Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Енергетски менаџер

Контакт телефони у вези субвенција за унапређење енергетске ефикасности у домаћинствима:

 0230 410-130

 0230 410-194

 0230 410-219

Коначнa листа крајњих корисника који су добили бесповратна средства за спровођење мера енергетске санације у домаћинствима на територији Града Кикинде за 2023. годину

На основу члана 23. став 7 Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији”, број II-06-38/2023 од дана 18.08.2023., Комисија за програм суфинансирања мера енергетске санације дана 14.11.2023. сачињава:

Коначну листу

крајњих корисника који су добили бесповратна средства за спровођење мера енергетске санације у домаћинствима

на територији Града Кикинде за 2023. годину

 

Преузмите листу

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ДОМАЋИНСТВИМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

 На основу члана 1. Закона о потврђивању споразума о зајму (Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС - Међународни уговориˮ, број 6/22), члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/2021), Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи Град Кикинда број 401-00-986/100/2023-06 од дана 20.07.2023., члана 18. Правилникa o суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији” („Службени лист града Кикинде“, бр.18/23) и члана 55. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр.4/19) градоначелник Града Кикинде, дана 12.10.2023. године, донео је

 

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ДОМАЋИНСТВИМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ
и расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ДОМАЋИНСТВИМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

 

Преузмите Јавни позив

Прилог бр.1 - Пријавни образац

Прилог бр.2 - Листа фирми извођача

Прилог бр. 3 - Максимални износи субвенција по пакетима и мерама

ЛИСТА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу члана 17. став 7. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ број II-06-38/2023 од 18.08.2023.године („Службени лист града Кикинде“, бр.18/23) и Јавног позива за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Кикинде бр. V-312-6/2023 од дана 07.09.2023.године, Комисија за програм суфинансирања мера енергетске санације који спроводи Град Кикинда дана 25.09.2023. године доноси

ЛИСТА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА)
У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВАНА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ


Преузмите листу

ИНФО ПУЛТ

 Комисија за реализацију Програма суфинансирања мера енергетске санације ће од 25. септембра па све до отварања Јавног позива за домаћинства организовати ИНФО ПУЛТ за све заинтересоване грађане за учешће у Јавном позиву за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Кикинде за 2023. годину.
Инфо пулт ће бити отворен сваког радног дана у периоду од 11 до 13h у Услужном центру Градске управе, шалтер број 3, или позивом на број телефона 410-210.

 

Преузмите прилог

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/2021), члана 12. Правилникa o суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији” („Службени лист града Кикинде“, бр.18/23) и члана 55. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр.4/19) градоначелник Града Кикинде, дана 07.09.2023. године, донео је

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ
и расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА
ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ


Преузмите Јавни позив

Прилог бр. 1 - Пријавни образац

Прилог бр. 2 - Изјава

Прилог бр. 3 - ЕСМП Енергетска ефикасност

ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЧИСТА ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗА ГРАЂАНЕ У СРБИЈИ“

  На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, бр. 40/21), Закона о потврђивању споразума о зајму (Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС - Међународни уговориˮ, бр. 6/22), одељка 2. Аранжмани за управљање пројектом, тачка 2.1.4 Јединице локалне самоуправе Приручника за пројектне операције и бесповратна средства, Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова, који спроводи Град Кикинда број 401-00-986/100/2023-06 од 20.07.2023. и члана 59. Статута града Кикинде („Службени лист Града Кикинде” бр. 4/19) Градско веће Града Кикинде на седници одржаној дана 18.08.2023. године, донело је

ПРАВИЛНИК
О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЧИСТА ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗА ГРАЂАНЕ У СРБИЈИ“


 

Преузмите Правилник

КОНАЧНA ЛИСТА ГРАЂАНА ЗА УЧЕШЋЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА (ДОМАЋИНСТАВА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ – СОЛАРНИ ПАНЕЛИ

На основу члана 27 став 12. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређења термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу Јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП1/22 („Службени лист града Кикинде, бр.7/22) , члана 5. Решења о образовању и именовању комисије за програм суфинансирања мера енергетске санације који спроводи Град Кикинда, бр. IX-312-2/2022 од 15.03.2022. године и Одлуке Градског већа Града Кикинде број II-06-7/2023 од дана 10.02.2023., Комисија дана 13.02.2023. године објављује:

