног стања са територије града Кикинда (бр V-110-14/2008 – пречишћен текст и V-110-10/2015, V-110-11-16/2016) расписује и објављује:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КИКИНДА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

Преузмите конкурс
Преузмите одлуку

Појединачно

На основу члана 38. Закона о удружењима, („Сл. гласник РС“, број 51/2009 и 99/201 – др. закони) и члана 52. тачка 1. став 3. Статута града Кикинде, градоначелник града Кикинде дана 26.12.2017. године расписао је

КОНКУРС

за финансирање удружења грађана која су од посебног значаја за град за 2018. годину

Преузмите конкурс и конкурсну документацију
Преузмите закључак
Решење о расподели средстава

Појединачно

На основу члана 38. Закона о удружењима, („Сл. гласник РС“, број 51/2009 и 99/201 – др. закони) и члана 52. тачка 1. став 3. Статута града Кикинде, градоначелник града Кикинде дана 26.12.2017. године расписао је

КОНКУРС

за суфинансирање и финансирање програма/проjеката из области уметности, културе и осталих удружења грађана за 2018.

Преузмите конкурс и конкурсну документацију
Преузмите закључак
Решење о расподели средстава

Појединачно

На основу члана 96. Статута града Кикинде («Сл. лист града Кикинде» број 1/2016 и 17/2016), a уважавајући предлог Комисије за избор идејног решења за подизање спомен обележја, градоначелник Града Кикинде доноси

ОДЛУКУ о расписивању:

ЈАВНОГ ОТВОРЕНОГ ЈЕДНОСТЕПЕНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА И ЗА ИЗРАДУ СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА ПОГИНУЛИМ ВОЈНИЦИМА И ПОЛИЦАЈЦИМА СА ПОДРУЧЈА ГРАДА КИКИНДЕ У РАТОВИМА ДЕВЕДЕСЕТИХ

и расписује

ЈАВНИ ОТВОРЕНИ ЈЕДНОСТЕПЕНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА И ЗА ИЗРАДУ СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА ПОГИНУЛИМ ВОЈНИЦИМА И ПОЛИЦАЈЦИМА СА ПОДРУЧЈА ГРАДА КИКИНДЕ У РАТОВИМА ДЕВЕДЕСЕТИХ

Преузмите конкурс
Преузмите обавештење комисије за идејно решење

Преузмите записник комисије

Појединачно

На основу члана 59. Статута града Кикинда („Службени лист града Кикинде“ бр.1/16 – пречишћен текст) и члана 5. Правилника за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији Града Кикинде у 2017. години, Градско веће расписује:

Ј А В Н И     К О Н К У Р С

за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији Града Кикинде у 2017. години

Јавним конкурсом се спроводи Програм подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији Града Кикинде у 2017. години. Услови и правила конкурса су одређени Правилником о спровођењу Јавног конкурса за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро и малих предузећа на територији Града Кикинде у 2017. години.

Преузмите конкурсну документацију
Преузмите решење

Појединачно

На основу члана 95. став 3. Статута града Кикинде, („Службени лист града Кикинда“, број 1/2016 – пречишћен текст и 17/2016), Градско веће града Кикинда на седници одржаној дана 10.11.2014. године донело је

ЗАКЉУЧАК

О расписивању Конкурса за суфинансирање опремања и радова на објектима удружења и културно – уметничких друштава за 2017. годину и расписује

К О Н К У Р С

за финансирање опремања и радова на објектима удружења и културно – уметничких друштава за 2017. годину

Конкурсна документација

Решење о расподели средстава по конкурсу

Појединачно

На основу члана 95. став 3. Статута града Кикинде, („Службени лист града Кикинда“, број 1/2016 – пречишћен текст и 17/2016), Градско веће града Кикинда на седници одржаној дана 21.11.2017. године донело је

ЗАКЉУЧАК О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Расписује се Конкурс за доделу Годишње награде Града Кикинде за 2017. годину.

Преузмите комплетан закључак

Појединачно

На основу члана 96. Статута града Кикинде («Сл. лист града Кикинде» број 1/2016 и 17/2016) градоначелник Града Кикинде доноси

ОДЛУКУ
о расписивању :
ЈАВНОГ ОТВОРЕНОГ ЈЕДНОСТЕПЕНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА И ЗА ИЗРАДУ СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА ПОГИНУЛИМ ВОЈНИЦИМА И ПОЛИЦАЈЦИМА СА ПОДРУЧЈА ГРАДА КИКИНДЕ У РАТОВИМА ДЕВЕДЕСЕТИХ
и расписује

ЈАВНИ ОТВОРЕНИ ЈЕДНОСТЕПЕНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА И ЗА ИЗРАДУ СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА ПОГИНУЛИМ ВОЈНИЦИМА И ПОЛИЦАЈЦИМА СА ПОДРУЧЈА ГРАДА КИКИНДЕ У РАТОВИМА ДЕВЕДЕСЕТИХ

Задатак конкурса и смисао уметничког решења је достојно обележавање сећања на погинуле војнике и полицајце са подручја Града Кикинде у ратовима у периоду од 1990. до 1999. године.

Да би се добило најквалитетније решење за спомен-обележје погинулим борцима и полицајцима у ратовима деведесетих, а у складу са Одлуком о подизању и одржавању споменика („Сл. Лист општине Кикинда“, бр. 23/2014 и 14/2015 и „Сл. лист града Кикинде“, бр. 12/2017-др.одлука) приступило се расписивању конкурса за израду идејног решења и реализацију одабраног решења споменика погинулим борцима и полицајцима у ратовима деведесетих.

Конкурсна документација

Појединачно

На основу члана 59. Статута Града Кикинда („Службени лист Града Кикинда“, број 1/16 – пречишћен текст, 17/16) и Правилника о суфинансирању опреме намењене пољопривредној производњи број III-03-320-245/2017 од 12.09.2017.године, Грaдоначелник Града Кикинда, донео је следећи:

З А К Љ У Ч А К

Прихвата се Предлог по Јавном позиву за учешће града Кикинде у суфинансирању набавке опреме намењене пољопривредној производњи број V-320-208/2017 од 18.07.2017.године.

Преузмите закључак

Појединачно

На основу члана 59. Статута Града Кикинда („Службени лист Града Кикинда“, број 1/16 – пречишћен текст, 17/16) и Правилника за суфинансирање програмских активности удружења у традиционалним манифестацијама и пројеката из области гастрономије и туризма број II-320-310/2017 од 20.10.2017.године, Грaдоначелник Града Кикинда, донео је следећи:

З А К Љ У Ч А К

Прихвата се Предлог по Конкурсу за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за програмске активности Удружења у традиционалним манифестацијама и пројеката из области гастрономије и туризма.

