Grb Kikinde

Javne nabavke

Aktuelne javne nabavke koje sprovodi Gradska uprava...

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – Održavanje informacionog sistema „Hermes“ u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 52/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Ekonomsko osnaživanje izbeglih lica na teritoriji Grada Kikinda kroz nabavku dobara i robe - Pčelinja društva i oprema za pčelarstvo - JN 51/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

P O Z I V   Z A  P O D N O Š E NJ E  P O N U D A

za Javnu nabavku – Prečistači za vodu za sela U OTVORENOM POSTUPKU Red br. JN 49/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije 2
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Pitanja i odgovori 3
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Ekonomsko osnaživanje izbeglih lica na teritoriji Grada Kikinda kroz nabavku dobara i robe JN 50/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
Odluka o dodeli ugovora - Partija 2
Odluka o obustavi postupka - Partija 3
Odluka o dodeli ugovora - Partija 4
Odluka o dodeli ugovora - Partija 5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 5

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 www.kikinda.org.rs objavljuje

P O Z I V ZA PODNOŠENJE PONUDA

za Javnu nabavku dobra – nabavka dobara
– NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I OPREME ZA IZBEGLICE
u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 45/2020 


Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Usluge za BZR i PPZ u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 47/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Unapređenje planiranja i programskog budžetiranja br.JN 48/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Usluge štampe u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 46/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – IZGRADNJA DEČIJIH IGRALIŠTA Red br. JN 44/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNE RASVETE,javna nabavka male vrednosti JN 24/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124 /2012 , 14/2015 i 68/2015),

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

OBAVEŠTENJE o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN 37/2020

Obaveštenje
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Uvođenje sistema video nadzora na prostoru sportsko-rekreativnog centra "Jezero" u Kikindi JN Br.43/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Nabavka i ugradnja elemenata vertikalne signalizacije, obeležavanje horizontalnih oznaka na opštinskim putevima U OTVORENOM POSTUPKU Red br. JN 34/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 1
Izmena konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije 2
Pitanja i odgovori 2
Pitanja i odgovori 3
Odluka o dodeli ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Realizacija aktivnosti na projektu za sprovođenje mera populacione politike u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 41/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Održavanje semafora Br. JN 9/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija 
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Nabavka dva putnička vozila za Dom zdravlja JN 42/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Izrada gumene podloge za igrališta u Iđošu i Mokrinu JN 40/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – – Audio i video prezentacija web sajta grada u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN25/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Održavanje javnih česmi - JN 39/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – usluge keteringa Br. JN 30/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – poslovni ručkovi Br. JN 27/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Radovi na tekućem održavanju igrališta i mobilijara Red br. JN 36/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – paketi za bebe u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 33/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
Odluka o dodeli ugovora - Partija 2
Odluka o dodeli ugovora - Partija 3
Odluka o dodeli ugovora - Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Oglašavanje u dnevnim i lokalnim medijima br. JN 29/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
Odluka o dodeli ugovora - Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Tretman komaraca na području Grada Kikinda sa monitoringom po brojnosti Br. JN 32/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Izgradnja Doma kulture u Banatskoj Topoli u otvorenom postupku br. JN 16/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija 
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124 /2012 , 14/2015 i 68/2015),

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

OBAVEŠTENJE o pokretanju pregovaračkog post upka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN 18/2020

Obaveštenje
Konkursna dokumentacija
Mišljenje
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Radovi na tekućem održavanju igrališta i mobilijara Red br. JN 31/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
Odluka o dodeli ugovora - Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Zamena hidromašinske opreme za zalivanje terena stadiona FK „Kikinda 1909“-1 - Red br. JN 28/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Štampanje biltena o radu gradske uprave Br. JN 26/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – NABAVKA GORIVA ZA POTREBE GU Red br. JN 22/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Usluge spremačice Br. JN 23/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Rekonstrukcija ulica u selima U OTVORENOM POSTUPKU Red br. JN 13/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Snimanje i čišćenje atmosferske kanalizacije br. JN 21/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – IZGRADNJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U GRADU - Red br. JN 19/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124 /2012 , 14/2015 i 68/2015),

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

OBAVEŠTENJE o pokretanju pregovaračkog post upka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN 12/2020 - Usluge održavanja informacionog sistema lokalne poreske administracije

Obaveštenje
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Postavljanje i opremanje svetlosnom saobraćajnom signalizacijom na državnom putu 1B-13 br. JN 8/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
Odluka o dodeli ugovora - Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Zamena hidromašinske opreme za zalivanje terena stadiona FK „Kikinda 1909“ Red br. JN 3/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Nabavka opreme za igralište br. JN 11/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – usluge osiguranja za potrebe Grada Kikinda i budžetskih korisnika u otvorenom postupku Br. JN 7/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Redovno održavanje puteva, krpljenje i asfaltiranje U OTVORENOM POSTUPKU Red br. JN 10/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Redovan servis i servis vozila u garatnom roku u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 14/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
Odluka o dodeli ugovora - Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Dogradnja,nadogradnja i rekonstrukcija administrativne zgrade i svlačionica na stadionu FK „KOZARA“ u Banatskom Velikom Selu Faza 1 - Red br. JN 17/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Šema stolarije
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 3
Izmena konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – UREĐENJE PEŠAČKIH STAZA, TROTOARA I PARKING MESTA U GRADU I SELIMA U OTVORENOM POSTUPKU Red br. JN 6/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Investiciono održavanje stadiona podtribinskih prostorija stadiona u otvorenom postupku br. JN 5/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Pitanja i odgovori 3
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
Pitanja i odgovori 4
Pitanja i odgovori 5
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Pitanja i odgovori 6
Pitanja i odgovori 7
Odluka o dodeli ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Priprema terena za igrališta Br. JN 15/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 1
Pitanja i odgovori 2
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o izmeni ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – usluge hibridne pošte u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 4/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Hitne intervencije na poslovnom prostoru koji je javna svojina grada (OKVIRNI SPORAZUM) - Br. JN 02/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Radovi na izradi i montaži stajališta Red br. JN 1/2020

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – nabavka kancelarijskog materijala u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 89/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
Odluka o dodeli ugovora - Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – PT dokumentacija za izradu rešenja novog trga kod pijace ,deo ulice B.Radičevića i Dositejeva i deo Trg srpskih dobrovoljaca javna nabavka male vrednosti Br. JN 88/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – usluge komunikacija br. JN 83/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
Odluka o dodeli ugovora - Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – nabavka građevinskog materijala i opreme za izbeglice 3 u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 87/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – nabavka dobara za reprezentaciju u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 86/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Podizanje vetrozaštitnog pojasa u otvorenom postupku br. JN 80/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - Usluge mobilne telefonije - Br. JN 84/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - PAKETIĆI ZA DECU KOJA PIŠU ŽELJE ZA BOŽIĆ u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 85/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Rekonstrukcija trga u Mokrinu - Red br. JN 78/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – – Nabavka opreme za igralište br. JN 81/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Popravka kuća socijalno ugroženih lica Br. JN 79/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Sadnja zasada JN 77/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Usluge nadzora na izgradnji gradske pijace u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 52/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Zimsko održavanje puteva br.2 - br. JN 76/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Kišna kanalizacija za zgradu u Pere Segedinca 7 u Kikindi br. JN 72/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Nabavka enterijera za foaje pozorišta br. JN 71/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Nabavka i isporuka električne energije u otvorenom postupku Br. JN 75/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I OPREME ZA IZBEGLICE u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 74/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o izmeni ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Kupovina fonometra br. JN 73/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – usluge u otvorenom postupku UVOĐENJE USLUGE ELEKTRONSKOG RENTIRANJA BICIKALA I SKUTERA U KIKINDI Br. JN 65/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
Odluka o izmeni ugovora 2

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – IZGRADNJA GRADSKE PIJACE U KIKINDI- FAZA 2 i 3 u otvorenom postupku br. JN 21/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku dobra – NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I OPREME ZA IZBEGLICE u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 69/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka

 

Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124 /2012 , 14/2015 i 68/2015),

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

OBAVEŠTENJE o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenjlje ponuda - Koncerti izvođača narodne, pop, rok i zabavne muzike za Dane ludaje - JN 68/2019

Obaveštenje
Konkursna dokumentacija
Mišljenje Uprave za javne nabavke
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – Usluge promocije Grada Kikinda kao turističke destinacije kroz prekograničnu saradnju 2 u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 70/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124 /2012 , 14/2015 i 68/2015),

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

OBAVEŠTENJE o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenjlje ponuda - Urgentno suzbijanje odraslih formi komaraca - JN 64/2019

Obaveštenje
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – usluge u otvorenom postupku IZRADA PROJEKTA EKOREMEDIJACIJE I VALORIZACIJE DEVASTIRANIH AKVATIČNIH SISTEMA NA PODRUČJU GRADA KIKINDE - ERM PLAN Br. JN 56/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku– Usluge štampe u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 67/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – Održavanje informacionog sistema „Hermes“ u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 66/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku male vrednosti – Nabavka računarske opreme br. JN 61/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije 2 
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – Usluge promocije Grada Kikinda kao turističke destinacije kroz prekograničnu saradnju u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 63/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)


Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 www.kikinda.org.rs objavljuje


P O Z I V  Z A  P O D N O Š E NJ E  P O N U D A


za Javnu nabavku radova  – TRG KOD POZORIŠTA 2  u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 62/2019

 

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
Odluka o izmeni ugovora 2

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 www.kikinda.org.rs objavljuje

P O Z I V ZA PODNOŠENJE PONUDA

za Javnu nabavku – Rekultivacija i sanacija divljih smetlišta u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 60/2019

 

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – SANACIJA BUNARA U SVIM NASELJENIM MESTIMA GRADA KIKINDA u otvorenom postupku br. JN 59/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 1
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 2
Pitanja i odgovori 3
Pitanja i odgovori 4
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora 1
Odluka o izmeni ugovora 2

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – TRG KOD POZORIŠTA u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 49/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija 
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Uništavanje ambrozije Br. JN 57/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge –angažovanje lica za bezbednost i zdravlje na radu i protivpožarnu zaštitu u osnovnim i srednjim školama, VŠ strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, PU „Dragoljub Udicki“, ustanovama kulture na teritoriji Grada Kikinda, Centru za socijalni rad, Centru za stručno usavršavanje i SC „Jezero“ i Centru za pružanje usluge socijalne zaštite u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 58/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova - Izgradnja hidrantne mreže u PU „Dragoljub Udicki“-objekat vrtić „Kolibri“ u Kikindi u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 51/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova - Čišćenje divljih smetlišta na području grada u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 53/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