КОНАЧНУ ЛИСТУ ГРАЂАНА ЗА УЧЕШЋЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА (ДОМАЋИНСТАВА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ
У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ –
СОЛАРНИ ПАНЕЛИ

 

Преузмите Коначну листу

Ревидиранa прелиминарна ранг листа грађана за учешће физичких лица (домаћинстава) у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији Града Кикинде – Соларни панели

На основу члана 20 став 3. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређења термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу Јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП1/22 („Службени лист града Кикинде, бр.7/22) и члана 5. Решења о образовању и именовању комисије за програм суфинансирања мера енергетске санације који спроводи Град Кикинда, бр. IX-312-2/2022 од 15.03.2022. године, Комисија дана 18.01.2023. године доноси :

Ревидирану прелиминарну ранг листу грађана за учешће физичких лица (домаћинстава) у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији Града Кикинде –
Соларни панели
 

Преузмите листу

 

Прелиминарнa ранг листa грађана за учешће физичких лица (домаћинстава) у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији Града Кикинде – Соларни панели

 На основу члана 20 став 3. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређења термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу Јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП1/22 („Службени лист града Кикинде, бр.7/22) и члана 5. Решења о образовању и именовању комисије за програм суфинансирања мера енергетске санације који спроводи Град Кикинда, бр. IX-312-2/2022 од 15.03.2022. године, Комисија дана 09.01.2023. године доноси :

Прелиминарну ранг листу грађана за учешће физичких лица (домаћинстава) у спровођењу мера енергетске

санације у домаћинствима на територији Града Кикинде – Соларни панели

Преузмите прелиминарну ранг листу

 


 


 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА (ДОМАЋИНСТАВА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07.... 47/18 и 111/2021-др. закон), члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/21), члана 25. и члана 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 154/09, 73/10... 72/19 и 149/20), члана 59. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде” 4/19) и члана 21. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте („Сл. лист Града Кикинде” бр. 7/22) (у даљем тексту Правилник) и Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи Град Кикинда број 401-00-6/115/2022-01 од 11.03.2022. године, Градско веће Града Кикинде дана 05.12.2022. доноси

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ


и расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА (ДОМАЋИНСТАВА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ
 

Преузмите Јавни позив

Прилог бр. 1 - Пријавни образац

Прилог бр. 2 - Листа фирми извођача

Прилог бр. 3 - Изјава

Прилог бр. 4 - Сагласност сувласника

Прилог бр. 5 - Модел Уговора са ЕПС-ом

Прилог бр. 6 - Критеријуми и начин бодовања

Прилог бр. 7 - Општи услови

Прилог бр. 8 - Пример рачуна/одобрена снага

Прилог бр. 9 - Брошура

Прилог бр. 10 - Списак потребне документације

ОДЛУКA О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ – СОЛАРНИ ПАНЕЛИ

 На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07.... 47/18 и 111/2021-др. закон), члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/21), члана 25. и члана 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 154/09, 73/10... 72/19 и 149/20), члана 59. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде” 4/19) и члана 20. став 8 Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте („Сл. лист Града Кикинде” бр. 7/22) (у даљем тексту Правилник), Градско веће Града Кикинде дана 05.12.2022. доноси

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА
ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ – СОЛАРНИ ПАНЕЛИ
 

Преузмите Одлуку

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТУ ИЗАБРАНИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ – СОЛАРНИ ПАНЕЛИ

 На основу члана 20. став 2. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређења термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте („Службени лист града Кикинде, бр.7/22), члана 5. Решења о образовању и именовању комисије за програм суфинансирања мера енергетске санације који спроводи Град Кикинда, бр. IX-312-2/2022 од 15.03.2022. године, комисија дана 16.11.2022. године доноси :

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ИЗАБРАНИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ – СОЛАРНИ ПАНЕЛИ

 

Преузмите Прелиминарну ранг листу

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА

  На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/2021), члана 15. Правилникa о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи , термостатских вентила и делитеља топлоте („Службени лист града Кикинде“, бр.7/22 ) и члана 55. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 4/19) градоначелник града Кикинде, дана 27.10.2022. године, донео је

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ
и расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ
 

 