Преузмите закључак
 

Појединачно

На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/2017), члана 11. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.95/2016), члана 5. Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Градској управи Града Кикинде („Сл. лист Града Кикинда“, број 16/2017),), и члана 32. Одлуке о Градској управи („Сл. лист града Кикинда“, број 22/16), начелник Градске управе Града Кикинде, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КИКИНДА

Преузмите јавни конкурс
Преузмите изјаву

Појединачно

Обавештавамо Вас да Развојни фонд и даље има отворене конкурсе за правна лица и предузетнике И за регистрована пољопривредна газдинства.
Каматне стопе годишње износе 1% уколико је средство обезбеђења банкарска гаранција и 2% уколико је средство обезбеђења хипотека када корисник кредита долази из локалне самоуправе са територије Војводине које се налазе у трећој и четвртој групи развијености ( Алибунар, Бач, Бела Црква, Жабаљ, Житиште, Ириг, Ковачица, Ковин, Мали Иђош, Нова Црња, Нови Бечеј, Оџаци, Пландиште, Сечањ, Србобран, Тител, Чока, Шид и Опово ). Каматне стопе су више за један процентни поен уколико корисник кредита долази из локалне самоуправе које спадају у прву и другу категорију развијености и у зависности од инструмента обезбеђења износе 2 или 3% годишње.
Кредити се одобравају са роковима враћања до 7 година када је реч о кредитирању правних лица и предузетника, односно до 6 година када се ради о кредитирању пољопривредних газдинстава. Грејс период за поједине кредитне линије је чак 2 године.
Такође, омогућено је и давање ручне залоге на новокупљену погонску механизацију код кредитирања регистрованих пољопривредних газдинстава па тако сада пољопривредници уз 20% учешћа могу дати залогу на предмет куповине.

Сви конкурси су отворени током целе године.

За правна лица и предузетнике расписани су следећи конкурси:
- Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања са роком отплате 84 месеца
- Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства са роком отплате 48 месеци
- Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства на 12 месеци, са периодом расположивости средстава од 36 месеци (три транше)

За регистрована пољопривредна газдинства расписани су следећи конкурси:
- Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду са роком отплате до 60 месеци
- Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта са роком оплате од 72 месеца
- Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди са роком од 9 месеци И периодом расположивости средстава од 36 месеци (четири транше).

Све додатне информације могу се добити лично на адреси Булевар цара Лазара 7а, Нови Сад, у Сектору за кредите, електронским путем: кредитно@рфапв.рс или телефонским путем на број: 021/454-334.

Конкурси за пољопривредна газдинства
Конкурси за правна лица и предузетнике

Појединачно

 На основу члана 14. Закона о пољопривреди и руралном развоју, Одлуке о буџету града Кикинде за 2017.годину („Сл.гласник РС“, број 22/2016), а у вези са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Кикинде и у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Кикинду број XI-320-42/2017 од 05.04.2017.године, Градоначелник града Кикинде дана, 29.08.2017. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансирање програмских активности Удружења у традиционалним манифестацијама и пројеката из области гастрономије и туризма

Преузмите текст конкурса
Образац - Пријава на конкурс
Образац - Опис предлога пројекта
Образац - Подаци о подносиоцу пројекта

Појединачно

На основу члана 95. став 3. Статута града Кикинде, („Службени лист града Кикинда“, број 1/2016 – пречишћен текст и 17/2016), Градско веће града Кикинда на седници одржаној дана 28.07.2017. године донело је

ЗАКЉУЧАК

О расписивању Конкурса за суфинансирање програмских активности и пројеката удружења и културно – уметничких друштава за 2017. годину и расписује

К О Н К У Р С

за суфинансирање програмских aктивности и пројеката удружења и културно – уметничких друштава за 2017. годину

Преузмите конкурсну документацију

Појединачно

На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/2017), члана 11. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.95/2016), члана 5. Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Градској управи Града Кикинде („Сл. лист Града Кикинда“, број 16/2017),), и члана 32. Одлуке о Градској управи („Сл. лист града Кикинда“, број 22/16), начелник Градске управе Града Кикинде, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КИКИНДА

Преузмите јавни конкурс
Преузмите изјаву

Појединачно

На основу члана 4. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016), тачке III редни број 1. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за 2015. годину („Службени лист општине Кикинда“, број 36/15 и „Службени лист града Кикинде“ бр. 8/16 и 12/16), и члана 32. Одлуке о градској управи („Службени лист града Кикинда“, број 22/2016) и Решења о попуњавању радних места интерним конкурсом у Градској управи града Кикинда број: III-04-111-12/2017 од 26.06.2017.године, начелник Градске управе града Кикинде објављује:

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КИКИНДЕ

Преузмите интерни конкурс
Преузмите решење за интерни конкурс
Преузмите изјаву

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник РС”, број 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде (у даљем тексту: Комисија) расписује јавни позив.

Преузмите јавни позив
Захтев

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник РС”, број 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде (у даљем тексту: Комисија) расписује јавни позив свим физичким и правним лицима.

Преузмите јавни позив
Захтев (инфраструктура)
Захтев (по основу сточарства)
Изјаве
Исправка јавног позива

Појединачно

На основу члана 3. Уредбе о интерном конкурсу („Службени гласник РС“, број 17/16), тачке III редни број 1. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за 2015. годину („Службени лист општине Кикинда“, број 36/15 и „Службени лист града Кикинде“ бр. 8/16 и 12/16), и члана 32. Одлуке о градској управи („Службени лист града Кикинда“, број 22/2016) и Решења о попуњавању радних места интерним конкурсом у Градској управи града Кикинда број: III-04-111-10/2017 од 14.06.2017.године, начелник Градске управе града Кикинде објављује:

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КИКИНДЕ

Преузмите интерни конкурс
Преузмите решење за интерни конкурс
Преузмите решење за конкурсну комисију

Појединачно

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КИКИНДЕ

расписуjе

КОНКУРС

за финансирање и суфинансирање програма/проjеката из области политике младих за удружења грађана са територије града Кикинде у 2017. години

Конкурсна документација

Појединачно

Г Р А Д С К О   В Е Ћ Е

расписује

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији Града Кикинде у 2017. години

Конкурсна документација

Појединачно

На основу члана 3. Уредбе о интерном конкурсу („Службени гласник РС“, број 17/16), тачке III редни број 1. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за 2015. годину („Службени лист општине Кикинда“, број 36/15 и „Службени лист града Кикинде“ бр. 8/16 и 12/16), и члана 32. Одлуке о градској управи („Службени лист града Кикинда“, број 22/2016) и Решења о попуњавању радних места интерним конкурсом у Градској управи града Кикинда број: III-04-111-7/2017 од 11.04.2017.године, начелник Градске управе града Кикинде објављује:

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КИКИНДЕ

Преузмите интерни конкурс
Преузмите решење за интерни конкурс

Појединачно

Ј А В Н И   П О З И В
ЗА ОБУКУ У ОБЛАСТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ИЗБОР НАЈБОЉИХ ПОСЛОВНИХ ИДЕЈА

Регионални едукативни центар – Банат реализује пројекат „ИСТРАЖИ СВОЈ БИЗНИС – ФАЗА 2“ у партнерству са 7 организација из јавног и приватног сектора на територији 3 локалне самоуправе: Кикинде, Новог Сада и Старе Пазове. Пројекат се реализује у оквиру Програма „Подршка спровођењу Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике у Републици Србији са фокусом на политику запошљавања и повећања запошљивости младих –главна фаза“ који спроводи Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, а уз финансијску подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу.