P O Z I V  Z A  P O D N O Š E NJ E  P O N U D E

za Javnu nabavku Sistem za elektronsko vođenje sednica i glasanje u postupku javne nabavke male vrednosti
br.JN 54/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

P O Z I V  Z A  P O D N O Š E NJ E  P O N U D A

za Javnu nabavku dobra – nabavka ogrevnog drveta u postupku javne nabavke-otvoreni postupak
br. JN 55/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu Pravilnika o radu Komisije, a u vezi sa Sporazumom o donaciji zaključenim između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope (u daljem tekstu: BRSE) u okviru Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji (u daljem tekstu: RSP u RS) - Potprojekat br. 7- kupovina stanova (u daljem tekstu: Potprojekat 7) i u skladu sa Priručnikom za kupovinu stanova (u daljem tekstu: Priručnik), Komisija za izbor stanova koji se pribavljaju u javnu svojinu Republike Srbije za dodelu izabranim korisnicima u okviru Regionapnog stambenog programa u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Komisija), dana 30. maja 2019.godine objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA BR.KNR-\U7-RA/RS4-2019

za pribavljanje nepokretnosti - stanova u javnu svojinu Republike Srbije na teritoriji grada Kikinda i graničnih jedinica lokalne samouprave (Čoka, Novi Bečej, Zrenjanin, Žitište, Nova Crnja)

Javni poziv
Obrasci ponude

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Usluge obezbeđenja gradske uprave Kikinda u otvorenom postupku br. JN 50/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 1
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - nabavka kancelarijskog materijala u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 48/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora - Partija 2
Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - Rekonstrukcija sportskog terena u OŠ“1.Oktobar“ u Bašaidu JN 20/2019 u otvorenom postupku

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 1
Pitanja i odgovori 2
Pitanja i odgovori 3
Pitanja i odgovori 4
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – Audio i video prezentacija web sajta grada u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 47/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Servisiranje i popravke vozila Gradske uprave Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 46/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – održavanje javne rasvete na teritoriji Grada Kikinda u otvorenom postupku br. JN 45/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – PT dokumentacija za izgradnju kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Mokrinu otvoreni postupak Br. JN 36/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Održavanje semafora Br. JN 34/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Investiciono održavanje puteva U OTVORENOM POSTUPKU Red br. JN 44/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
Odluka o izmeni ugovora 2
Odluka o izmeni ugovora 3
Odluka o izmeni ugovora 4

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – servisiranje i popravke vozila Gradske uprave Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 35/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora - Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - Tekuće popravke i održavanje javnih česmi Br. JN 41/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - Tekuće održavanje, hitne intervencije i nepredviđeni radovi na objektima u svojini grada (OKVIRNI SPORAZUM) Br. JN 38/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Odluka o dodeli ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Radovi na održavanju autobuskih stajališta 2 - Red br. JN 26/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Kružni tok Rasadnik -rasveta, signalizacija, optika - Red br. JN 40/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
Odluka o izmeni ugovora 1
Odluka o izmeni ugovora 2
Odluka o izmeni ugovora 3

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – usluge uništavanje glodara i krpelja Br. JN 42/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Uvođenje sistema menadžmenta kvaliteta u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 43/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)


Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje


P O Z I V  Z A  P O D N O Š E NJ E  P O N U D A
za Javnu nabavku – Usluge nadzora radova za GP Nakovo
u postupku javne nabavke male vrednosti
Br. JN 39/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)


Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje


P O Z I V  Z A  P O D N O Š E NJ E  P O N U D A
za Javnu nabavku – NABAVKA GORIVA Red br. JN 37/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)


Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje


P O Z I V  Z A  P O D N O Š E NJ E  P O N U D A
za Javnu nabavku – REKONSTRUKCIJA MASKI NA KROVU SC JEZERO
Red br. JN 33/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 2
Pitanja i odgovori 3
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)


Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje


P O Z I V  Z A  P O D N O Š E NJ E  P O N U D A
za Javnu nabavku – Uvođenje sistema menadžmenta kvaliteta u postupku javne nabavke male vrednosti
br. JN 25/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)


Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje


P O Z I V  Z A  P O D N O Š E NJ E  P O N U D A
za javnu nabavku – usluge sistematskog suzbijanja komaraca
na teritoriji Grada Kikinda
Br. JN 27/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)


Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje


P O Z I V  Z A  P O D N O Š E NJ E  P O N U D A
za Javnu nabavku – Radovi na tekućem održavanju igrališta i mobilijara
Red br. JN 31/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)


Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje


P O Z I V  Z A  P O D N O Š E NJ E  P O N U D A
za Javnu nabavku – Radovi na održavanju autobuskih stajališta
Red br. JN 23/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2018-7 od 12.03.2018. godine


Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje


POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti
usluge restorana – poslovni ručkovi
Br. JN 30/2019


Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)


Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje


P O Z I V  Z A P O D N O Š E NJ E P O N U D A
za javnu nabavku – usluge keteringa
Br. JN 29/2019

Javni poziv
Konkursna dokuentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12, 14/2015 i 68/2015)


Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje


POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge –
oglašavanje u dnevnim i lokalnim štampanim novinama
br. JN 28/2019

Preuzmite poziv
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
Odluka o dodeli ugovora - Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)


Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje


P O Z I V  Z A  P O D N O Š E NJ E  P O N U D A
za Javnu nabavku – Radovi na bazenima u Banatskom Velikom Selu u postupku javne nabavke male vrednosti
Br. JN 18/2019

Preuzmite poziv
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124 /2012 , 14/2015 i 68/2015),

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

OBAVEŠTENJE o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenjlje ponuda JN 95/2018

Obaveštenje
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Nabavka i ugradnja tabli za oznaku naseljenih mesta br. JN 16/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmenjena konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – usluge osiguranja za potrebe Grada Kikinda i budžetskih korisnika Br. JN 32/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli  ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – REKONSTRUKCIJA ULICE JUGOVIĆEVA U OTVORENOM POSTUPKU Red br. JN 19/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – paketi za bebe u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 22/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124 /2012 , 14/2015 i 68/2015),

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

OBAVEŠTENJE o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenjlje ponuda JN 11/2019

Obaveštenje
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Stadion u Kozarcima Red br. JN 24/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124 /2012 , 14/2015 i 68/2015),

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

OBAVEŠTENJE o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenjlje ponuda JN 12/2019

Obaveštenje
Mišljenje
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Usluge čišćenja i održavanja u postupku javne nabavke male vrednosti - Spremačice Br. JN 17/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Izgradnja atmosferske kanalizacije u gradu u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 13/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – usluge osiguranja za potrebe Grada Kikinda i budžetskih korisnika Br. JN 10/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – RADOVI NA IZGRADNJI NEDOSTAJUĆIH SADRŽAJA NA GP NAKOVO U OTVORENOM POSTUPKU Red br. JN 8/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – UREĐENJE PEŠAČKIH STAZA ,TROTOARA I PARKING MESTA U GRADU I SELIMA U OTVORENOM POSTUPKU Red br. JN 4/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
Odluka o izmeni ugovora 2

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – paketi za bebe u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 14/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
Odluka o dodeli ugovora - Partija 2
Odluka o obustavi postupka - Partija 3
Odluka o dodeli ugovora - Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - Hemijska sredstva za čišćenje i inventar za održavanje higijene u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 9/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - nabavka dobara za reprezentaciju u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 7/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - usluge hibridne pošte u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 2/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - Zimsko održavanje puteva br. JN 5/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - nabavka kancelarijskog materijala u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 6/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora 2

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - Usluge obezbeđenja objekata i zemljišta u vlasništvu Grada Kikinda u otvorenom postupku br. JN 3/2019

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
Odluka o dodeli ugovora - Partija 2
Odluka o dodeli ugovora - Partija 3
Odluka o dodeli ugovora - Partija 4
Odluka o dodeli ugovora - Partija 5
Obaveštenje o zaključenju ugovora - Partija 1
Obaveštenje o zaključenju ugovora - Partija 2
Obaveštenje o zaključenju ugovora - Partija 3
Obaveštenje o zaključenju ugovora - Partija 4
Obaveštenje o zaključenju ugovora - Partija 5
Odluka o izmeni ugovora - Partija 3

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama («Sl. glasnik RS» br. 124/12, 14/2015 i 68/2015) i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda broj U-404-1/2019-1 od 14.01.2019. godine gradonačelnik donosi

ODLUKU

o dodeli ugovora za javnu nabavku radova - Foaje u pozorištu - faza 3 - Redbr.JN 01/2019 - u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošelje ponuda

Preuzmite odluku
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Izgradnja hidrantne mreže u PU „Dragoljub Udicki“-objekat vrtić „Kolibri“ u Kikindi u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 93/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – Izrada baze podataka o nepokretnosti u vlasništvu grada-prva faza u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 79/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka

Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124 /2012 , 14/2015 i 68/2015),

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

OBAVEŠTENJE o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenjlje ponuda JN 86/2018

Poziv
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za seoska domaćinstva po ugovoru RHP-W7-VHG/COMP2-2018

Preuzmite poziv i dokumentaciju
Preuzmite tehničke zahteve i standarde
Preuzmite strukturu količine za materijal
Odluka o dodeli ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – Oglašavanje u dnevnim novinama br.2 br. JN 92/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za javnu nabavku – usluge osiguranja terenskog vozila Br. JN 36/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku otvoreni postupak - Nabavka vozila br.2 JN 90/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Remont javnih česmi u seoskim sredinama Br. JN 91/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Podizanje poljozaštitnog pojasa u KO Banatska Topola potez Veliki rit u otvorenom postupku br. JN 87/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Novogodišnja rasveta Br. JN 89/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku dobra - PAKETIĆI ZA DECU KOJA PIŠU ŽELJE ZA BOŽIĆ u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 88/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Radovi na Suvenirnici Terra -faza 2 u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 84/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – VRTIĆ KOLIBRI-INVESTICIONO ODRŽAVANJE Red br. JN 85/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
Odluka o izmeni ugovora 2

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Foaje Narodnog pozorišta – Faza 3 u otvorenom postupku br. JN 74/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Nabavka terenskog vozila JN 83/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – IZGRADNJA PLATOA I KANALIZACIJA ZA IZRADU U PERE SEGEDINCA 7 Red br. JN 80/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 2
Odluka o obustavi postupka

Based on article 9 Act on public utilities ("Official Gazette RS" , No. 88/2011 and 104/2016) art. 22 and art. 35 Act on public - private partnerships and concessions ("Official Gazette RS", No. 88/2011, 15/2016 and 104/2016), Decision on adoption of proposals of concession act for allocation of performing communal utility activities of production and distribution of heat energy in the territory of City of Kikinda, No. III-04-06-34/2018 of 07.09.2018. and positive Opinion of Board for public-private partnerships No. 146/2018 of 27.07.2018.

