Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Енергетски менаџер

Коначна листа грађана који су добили бесповратна средства за спровођења мера енергетске санације на територији града Кикинде за 2021. годину

 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/2021), члана 27. Правилникa о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова („Службени лист града Кикинде“, бр.16/21) и члана 59. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 4/19) Градско веће града Кикинде, дана 28.10.2021. године, донело је

Коначну листу грађана који су добили бесповратна средства за спровођења мера енергетске санације на територији града Кикинде за 2021. годину

Преузмите листу

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/2021), члана 27. Правилникa о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова („Службени лист града Кикинде“, бр.16/21) и члана 59. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 4/19) Градско веће града Кикинде, дана 28.10.2021. године, донело је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

 

Преузмите Одлуку

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА

 На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/2021), члана 27. Правилникa о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова („Службени лист града Кикинде“, бр.16/21 ) и члана 55. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 4/19) Комисија за пројекат суфинансирања мера енергетске транзиције, дана 24.09.2021.године, донела је

 

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ГРАЂАНА ЗА УЧЕШЋЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

 

Преузмите прелиминарну листу 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

 На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/2021), члана 20. Правилникa о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова („Службени лист града Кикинде“, бр.16/21 ) и члана 55. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 4/19) градоначелник града Кикинде, дана 19.08.2021.године, донео је

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
и расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ


Преузмите Јавни позив

Прилог бр.1

Прилог бр.2

Прилог бр.3 Правилник

ОДЛУКA О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

 На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/2021), члана 20. Правилникa о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова („Службени лист града Кикинде“, бр.16/21 ), члана 5. Решења о именовању комисије за пројекат суфинансирања мера енергетске транзиције бр. II–06–15/2021 од 01.07.2021, и члана 55. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 4/19) Градско веће града Кикинде, дана 19.08.2021. године, донело је

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

Привредни субјекти у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Кикинде за 2021. годину су:

1. ПРОИЗВОДНО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ РОЛОМОНТ ДОО КИКИНДА
2. ТИМЕА МАРТОНОШИ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА БАУПЛАСТ ПВЦ СТОЛАРИЈА СЕНТА


                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА-

                                                                                                                       Никола Лукач

Преузмите Одлуку

 

ОДЛУКУ О ПРЕРАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО МЕРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/2021), члана 5. Правилникa о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова („Службени лист града Кикинде“, бр.16/21 ),и члана 59. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 4/19) Градско веће града Кикинде, дана 19.08.2021. године, донело је

ОДЛУКУ
О ПРЕРАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО МЕРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
 


                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА-

                                                                                                        Никoла Лукач

Преузмите Одлуку

 

 

 

Прелиминарна листа изабраних привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Кикинде за 2021.годину

На основу члана 12. став 1. алинеја 5. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова („Службени лист града Кикинде, бр.11/21), члана 2. Решења о именовању комисије за пројекат суфинансирања мера енергетске транзиције бр. II–06–15/2021 од 01.07.2021. године, комисија дана 02.08.2021. године доноси :


ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ ИЗАБРАНИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2021.ГОДИНУ

1. PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE ROLOMONT DOO KIKINDA
2. TIMEA MARTONOŠI PR TRGOVINSKA RADNJA BAUPLAST PVC STOLARIJA SENTA


На прелиминарну листу директних корисника учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања.


ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Никола Лињачки

ОДЛУКА И ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/2021), члана 15. Правилникa о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова („Службени лист града Кикинде“, бр.16/21 ) и члана 55. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 4/19) градоначелник града Кикинде, дана 08.07.2021. године, донео је

ОДЛУКУ И ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ

Преузмите Јавни позив

Прилог бр.1 Пријавни образац

Прилог бр.2 Изјава

ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА

 На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07.... 47/18), члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/21), члана 25. и члана 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 154/09, 73/10... 72/19 и 149/20), и Правилника о суфинансирању мера енергетске транзиције („Службени лист града Кикинде“, бр.11/21), Градскo веће Града Кикинде на седници одржаној дана 07.07.2021. године, донело је

ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА

Преузмите Правилник

Прилог „РТВ Војводина”