Преузмите јавни позив
Преузмите образац пријаве

Појединачно

На основу члана 59. Статута Града Кикинде („Службени лист Града Кикинде“, број 1/16-пречишћен текст, 17/16), Градско веће Града Кикинде, дана 15.03.2017. године донело је:

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Предлог по Јавном конкурсу за доделу средстава из буџета Града Кикинде за реализацију програма/пројеката, који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији удружења грађана и програма из области уметности и културе за 2017. годину у граду Кикинда.

2. Одобравају се средства из буџета Града Кикинде за 2017. годину, за реализацију програма/пројекта, који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији удружења грађана и програма из области уметности и културе за 2017. годину у граду Кикинди која ће се усмерити према следећем табеларном прегледу:

Преузмите комплетан закључак

Појединачно

ГРАДСКО ВЕЋЕ

расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава путем дотација из буџета града Кикинда за 2017. годину за реализацију манифестације Матурантска парада 2017. у граду Кикинди

Преузмите конкурсну документацију

Појединачно

На основу члана 59. Статута Града Кикинда („Службени лист Града Кикинда“, број 1/16 – пречишћен текст, 17/16), Градско веће Града Кикинда на седници од 02.03.2017. године, донело је следећи

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Предлог по Конкурсу за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ-суфинансирања потреба у области спорта за 2017 годину.

2. Одобравају се средства из буџета Града Кикинда за 2017 годину – из средстава намењених за ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ-према следећим табеларним прегледима:

Преузмите закључак са табелом резултата
 

Појединачно

На основу члана 59. Статута Града Кикинда („Службени лист Града Кикинда“, број 1/16 – пречишћен текст, 17/16), Градско веће Града Кикинда на седници од 02.03.2017. године, донело је следећи

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Предлог по Конкурсу за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за ГОДИШЊЕ/РЕДОВНЕ ПРОГРАМЕ-плаћени спортски тренер-суфинансирања потреба у области спорта за 2017 годину.

2. Одобравају се средства из буџета Града Кикинда за 2017 годину – из средстава намењених за ГОДИШЊЕ/РЕДОВНЕ ПРОГРАМЕ-плаћени спортски тренер-према следећим табеларним прегледима:

Преузмите закључак са табелом резултата
 

Појединачно

На основу члана 59. Статута Града Кикинда („Службени лист Града Кикинда“, број 1/16 – пречишћен текст, 17/16), Градско веће Града Кикинда на седници од 02.03.2017. године, донело је следећи

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Предлог по Конкурсу за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за ГОДИШЊЕ/РЕДОВНЕ ПРОГРАМЕ суфинансирања потреба у области спорта за 2017 годину.

2. Одобравају се средства из буџета Града Кикинда за 2017 годину – из средстава намењених за ГОДИШЊЕ/РЕДОВНЕ ПРОГРАМЕ -Основне програмске активности спортских клубова/удружења/организација према следећим табеларним прегледима

Преузмите закључак са табелом резултата

Појединачно

На основу члана 59. Статута Града Кикинда („Службени лист Града Кикинда“, број 1/16 – пречишћен текст, 17/16), Градско веће Града Кикинда на седници од 02.03.2017. године, донело је следећи

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Предлог Секретаријата за друштвене делатности за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за БЕНИФИЦИРАНЕ КЛУБОВЕ-КЛУБОВЕ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД-суфинансирања потреба у области спорта за 2017 годину.

2. Одобравају се средства из буџета Града Кикинда за 2017 годину – из средстава намењених за БЕНИФИЦИРАНЕ КЛУБОВЕ-КЛУБОВЕ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД.


Преузмите закључак са табелом резултата

Појединачно

На основу члана 3. Уредбе о интерном конкурсу („Службени гласник РС“, број 17/16), тачке III редни број 1. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за 2015. годину („Службени лист општине Кикинда“, број 36/15 и „Службени лист града Кикинде“ бр. 8/16 и 12/16), и члана 32. Одлуке о градској управи („Службени лист града Кикинда“, број 22/2016) и Решења о попуњавању радних места интерним конкурсом у Градској управи града Кикинда број: III-04-111-1/2017 од 14.02.2017.године, начелник Градске управе града Кикинде објављује:ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КИКИНДЕ

 

Преузмите интерни конкурс
Преузмите решење за интерни конкурс

Појединачно

 ГРАДСКО ВЕЋЕ

расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС

за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2017. годину за суфинансирање

-ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА-
(програми/пројекти спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта)

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију

Појединачно

 ГРАДСКО ВЕЋЕ

расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС

за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2017. годину за суфинансирање

-ГОДИШЊИХ/РЕДОВНИХ ПРОГРАМА-
(ПЛАЋЕНИ СПОРТСКИ ТРЕНЕР)

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију

Појединачно

 ГРАДСКО ВЕЋЕ

расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС

за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2017. годину за суфинансирање

-ГОДИШЊИХ/РЕДОВНИХ ПРОГРАМА-
(ОСНОВНЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ СПОРТСКИХ КЛУБОВА/УДРУЖЕЊА/ОРГАНИЗАЦИЈА)

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију

Појединачно

  ГРАДСКО ВЕЋЕ
расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава путем дотација из буџета града Кикинда за 2017. годину при реализацији пројеката из области радне праксе младих, а која су од значаја за град Кикинда

Преузмите текст конкурса
Преузмите смернице конкурса
Преузмите образац пријаве
Преузмите пријавни формулар

Појединачно

 На основу чланова 17. - 20. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење) и члана 52. тачка 1. став 3. Статута града Кикинде, градоначелник града Кикинде

расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Кикинда у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања за 2017. годину

Преузмите текст јавног конкурса
Преузмите образац пријаве
Преузмите образац буџета
Преузмите образац наративног извештаја
Преузмите образац финансијског извештаја
Решење о именовању Стручне комисије за оцену пројеката
Решење о расподели средстава
Предлог расподеле средстава
Обавештење
Образац - ревидирани буџет
Закључак о исправци решења о расподели
 

Појединачно

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ

расписуjе

К О Н К У Р С
за суфинансирање програма/проjеката из области уметности, културе и удружења грађана за 2017. годину

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсне формуларе

Појединачно

 На основу чланова 17. - 20. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење) и члана 52. тачка 1. став 3. Статута града Кикинде, градоначелник града Кикинде

расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Кикинда у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања за 2017. годину

Преузмите текст јавног конкурса
Преузмите образац пријаве на конкурс
Решење о поништењу конкурса

Појединачно

 Град Кикинда, Комисија за доделу стипендија, на основу члана 23. став 1. алинеја 3. Правилника о додели стипендија за младе таленте и ученике и студенте слабијег материјалног стања са територије града Кикинда (бр V-110-14/2008 – пречишћен текст и V-110-11/2016 ) расписује и објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КИКИНДА

Град Кикинда, у циљу подстицања талентованих студената који су у току школовања остварили изузетне резултате, као и подршке студентима који су слабијег материјалног стања, расписује конкурс за доделу стипендија студентима основних студија за школску 2016/2017. годину (период: октобар – јун).