CITY OF KIKINDA
Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12
http://www.kikinda.org.rs
announces

PUBLIC INVITATION
("Official Gazette RS" , No. 76/2018 of 12.10.2018)

No. 1/2018

for collecting offers for concession - allocation of performing communal utility activities of production and distribution of heat energy in the territory of City of Kikinda

Download Public Invitation
Download Documentation

Na osnovu čl. 9. Zakona o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011 i 104/2016), čl. 22. i čl. 35. Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011, 15/2016 i 104/2016), Odluke o usvajanju predloga koncesionog akta za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti proizvodnje i distribucije toplotne energije na teritoriji grada Kikinda, br. III-04-06-34/2018 od 07.09.2018. godine i pozitivnog Mišljenja Komisije za javno-privatna partnerstva br. 146/2018 od 27.07.2018. godine

GRAD KIKINDA
Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
http://www.kikinda.org.rs
objavljuje

JAVNI POZIV
(Objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 76/2018 od 12.10.2018.godine)

br. 1/2018

za prikupljanje ponuda za koncesiju – poveravanje obavljanja komunalne delatnosti proizvodnje i distribucije toplotne energije na teritoriji grada Kikinda

Preuzmite javni poziv
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Dom zdravlja-rekonstrukcija stolarije u dispanzerima u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 67/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Radovi na kanalizacionom sistemu u ulici Braće Sredojev u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 81/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – IZGRADNJA BUNARA ZA FABRIKU VODE u otvorenom postupku br. JN 82/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
Odluka o izmeni ugovora 2

Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124 /2012 , 14/2015 i 68/2015),

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

OBAVEŠTENJE

o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenjlje ponuda JN 69/2018

Obaveštenje
Konkursna dokumentacija
Mišljenje
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – nabavka i isporuka električne energije u otvorenom postupku Br. JN 78/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – servisiranje i popravke vozila Gradske uprave Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 76/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluga – PT dokumentacija projekat EE i adaptacija apartmana gerontološkog centra Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 75/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Rekultivacija i sanacija divljih smetlišta u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 71/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA DIVLJE DEPONIJE u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 73/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Spremanje seoskih sredina u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 70/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Dom kulture u Mokrinu - toaleti u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 72/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124 /2012 , 14/2015 i 68/2015),

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

OBAVEŠTENJE o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenjlje ponuda JN 61/2018

Obaveštenje
Konkursna dokumentacija
Mišljenje
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – servisiranje i popravke vozila Gradske uprave Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 66/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 www.kikinda.org.rs objavljuje

P O Z I V  Z A   P O D N O Š E NJ E  P O N U D A

za Javnu nabavku dobra – nabavka goriva za potrebe vozila u postupku javne nabavke male vrednosti
br. JN 62/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 www.kikinda.org.rs objavljuje

P O Z I V  Z A  P O D N O Š E NJ E   P O N U D A

za Javnu nabavku – Usluge osiguranja vozila Br. JN 68/2018

 

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12  www.kikinda.org.rs objavljuje

P O Z I V  Z A  P O D N O Š E NJ E   P O N U D A

za Javnu nabavku radova – Izgradnja automatske stanice za dojavu požara i spoljne i hidrantne mreže -Hidrantna mreža u postupku  javne nabavke male vrednosti Br. JN 65/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija - izmenjena
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 www.kikinda.org.rs objavljuje

P O Z I V  Z A  P O D N O Š E NJ E  P O N U D A

za javnu nabavku male vrednosti Nabavka vozila od sredstava „Uzmi račun i pobedi“ JN64/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija - izmenjena
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 www.kikinda.org.rs objavljuje

P O Z I V  Z A  P O D N O Š E NJ E  P O N U D E

za Javnu nabavku usluge – Održavanje informacionog sistema „Hermes“ u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 63/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 www.kikinda.org.rs objavljuje

POZIV  ZA PODNOŠENJE PONUDA

za Javnu nabavku usluge – Usluge štampe u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 60/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Izgradnja automatske stanice za dojavu požara i spoljne i hidrantne mreže u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 51/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Investiciono održavanje gradske uprave i objekata u vlasništvu grada u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 58/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku male vrednosti - NABAVKA VOZILA JN 48/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

P O Z I V  Z A  P O D N O Š E NJ E  P O N U D A

za Javnu nabavku radova – Građevinski radovi na kapelama u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 53/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

P O Z I V  Z A  P O D N O Š E NJ E  P O N U D A

za Javnu nabavku dobra – nabavka tvrdog ogrevnog drveta u postupku javne nabavke-otvoreni postupak br. JN 57/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Uništavanje ambrozije Br. JN 55/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Sanacija na objektu zatvorenih plivačkih bazena SC „Jezero“ u Kikindi – Antikorozivna zaštita, u otvorenom postupku br. JN 56/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvete u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 52/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – STUDIJA OPRAVDANOSTI I VARIJANTE IDEJNIH REŠENJA ZA BLOK D u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 35/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Investiciono održavanje gradske uprave i objekata u vlasništvu grada u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 54/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – IZGRADNJA PEŠAČKOG MOSTA U SKLOPU PROJEKTA “STARO JEZERO-ŽIVOT NAŠEG GRADA“ u otvorenom postupku br. JN 44/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – UREĐENJE ATARSKIH PUTEVA-OTRESIŠTE U OTVORENOM POSTUPKU Red br. JN 45/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Konkursna dokumentacija - izmenjena
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Investiciono održavanje gradske uprave i objekata u vlasništvu grada u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 49/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

P O Z I V  Z A  P O D N O Š E NJ E  P O N U D A

za Javnu nabavku radova – Sanacija objekata socijalne zaštite-Naša kuća
u postupku javne nabavke male vrednosti
Br. JN 50/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Sanacija fasada u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 47/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – angažovanje lica za bezbednost i zdravlje na radu i protivpožarnu zaštitu u osnovnim i srednjim školama, VŠ strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, PU „Dragoljub Udicki“, ustanovama kulture na teritoriji Grada Kikinda, Centru za socijalni rad, Centru za stručno usavršavanje i SC „Jezero“ i Centru za pružanje usluge socijalne zaštite u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 46/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulicama Feješ Klare,Nićifora Brandića,Distrička,Dimitrija Tucovića,Branka Radičevića ,Đure Daničića i Vojina Zirojevića u Kikindi u otvorenom postupku br. JN 21/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Sanacija objekata socijalne zaštite - Naša kuća u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 43/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Sanacija na objektu zatvorenih plivačkih bazena SC „Jezero“ u Kikindi u otvorenom postupku br. JN 39/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – usluge osiguranja za potrebe Grada Kikinda i budžetskih korisnika Br. JN 41/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 1
Izmena konkursne dokumentacije 1  
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1
Izmena konkursne dokumentacije 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije 3
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 3
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Izgradnja automatske stanice za dojavu požara i spoljne i hidrantne mreže u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 42/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 1
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – horizontalna i vertikalna signalizacija u otvorenom postupku br. JN 25/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 1
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – REKONSTRUKCIJA PEŠAČKIH POVRŠINA U ULICI SVETOSAVSKOJ U KIKINDI (GALACKA) U OTVORENOM POSTUPKU Red br. JN 28/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 1
Pitanja i odgovori 2
Pitanja i odgovori 3
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – REKONSTRUKCIJA PUTEVA I ULICA U OTVORENOM POSTUPKU Red br. JN 40/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Izgradnja fekalne kanalizacije u ulici Šumice, Bašaidski drum u otvorenom postupku br. JN 4/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku male vrednosti – Sadnice i cvetno uređenje JN br. 37/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku male vrednosti dobra – nabavka računarske opreme br. JN 34/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku otvoreni postupak Projekti rekonstrukcije puteva i ulica Br. JN 29/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 1
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – Audio i video prezentacija web sajta grada u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 26/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Čišćenje divljih smetlišta u Kikindi i naseljenim mestima u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 38/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124 /2012 , 14/2015 i 68/2015),

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

OBAVEŠTENJE o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenjlje ponuda JN 32/2018 - Nepredviđeni radovi na objektu MZ Bašaid

Obaveštenje
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124 /2012 , 14/2015 i 68/2015),

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

OBAVEŠTENJE o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenjlje ponuda JN 33/2018 - Nepredviđeni radovi na kapitalnom održavanju objekta vrtića "Poletarac"

Obaveštenje
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Održavanje semafora Br. JN 16/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – "Staro jezero-život našeg grada" u otvorenom postupku br. JN 31/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 1
Pitanja i odgovori 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o obustavi postupka

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA REKONSTRUKCIJU BOLNICE u postupku javne nabavke u otvorenom postupku br. JN 14/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije 2
Pitanja i odgovori 3
Pitanja i odgovori 4
Izmena konkursne dokumentacije 3
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori 4a
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radovi – Farbanje stubova javne rasvete u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 30/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti tekuće popravke i održavanje javnih česmi Br. JN 27/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Foaje Narodnog pozorišta – Faza 2 u otvorenom postupku br. JN 23/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge restorana – poslovni ručkovi Br. JN 7/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – usluge keteringa Br. JN 6/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – UREĐENJE PEŠAČKIH STAZA ,TROTOARA I PARKING MESTA U GRADU I SELIMA U OTVORENOM POSTUPKU Red br. JN 18/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – zamena filtera u bazena u Banatskom Velikom Selu u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 3/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

  Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124 /2012 , 14/2015 i 68/2015),

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

OBAVEŠTENJE o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenjlje ponuda JN 9/2018 - Organizovanje koncerta za 8.mart „Ženama s ljubavlju“

Obaveštenje
Konkursna dokumentacija
Mišljenje
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku otvoreni postupak - Projektovanje za potrebe Grada Kikinda Br. JN 22/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
Odluka o izmeni ugovora 2

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – nabavka kancelarijskog materijala u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 11/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – paketi za bebe u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 24/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
Odluka o dodeli ugovora - Partija 2
Odluka o dodeli ugovora - Partija 3
Odluka o dodeli ugovora - Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - usluge sistematskog suzbijanja komaraca na teritoriji Grada Kikinda Br. JN 19/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – usluge uništavanje glodara i krpelja na teritoriji Grada Kikinda Br. JN 20/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o pozivu za podnošenje ponuda

Obaveštavamo sva zainteresovana lica da u postupku nabavke radova za izgradnju višeporodičnih stambenih objekata, mogu preuzeti Obaveštenje o pokretanju javne nabavke na sledećoj adresi:

http://www.piu.rs/tenders.php?id=33&p_id=233

Naručilac u postupku nabavke je implementacioni partner na projektu Programa stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji, "Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru" d.o.o. Beograd.