Преузмите Јавни позив

Прилог бр.1 

Прилог бр.2

Прилог бр.3

Прилог бр.4

Прилог бр.5

ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА

 
На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07.... 47/18), члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/21), члана 25. и члана 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 154/09, 73/10... 72/19 и 149/20), члана 29. став 2. Правилника о ближим условима за расподелу и коришћење средстава за примену мера енергетске ефикасности („Службени гласник РСˮ, број 12/22), Решења о финансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе, као и градске општине, број 401-00-4/2022-01 од 25.02.2022. године, донетим од стране Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, којим су граду Кикинди додељена средства у износу од 4.000.000,00 динара, а на основу чега ће 750.000,00 динара определити Град Кикинда, а 750.000,00 динара Управа за подстицање и унапређење енергетске ефикасности за суфинансирање мера енергетске ефикасности из овог правнлника. Градско веће Града Кикинде на седници одржаној дана 29.04.2022. године, донело је

ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ , ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА, ЈП1/22

 

Преузмите Правилник

Коначнa листа крајњих корисника који су добили бесповратна средства за спровођење мера енергетске санације у домаћинствима на територији Града Кикинде за 2022. годину

На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07.... 47/18), члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/21), члана 25. и члана 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 154/09, 73/10... 72/19 и 149/20), члана 59. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде” 4/19) и члана 5. и члана 27. став 11 .Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему топле потрошне воде („Службени лист града Кикинде” 7/22), (у даљем тексту Правилник), Градско веће Града Кикинде на седници одржаној дана 30.09.2022. године, донело је:


Коначнa листу крајњих корисника који су добили бесповратна средства за спровођење мера енергетске санације у домаћинствима на територији Града Кикинде за 2022. годину

 

Преузмите коначну листу

РЕВИДИРАНА ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ИЗАБРАНИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

 На основу члана 27. став 2. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде („Службени лист града Кикинде, бр.7/22) и члана 5. Решења о образовању и именовању комисије за програм суфинансирања мера енергетске санације који спроводи Град Кикинда, бр. IX-312-2/2022 од 15.03.2022. године, комисија дана 22.08.2022. године доноси:

РЕВИДИРАНУ ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ИЗАБРАНИХ фИЗИЧКИХ ЛИЦА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ


Преузмите ревидирану прелиминарну ранг листу

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТУ ИЗАБРАНИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

  На основу члана 27. став 2. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде („Службени лист града Кикинде, бр.7/22) и члана 5. Решења о образовању и именовању комисије за програм суфинансирања мера енергетске санације који спроводи Град Кикинда, бр. IX-312-2/2022 од 15.03.2022. године, комисија дана 05.08.2022. године доноси:

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ИЗАБРАНИХ фИЗИЧКИХ ЛИЦА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Преузмите прелиминарну ранг листу

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА (ДОМАЋИНСТАВА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

 На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/2021), члана 21. Правилникa о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за припрему топле потрошне воде по Јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 („Службени лист града Кикинде“, бр.7/22 ) и члана 55. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 4/19) градоначелник града Кикинде, дана 30.06.2022. године, донео је

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ
и расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА (ДОМАЋИНСТАВА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА
ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ
 

Преузмите Јавни позив

Прилог бр.1

Прилог бр.2

Прилог бр.3

Прилог бр.4

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

 На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/2021), члана 20. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде („Службени лист града Кикинде, бр.7/22).), и члана 55. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 4/19) Градско веће Града Кикинде, дана 23.06.2022. године, донело је

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ
 

Преузмите одлуку

 

 

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТУ ИЗАБРАНИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

 На основу члана 20. став 2. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде („Службени лист града Кикинде, бр.7/22), члана 5. Решења о образовању и именовању комисије за програм суфинансирања мера енергетске санације који спроводи Град Кикинда, бр. IX-312-2/2022 од 15.03.2022. године, комисија дана 09.06.2022. године доноси:

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ИЗАБРАНИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

 

Преузмите прелиминарну листу 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

 На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/2021), члана 15. Правилникa о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за припрему топле потрошне воде по Јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 („Службени лист града Кикинде“, бр.7/22 ) и члана 55. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 4/19) градоначелник града Кикинде, дана 19.04.2022. године, донео је

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ
и расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА
ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Преузмите Јавни позив

Прилог бр. 1

Прилог бр. 2

Прилог бр. 3

Прилог бр. 4

 

 

 

 


 

ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ

На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07.... 47/18), члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/21), члана 25. и члана 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 154/09, 73/10... 72/19 и 149/20), и члана 59. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде” 4/19) Градско веће Града Кикинде на седници одржаној дана 29.04.2022. године, донело је


ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ
ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ УПРАВЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЈП1/22

Преузмите правилник


 

ИНФОПУЛТ - Програм енергетских санација у домаћинствима на територији Града Кикинде у 2022. години

Све информације у вези Програма енергетске санације у домаћинствима на територији Града Кикинде у 2022. години заинтересовани грађани и привредни субјекти могу добити сваког радног дана од 11-13h позивом на број 0230/410-210 или на шалтеру број 3 у услужном центру Градске управе Града Кикинде.