Преузмите текст конкурса
Резултати конкурса

Појединачно

На основу члана 3. Уредбе о интерном конкурсу („Службени гласник РС“, број 17/16), тачке III редни број 1. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за 2015. годину („Службени лист општине Кикинда“, број 36/15 и „Службени лист града Кикинде“ бр. 8/16 и 12/16), члана 5. Одлуке о утврђивању органа града Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 6/16) и члана 19. Одлуке о општинској управи („Службени лист општине Кикинда“, број 3/09, 14/11, 45/13 и 14/15) и Решења о попуњавању радних места интерним конкурсом у Градској управи града Кикинда број:III-03-111-2/2016 од 06.09.2016.године, начелник Градске управе града Кикинде објављује:

ИНТЕРНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА
У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КИКИНДЕ

Преузмите текст конкурса

Преузмите исправку текста конкурса

 

 

Појединачно

 

На основу члана 3. Уредбе о интeрном конкурсу („Службени гласник РС“, број 17/16), тачке III редни број 1. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за 2015. годину („Службени лист општине Кикинда“, број 36/15 и „Службени лист града Кикинде“ бр. 8/16 и 12/16), члана 5. Одлуке о утврђивању органа града Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 6/16) и члана 19. Одлуке о општинској управи („Службени лист општине Кикинда“, број 3/09, 14/11, 45/13 и 14/15), начелник Градске управе града Кикинде, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОПУЊАВАЊУ РАДНИХ МЕСТА ИНTЕРНИМ КОНКУРСОМ
У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КИКИНДА

Преузмите текст решења

Појединачно

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА КИКИНДА ЗА 2017. ГОДИНУ

 


У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима

 

Преузмите текст јавног позива
Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини по основу сточарства за 2017. годину
Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини по основу власништва над инфраструктуром за 2017. годину
Закључак о скидању усева на узурпираном пољопривредном земљишту

 

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ
за пријаву младих незапослених лица


Град Кикинда, у партнерству са Регионалним центром за друштвено-економски развој – Банат, и општином Нови Бечеј, реализује пројекат под називом “ПАРТНЕРСТВОМ ДО ПРОФЕСИОНАЛНОГ ОСТВАРЕЊА МЛАДИХ”, финасиран од стране Министарства омладине и спорта Републике Србије у оквиру Јавног конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу.

Кроз комбинацију теоријских и практичних програма обука, пројекат тежи да допринесе смањењу дугорочне незапослености у региону, путем развијања и имплементације механизама за подизање капацитета и запошљивости младих, односно повећања усклађености знања, вештина и компетенција незапослених са потребама тржишта рада.

Пројектом је предвиђено да 20 младих незапослених лица са територије Града Кикинде, који се налазе на евиденције Националне службе за запошљавање, похађа обуку из области модерне пољопривреде и прехрамбене индустрије, у трајању од десет дана. Након завршених теоријских обука, 10 њих ће бити упућено на тромесечну радну праксу код одабраних менторских предузећа. Радна пракса ће бити финансирана од стране пројекта у бруто износу од 24.000,00 динара, а млада незапослена лица ће имати прилику да теоријски стечена знања примене у пракси, додатно унапреде своје компетенције и стекну стално запослење.

Овим путем позивамо сва заинтересована незапослена лица, старосне доби до 30 година, са територије Града Кикинде да доставе своје пријаве за учешће на пројекту. Пријаве се подносе лично на адресу Tрг српских добровољаца 12 ( канцеларија 90 ) или на адресу Националне службе за запошљавање у Кикинди, улица Доситејева 24.
Такође, пријаве можете послати и путем е-маила на адресу vesna.danic@nsz.gov.rs

Образац за пријављивање, можете преузети ОВДЕ, у просторијама Националне службе за запошљавање у Кикинди, као и у Градској кући, канцеларија 90.

Рок за пријаву је 15. Август 2016. године.

Детаљније информације у вези са Јавним позивом могу се добити на интернет страници: www.kikinda.org.rs или путем е-маила zoran.ciculic@kikinda.org.rs
 

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА КИКИНДА ЗА 2017. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 –др. Закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинда ( у даљем тексту: Комисија), расписује јавни позив којим обавештава:
• образовне установе-школе, пољопривредне стручне службе и социјалне установеда да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
• високообразовне установе-факултете и научне институте чији је оснивач држава и установе за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
• правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства,
да доставе потребну документацију ради остваривања права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Кикинда за 2017. годину, до 31. октобра 2016. године.

Потребна документација:
1) Захтев за остваривање права коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица;
2) Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице ( не старији од шест месеци);
3) Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог Јавног позива у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене докментације.
Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 8,00 до 15,30 асова, у просторијама Услужног центра Градске управе града Кикинда, Улица Трг српских добровољаца, бр.12, или са сајта: www.kikinda.org.rs.
Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2016. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотвореног.
Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници Градске управе града Кикинда или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2017. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територији града Кикинда за 2017. годину, на адресу: Градска управа града Кикинда, ул.Трг српских добровољаца, бр12. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.
Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Љубан Средић, телефон: 410-106, email: ljuban.sredic@kikinda.org.rs или лично у просторијама Градске управе града Кикинда, Улица Трг српских добровољаца бр. 12, први спрат, канцеларија бр. 77.
Овај јавни позив објавити у недељним локалним новинама „Kikindske“, интернет страници града Кикинда и огласним таблама месних канцеларија.

ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА

Појединачно

 Секретаријат за заштиту животне средине града Кикинда расписује
К О Н К У Р С
„Мој екстеријер“


Конкурс је отворен до дана 22. јул 2016. године. Заинтересовани суграђани своје учешће могу пријавити у следећим категоријама:
- најлепша башта
- најлепши балкон
- најлепши сеоски парк
- најлепше школско двориште

Потребну документацију доставити Писарници ГУ Кикинда са назнаком:

Град Кикинда
Секретаријат за заштиту животне средине
За конкурс „Мој екстеријер“
23300 Кикинда, Трг српских добровољаца 12

Више информација у вези са конкурсом можете добити на телефон 0230/410-157

ГРАД КИКИНДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Појединачно

 На основу члана 6. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине града Кикинда („Сл. лист општине Кикинда“, број 28/09 и 10/10) и Програмa коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине града Кикинда у 2016. години, Градско веће града Кикинда,

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансирање пројеката у области:
Унапређење и заштита животне средине у граду Кикинда у 2016. години

Преузмите текст јавног конкурса
Преузмите образац пријаве на јавни конкурс

Појединачно

 

Дечији хор "ЧУПЕРАК" расписује

КОНКУРС
ЗА УЧЕШЋЕ НА 7. ИНТЕРНАЦИОНАЛНОМ ФЕСТИВАЛУ МУЗИКЕ ЗА ДЕЦУ
"ТА СЕ ПЕСМА ЉУБАВ ЗОВЕ"

Интернационални фестивал музике за децу ”Та се песма љубав зове” је музичко уметничка манифестација такмичарског карактера, а право учешћа имају солисти узраста од 6 до 14 година и аутори музичких нумера за децу са простора бивше СФРЈ. На конкурс се могу пријавити песме за децу које су раније објављиване, али при одабиру, приоритет ће имати песме које су настале након одржавања прошлогодишњег фестивала (нумере које су компоноване и снимљене у периоду од 1. октобра 2015. до 21. августа 2016. године) и које су текстом, музиком и аранжманом прилагођене узрасту деце од 6 до 14 година.