Sredstva za nabavku su obezbeđena iz donatorskih sredstava, kojima upravlja Banka za Razvoj Saveta Evrope.

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – oglašavanje u dnevnim i lokalnim štampanim novinama br. JN 10/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
Odluka o dodeli ugovora - Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – održavanje javne rasvete na teritoriji Grada Kikinda u otvorenom postupku br. JN 15/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124 /2012 , 14/2015 i 68/2015),

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

OBAVEŠTENJE o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenjlje ponuda JN 13/2018

Obaveštenje
Konkursna dokumentacija
Mišljenje
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - Održavanje putne ifrastrukture u otvorenom postupku br. JN 12/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Operativni plan rada zimske službe
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 2
Pitanja i odgovori 3
Izmena konkursne dokumentacije 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora 2

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku male vrednosti-Tekuće održavanje ,hitne intervencije i nepredviđeni radovi na objektima u svojini grada (OKVIRNI SPORAZUM) Br. JN 2/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Usluge čišćenja i održavanja u postupku javne nabavke male vrednosti - Spremačice - Br. JN 5/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku dobra – nabavka dobara za reprezentaciju u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 8/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Usluge obezbeđenja objekata i zemljišta u vlasništvu Grada Kikinda u otvorenom postupku br. JN 1/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 5
Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
Odluka o dodeli ugovora - Partija 2
Odluka o dodeli ugovora - Partija 3
Odluka o dodeli ugovora - Partija 4
Odluka o dodeli ugovora - Partija 5

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – RADOVI-ADAPTACIJA, SANACIJA I INVESTICIONO ODRŽAVANJE GERONTOLOŠKOG CENTRA KIKINDA u otvorenom postupku br. JN 95/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Grafički prilozi
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 1
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 2
Pitanja i odgovori 3
Pitanja i odgovori 4
Pitanja i odgovori 5
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U ULICAMA ALBERTOVA,KUMANOVSKA I VELJKA PETROVIĆA u otvorenom postupku br. JN 89/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
Odluka o izmeni ugovora 2

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku dobra - Oprema za bezbednost u otvorenom postupku br. JN 96/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – SUVENIRNICA TERRA SA PRATEĆIM SADRŽAJEM u otvorenom postupku br. JN 88/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – Usluge promocije Grada Kikinda kao turističke destinacije kroz prekograničnu i transgraničnu saradnju u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 94/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - Redovan servis i popravke vozila u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 92/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – RADOVI NA IZRADI ŠTANDOVA ZA OBJEKAT PIJACE u otvorenom postupku br. JN 87/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o obustavi postupka
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje da je podnet zahtev

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – usluge komunikacija u otvorenom postupku br. JN 93/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
Odluka o dodeli ugovora - Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – Usluge promocije Grada Kikinda kao turističke destinacije kroz prekograničnu i transgraničnu saradnju u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 90/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o obustavi postupka

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku male vrednosti –Nabavka poljoprivredne opreme JN br. 91/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Projekat tehničkog regulisanja saobraćaja za sve deonice državnih puteva koji prolaze kroz naseljena mesta na teritoriji grada Kikinda uključujući i grad Kikinda Red br. JN 82/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 
Izmena konkursne dokumentacije 1 
Metodologija
Pitanja i odgovori 2
Obaveštenje da je podnet zahtev
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
Izmena konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje da je podnet zahtev 2
Odluka o dodeli ugovora 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Popravka i radovi na objektu vatrogasnog doma u BVS JN 86/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - Nabavka vozila za potrebe saobraćajne policije JN 83/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku male vrednosti - Čišćenje i održavanje kanalizacine mreže atmosferskih voda u naselju Kikinda broj JN 68/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Usluge mobilne telefonije Br. JN 79/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 1
Izmena konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Izgradnja parkirališta u Dositejevoj ulici ispred KUD Eđšeg i Reformističke crkve Br. JN 84/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Sanacija otvorenih sportskih terena u Banatskoj Topoli Br. JN 85/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Nastavak radova na rekonstrukciji ulice Koste Kljajića – završetak radova ( u Iđošu) - otvoreni postupak br. JN 81/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku male vrednosti – Nabavka sadnog materijala JN 80/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Građevinski radovi na kapeli u Novim Kozarcima JN 78/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
Odluka o izmeni ugovora 2

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Saobraćajna signalizacija i putokazi za granični prelaz u Nakovu u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 53/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Nastavak radova na rekonstrukciji ulice Koste Kljajića –završetak radova ( u Iđošu) br. JN 73/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Izrada PDRa za prečistač otpadnih voda u Mokrinu za radnu zonu u Mokrinu sa ažuriranjem KT plana Br. JN 75/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku male vrednosti –Nabavka sadnog materijala JN br. 72/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Odluka o obustavi postupka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Izrada PDRa bez bloka D u obuhvatu PDRa Mikronaselje Br. JN 74/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Postavljanje tartana na sportskom terenu u Bašaidu Br. JN 77/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku dobra – nabavka goriva za potrebe vozila u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 76/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – nastavak radova na fasadi zgrade MZ Bašaid broj JN 70/2017 u postupku javne nabavke male vrednosti

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)


Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

P O Z I V  Z A  P O D N O Š E NJ E  P O N U D E

za Javnu nabavku radova – Intervencija na krovu kapela u Banatskoj Topoli
JN 71/2017 u postupku javne nabavke male vrednosti

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Zimsko održavanje puteva u otvorenom postupku br. JN 69/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku dobra – nabavka tvrdog ogrevnog drveta u postupku javne nabavke-otvoreni postupak br. JN 60/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Uređenje pešačkih staza-trotoari Br. JN 33/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – PD Izmena i dopuna PGR-a Centralnog dela naselja Kikinda u postupku javne nabavke Br. JN 57/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Asfaltiranje ulice 4.Oktobar od broja 2 u Bašaidu u otvorenom postupku br. JN 59/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – radovi na priključenju na vodovod i kanalizaciju kasarna-Terra broj JN 66/2017 u postupku javne nabavke male vrednosti

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)
Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

P O Z I V  Z A  P O D N O Š E NJ E   P O N U D A

za Javnu nabavku – nabavka i isporuka električne energije u otvorenom postupku
Br. JN 61/2017

Preuzmite poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i ogovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)
Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

P O Z I V   Z A  P O D N O Š E NJ E   P O N U D E

za Javnu nabavku –Adaptacija prvog sprata i fasade radionice i prodajnog prostora „Autokuća“
u otvorenom postupku br. JN 56/2017

Preuzmite poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 3
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava
Pitanja i odgovori 4
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)
Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV  ZA PODNOŠENJE PONUDA

za Javnu nabavku – Plan detaljne regulacije za Blok 31-groblje sa KT Planom u postupku javne nabavke Br. JN 67/2017

Preuzmite poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Pojačano održavanje opštinskog puta OP I-2( stara oznaka L-2) Rusko Selo – Novi Kozarci – Faza 3 u otvorenom postupku br. JN 52/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Pitanja i odgovori 3
Pitanja i odgovori 4
Pitanja i odgovori 5
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Sanacija crkve u Iđošu u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 65/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Investiciono održavanje PU Poletarac Br. JN 64/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje da je podnet zahtev
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku male vrednosti - Ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica na teritoriji Grada Kikinda kroz nabavku dobara i robe JN 63/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku male vrednosti - Terenska vozila za opremanje poljočuvarske službe JN 62/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - Sanacija sanitarnog čvora u fudbalskom klubu MZ Rusko Selo Br. JN 58/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – izrada štampanih promotivnih materijala u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 51/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015),

 

GRAD KIKINDA
Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN 48/2017

Preuzmite tekst obaveštenja
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Mišljenje UJN
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)
Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

P O Z I V  Z A P O D N O Š E NJ E P O N U D A

za javnu nabavku male vrednosti
-Terenska vozila za opremanje poljočuvarske službe
JN50/2017


Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o obustavi postupka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)
Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

P O Z I V  Z A P O D N O Š E NJ E P O N U D A

za javnu nabavku male vrednosti
-Ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica na teritoriji Grada Kikinda kroz nabavku dobara i robe
JN 55/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)
Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

P O Z I V  Z A  P O D N O Š E NJ E  P O N U D A

za Javnu nabavku – radovi na održavanju osnovnih škola Br. JN 54/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)
Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje


P O Z I V  Z A P O D N O Š E NJ E P O N U D E


za Javnu nabavku radova – Čišćenje divljih smetlišta na području grada Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti
br. JN 49/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)
Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje


POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobra – nabavka računarske opreme
br. JN 35/2017

 

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku male vrednosti-Ostale specijalizovane usluge-usluge kombajniranja JN 41/2017

 

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - Čišćenje radi privođenja nameni zemljišta JN 43/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - Rekultivacija i sanacija divljih smetlišta u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 42/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 1
Pitanja i odgovori 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - Zamena vrelovodne mreže Br. JN 46/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge - održavanje i nadogradnja informacionog sistema „Hermes“ u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 47/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – USLUGE FIZIČKOG OBEZBEĐENJA AGROINDUSTRIJSKE ZONE, FABRIKE VODE I SLOBODNE INDUSTRIJSKE ZONE u otvorenom postupku br. JN 44/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Usluge čišćenja i održavanja u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 45/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – radovi na postavljanju javne rasvete i izgradnji atmosferske kanalizacije u obuhvatu državnog puta reda B-13 i Svetosavske ulice u otvorenom postupku - Br. JN 40/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Izgradnja vrelovoda u ulici Braće Tatića u Kikindi u otvorenom postupku Br. JN 36/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o izmeni ugovora

Ime i adresa naručioca: Grad Kikinda, Trg srpskih doborovoljaca 12,23300 Kikinda
Naziv tendera: Organizacija keteringa, radionica u Srbiji i aranžmana putovanja na treninge i radionice u Rumuniju za učesnike projekta „ Lokalno nasleđe za aktivni turizam u Banatu“
Referentni broj: RORS 20/City of Kikinda/600081/09.05.2017.- 02
Datum objavljivanja: 23/06/2017

Informacije o podnošenju ponuda za tender
Format ponude koju popunjava ponuđač
Format finansijske ponude
Evaluacioni izveštaj