Коначна листа грађана који су добили бесповратна средства за спровођења мера енергетске санације на територији града Кикинде за 2021. годину

 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/2021), члана 27. Правилникa о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова („Службени лист града Кикинде“, бр.16/21) и члана 59. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 4/19) Градско веће града Кикинде, дана 28.10.2021. године, донело је

Коначну листу грађана који су добили бесповратна средства за спровођења мера енергетске санације на територији града Кикинде за 2021. годину

Преузмите листу

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/2021), члана 27. Правилникa о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова („Службени лист града Кикинде“, бр.16/21) и члана 59. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 4/19) Градско веће града Кикинде, дана 28.10.2021. године, донело је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

 

Преузмите Одлуку

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА

 На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/2021), члана 27. Правилникa о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова („Службени лист града Кикинде“, бр.16/21 ) и члана 55. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 4/19) Комисија за пројекат суфинансирања мера енергетске транзиције, дана 24.09.2021.године, донела је

 

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ГРАЂАНА ЗА УЧЕШЋЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

 

Преузмите прелиминарну листу 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

 На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/2021), члана 20. Правилникa о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова („Службени лист града Кикинде“, бр.16/21 ) и члана 55. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 4/19) градоначелник града Кикинде, дана 19.08.2021.године, донео је

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
и расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ


Преузмите Јавни позив

Прилог бр.1

Прилог бр.2

Прилог бр.3 Правилник

ОДЛУКA О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

 На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/2021), члана 20. Правилникa о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова („Службени лист града Кикинде“, бр.16/21 ), члана 5. Решења о именовању комисије за пројекат суфинансирања мера енергетске транзиције бр. II–06–15/2021 од 01.07.2021, и члана 55. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 4/19) Градско веће града Кикинде, дана 19.08.2021. године, донело је

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

Привредни субјекти у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Кикинде за 2021. годину су:

1. ПРОИЗВОДНО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ РОЛОМОНТ ДОО КИКИНДА
2. ТИМЕА МАРТОНОШИ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА БАУПЛАСТ ПВЦ СТОЛАРИЈА СЕНТА


                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА-

                                                                                                                       Никола Лукач

Преузмите Одлуку

 

ОДЛУКУ О ПРЕРАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО МЕРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/2021), члана 5. Правилникa о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова („Службени лист града Кикинде“, бр.16/21 ),и члана 59. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 4/19) Градско веће града Кикинде, дана 19.08.2021. године, донело је

ОДЛУКУ
О ПРЕРАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО МЕРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
 


                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА-

                                                                                                        Никoла Лукач

Преузмите Одлуку

 

 

 

Прелиминарна листа изабраних привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Кикинде за 2021.годину

На основу члана 12. став 1. алинеја 5. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова („Службени лист града Кикинде, бр.11/21), члана 2. Решења о именовању комисије за пројекат суфинансирања мера енергетске транзиције бр. II–06–15/2021 од 01.07.2021. године, комисија дана 02.08.2021. године доноси :


ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ ИЗАБРАНИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2021.ГОДИНУ

1. PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE ROLOMONT DOO KIKINDA
2. TIMEA MARTONOŠI PR TRGOVINSKA RADNJA BAUPLAST PVC STOLARIJA SENTA


На прелиминарну листу директних корисника учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања.


ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Никола Лињачки

ОДЛУКА И ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/2021), члана 15. Правилникa о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова („Службени лист града Кикинде“, бр.16/21 ) и члана 55. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 4/19) градоначелник града Кикинде, дана 08.07.2021. године, донео је

ОДЛУКУ И ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ

Преузмите Јавни позив

Прилог бр.1 Пријавни образац

Прилог бр.2 Изјава

ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА

 На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07.... 47/18), члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/21), члана 25. и члана 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 154/09, 73/10... 72/19 и 149/20), и Правилника о суфинансирању мера енергетске транзиције („Службени лист града Кикинде“, бр.11/21), Градскo веће Града Кикинде на седници одржаној дана 07.07.2021. године, донело је

ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА

Преузмите Правилник