За детаљне информације о потребној конкурсној документацији и условима учешћа на Фестивалу, послати молбу на е-mail адресу: studio.cuperak@yahoo.com.

 

Појединачно

 На основу члана 58. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 4/06 – пречишћен текст, број 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Општинско веће општине Кикинда на седници од 01.03.2016. године, донело је следећи

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Предлог расподеле средстава по основу Конкурса за ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ -програми / пројекти спортских клубова / удружења / организација, који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта- за 2016 годину.

2. Одобравају се средства из Фонда културе и физичке културе општине Кикинда за 2016 годину, за ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ -програми / пројекти спортских клубова / удружења / организација, који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта- за 2016 годину у укупном износу од 2.500.000,00 динара, према следећем табеларном приказу:

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ -програми / пројекти спортских клубова / удружења / организација, који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта- за 2016 годину.

Преузмите табелу резултата

Појединачно

 На основу члана 58. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 4/06 – пречишћен текст, број 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Општинско веће општине Кикинда на седници од 01.03.2016. године, донело је следећи

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Предлог по Конкурсу за расподелу средстава из буџета општине Кикинда за ГОДИШЊЕ/РЕДОВНЕ ПРОГРАМЕ суфинансирања потреба у области спорта за 2016 годину.
2. Одобравају се средства из буџета општине Кикинда за 2016 годину – из средстава намењених за ГОДИШЊЕ/РЕДОВНЕ ПРОГРАМЕ -Основне програмске активности спортских клубова/удружења/организација- и за ГОДИШЊЕ/РЕДОВНЕ ПРОГРАМЕ –плаћени спортски тренер, према следећим табеларним прегледима:

Преузмите табеле резултата

Појединачно

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава путем дотација из буџета општине Кикинда за 2016. годину за реализацију пројеката удружења грађана у области развоја и унапређења пољопривреде у општини Кикинда

Преузмите текст конкурса
Преузмите конкурсну документацију
Резултати конкурса

Појединачно

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава путем дотација из буџета општине Кикинда за 2016. годину при реализацији пројеката из области политике за младе од значаја за општину Кикинда

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Резултати конкурса

Појединачно

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

расписуjе

К О Н К У Р С
за суфинансирање програма/проjеката коjи своjим квалитетом доприносе развоjу и презентациjи уметности и културе за 2016. годину

Преузмите текст конкурса и пријавни формулар
Резултати конкурса

Појединачно

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава путем дотација из буџета општине Кикинда за 2016. годину за реализацију манифестације Матурантска парада 2016. у општини Кикинда

Преузмите конкурсну документацију

Појединачно

 На основу члана 58. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 4/06 – пречишћен текст, број 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Општинско веће општине Кикинда на седници од 28.01.2016. године, донело је следећи

З А К Љ У Ч А К

Одобравају се средства из буџета општине Кикинда за 2016. годину – из средстава намењених медијима, за реализацију пројеката подстицања информативних садржаја.

Преузмите текст одлуке

Појединачно

На основу члана 58. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 4/06 – пречишћен текст, број 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Општинско веће општине Кикинда на седници од 28.01.2016. године, донело је следећи


З А К Љ У Ч А К

Одобравају се средства из буџета општине Кикинда за 2016. годину – из средстава намењених удружењима грађана, за реализацију пројеката удружења грађана у области културе, која ће се усмерити према следећем табеларном прегледу:

Преузмите текст одлуке

Појединачно

Комисија за доделу стипендија општине Кикинда, која је именована Решењем председника општине Кикинда бр. V-67-3/2015 на основу члана 23. став 1. алинеја 6. и члана 23в. Правилника о додели стипендија за младе таленте и ученике и студенте слабијег материјалног стања са територије општине Кикинда бр. V-110-14/2008-пречишћен текст и V-110-10/2016, по расписаном конкурсу бр. V-61- 27/2016 који је објављен на огласној табли Општинске управе општине Кикинда, дана 23.12.2015. године, донела је дана 26.01.2016.

О Д Л У К У
о додели стипендија

Преузмите текст одлуке

Појединачно

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС
за расподелу средстава из буџета општине Кикинда
за 2016 годину за суфинансирање

-ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА-
(програми/пројекти спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта)

Преузмите конкурсну документацију

Појединачно

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС
за расподелу средстава из буџета општине Кикинда
за 2016 годину за суфинансирање

-ГОДИШЊИХ/РЕДОВНИХ ПРОГРАМА-
(ПЛАЋЕНИ СПОРТСКИ ТРЕНЕР)

Преузмите конкурсну документацију

Појединачно

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС

за расподелу средстава из буџета општине Кикинда
за 2016 годину за суфинансирање

-ГОДИШЊИХ/РЕДОВНИХ ПРОГРАМА-
(ОСНОВНЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ СПОРТСКИХ КЛУБОВА/УДРУЖЕЊА/ОРГАНИЗАЦИЈА)

Преузмите конкурсну документацију

Појединачно

Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава Министарствa пољопривреде и заштите животне средине

Предмет конкурса је додела подстицајних средстава за поновну употребу и искоришћавање отпада као секундарне сировине или за добијање енергије и за производњу кеса – трегерица за вишекратну употребу за 2015. годину.

На јавни конкурс могу се пријавити:
• оператери постројења за поновно искоришћење, односно третман отпада који имају дозволу у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10),
• произвођачи пластичних кеса – трегерица за вишекратну употребу дебљине преко 20 µm.
Пријаве на конкурс примају се до 31.01.2016. године.
За пријаву на конкурс и детаље потребно је посетити следећи линк: http://www.eko.minpolj.gov.rs/javni-konkurs-za-dodelu-podsticajnih-sredstava/

Појединачно

 Општина Кикинда, Комисија за доделу стипендија, на основу члана 23. став 1. алинеја 3. Правилника о додели стипендија за младе таленте и ученике и студенте слабијег материјалног стања са територије општине Кикинда (бр V-110-14/2008 – пречишћен текст и V-110-10/2015 ) расписује и објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА

Преузмите текст конкурса

Појединачно

 На основу члана 17, 18. и 20. Закона о јавном информисању и медијима(„Сл.гласник РС“, бр. 83/14)

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансирање пројеката подстицања информативних садржаја медија за 2016. годину


Конкурсом за суфинансирање пројеката подстицања информативних садржаја медија одобравају се средства за реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја у писаним или електронским јавним гласилима, који се дистрибуирају или емитују на територији општине Кикинда, а од посебног су значаја за јавно информисање грађана.

Преузмите текст конкурса
Образац 1
Образац 2
Образац пријаве

Појединачно

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава путем дотација из буџета општине Кикинда за 2016. годину за реализацију пројеката удружења грађана у области културе у општини Кикинда.