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – usluge poljočuvarske službe na teritoriji Grada Kikinda u otvorenom postupku br. JN 34/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – usluge fizičkog obezbeđenja u otvorenom postupku br. JN 38/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
Odluka o dodeli ugovora - Partija 2
Odluka o dodeli ugovora - Partija 3
Odluka o dodeli ugovora - Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - radovi na obe kapele u MZ Banatska Topola Br. JN 39/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – Uništavanje ambrozije na teritoriji Grada Kikinda Br. JN 32/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Kikinda Br. JN 37/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za javnu nabavku male vrednosti - Ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica na teritoriji Grada Kikinda kroz nabavku dobara i robe JN 31/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentcija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – angažovanje lica za protivpožarnu zaštitu u osnovnim i srednjim školama, VŠ strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, PU „Dragoljub Udicki“, ustanovama kulture na teritoriji grada Kikinda, Centru za socijalni rad, Centru za stručno usavršavanje i SC „Jezero“ - Br. JN 28/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU INDUSTRIJSKE HALE U KOMPLEKSU JP KIKINDA U KIKINDI JN 19/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - usluge keteringa Br. JN 29/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - Uređenje atarskih puteva – izgradnja otresišta otvoreni postupak Br. JN 30/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovor
Izmena konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije 2
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Održavanje semafora Br. JN 13/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge –angažovanje lica za bezbednost i zdravlje na radu u osnovnim i srednjim školama, VŠ strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, PU „Dragoljub Udicki“, ustanovama kulture na teritoriji Grada Kikinda, Centru za socijalni rad, Centru za stručno usavršavanje i SC „Jezero“ u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 27/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za Javnu nabavku – radovi na obe kapele u MZ Banatska Topola Br. JN 26/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - Ispravljeno
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za javnu nabavku – izrada video prezentacija aktivnosti grada Kikinda na sajtu grada Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 20/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za javnu nabavku – Radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u naseljenom mestu Kikinda u ulicama : Nemanjina, Jovana S.Popović, Ivana Jakšića i Albertova u otvorenom postupku Br. JN 25/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za javnu nabavku – Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju Centralne pijace u Kikindi u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 24/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za javnu nabavku – Investiciono održavanje javnih puteva Grada Kikinda u otvorenom postupku br. JN 23/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje da je podnet zahtev
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za javnu nabavku – usluge osiguranja za potrebe Grada Kikinda i budžetskih korisnika Br. JN 22/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠNJE PONUDA

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluga održavanja javnih česmi Br. JN 12/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠNJE PONUDA

za javnu nabavku – održavanje javne rasvete na teritoriji Grada Kikinda u otvorenom postupku br. JN 11/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za Javnu nabavku – priprema bazena u Banatskom Velikom Selu u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 21/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Zajednički regionalni program o trajnim rešenjima za izbeglice i raseljena lica (Regional Housing Programme – RHP/ Program stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji)

RHP-W4- V-561-16/2015-1

Poziv i dokumentacija
Tehnički zahtevi i standardi
Specifikacija materijala
Odgovor
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za Javnu nabavku - nabavka i ugradnja elemenata vertikalne saobraćajne signalizacije, obeležavanje horizontalnih oznaka na gradaskim putevima i ulicama u naselju i državnim putevima u otvorenom postupku br. JN 8/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije 2
Izmena konkursne dokumentacije 3
Obaveštenje da je podnet zahtev
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za Javnu nabavku dobra –nabavka i isporuka protivgradnih raketa u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 16/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za Javnu nabavku – priprema bazena u Banatskom Velikom Selu u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 18/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
Odluka o dodeli ugovora - Partija 2
Odluka o dodeli ugovora - Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za Javnu nabavku dobra – nabavka dobara za reprezentaciju u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 17/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - projekat rekultivacije degradigranog prostora „ trstik močvara“ u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 15/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Redovno i investiciono održavanje javnih puteva u gradu Kikinda u otvorenom postupku br. JN 3/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za javnu nabavku – usluge uništavanje glodara i krpelja na teritoriji Grada Kikinda Br. JN 14/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – servisiranje i popravke vozila Gradske uprave Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 7/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka partija 1
Odluka partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2017-10 od 21.03.2017. godine

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge restorana – poslovni ručkovi Br. JN 10/2017

Preuzmite poziv
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Preuzmite odluku o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – izrada projetno tehičke dokumentacije za izgradnju MRS „Industriska zona Kikida“ i distributivnog gasovoda od RE cevi MOR 4 bara za industrijsku zonu u Kikindi u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 4/2017

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Preuzmite odluku o dodeli ugovora

OBAVEŠTENJE O POZIVU ZA PODNOŠENJE PONUDA


Obaveštavamo sve zainteresovane ponuđače da u postupku nabavke izvođenja radova za izgradnju višeporodičnih stambenih objekata u okviru drugog potprojekta Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, mogu preuzeti Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju na sledećoj adresi:

http://piu.rs/tenders.php?id=33&p_id=190

Izgradnju višeporodičnih stambenih objekata će se izvoditi za potrebe korisnika na teritoriji sledećih jedinicama lokalne samouprave:

Partija 1 : Bajina Bašta
Partija 2 : Šabac
Partija 3 : Šid
Partija 4 : Kikinda

Naručilac u postupku nabavke je implementaciona jedinica na projektu Programa stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji , ,,JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Beograd.
Sredstva za nabavku su obezbeđena iz donatorskih sredstava, kojima upravlja Banka za Razvoj Saveta Evrope.
 

 Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015),

GRAD KIKINDA
Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

OBAVEŠTENJE o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN 1/2017

Preuzmite obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Preuzmite mišljenje uprave
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Preuzmite odluku
Preuzmite obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za Javnu nabavku – paketići za bebe u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 5/2017

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odgovor na pitanje
Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
Odluka o dodeli ugovora - Partija 2
Odluka o dodeli ugovora - Partija 3
Odluka o dodeli ugovora - Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge – oglašavanje u dnevnim i lokalnim štampanim novinama br. JN 6/2017

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
Odluka o dodeli ugovora - Partija 2

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za Javnu nabavku – nabavka kancelarijskog materijala u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 2/2017

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odgovor na pitanje
Odgovor na pitanje 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odluka o dodeli ugovora 2
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015),

GRAD KIKINDA
Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 www.kikinda.org.rs

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN 83/2016

Preuzmite tekst poziva
Mišljenje UJN
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj
124/2012, 14/2015 i 68/2015),

GRAD KIKINDA
Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN 78/2016

Preuzmite tekst obaveštenja
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku – Rekultivacija i sanacija divljih smetlišta u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 82/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za seoska domaćinstva

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Preuzmite Aneks 1
Preuzmite Aneks 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o
javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – Građevinski radovi na kapeli u Novim Kozarcima u postupku javne nabavke male vrednosti
br. JN 77/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o obustavi postupka

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku dobra – nabavka i isporuka tvrdog ogrevnog drveta u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 81/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Izmenjena konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku dobra – gorivo za potrebe motornih vozila Gradske uprave Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti
br. JN 79/2016

 

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o izmeni ugovora

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku – radovi na rekonstrukciji zgrade manježa za potrebe Muzeja Terra u otvorenom postupku br. JN 72/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku – servisiranje i popravke vozila Gradske uprave Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti
br. JN 76/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – Krčenje kasarne i priprema terena za realizaciju projekta „Gradovi u fokusu“ u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN80/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 34. stav 7., člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

upućuje

P O Z I V   Z A  P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - izrada Katastarsko-topografskih planova centralnog dela naselja Kikinda u kvalifikacionom postupku druga faza br. JN 75/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku – Sanacija zgrade Narodne biblioteke u Kikindi u otvorenom postupku br. JN 73/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - Izrada studije auto – taksi prevoza putnika na teritoriji grada Kikinde u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 74/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku – usluge izrade projekta tehničkog regulisanja saobraćaja na deonicama državnih i opštinskih puteva kroz naseljena mesta Grada Kikinda u otvorenom postupku br. JN 68/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o obustavi postupka

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku radova – pošumljavanje JN br. 71/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - Nabavka sadnica u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 70/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku radova – renoviranje objekta za smeštaj migranata u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 69/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora

 Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015),

GRAD KIKINDA
Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN 42/2016

Preuzmite tekst obaveštenja
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Mišljenje UJN
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku – Zimsko održavanje puteva u otvorenom postupku br. JN 66/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Operativni plan rada zimske službe
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku dobra – nabavka i isporuka tvrdog ogrevnog drveta u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 67/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o poništenju postupka

 

 Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015),

GRAD KIKINDA
Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN 64/2016

Preuzmite teskt obaveštenja
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Mišljenje UJN
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – Investiciono održavanje pravoslavne crkve u Iđošu u postupku javne nabavke male vrednosti
br. JN 65/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – Tekuće popravke i održavanje ostalih ojekata - Torontal
u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 63/2016

Preumite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Preuzmite skice
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o
javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku - radovi na vrelovodnom priključku Gradske uprave Kikinda Br. JN 62/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Preuzmite skice
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj
124/2012, 14/2015 i 68/2015),

GRAD KIKINDA
Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 www.kikinda.org.rs

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN 49/2016

Preuzmite tekst obaveštenja
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Mišljenje Uprave za javne nabavke
Odluka o dodeli ugovora

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku - Radovi na omladinskom domu u MZ Mokrin u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 61/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o obustavi postupka

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku - radovi na vrelovodnom priključku Gradske uprave Kikinda Br. JN 58/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o obustavi postupka

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku - održavanje javnih zelenih površina po nalogu inspekcije u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 59/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku – nabavka i isporuka električne energije u otvorenom postupku Br. JN 56/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obavštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 
Izmena konkursne dokumentacije
Obavštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
 

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku usluge – održavanje i nadogradnja informacionog sistema „Hermes“ u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 60/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku – Radovi na zgradi MZ Bašaid u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 57/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku – Radovi na crpnoj stanici - ulica Cara Dušana u Kikindi u otvorenom postupku Br. JN 55/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 3
Izmena konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku – radovi na krčenju prostora bivšeg Rasadnika u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 54/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku dobra –nabavka i isporuka protivgradnih raketa u postupku javne nabavke male vrednosti Br.JN 51/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
 za Javnu nabavku – Investiciono održavanje javnih puteva u otvorenom postupku br. JN 50/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odgovor na pitanje
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku radova – rekonstrukcija sanitarnog čvora u dečijem vrtiću "Mendo" u Kikindi u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 53/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku radova – rekonstrukcija dvorišta u dečijem vrtiću "Bambi" u Kikindi u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 52/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za javnu nabavku računarske opreme  Br. JN 5/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku radova – sanacija semafora na uglu ulica Semlačka i Vojvode Putnika u Kikindi u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 48/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za javnu nabavku – usluge keteringa Br. JN 46/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku – usluge fizičkog obezbeđenja prostora bivšeg Rasadnika u Kikindi u otvorenom postupku br. JN 47/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku – usluge poljočuvarske službe na teritoriji Grada Kikinda u otvorenom postupku br. JN 44/2016

Preumite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 3
Pitanja i odgovori 4
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - održavanje višegodišnjih zasada u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 45/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za javnu nabavku dobara - motorna vozila za potrebe saobraćajne policije Br. JN 40/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o
javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku dobra – nabavka dobara za reprezentaciju u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 25/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim
nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - održavanje javnih zelenih površina po nalogu inspekcije u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 39/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o obustavi postupka

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim
nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku radova - Uređenje pešačkih staza (trotoara) u Gradu Kikinda u otvorenom postupku br. JN 41/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 3
Izmena konkursne dokumentacije 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za javnu nabavku – usluge sistematskog suzbijanja komaraca na teritoriji Grada Kikinda Br. JN 33/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za javnu nabavku – ekonomsko osnaživanje izbeglica na teritoriji Grada Kikinda Br. JN 34/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - izrada elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta za javno
snabdevanje „Šumice“ u Kikindi u postupku javne nabavke male vrednosti
br. JN 37/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o
javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku dobra –nabavka i isporuka protivgradnih raketa u postupku javne nabavke male vrednosti
br.JN 38/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za javnu nabavku – usluge osiguranja za potrebe Grada Kikinda i budžetskih korisnika Br. JN 30/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Ovlašćenje
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za javnu nabavku – radovi na zameni prozora u školama u otvorenom postupku Br. JN 32/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Šeme fasadnih bravarija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 3
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za javnu nabavku – radovi na magistralnom vodovodu Rusko Selo-Novi Kozarci u otvorenom postupku Br. JN 18/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije 2
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku – usluge fizičkog obezbeđenja u otvorenom postupku br. JN 36/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o obustavi postupka
 

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku dobra – nabavka novog traktora u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 35/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - Orezivanje uličnih drvoreda u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 19/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – Sanacija objekta zgrade ekonomsko trgovinske škole u postupku javne nabavke male vrednosti 

br. JN 31/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku radova – rekonstrukcija prostorija pedijatrije u Mikronaselju i II mesnoj zajednici u Kikindi u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 28/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preumite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenju ugovora

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku – usluge zoohigijene u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 26/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o uaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za javnu nabavku – usluge održavanje vertikalne signalizacije i postavljanje zaštitne odbojne ograde na opštinskim putevima Br. JN 11/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku usluge – izrada štampanih promotivnih materijala u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 29/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Korica 1
Korica 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za javnu nabavku – radovi na izgradnji atmosferske kanalizacije - ulica Nemanjina u Kikindi u otvorenom postupku br. JN 27/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori 1
Pitanja i odgovori 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E  P O N U D E
za Javnu nabavku radova – Čišćenje divljih smetlišta na području grada Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 20/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-23/2016-2 od 21.03.2016. godine

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluga održavanja javnih česmi Br. JN 23/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku usluge - održavanje horizontalne signalizacije gradskih puteva u otvorenom postupku br. JN 10/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – Održavanje semafora Br. JN 12/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o
javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku usluge – monitoring javnih česmi u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 24/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 34. stav 7., člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

upućuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - izrada Katastarsko-topografskih planova za potrebe izrade urbanističke dokumentacije i izgradnje dva pešačka mosta u Bloku 9 u Kikindi i izrada Katastarsko – topografskog plana za potrebe izrade urbanističke dokumentacije foajea pozorišta u Kikindi u kvalifikacionom postupku druga faza br. JN 22/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - održavanje javnih zelenih površina po nalogu inspekcije u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 16/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o obustavi postupka

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim
nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku – Redovno i investiciono održavanje javnih puteva u opštini Kikinda u otvorenom postupku
br. JN 9/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentaciju
Pitanja i odgovori 3
Odluka o dodeli ugovora - partija 1
Odluka o dodeli ugovora - partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2
 

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku usluge – štampanje novina u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 21/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku usluge – izrada video prezentacija aktivnosti opštine Kikinda na sajtu opštine Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 17/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - monitoring kvaliteta vazduha u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 15/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaicju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za javnu nabavku – održavanje javne rasvete na teritoriji Opštine Kikinda u otvorenom postupku br. JN 4/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku usluge – Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Kikinda Br. JN 14/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV  ZA  PODNOŠENJE  PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge –
oglašavanje u dnevnim i lokalnim štampanim medijima
br. JN 13/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora - partija 1
Odluka o dodeli ugovora - partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku – servisiranje i popravke vozila Opštinske uprave Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti
br. JN 8/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora - partija 1
Odluka o dodeli ugovora - partija 2
Odluka o dodeli ugovora - partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku – paketići za bebe u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 3/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora - partija 1
Odluka o dodeli ugovora - partija 2
Odluka o dodeli ugovora - partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje
P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku usluge –angažovanje lica za bezbednost i zdravlje na radu

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku usluge – angažovanje lica za protivpožarnu zaštitu

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 1
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovor
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2016-2 od 18.01.2016. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV  ZA  PODNOŠENJE  PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge restorana Br. JN 2/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona
o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - kancelarijski materijal za potrebe opštine Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 1/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora - partija 1
Odluka o dodeli ugovora - partija 2
Odluka o dodeli ugovora - partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – krčenje šume na prostoru bivšeg Rasadnika u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 93/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – izgradnja javne česme u MZ Sajan u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 92/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – Sanacija krova i tavanice na objektu manježa - aneksa stare kasarne u Kikindi u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 90/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – renoviranje objekta za smeštaj izbeglica-azilanata u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 89/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – uređenje rukometnog terena MZ Iđoš u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 88/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 34. stav 7., člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

upućuje  

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E P O N U D E
za Javnu nabavku - izrada Katastarsko-topografskih planova u kvalifikacionom postupku druga faza br. JN 87/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Grafički prilog - Obuhvat 1
Grafički prilog - Obuhvat 2
Grafički prilog - Obuhvat 3
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku dobra – polovni kamion hladnjača za prevoz animalnog otpada u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 86/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku dobra – oprema za uređenje atarskih puteva u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 70/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju javne nabavke u otvorenom postupku, broj V-404-1/2015-85 od 16.11.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda za javnu nabavke dobra – gorivo za potrebe vozila opštinske uprave u otvorenom postupku Br. JN 85/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015),

OPŠTINA KIKINDA
Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN 81/2015

Preuzmite tekst obaveštenja
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Mišljenje Uprave za javne nabavke
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – Demontaža i montaža plastenika u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 84/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkurne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-69 od 23.10.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge mobilne telefonije Br. JN 69/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-83 od 04.11.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti osvežavajući i drugi napici Br. JN 83/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora - partija 1
Odluka o dodeli ugovora - partija 2

 Radovi na dogradnji sportske hale u OŠ „Gligorije Popov“ u Ruskom Selu“ br JN 79/2015

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – uređenje rukometnog terena MZ Iđoš u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 80/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori 2
Odluka o obustavi

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – zamena krovnog pokrivača i oluka na objektu "Partizan" u Kikindi u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 82/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-78 od 16.10.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti izrada izrada projektno-tehničke dokumentacije za putne prelaze Br. JN 78/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - Radovi na pošumljavanju u Kikindi u otvorenom postupku br. JN 76/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora - partija 1
Odluka o dodeli ugovora - partija 2
Odluka o dodeli ugovora - pratija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3
 

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – Sanacija sanitarnog čvora u OŠ “Feješ Klara” u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN77/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – Sanacija objekta Istorijskog arhiva u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 73/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkurne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 

 

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – Čišćenje divljih smetlišta na području opštine Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti
br. JN75/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – sanacija krova na zgradi MZ Bašaid u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN74/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku radova – sanacija krova OŠ „Feješ Klara“ u Kikindi u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 72/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku – Zimsko održavanje puteva u otvorenom postupku br. JN 71/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)
Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku dobara – vaga za merenje mase teretnih motornih vozila u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 68/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku dobara – paketi građevinskog materijala za izbeglice i povratnike na osnovu readmisije u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 64/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude
Pitanja i odgovori 1
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije 2 
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude 2
Pitanja i odgovori 3
Izmena konkursne dokumentacije 3
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude 3 
Pitanja i odgovori 4
Izmena konkursne dokumentacije 4
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude 4
Pitanja i odgovori 5
Izmena konkursne dokumentacije 5
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude 5
Odluka o dodeli ugovora

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – Sanacija krova na OŠ „Žarko Zrenjanin„ u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN67/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015),

OPŠTINA KIKINDA
Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN 65/2015

Preuzmite obaveštenje
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku dobra – nabavka i isporuka tvrdog ogrevnog drveta u otvorenom postupku br. JN 66/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 

 

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku radova – sanacija krova OŠ „Feješ Klara“ u Kikindi u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 61/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o obustavi postupka

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
ZA JAVNU NABAVKU PODIZANJE POLJOZAŠTITNIH POJASEVA U OTVORENOM POSTUPKU br. JN 59/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – rekonstrukcija i restauracija Belog krsta u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 63/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 Skica belog krsta
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – sanacija krova OŠ „Vuk Karadžić u Kikindi u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN62/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori 1
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12 i 14/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-58 od 10.08.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluga mikrofilmovanja i skeniranja mikrofilmovane dokumentacije sa arhiviranjem Br. JN 58/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – radovi na sanaciji krova na objektu KUD "Eđšeg" u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 60/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – Uređenje dečijeg igrališta u MZ R.Selo u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 54/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12 i 14/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-57 od 10.08.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti nabavka novih motornih vozila za potrebe poljočuvarske službe Br. JN 57/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

  Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12 i 14/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-56 od 10.08.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti izrada projektne dokumentacije za granični prelaz Nakovo Br. JN 56/2015

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
GP Nakovo sa saobraćajnicama
Izmene konkursne dokumentacije
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A    P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku usluge – održavanje i nadogradnja informacionog sistema „Hermes“ u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 55/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - Građevinsko zanatski radovi - Radovi na obe kapele (ploča i krov) u MZ B. Topola br. JN 53/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – radovi na zameni prozora i ulaznih vrata u ambulanti u Mokrinu i ulaznih vrata u Ruskom Selu u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 52/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Prilog konkursne dokumentacije
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - Radovi na dogradnji sportske hale u OŠ „Gligorije Popov“ u Ruskom Selu br. JN 51/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmete konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Šema stolarije
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o obustavi postupka