Преузмите текст конкурса
Преузмите образац пријаве
Преузмите образац предлога пројекта
Преузмите предлог буџета
Преузмите изјаву
Преузмите смернице

Појединачно

Конкурс покрајинског фонда за развој пољопривреде

Преузмите текст конкурса

Појединачно

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09), члана 53 и 128 Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12, 20/13, 69/14 и 27/15), Локалног акционог плана запошљавања општине Кикинда за 2015. годину (бр. III-04-10-1/15) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2015.годину, на предлог Савтета за запошљавање општине Кикинда

ОПШТИНА КИКИНДА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
дана 25.08.2015. године

расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2015. ГОДИНИ

Преузмите јавни позив
Преузмите конкурсну документацију

Појединачно

На основу члана 43. став 1. тачка 5. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), члана 9., 70. и 129. Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр.12/12, 20/13, 69/14 и 27/15), Локалног акционог плана запошљавања општине Кикинда за 2015. годину (бр. III-04-10-1/15) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2015.годину, на предлог Савтета за запошљавање општине Кикинда

OПШТИНА КИКИНДА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
дана 25.08.2015. године

Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА У 2015. ГОДИНИ - 6 МЕСЕЦИ

Преузмите конкурс
Преузмите захтев

Појединачно

На основу члана 43. став 1. тачка 5. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), члана 9., 70. и 129. Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр.12/12, 20/13, 69/14 и 27/15), Локалног акционог плана запошљавања општине Кикинда за 2015. годину (бр. III-04-10-1/15) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2015. годину на предлог Савтета за запошљавање општине Кикинда


ОПШТИНА КИКИНДА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
дана 25.08.2015. године

Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА У 2015. ГОДИНИ - 12 МЕСЕЦИ

Преузмите конкурс
Преузмите захтев

Појединачно

 На основу члана 99 став 1 . Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/09 и 81/09-испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), и Решења o отуђењу из јавне својине кат. парц.бр. 9538/1, кат. парц.бр. 9538/9 и кат. парц.бр. 9538/29 к.о. Кикинда («Сл.лист Општине Кикинда», број 10/2015 ), расписује

О Г Л А С
ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ кат. парц.бр. 9538/1, кат. парц.бр. 9538/9 и кат. парц.бр. 9538/29 к.о. Кикинда
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

 

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за спровођење поступка прикупљањa писаних понуда ради отуђења из јавне својине Општине Кикинда неизграђеног градског грађевинског земљишта уписаног у Лист непокретности бр.3899 к.о. Кикинда и то: парцела број 9538/1 површине од 3ха 19а 82м2 , парцела број 9538/9 површине од 1ха 59а 81м2 и парцела број 9538/29 површине од 1ха 69а 97м2.
Поступак прикупљањa и отварања писаних понуда ће спровести Комисија за спровођење поступка отуђења предметних парцела у јавној својини општине Кикинда.

Почетна цена земљишта из става 1 Огласа износи 408.598,40 евра, што обрачунато у динарима према средњем курсу Народне банке Србије на дан расписивања овог Огласа износи 49.271.696,00 динара.

Парцеле број 9538/1, 9538/9 и 9538/29 се налази у делу града чија намена је одређена Планом детаљне регулације са делове блокова 41 и 43 у Кикинди (“Службени лист општине Кикинда” бр.17/2005 и 33/2013).
Грађевинско подручје обухваћено Планом обухвата простор у југоисточном делу грађевинског реона Кикинде, уз границу грађевинског реона, тј. уз коридор железничке пруге. Бруто површина обухвата Плана износи 19,57 ha.
У оквиру радне зоне извршена је подела на подцелине према карактеристикама технолошког процеса и потенцијалном еколошком оптерећењу, положају објеката на парцели, као и могућем коришћењу различитих видова саобраћаја.

Парцелa бр. 9538/1 к.о. Кикинда налази се у I поодцелини која обухвата део радне зоне омеђен улицама Нова 1, Нова 2, Нова 3 и Нова 4; П=3.2 ha.
Парцеле број 9538/9 и бр. 9538/29 се налазе у II подцелини која обухвата део радне зоне омеђен улицама Нова 1, Нова 2, Нова 3 и Нова 4; П=3.3 ha.

Врста и намена објеката који се могу градити (дозвоњена намена објеката)
Подцелина I – У оквиру подцелине I дозвољена намена објеката подразумева изградњу производно пословних објеката малих и средњих предузећа чија делатност не производи буку, вибрације и загађења, тј. оне врсте делатности које према нивоу еколошког оптерећења могу бити лоциране на рубним деловима стамбених насеља. Према условима добијеним од Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој, за сваки појединачни објекат мора се тражити мишљење надлежног органа о потреби израде процене утицаја. С обзиром да се подцелина I налази најближе становању, у оквиру ове подцелине могу бити лоцирана предузећа за чију делатност (производна или непроизводна) према мишљењу надлежног органа није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину, а у складу са Законом о процени утицаја на животну средину.
Подцелина II – Могу се градити производно пословни објекти малих и средњих предузећа уз претходно обезбеђење доказа и критеријума везаних за заштиту животне средине а у складу са Законом о заштити животне средине и Законом о процени утицаја.
Парцеле бр.9538/9 и бр. 9538/29 отуђују се ради изградње термотехничког и термоенергетског постројења, односно изградње објеката који обезбеђују енергију из обновљивих извора енергије (биомаса, соларнa енергија и др.) чија изградња је дозвољена у Подцелини II.
Највећи степен заузетости на грађевинским парцелама у радним зонама је до 70%. Овим степеном заузетости су обухваћени објекат (објекти), интерне саобраћајнице, платои, паркинзи и остале поплочане површине. Зеленило је процентуално заступљено на парцели са мин 30%. Коефицијенат изграђености за производно пословне објекте на грађевинској парцели је максимум 1.00.
Накнада за отуђење земљишта се обрачунава у еврима и иста се исплаћује у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате у року од тридесет дана (30) дана од дана закључења Уговора .

Најповољнијим понуђачем ће се сматрати oнаj понуђач (правно или физичко лице) који оствари највећи број бодова према следећим критеријумима:
– запосли минимално 200 радника у року од две године од дана закључења Уговора о отуђењу предметних парцела.......25 бодова,
– који, код термотехничког односно термоенергетског постројења, примењује технологију минималног укупног капацитета коогенерације 50 MW електричне енергије и 100 MW топлотне енергије и која има минимум негативног утицаја на животну средину (приказ минумум 3 референце са радом више од пет година).......25 бодова,
– цена по којој би произвођач испоручивао топлотну енергију за ЈП “ТОПЛАНА” Кикинда...........25 бодова,
– који ће изградити топловодни прикључак од коогенеративног постројења до ЈП “ТОПЛАНА” Кикинда и који ће бити спреман да изврши улагања у топловодну мрежу ЈП “ТОПЛАНА” Кикинда........10 бодова
– понуђена цена земљишта ....... 15 бодова.
Понуђачи су дужни да, заједно са понудом, доставе доказ о уплати депозита у динарском износу у висини од 10% од почетне цене предметне некретнине према средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате , на рачун Општинске управе Општине Кикинда број 840-2023740-41 назив: подрачун за лицитације.
Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити најкасније у року од три дана од дана отварања писане понуде. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у цену некретнине. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.
Писана понуда правног лица мора обавезно да садржи: назив, седиште и број телефона, име овлашћеног лица за заступање и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.
Правно лице уз понуду прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.
Писана понуда физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, матични бој и број телефона и мора бити потписана, а ако је лице приватни предузетник уз пријаву се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.
Понуђач је дужан да, у понуди наведе и врсту делатности коју ће обављати у пословном објекту или објектима које ће изградити на предметном земљишту.
У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски оверено.
Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:

1. Адреса: Општина Кикинда, Трг српских добровољаца 12.
2. Комисији за спровођење поступка прибављања и отуђења непокретности у јавној својини “Понуда за отуђење кат. парцела број 9538/1, 9538/9 и 9538/29 к.о. Кикинда”

На задњој страни:
3. име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

Рок за подношење пријава је до 19,00 сати, дана 07.07.2015 године.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну у писарницу Општинске управе општине Кикинда, или буду послате препоручено поштом, до наведеног рока.
Непотпуне и неблаговремене понуде се неће разматрати.
Понуда је непотпуна ако не садржи све што је Огласом прописано, ако нису приложене све потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене Огласом или су подаци дати супротно Огласу.
Отварање понуда се спроводи без обзира на број поднетих понуда.
Заинтересована лица могу да изврше увид у План детаљне регулације са делове блокова 41 и 43 у Кикинди (“Службени лист општине Кикинда” бр.17/2005 и 33/2013) сваког радног дана у времену од 10,00 до 12,00 часова.

Контакт особе: Тамара Шкоро, тел. 0230/ 410-196 и Биљана Фелбаб тел. 0230/ 410-124 .

Поступак јавног отварања понуда ће се одржати дана 08.07.2015 године у 11,00 часова у згради Општине Кикинда, сала број 12.

Јавни оглас ће бити објављен у дневном листу “DANAS” недељном локалном листу „Кикиндске новине“, на огласној табли Општине Кикинда и интернет страници општине Кикинда с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у дневном листу “DANAS”.ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Павле Марков

Појединачно

 На основу члана 99 став 1 . Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/09 и 81/09-испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), и Решења o отуђењу из јавне својине кат. парц.бр. 9538/20 к.о. Кикинда («Сл.лист Општине Кикинда», број 14/20 ), председник Општине, расписује

О Г Л А С
ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ПАРЦ.БР. 9538/20 К.О. КИКИНДА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за спровођење поступка прикупљањa писаних понуда ради отуђења из јавне својине Општине Кикинда неизграђеног градског грађевинског земљишта уписаног у Лист непокретности бр.3899 к.о. Кикинда кат. парцела број 9538/20 површине од 4ха 08а 64м2.
Поступак прикупљањa писаних понуда ће спровести Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини општине Кикинда.

Почетна цена земљишта из става 1 Огласа износи 245.184,00 евра, што обрачунато у динарима према средњем курсу Народне банке Србије на дан расписивања овог Огласа износи 29.552.983,73 динара.

Парцела број 9538/20 се налази у делу града чија намена је одређена Планом детаљне регулације са делове блокова 41 и 43 у Кикинди (“Службени лист општине Кикинда” бр.17/2005 и 33/2013).
Грађевинско подручје обухваћено Планом обухвата простор у југоисточном делу грађевинског реона Кикинде, уз границу грађевинског реона, тј. уз коридор железничке пруге. Бруто површина обухвата Плана износи 19,57 ha.
Парцела број 9538/20 се налази у III подцелини која обухвата део радне зоне омеђен улицама Нова 4, Нова 5, Нова 6 и Нова 7; П=4.09 ha,

Правила грађења у радној зони
3.1.1. Врста и намена објеката који се могу градити (Дозвољена намена објеката)
Подцелина III - Овај део радне зоне намењен, између осталог, изградњи производно пословних објеката (производне и непроизводне делатности) и индустријских објеката у складу са условима утврђеним Планом детаљне регулације за делове блокова 41 и 43 у Кикинди.
Комплекс мора бити опремљен неопходном саобраћајном, водном, енергетском и електронском комуникационом инфраструктуром;
3.1.4. Највећи дозвољени степен заузетости и степен изграђености грађевинске парцеле

Највећи степен заузетости на грађевинским парцелама у радним зонама је до 70%. Овим степеном заузетости су обухваћени објекат (објекти), интерне саобраћајнице, платои, паркинзи и остале поплочане површине. Зеленило је процентуално заступљено на парцели са мин 30%. Коефицијенат изграђености за производно пословне објекте на грађевинској парцели је максимум 1.00.“
Накнада за отуђење земљишта се обрачунава у еврима и иста се исплаћује у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате у року од тридесет дана (30) од дана закључења Уговора .

Најповољнијим понуђачем ће се сматрати oнаj понуђач (правно или физичко лице) који оствари највећи број бодова према следећим критеријумима:
– који понуди запошљавање минимално 55 радника након започињања производне делатности.......до 25 бодова,
– који понуди највећу вредност улагања у опрему за обављање производне делатности (минимална вредност улагања у опрему износи 3.000.000,00 евра )......до 25 бодова,
– који понуди проширење капацитета на предметној локацији у најкраћем периоду у циљу максималног искоришћавања исте и запошљавањa већег броја радника ...........до 20 бодова,
– који понуди изградњу производног погона и започињање производње у најдаљем року од девет месеци од издавања грађевинске дозволе или највише дванаест месеци од преноса права својине на предметном земљишту ........до 20 бодова
– који понуди највишу цену земљишта .......до 10 бодова.

Понуђачи су дужни да, заједно са писменом понудом, доставе доказ о уплати депозита у динарском износу у висини од 20% од почетне цене предметне некретнине према средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате , на рачун Општинске управе Општине Кикинда број 840-2023740-41 назив: подрачун за лицитације.
Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити најкасније у року од три дана од дана одржавања јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у цену земљишта. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.
Писана понуда правног лица мора обавезно да садржи: назив, седиште и број телефона, име овлашћеног лица за заступање и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.
Правно лице уз понуду прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.
Писана понуда физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, матични бој и број телефона и мора бити потписана, а ако је лице приватни предузетник уз пријаву се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.
Понуђач је дужан да, у понуди наведе и врсту делатности коју ће обављати у пословном објекту.
У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски оверено.
Понуда на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:

1. Адреса: Општина Кикинда, Трг српских добровољаца 12.
2. Комисији за спровођење поступка прибављања и отуђења непокретности у јавној својини, са назнаком: “Понуда за отуђење парцеле број 9538/20 к.о. Кикинда”
На задњој страни:
3. име и презиме/назив и адреса понуђача

Рок за подношење понуда је до 19,00 сати, дана 03.07.2015 годне.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну у писарницу Општинске управе општине Кикинда, или буду послате препоручено поштом, до наведеног рока.
Непотпуне и неблаговремене понуде се неће разматрати.
Понуда је непотпуна ако не садржи све што је Огласом прописано, ако нису приложене све потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене Огласом или су подаци дати супротно Огласу.
Отварање понуда се спроводи без обзира на број поднетих понуда.