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   ZA   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku usluge – održavanje javnih zelenih površina po nalogu inspekcije br. JN 50/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku – nabavka i isporuka električne energije u otvorenom postupku br. JN 49/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12 i 14/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-48 od 20.07.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti nabavka novih motornih vozila za potrebe poljočuvarske službe Br. JN 48/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o obustavi postupka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12 i 14/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-47 od 14.07.2015. godine

 

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radovi u ambulanti u Banatskoj Topoli br. JN 47/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Šema vrata
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12 i 14/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-46 od 14.07.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti zanatski radovi u školi „6. Oktobar“ Br. JN 46/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Šeme stolarija prozora i vrata
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – sanacija sanitarnog čvora, fekalne kanalizacije mokrog čvora i kupatila u zdravstvenim ustanovama u opštini Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 45/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – radovi na zameni prozora i ulaznih vrata u ambulanti u Mokrinu i ulaznih vrata u Ruskom Selu u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 44/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Prilog konkursne dokumentacije
Obaveštenje o obustavi postupka

 Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj
124/2012),

OPŠTINA KIKINDA
Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN 39/2015

Preuzmite tekst obaveštenja 
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12 i 14/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-43 od 09.07.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti održavanje javne rasvete na teritoriji Opštine Kikinda
Br. JN 43/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju 
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova zamena prozora u OŠ ''Bratstvo-Jedinstvo'' B. Topola, OŠ ''Slavko Rodić'' Banatsko Veliko Selo,
OŠ ''1. Oktobar'' Bašaid i radovi na zameni prozora i vrata u gimnaziji „Dušan Vasiljev“ Kikinda u otvorenom postupku
br. JN 42/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju 
Izmena konkursne dokumentacije
Šeme stolarija za zamenu prozora i vrata
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - Održavanje higijene grada sa odlaganjem smeća na deponiju u otvorenom postupku br. JN 38/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 34. stav 8., člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

upućuje

P O Z I V    Z A    P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - izrada Projekta parcelacije i preparcelacije i Projekta geodetskog obeležavanja u kvalifikacionom postupku druga faza br. JN 41/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12 i 14/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-40 od 01.07.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge restorana br. JN 40/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - ODRŽAVANJE BANKINA br. JN 26/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova - Uređenje pešačkih staza (trotoara) u opštini Kikinda u otvorenom postupku br. JN 37/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 
Pitanja i odgovori 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12 i 14/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-36 od 16.06.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV  ZA  PODNOŠENJE  PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radovi na održavanju vertikalne saobraćajne signalizacije
br. JN 36/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V  Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - Održavanje semafora
br. JN 35/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V  Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - Radovi na asfaltiranju u opštini Kikinda u otvorenom postupku
br. JN 25/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori 1
Dopuna konkursne dokumentacije 
Pitanja i odgovori 2 
Pitanja i odgovori 3
Pitanja i odgovori 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
 

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - Radovi na održavanju horizontalne signalizacije opštinskih puteva u otvorenom postupku
br. JN 27/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
ObaveeOooooooo
 

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12 i 14/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-34 od 10.06.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge osiguranja imovine za potrebe Opštine Kikinda i budžetskih korisnika
br. JN 34/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - Održavanje projekta “ Zeleni Banat“ i višegodišnjih zasada na teritoriji opštine Kikinda br. JN 33/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12 i 14/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-32 od 01.06.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge keteringa br. JN 32/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE
za Javnu nabavku - Građevinsko zanatski radovi - II faza izgradnje kapele u Novim Kozarcima
br. JN 31/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE
za Javnu nabavku usluge – izrada štampanih promotivnih materijala za turizam u postupku javne nabavke male vrednosti

br. JN 30/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Obaveštenje o zaključenom odgovoru

 Na osnovu člana 35. stav 1. tačka 1. i člana 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br. 124/2012 i 14/2015, u daljem tekstu Zakon), člana 5. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl.glasnik RS“ br. 29/2013 i 104/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. V-404-1/2015-29 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku br. V-4041/2015-29, pripremljena je :

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
za javnu nabavku - usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja prostora „Agroindustrijske zone“ br. JN 29/2015

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12 i 14/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-20 od 30.04.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobra paketići za bebe
br. JN 17/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12 i 14/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-20 od 06.04.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge osiguranja za potrebe Opštine Kikinda i budžetskih korisnika br. JN 20/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Ovlašćenje
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje
Izmena konkursne dokumentacije 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A
P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku dobra - nabavka i isporuka protivgradnih raketa u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 28/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge održavanja javnih česmi
br. JN 23/2015

Preuzmite poziv
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)
Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A    P O D N O Š E NJ E   P O N U D E

za Javnu nabavku usluge - Analiza prečišćene vode za piće iz javnih česmi na teritoriji opštine Kikinda br. JN 24/2015

Preuzmite poziv
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - rekonstrukcija centralnog grejanja zgrade SSŠ „Miloš Crnjanski“ u Kikindi u otvorenom postupku br. JN 12/2015

Preuzmite poziv
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja u otvorenom postupku br. JN 22/2015

Preuzmite poziv
Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

JAVNA NABAVKA REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA I ČISTOĆE U KIKINDI OTVORENI POSTUPAK
br. JN 13/2015

Preuzmite poziv
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 Preuzmite mapu površina za košenje
Pitanja i odgovori 5a
Pitanja i odgovori 5b
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-21 od 01.04.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobra nabavka i transport geotekstila br. JN 21/2015

Preuzmite poziv
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

ZA JAVNU NABAVKU USLUGE SISTEMATSKOG SUZBIJANJA KOMARACA NA TERITORIJI OPŠTINE KIKINDA OTVORENI POSTUPAK br. JN 16/2015

Preuzmite poziv
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije 2
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije 3
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
Pitanja i odgovori 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge - Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Kikinda br. JN 19/2015

Preuzmite javni poziv
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – izrada video prezentacija aktivnosti opštine Kikinda na sajtu opštine Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 18/2015

Preuzmite poziv
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku male vrednosti usluge – oglašavanje u dnevnim i lokalnim štampanim medijima br. JN 15/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku male vrednosti – servisiranje i popravke vozila Opštinske uprave Kikinda br. JN 14/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Pitanja i odgovori

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku male vrednosti – nabavka goriva za potrebe vozila Opštinske uprave Kikinda br. JN 3/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – održavanje javnih zelenih površina po nalogu inspekcije Red br. JN 9/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Pitanje i odgovor 3

Pitanje i odgovor 2

Pitanje i odgovor 1

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku Radovi na pošumljavanju u Kikindi u otvorenom postupku br. JN 8/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge – oglašavanje u dnevnim i lokalnim štampanim medijima br. JN 11/2015

Obaveštenje o obustavi postupka

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - monitoring kvaliteta vazduha u otvorenom postupku br. JN 7/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-10 od 27.01.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobra – nabavka računarske opreme, 30230000 - Računarska oprema br. JN 10/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Pitanje i odgovor

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - angažovanje lica za bezbednost i zdravlje na radu u osnovnim i srednjim školama, VŠ strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, PU „Dragoljub Udicki“, ustanovama kulture na teritoriji opštine Kikinda, Centru za socijalni rad, Centru za stručno usavršavanje i SC „Jezero“ u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 5/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - angažovanje lica za protivpožarnu zaštitu u osnovnim i srednjim školama, VŠ strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, PU „Dragoljub Udicki“, ustanovama kulture na teritoriji opštine Kikinda, Centru za socijalni rad, Centru za stručno usavršavanje i SC „Jezero“ u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 4/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Izmena konkursne dokumentacije 2

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Pitanja i odgovori 2

Zapisnik Sektora za vanredne situacije

Dopis MUP-a

Pitanja i odgovori

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – servisiranje i popravke vozila Opštinske uprave Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 6/2015

Obaveštenje o obustavi postupka

Pitanje i odgovor 2

Pitanje i odgovor

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-2 od 16.01.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobra – osvežavajući i drugi napici br. JN 2/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - kancelarijski materijal za potrebe opštine Kikinda u otvorenom postupku br. JN 1/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Pitanje i odgovor

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Sanacija postojećih zemljanih kanala u obuhvatu raskrsnice duž državnih puteva IB-13 i IB-15 u Kikindi Red br. JN 36/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - IZRADA I POSTAVLJANJE DVOJEZIČNIH TABLI SA NAZIVOM NASELJENOG MESTA br. JN 34/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku dobra - kontejneri za obezbeđivanje nužnog smeštaja socijalno ugroženih lica otvoreni postupak br. JN 16/2014

Izmena konkursne dokumentacije

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - pokretna kamera u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 35/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 59. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

OPŠTINA KIKINDA
Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE
za Javnu nabavku – nabavka i isporuka električne energije u otvorenom postupku br. JN 33/2014

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

PRETHODNO OBAVEŠTENJE
o javnoj nabavci dobra – nabavka i isporuka električne energije u otvorenom postupku

Prethodno obaveštenje

Na osnovu člana 34. stav 8., člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - izrada katastarsko – topografskog plana u kvalifikacionom postupku druga faza br. JN 32/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Preuzmite grafički prilog konkursne dokumentacije

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - usluge – nabavka novogodišnjih i drugih poklona u postupku javne nabavke male vrednosti  br. JN 13/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Pitanja i odgovori

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

 

Na osnovu člana 34. stav 8., člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - izrada katastarsko – topografskog plana u kvalifikacionom postupku druga faza br. JN 31/2014

Obaveštenje o obustavi postupka

Odgovor na pitanje

Preuzmite javni poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Preuzmite grafički prilog
 

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – realizacija programa ozelenjavanja Red br. JN 28/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – podizanje, popuna i održavanje uličnih drvoreda na području opštine Kikinda Red br. JN 26/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJEPONUDE

za Javnu nabavku dobra – nabavka i isporuka tvrdog ogrevnog drveta u otvorenom postupku br. JN 30/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Izmena konkursne dokumentacije

Odgovor na pitanje

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - uređaji za lasersko merenje brzine kretanja,udaljenosti vozila i snimanje saobraćajnih prekršaja i pokretna kamera u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 29/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o obustavi postupka - partija 2

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 2

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Rešenje o usvajanju zahteva

Obaveštenje o podnetom zahtevu

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – Podizanje vetrozaštitnih pojaseva u otvorenom posupku red br. JN 25/2014
 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

 Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – Izvođački projekat za radove na kanalskoj mreži sistema za odvodnjavanje (deo sliva ''Veliki''-''Veliki rit'') u cilju postizanja dvonamenske funkcije Red br. JN 27/2014
 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Preuzmite izmenu konkursne dokumentacije

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – održavanje i nadogradnja informacionog sistema „Hermes“ u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 24/2014

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku dobra – paketi građevinskog materijala ekonomskog osnaživanja izbeglih i interno raseljenih lica u otvorenom postupku br. JN 22/2014

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Pitanja i odgovori

Preuzmite izmenu konkursne dokumentacije

Pitanja i odgovori 2

Preuzmite izmenu konkursne dokumentacije 2

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - Izvođenje radova na sanaciji objekta manježa u staroj kasarni u Kikindi u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 23/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odgovor na pitanje

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. i člana 60. stav 2. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

za Javnu nabavku - izrada katastarsko – topografskih planova i projekata geodetskog obeležavanja za potrebe izrade planova detaljne regulacije u kvalifikacionom postupku prva faza br. JN 21/2014

Preuzmite poziv
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Preuzmite obaveštenje
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

u otvorenom postupku za javnu nabavku – usluge restorana JN br. 19/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 35. stav 1. tačka 1. i člana 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br. 124/2012, u daljem tekstu Zakon), člana 5. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl.glasnik RS“ br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. V-404-1/2014-20 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku br. V-404-1/2014-20, pripremljena je :

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku - usluge keteringa br. JN 20/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku dobra- nabavka i isporuka protivgradnih raketa u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 18/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku UGOSTITELJSKE USLUGE U OTVORENOM POSTUPKU br. JN 11/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o obustavi postupka za partije 2 i 3

Dopuna konkursne dokumentacije

Pitanja i odgovori

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – izrada video prezentacija aktivnosti opštine Kikinda na sajtu opštine Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 6/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - usluge osiguranja za potrebe Opštine Kikinda i budžetskih korisnika u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 15/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku dobra- nabavka novih motornih vozila za potrebe poljočuvarske službe u postupku javne nabavke male vrednosti
br. JN 9/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - kancelarijski materijal za potrebe opštine Kikinda u otvorenom postupku br. JN 17/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2014-14 i i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku br. V-404-1/2014-14

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobra – Štampani materijal, bilteni i brošure za promociju turizma  (naziv i oznaka iz ORN: 22100000, štampane knjige, brošure i leci). br. JN 14/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Pitanja i odgovori 2

Izmena konkursne dokumentacije 2

Izmena konkursne dokumentacije

Pitanja i odgovori

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

 

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2014-12 i i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku br. V-404-1/2014-12

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobra – Paketići za bebe (naziv i oznaka iz ORN: 18411000, Odeća za bebe i malu decu). br. JN 12/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Izmena konkursne dokumentacije 2

Obaveštenje o produženju roka

Izmena konkursne dokumentacije

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 

Na osnovu člana 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br. 124/2012 ), člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl.glasnik RS“ br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.V-404-1/2014-8 od 13.02.2014. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku br. V-404-1/2014-8 od 13.02.2014. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge – Fizičko – tehničko obezbeđenje prostora i objekta kasarne u Kikindi, opreme u objektu AD „Rasadnik“ na Bašaidskom drumu, Velikog parka i poslovne zgrade AD „Rasadnik“ i drugih objekata na tom prostoru. (oznaka iz opšteg rečnika: usluge obezbeđenja, 79710000 )  br. JN 8/2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Izmena konkursne dokumentacije

Pitanja i odgovori

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2014-7 od 14.02.2014. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge – agrohemijska analiza plodnosti poljoprivrednog zemljišta opštine Kikinda, 77100000 usluge u oblasti poljoprivrede br. JN 7/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o produženju roka

Izmena konkursne dokumentacije

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2014-10 od 03.02.2014. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobra – nabavka računarske opreme , 30230000 - Računarska oprema br. JN 10/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - angažovanje lica za bezbednost i zdravlje na radu u osnovnim i srednjim školama, VŠ strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, PU „Dragoljub Udicki“, ustanovama kulture na teritoriji opštine Kikinda, Centru za socijalni rad, Centru za stručno usavršavanje i SC „Jezero“ u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 5/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - angažovanje lica za protivpožarnu zaštitu u osnovnim i srednjim školama, VŠ strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, PU „Dragoljub Udicki“, ustanovama kulture na teritoriji opštine Kikinda, Centru za socijalni rad, Centru za stručno usavršavanje i SC „Jezero“ u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 4/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

P O Z I V   Z A    P O D N O Š E NJ E   P O N U D E

za Javnu nabavku – nabavka goriva za potrebe vozila Opštinske uprave br. JN 3/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Izmena konkursne dokumentacije

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2014-2 od 16.01.2014. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobra – osvežavajući i drugi napici za reprezentaciju 15982000- Bezalkoholni osvežavajući napici, 15911000 - Alkoholna pića, 15930000- Vina, 15931200 - Stona vina, 15860000- Kafa, čaj i srodni proizvodi, 15511000- Mleko, 15511700- Mleko u prahu, 15831000 - Šećer, br. JN 2/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E

za Javnu nabavku - kancelarijski materijal za potrebe opštine Kikinda u otvorenom postupku br. JN 1/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Izmena konkursne dokumentacije 5

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije 4

Izmena konkursne dokumentacije 3

Izmena konkursne dokumentacije 2

Pitanja i odgovori 2

Izmena konkursne dokumentacije 1

Pitanja i odgovori 1

Izmena konkursne dokumentacije

Pitanja i odgovori

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

P O Z I V    Z A    P O D N O Š E NJ E    P O N U D E

za Javnu nabavku – nabavka i isporuka električne energije u otvorenom postupku br. JN 39/2013

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Izmena konkursne dokumenatacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E

za Javnu nabavku - Izvođenje radova na sanaciji objekta manježa u staroj kasarni u Kikindi u otvorenom postupku br. JN 38/2013

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br. 124/2012, u daljem tekstu Zakon), člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl.glasnik RS“ br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.V-404-1/2013-36 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku br.JN 36/2013, pripremljena je :

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

u otvorenom postupku za javnu nabavku - izvođenje unutrašnjih zanatskih i elektroinstalaterskih radova u dve prostorije u zgradi Narodne biblioteke „Jovan Popović“ Kikinda JN br. 36/2013

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Preuzmite obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2013-37 od 05.11.2013. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobra – nabavka i isporuka tvrdog ogrevnog drveta - 03413000 drvo za ogrev br. JN 37/2013

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Preuzmite obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2013-34 od 23.07.2013. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge – agrohemijska analiza plodnosti poljoprivrednog zemljišta opštine Kikinda - 77100000 usluge u oblasti poljoprivrede - br. JN 34/2013

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2013-32 od 05.07.2013. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobra – nabavka i isporuka protivgradnih raketa - 24613000 signalne rakete, protivgradne rakete, signalne rakete za maglu i pirotehnički proizvodi - br. JN 32/2013

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 63. stav 5. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12),

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

u postupku javne nabavke male vrednosti – Nabavka svinja, goveda, živine i suve stočne hrane namenjeno ekonomskom osnaživanju izbeglica na teritoriji Opštine Kikinda - br. JN 31/2013

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4

Obaveštenje o produženju roka

Izmena konkursne dokumentacije

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2013-31 od 21.06.2013. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

u postupku javne nabavke male vrednosti – Nabavka svinja, goveda, živine i suve stočne hrane namenjeno ekonomskom osnaživanju izbeglica na teritoriji Opštine Kikinda

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Obaveštenje o produženju roka

Izmena konkursne dokumentacije

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama («Sl. glasnik RS» br. 124/2012) Komisija za javnu nabavku usluge – pružanje usluge dnevnog boravka mladim i odraslim osobama sa lakim, umerenim i teškim intelektualnim oštećenjima i mladim i odraslim osobama sa višestrukim oštećenjima u otvorenom postupku vrši

IZMENU KONKURSNE DOKUMENTACIJE

U delu konkursne dokumentacije, za javnu nabavku usluge – pružanje usluge dnevnog boravka mladim i odraslim osobama sa lakim, umerenim i teškim intelektualnim oštećenjima i mladim i odraslim osobama sa višestrukim oštećenjima u otvorenom postupku br. JN 30/2013

Preuzmite izmene

Na osnovu člana 109. stav 4. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/12),

OPŠTINA KIKINDA

Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.rs
objavljuje

OBAVEŠTENJE

o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti br. JN 29/2013

1. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
Nabavka svinja, teladi, živine, suve stočne hrane, pčelinjih društava i opreme za
pčelarstvo namenjeno ekonomskom osnaživanju izbeglica na teritoriji Opštine
Kikinda oblikovana u više istovrsnih partija i to:
Partija I – Svinje - 03323000 - svinje
Partija II – Goveda - 03321100 - goveda
Partija III – Živina - 03324000 - živa živina
Partija IV – Hrana za svinje, goveda i živinu - 1571200 - suva stočna hrana

2. Procenjena vrednost javne nabavke:
Procenjena vrednost Partije I, bez obračunatog PDV iznosi 190.000,00 dinara;
Procenjena vrednost Partija II, bez obračunatog PDV iznosi 200.000,00 dinara;
Procenjena vrednost Partije III, bez obračunatog PDV iznosi 190.000,00 dinara;
Procenjena vrednost Partije IV, bez obračunatog PDV iznosi 100.000,00 dinara.

3. Broj primljenih ponuda i podatke o ponuđačima:
Za Partije I, II, III i IV na adresu naručioca nije pristigla ni jedna ponuda.

4. Razlog za obustavu postupka:
Naručilac nije pribavio nijednu prihvatljivu ponudu odnosno za Partije I, II, III i IV nije
pristigla ni jedna ponuda.

5. Kada će postupak biti ponovo sproveden:
Postupak će ponovo biti sproveden u roku od 10 dana od donošenja Odluke o obustavi postupka.
 

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/12),

OPŠTINA KIKINDA
Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.rs

objavljuje

OBAVEŠTENJE

o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci male vrednosti br. JN 28/2013

Preuzmite obaveštenje
 

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – pružanje usluge dnevnog boravka mladim i odraslim osobama sa lakim, umerenim i teškim intelektualnim oštećenjima i mladim i odraslim osobama sa višestrukim oštećenjima u otvorenom postupku

Preuzmite poziv
Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Preuzmite obaveštenje o obustavi postupka