Заинтересована лица могу да изврше увид у План детаљне регулације са делове блокова 41 и 43 у Кикинди (“Службени лист општине Кикинда” бр.17/2005 и 33/2013) сваког радног дана у времену од 10,00 до 12,00 часова.
Контакт особе: Тамара Шкоро, тел. 0230/ 410-196 и Биљана Фелбаб тел. 0230/ 410-124 .
Поступак јавног отварања понуда ће се одржати дана 07.07.2015 године у 11,00 часова у згради Општине Кикинда, сала број 12.

Јавни оглас ће бити објављен у дневном листу “DANAS” недељном локалном листу „Кикиндске новине“, на огласној табли Општине Кикинда и интернет страници општине Кикинда с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у дневном листу “DANAS”.


ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Павле Марков

Појединачно

 На основу члана 29. став 1. и став 4. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/2014), Решења о отуђењу из јавне својине катастарске парцеле број 2662 к.о. Мокрин (“ Службени лист општине Кикинда “ , број 14/2015) и члана 94. Статута општине Кикинда (“ Службени лист општине Кикинда “ , број 04/2006-пречишћени текст, 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009 , 18/2009,7/2010 и 39/2012 ), председник општине Кикинда, расписује

ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ОПШТИНЕ КИКИНДА ОБЈЕКТА И ЗЕМЉИШТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 2662 К.О. МОКРИН

РАСПИСУЈЕ се оглас за спровођење поступка отуђења јавним надметањем, укњижена породична стамбена зграда, површине 129 м2, која је у рушевном стању и земљиште под зградом и објектом, површине 129 м2 и земљиште уз зграду и други објекат, површине 367 м2, уписани у Лист непокретности број 750 к.о. Мокрин, на кат. парцела број 2662, површине од 496 м2.
Поступак јавне лицитације ће спровести Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини општине Кикинда.
Тржишна вредност некретнине износи 1041,60 евра, што обрачунато према средњем курсу Народне банке Србије на дан писања овог Огласа износи 125.384,68 динара .
Лицитациони корак износи 500,00 динара.
Горе наведена тржишна вредност некретнине представља почетну цену код јавног надметања.
Накнада за отуђење некретнине се обрачунава у еврима и иста се исплаћује динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате у року од тридесет дана (30) од дана закључења Уговора.
Најповољнијим понуђачем ће се сматрати правно или физичко лице које на јавном надметању понуди највишу цену за куповину непокретности.
Објекат из овог огласа отуђује се у виђеном стању и стицалац се не може позивати на његове физичке недостатке.
Објекат и земљиште на катастарској парцели број 2662 к.о. Мокрин отуђују се из јавне својине искључиво ради привођења планираној намени предвиђеној Планом генералне регулације насеља Мокрин (,,Сл. Лист општине Кикинда“, број 23/2014 и 24/2014).
Предметна парцела се налази у блоку 29 према блоковској поделу на основу Плана генералне регулације насеља Мокрин („Сл. лист општине Кикинда“, бр. 23/2014 и 24/2014). Намењени су породичном становању.
У зони становања дозвољена је изградња пословних објеката - занатских радионица које немају велике просторне захтеве као и које буком и издувним гасовима не оптерећују околину.
Понуђачи су дужни да, заједно са пријавом за јавно надметање, доставе доказ о уплати депозита у динарском износу у висини од 10% од почетне цене предметне некретнине према средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, на рачун Општинске управе општине Кикинда број 840-2023740-41, назив: подрачун за лицитације.
Свим понуђачима, осим најповољнијем уплаћени депозит ће се вратити најкасније у року од три дана од дана одржавања јавног надметања.Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у цену некретнине.У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.
Пријава правног лица мора да садржи: назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.
Пријава физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, матични број и број телефона и мора бити потписана, а ако је лице приватни предузетник уз пријаву се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.
Физичко лице уз пријаву прилаже фотокопију личне карте.
У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски оверено.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:
1. Адреса:Општина Кикинда, Трг српских добровољаца број 12
Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини општине Кикинда
Подаци о предметној некретнини
На задњој страни
2.име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација и доказ о уплати депозита.
Рок за подношење пријава је до 15,30 сати, дана 03.07.2015 године.
Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Општинске управе општине Кикинда до наведеног рока.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Пријава је непотпуна ако не садржи све што је Огласом прописано, ако нису приложене све потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно Огласу.
Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.
Заинтерована лица могу да изврше увид у предметни објекат у договору са радницима надлежног Секретаријата.
Поступак јавног надметања ће се одржати дана 06.07.2015. године у 11,00 часова у згради општине Кикинда, канцеларија број 64.

Јавни оглас ће бити објављен у дневном листу ,,DANAS” и недељном локалном листу ,,Нове кикиндске новине“, на огласној табли општине Кикинда и интернет страници општине Кикинда с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у дневном листу ,,DANAS” .

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Павле Марков

Појединачно

Општина Кикинда и Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине расписују

Конкурс за доделу краткорочних револвинг кредита за пољопривреду

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава пољопривредним гагаздинствима намењених финансирању обртних средстава ради обезбеђења континуитета пољопривредне активности и превазилажењу недостатака потребних финансијских средстава условљеног сезонским карактером пољопривредне делатности а у циљу подстицања запошљавања.

Преузмите текст конкурса

Појединачно

На основу члана 29 став 1 Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014), Решења o отуђењу из јавне својине објекта и земљишта парц.бр. 4569 («Сл.лист Општине Кикинда», број 26/2014) и члана 94. Статута Општине Кикинда – пречишћен текст («Сл.лист Општине Кикинда», број 4/06 – пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/2010 и број 39/2012 ), председник Општине, расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА ОБЈЕКАТА И ЗЕМЉИШТА

на  парц.бр. 4569 к.о. Кикинда

Преузмите текст јавног позива

Појединачно

На основу члана 29 став 1 Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014), Решења o отуђењу из јавне својине објекта и земљишта на парц.бр. 2228 к.о. Кикинда у улици Улици краља Петра I бр. 166 («Сл.лист Општине Кикинда», број 26/2014), Закључка Општинског већа бр.II-06-9/2015 од 10.03.2015 године и члана 94. Статута Општине Кикинда – пречишћен текст («Сл.лист Општине Кикинда», број 4/06 – пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/2010 и број 39/2012 ), председник Општине, расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА OБJEKAТА И ЗЕМЉИШТА
на парц.бр. 2228 к.о. Кикинда у улици Улици краља Петра I бр. 166

 

Преузмите текст јавног позива

Појединачно

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА

Расписује

Јавни конкурс

За доделу средстава за финансирање програма подршке за спровођење пољопривредне политике, политике руралног развоја општине Кикинда (на основу закона о подстицајима у пољопривреду и руралном развоју чл. 13).

Преузмите текст јавног позива

Појединачно

На основу члана 29 став 1 Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014), Решења o отуђењу гаража из јавне општине Кикинде («Сл.лист Општине Кикинда», број 23/2014) и члана 94. Статута Општине Кикинда – пречишћен текст («Сл.лист Општине Кикинда», број 4/06 – пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/2010 и број 39/2012 ), председник Општине, расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГАРАЖА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА

Преузмите текст јавног позива

Појединачно